Vnos novega popisa zalog

Pogoj za kreiranje popisa so predhodno vnešeni artikli v šifrantu artiklov.

Za izdelavo novega popisa na seznamu dokumentov popisa zaloge kliknemo na gumb Novi popis zalog, kot prikazuje slika spodaj:

  
Pregled in iskanje v seznamu popisov zaloge
  
  Slika 1: Pregled in iskanje v seznamu popisov zaloge

V kolikor zaloge vodimo po nabavnih vrednostih, nas bo program pred izdelavo popisa pozval k obračunu stanja zaloge po metodi AVCO ali FIFO, kot prikazuje slika:

  
V kolikor pred izdelavo popisa še nismo pognali obračuna nabavnih vrednosti je priporočljivo to storiti pred zagonom obdelave
  
  Slika 2: V kolikor pred izdelavo popisa še nismo pognali obračuna nabavnih vrednosti je priporočljivo to storiti pred zagonom obdelave

Ko se bo obdelava končala bomo vnesli kriterije za izdelavo popisa, kot kaže slika:

  
Vnesemo kriterije za pripravo inventurnega lista
  
  Slika 3: Vnesemo kriterije za pripravo inventurnega lista

Poslovno letoizberemo poslovno leto v katerem oz. za katerega pripravljamo inventuro.
Št. dokumentaKo bomo pognali izdelavo popisa bo program pripravil osnutek dokumenta. Šele, ko ga zaključimo bo prejel zaporedno številko.
Datum dokumentaVpišemo ali izberemo datum za katerega bomo pripravili popis zaloge oz. datum za katerega bomo vnesli stanje zaloge ugotovljeno po inventuri.
Dodaj vrstice za artikle, ki imajo knjiženo zalogo 0Označimo, če želimo, da poleg artiklov, ki imajo kakršnokoli transakcijo zaloge na izbranem skladišču, program v popis doda tudi artikle s količino 0.
Dodaj vrstice za vse artikleOznačimo, če želimo pripraviti popis zaloge za vse artikle v šifrantu artiklov ne glede na trenutno stanje zaloge.
SkladiščeIzberemo skladišče za katerega bomo pripravili popis zaloge oz. naredili inventuro.

Po kliku na V redu, nam program pripravi osnutek popisnega lista, v katerega bo zajel artikle glede na izbrane kriterije in sicer s knjiženim stanjem zaloge v izbranem skladišču za izbrani datum.

Knjiženo stanje zaloge predstavlja izračunano stanje zaloge glede na vse vnesene dokumente zaloge do datuma popisa.

Pred začetkom inventure si lahko na osnutku popisnega lista izpišemo sam popis ali tudi inventurni zapisnik za popis inventurnih količin:

  
Na osnutku popisa bomo imeli možnost natisniti tudi inventurni zapisnik
  
  Slika 4: Na osnutku popisa bomo imeli možnost natisniti tudi inventurni zapisnik

Po opravljeni inventuri bomo v tem osnutku imeli možnost vnosa popisne oz. inventurne zaloge artiklov v stolpec inventurna zaloga, kot prikazuje spodnja slika:

  
Vnos zalog na popisni list
  
  Slika 5: Vnos zalog na popisni list

V kolikor zalogo artiklov vodimo tudi po LOT številkah je potrebno v popisu zaloge vnesti inventurno oz. popisno količino artikla na zalogi za vsako LOT številko posebej.

V kolikor vodimo zalogo artiklov na več skladiščih se lahko zgodi, da smo se pri vnosu oz. izdaji dokumentov tudi kdaj zmotili. Kako pravilno urediti stanje knjižene zaloge preden vnesemo inventurno zalogo v popis je opisano na strani Popravek stanja zaloge zaradi napak pri vnosu dokumentov

Ko vnesemo vso inventurno zalogo in smo končali, to zaključimo z gumbom Zaključi popis.

Zadnji popisni list za posamezno skladišče lahko kadarkoli vrnemo nazaj v osnutek s klikom na gumb Prekliči popisni list, kot kaže slika:

  
Popisni list lahko tudi vrnemo v osnutek, ga popravimo in ponovno zaključimo
  
  Slika 6: Popisni list lahko tudi vrnemo v osnutek, ga popravimo in ponovno zaključimo

Pri popravljanju oz. spreminjanju inventurnih količin nastanejo inventurni viški ali inventurni manjki, oz. popisne razlike, ki jih je potrebno v računovodstvu knjižiti glede na izbrani način vrednotenja zalog blaga.

Popis zalog knjižimo samo v primeru, ko smo vnesli popis, kot začetno stanje naše zaloge ali, ko smo spreminjali stanje zaloge na osnovi inventure. V kolikor po končani inventuri ni bilo sprememb v stanju zaloge na popisu, tega zaključimo in le izpišemo. Poknjižiti ga ni potrebno.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024