Obračun DDV v EU sistemu IOSS

Za poenostavitev obveznosti poslovnih subjektov, ki delujejo v državah članicah, kjer nimajo sedeža, bo vzpostavljena elektronska ureditev »uvoz vse na enem mestu«, med drugim tudi za VEM (IOSS), in sicer za identifikacijo in predložitev posebnega obračuna DDV. Oprostitev plačila DDV pri uvozu majhnih pošiljk do 22 EUR bo odpravljena. Za prodajo na daljavo iz tretjih držav bo uvedena nova posebna ureditev za uvoženo blago z vrednostjo do 150 EUR. Če se ta sistem ne uporabi, pa bodo veljali ukrepi za poenostavitev v zvezi s prodajo uvoženega blaga na daljavo (posebna ureditev).

Za uvozno ureditev se lahko registrira vsak davčni zavezanec s sedežem v EU, ki opravlja prodajo na daljavo s tretjega ozemlja ali iz tretje države uvoženega blaga (mogoče preko posrednika) v pošiljkah v vrednosti največ 150 EUR!

Za sistem IOSS pridobi davčni zavezanec posebno identifikacijsko številko DDV v formatu IMxxxyyyyyyz, kjer

xxxpredstavlja ISO kodo države
yyyyyy predstavlja šest mestno številko, ki jo dodeli država članica identifikacije za namene poročanja
zpredstavlja kontrolno številko

DDV obveznost nastane v trenutku dobave v državi članici potrošnje in po stopnji te države, mesečni obračun DVV (IOSS) poročamo v državi članici identifikacije. Ta članica nakaže DDV vsaki državi članici potrošnje najkasneje 20 dni po koncu meseca, v kateremu je prejeto plačilo.

Obračun DDV (IOSS) aktiviramo na naslednji način:

V obračun IOSS bodo zajeti vsi izdani računi, na katerih smo izbrali posebno vrsto prodaje:

  
Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem IOSS
  
  Slika 1: Izbira vrste prodaje na računu za poročanje v sistem IOSS

Zgoraj našteta vrsta prodaje in posledično tudi obračun DDV v EU sistem IOSS je na voljo v programu le uporabnikom, ki imajo aktiviran modul MULTI VAT za obračun tujega davka na izdanih računih. Za aktivacijo modula kontaktirajte našo uporabniško podporo.

Do tega modula dostopamo preko menija |Finance |Obračun DDV (IOSS), kjer se nam odpre stran za pregled in iskanje vseh že izdelanih obračunov [3], kot kaže spodnja slika:

  
Pregled obračunov za poročanje v sistem IOSS
  
  Slika 2: Pregled obračunov za poročanje v sistem IOSS

Neposredno na tem seznamu obračunov tudi zaženemo izdelavo novega obračuna s klikom na gumb Novi obračun, ki ga najdemo skrajno desno nad seznamom prikazanih obračunov.

Po kliku na gumb za izdelavo novega obračuna se nam odpre stran kjer izberemo kriterije za zagon obračuna in obračun zaženemo:

  
Izberemo poslovno leto in mesec za katerega želimo pripraviti obračun
  
  Slika 3: Izberemo poslovno leto in mesec za katerega želimo pripraviti obračun

Obračun DDV (IOSS) zaganjamo mesečno od 1.7.2021 naprej, pred tem to ni mogoče in dobimo opozorilo, da obdobje ni veljavno.

Po končani obdelavi nam program pripravi obračun v katerem imamo potem možnost izpisov in prenosa na eDavke [5].

V kolikor poslujemo s tujino na daljavo in imamo spletno trgovino povezano s programom preko Avtomatske sinhronizacije s spletnimi trgovinami je potrebno v nastavitvah trgovine nastaviti pravilne vrste prodaje po posameznih državah za čim bolj avtomatizirano izdajanje računov iz naročil kupca uvoženih iz spletne trgovine.

 

1. Potrebne začetne nastavitve za poročanje v obračun DDV v sistem OSS

V primeru, da želimo aktivirati poročanje v sistem IOSS je potrebno aktivirati IOSS v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Obračun tujega DDV:

  
Nastavitve IOSS registracije
  
  Slika 4: Nastavitve IOSS registracije

S klikom na gumb Nastavitve IOSS registracije se nam odpre okno z naslednjimi nastavitvami:

  
Nastavitve IOSS registracije veljavnost
  
  Slika 5: Nastavitve IOSS registracije veljavnost

Obkljukamo poročanje za IOSS in vpišemo posebno identifikacijsko številko DDV formata IN datum veljavnosti od katerega želimo poročati. Tako imamo pripravljene nastavitve za izstavitev izdanih računov za sistem IOSS in kasneje obračun DDV (IOSS).

 

2. Izstavljanje računov, ki bodo zajeti v sistem IOSS

Izdani račun, se bo zajel v obračun DDV (IOSS) le v primeru, da bo izbrana pravilna vrsta prodaje na izdanemu računu.

Vrste prodaje za IOSS so prikazane na spodnji sliki:

2.1 Katero vrsto prodajo izbiramo in kako se poroča

Na voljo imamo naslednjo izbire za poročanje v obračun DDV (OSS):

Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)Vrsto prodaje izberemo za prodajo blaga na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga z vrednostjo do 150 EUR oziroma t. i. “sistem vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM za uvoz). Obračunamo DDV po stopnji države članice končnega potrošnika (prejemnika blaga).V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.

