Potrjevanje prejete pošte

Prejeto pošto nekdo v podjetju mora preveriti in včasih tudi odobriti. V kolikor je v verigi likvidacije prejete pošte več oseb potem je smiselno prejeto pošto neposredno iz programa poslati v odobritev vsaki osebi posebej po vrstnem redu likvidacije.

Za pravilen vrstni red in ustrezno preglednost nad statusi prejete pošte je pomembno, da predhodno ustrezno nastavimo uporabniške privilegije za delo s prejeto pošto vsem uporabnikom, ki bodo nastopali v postopku likvidacije posamezne pošte.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022