Knjiženje dnevnih iztržkov

Ko smo vnesli nov dnevni iztržek in izbiro potrdili s klikom na V redu, lahko ta dnevni iztržek tudi poknjižimo na temeljnico.

S klikom na gumb Knjiženje se nam dokument knjiži na temeljnico. Knjižbo potrdimo s klikom na Shrani in dnevni iztržek je poknjižen.

  
Poknjižen dnevni iztržek
  
  Slika 1: Poknjižen dnevni iztržekHitre tipke, ki jih lahko uporabljate na knjiženju dnevnega iztržka:

Enter ali InsterDodajanje nove knjižbe
EscIzhod iz knjiženja

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023