 

3. Pregled knjižb zajetih v obračunu DDV (IOSS)

Ko se zaključi izdelava obračuna, se nam bodo v obračunu pojavile knjižbe izdanih računov, ki so bile zajete v obračun:

  
Pregled knjižb v obračunu
  
  Slika 6: Pregled knjižb v obračunu

S klikom na številko posameznega dokumenta (knjižbe) dobimo vpogled v podatke o sami knjižbi:

  
Pregled podatkov o knjižbi
  
  Slika 7: Pregled podatkov o knjižbi

Na predogledu posamezne knjižbe lahko kliknemo na številko dokumenta (na zgonji sliki modro obarvana) in bo program odprl oz. prikazal dotični izdani račun.

Navodila za ročni vnos so na voljo tukaj [4].

 

4. Ročni vnos knjižb v obračun DDV v EU sistem IOSS

V sam obračun lahko tudi ročno dodamo knjižbe. Nad seznamom prikazanih knjižb v obračunu imamo v ta namen desno zgoraj na voljo gumb Dodaj knjižbo s katerim lahko dodamo knjižbo neposredno v obračun. Po kliku na ta gumb se nam odpre maska za izbiro države kupca kateremu smo izdali račun za opravljeno storitev/blago:

  
Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo
  
  Slika 8: Izbira države kupca za katero vnašamo knjižbo

Po izbiri države kupca se odpre maska za vnos podatkov o sami knjižbi:

  
Vnos podatkov o knjižbi
  
  Slika 9: Vnos podatkov o knjižbi

Ko smo knjižbo vnesli se bo ta pojavila na seznamu knjižb v obračunu, skrajno desno pa bo na voljo tudi ikona za brisanje te knjižbe:

  
Ročna knjižba v obračunu DDV (IOSS)
  
  Slika 10: Ročna knjižba v obračunu DDV (IOSS)

Iz obračuna je mogoče pobrisati le ročno dodane knjižbe!

 

5. Izpis in poročanje na eDavki obračun DDV (IOSS)

V samem obračunu DDV (IOSS) lahko izpišeno preko menija |Tiskanje naslednji izpis:

5.1 Evidenca obračuna DDV (IOSS)

Evidenca obračun DDV (IOSS) nam prikaže seznam vseh zajetih dokumentov, njihove osnove, stopnje DDV in pa zneski DDV, ki bodo poročani v sistem IOSS v danemu obdobju. Primer izpisa takšne evidence prikazujemo spodaj:

  
Evidenca obračuna DDV (IOSS)
  
  Slika 11: Evidenca obračuna DDV (IOSS)

5.2 Izvoz XML (uvozna ureditev IOSS) za davčno upravo

Posebni obračun bo treba predložiti do konca meseca po poteku obračunskega obdobja (po poteku meseca), na katerega se obračun nanaša, in sicer v elektronski obliki prek portala eDavki, z obrazcem »Obračun DDV v EU sistem IOSS«. V spletni aplikaciji e-racuni.com lahko izvažamo datoteko *.XML, katero se nato uvaža na portalu eDavki. Izvoz najdemo v meniju |Izmenjava podatkov označen s simbolom izmenjavaPodatkovNEW.gif, kakor prikazuje slika spodaj:

  
Izvoz datoteke *.XML
  
  Slika 12: Izvoz datoteke *.XML

 

6. Splošni primer uporabe vrste prodaje za poročanje IOSS

Za lažje razumevanje in pravilno izbiro vrste prodaje za poročanje v sistemu IOSS na izdanih dokumentih, smo pripravili primer uporabe te vrste prodaje v praksi. Sprva pa pojasnimo pojme, ki bodo nastopili v spodaj opisanemu primeru:

Spodnji primer je namenjen izključno uporabnikom oz. podjetjem, ki so registrirani v sistemu IOSS!

Takšni račun bodo poročani v obračunu DDV v EU sistemu IOSS in ne bodo poročani v obračunu domačega DDV!

Primer 1 - Vaše podjetje kot domnevni dobavitelj omogoča prodajo preko spletne platforme dejanskemu dobavitelju izven EU, blago se odpremi izven EU končnemu potrošniku v EU in ne presega vrednosti 150 EUR.

V temu primeru je dejanski dobavitelj podjetje izven EU (primer: kitajsko podjetje), lokacija blaga je Kitajska in prodaja preko vašega elektronskega vmesnika in je v temu primeru vaše podjetje domnevni dobavitelj. Blago naroči končni potrošnik iz Nemčije. Vrsta prodaje bo "Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)" in državo obdavčitve, kot kaže slika:

  
Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga na daljavo končnemu potrošniku v Nemčiji, ko blago dopošljemo iz države izven EU
  
  Slika 13: Vrsta prodaje v primeru obračuna dobave blaga na daljavo končnemu potrošniku v Nemčiji, ko blago dopošljemo iz države izven EU

V kolikor bi morali izstaviti račun zavezancu za ddv iz druge države članice EU za enako opravljeno storitev oz. dobavo blaga pa bi izbrali vrsto prodaje "Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU"

Tak račun bi potem bil poročan v obračunu slovenskega DDV!

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021