Evidenca PR: Knjiga prejetih računov

Podatki iz Knjige prejetih računov se uporabijo pri izpolnjevanju obrazca DDV-O. Ko na strani "Obračuni DDV" izberemo Evidenca PR, se nam odpre stran :

  
Knjiga prejetih računov-pregled in iskanje
  
  Slika 1: Knjiga prejetih računov-pregled in iskanje

Račune lahko iščemo po treh iskalnih kriterijih:

S klikom na gumb Dodaj knjižbo DDV pa lahko dodajamo oz. urejamo knjižbe DDV:

  
Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi prejetih računov
  
  Slika 2: Vnosna maska za urejanje knjižb DDV v knjigi prejetih računov

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Naziv in sedežVpišemo naziv in sedež dobavitelja, s klikom na Daljnogled.gif pa ga lahko izberemo tudi v našem šifrantu partnerjev.
ID št. za DDVVpišemo ID številko za DDV. Če smo dobavitelja izbrali v našem šifrantu partnerjev, se nam ta številka izpiše avtomatsko.
ŠtevilkaVpišemo števlko dokumenta. Če kliknemo na Daljnogled.gif pridemo med prejete račune in lahko izberemo račun, za katerega vnašamo knjižbo DDV.
Datum dokumentaVpišemo datum dokumenta ali pa kliknemo na Daljnogled.gif in pridemo med prejete račune, kjer lahko izberemo račun, za katerega vnašamo knjižbo DDV.
Datum prejemaVpišemo datum, ko smo dokument prejeli. Če smo račun izbrali med prejetimi računi, nam program avtomatsko izpiše datum prejema.
Dat. knjiženjaVpišemo datum, ko dokument knjižimo.
Str.mestoIzberemo stroškovno mesto.
Nabave blaga in storitev
Obdavčene nabave blaga iz uvoza izven EU
Osnova pavšalno nadomestilo
Vrednost od samoobdavčitve v SLO
Vrednost obdavčene pridobitev blaga iz EU

Vrednost storitve iz EU samoobdavčitev v SLO
Vrednosti obdavčene nabave nepremičnin

Vrednost obdavčene pridobitve OS iz EU
Oproščene nabave v SlovenijiVnesemo vrednost oproščene nabave v Sloveniji.
Vrednost oproščenih pridobitev blaga iz EUVnesemo vrednost oproščenih pridobitev blaga iz EU.
Oproščene nabave blaga iz uvoza izven EUVnesemo vrednost oproščene nabave blaga iz uvoza izven EU.
Vrednosti nabave nepremičninČe se prejeti račun nanaša na nepremičnino, v to polje vpišemo vrednost nabave nepremičnin.
Vrednost oproščenih nabav osnovnih sredstevČe se prejeti račun nanaša na osnovno sredstvo, v to polje vpišemo vrednost oproščenih nabav.
Vrednost oproščenih pridobitev OS iz EUČe se prejeti račun nanaša na OS pridobljene izven EU, v to polje vpišemo vrednost oproščenih pridobitev.
Vstopni DDV, ki se ne sme odbijatiV to polje vnesemo vstopni DDV, ki se ne sme odbijati.
PRACP vstopni neodbitiV to polje vnesemo PRACP vstopni neodbiti del.
Znesek DDV 8,5%Če se prejeti račun nanaša na tujega dobavitelja, v to polje vpišemo znesek 8,5% DDV.
Znesek DDV 20%Če se prejeti račun nanaša na tujega dobavitelja, v to polje vpišemo znesek 20% DDV.
DDV od pavšalnega nadomestila - 8%Vpišemo znesek 8%, kadar gre za pavšalno nadomestilo.

Vnos vseh podatkov potrdimo s klikom na V redu in knjižba se doda v knjigo prejetih računov.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024