Obračuni davka

V modulu Finance je preko menija |Finance |Obračuni davka dostopen modul za izdelavo letnih poročil za AJPES in letnega obračuna davka za gospodarske družbe, društva in zavode (DDPO) ter samostojne podjetnike (DohDej) za FURS. Prav tako je mogoče letna poročila iz programa elektronsko prenesti na AJPES in v eDavke.

  
Opcija za izdelavo letnih poročil
  
  Slika 1: Opcija za izdelavo letnih poročil

Po izbiri te opcije v meniju se nam prikaže seznam že narejenih obračunov davka:

  
Pregled letnih poročil po poslovnih letih
  
  Slika 2: Pregled letnih poročil po poslovnih letih

Kot je razvidno iz zgornje slike so na tem pregledu na voljo naslednje funkcije:

Za pripravo ustreznih obrazcev je pomembno, da v osnovnih podatkih podjetja najprej nastavimo pravilno pravno obliko:

  
Izberem ustrezno pravno obliko podjetja oz. zavoda
  
  Slika 3: Izberem ustrezno pravno obliko podjetja oz. zavoda

Po kliku na gumb Novi obračun davka se odpre maska za vnos podatkov za pripravo novega obračuna:

  
Vnos podatkov za novi obračun davka
  
  Slika 4: Vnos podatkov za novi obračun davka

Kot je iz zgornje slike razvidno imamo pri izdelavi novega obračuna davka na voljo tudi možnost, da se podatki o zavezancu uvozijo iz javno dostopnega registra, če ti niso ažurirani že v programu.

V primeru, da smo obračun davka uredili v aplikaciji e-racuni.com že preteklo leto lahko za nov obračun davka uporabimo naslednji postopek:

1. Kliknemo na pretekli obračun davka
obrDavkaPresnos1.gif

2. Na dnu poiščemo prenos v novo poslovno leto gumb: Prenos v 20XX.(Spodaj na sliki prenos v 2021)
obrDavkaPresnos2.gif

Na ta način se bodo prenesli že izpolnjeni matični in pretekli podatki iz prejšnjega obračuna davka, glede na formule pa se nato izračunajo še tekoči podatki za nov obračun davka.

Modul za izdelavo letnih poročil vsebuje vso potrebno funkcionalnost za vnos in izpis letnih poročil. Prav tako je mogoče letna poročila po zaključenem vnosu in kontroli podatkov neposredno prenesti na AJPES in v eDavke. Uporaba ločenih programov za izdelavo letnih poročil tako sploh ni potrebna (npr. FURS-ov program Silvester oz. AJPES-ove Excel datoteke). Ker je v programu več podatkov, kot se sicer vnašajo pri ločenem vnosu za FURS in AJPES, je s tem omogočeno več logičnih kontrol. Tako se pri vnosu podatkov izvajajo tudi navzkrižne kontrole, ki sicer samo z uporabo FURS-ovega programa niso izvedljive. Prav tako program izvaja vse kontrole, ki se sicer izvajajo s strani FURS-a.

Vnos podatkov za letno poročilo ilustrira sledeča slika:

  
Vnos podatkov za letna poročila in obračun davka
  
  Slika 5: Vnos podatkov za letna poročila in obračun davka

Za izdelavo medletne bilance je mogoče izpisati in oddati tudi Finančna razkritja poslovanje (FRP) [7]

 

1. Formule za letno porocilo po SRS 2006 za samostojne podjetnike

Za samostojne podjetnike smo pripravili primer formul za letno poročilo po SRS 2006, ki si jih lahko uvozite v program e-računi.

Datoteka s formulami, ki jih lahko uvozite v program:

formuleSRS2006.xml
Velikost: 12,34 kB

Formule so narejene po SRS 2006 in niso prilagojene na vaš kontni načrt, zatorej morate preveriti in formule prilagoditi na vaš kontni načrt.

Navodila kako se formule pišejo oz. spreminjajo, ter primere le teh lahko najdete v poglavju Formule bilanc.

 

2. Formule za letno porocilo po SRS 2006 za gospodarske družbe

Za gospodarske družbe smo pripravili primer formul za letno poročilo po SRS 2006, ki si jih lahko uvozite v program e-računi.

Datoteka s formulami, ki jih lahko uvozite v program:

FormuleSRS2006_doo.xml
Velikost: 19,06 kB

Formule so narejene po SRS 2006 in niso prilagojene na vaš kontni načrt, zatorej morate preveriti in formule prilagoditi na vaš kontni načrt.

Navodila kako se formule pišejo oz. spreminjajo, ter primere le teh lahko najdete v poglavju Formule bilanc.

 

3. Formule za letno porocilo po SRS 2006 za društva

Za društva smo pripravili primer formul za letno poročilo po SRS 2006, ki si jih lahko uvozite v program e-računi.

Datoteka s formulami, ki jih lahko uvozite v program:

FormuleSRS2006_drustvo.xml
Velikost: 9,00 kB

Formule so narejene po SRS 2006 in niso prilagojene na vaš kontni načrt, zatorej morate preveriti in formule prilagoditi na vaš kontni načrt.

Navodila kako se formule pišejo oz. spreminjajo, ter primere le teh lahko najdete v poglavju Formule bilanc.

 

4. Formule za letno porocilo po SRS 2016 za samostojne podjetnike

Za samostojne podjetnike smo pripravili primer formul za letno poročilo po SRS 2016, ki si jih lahko uvozite v program e-računi.

Datoteka s formulami, ki jih lahko uvozite v program:

formuleSRS2016.xml
Velikost: 15,00 kB

Formule so narejene po SRS 2016 in niso prilagojene na vaš kontni načrt, zatorej morate preveriti in formule prilagoditi na vaš kontni načrt.

Navodila kako se formule pišejo oz. spreminjajo, ter primere le teh lahko najdete v poglavju Formule bilanc.

 

5. Formule za letno porocilo po SRS 2016 za družbe

Za gospodarske družbe smo pripravili primer formul za letno poročilo po SRS 2016, ki si jih lahko uvozite v program e-računi.

Datoteka s formulami, ki jih lahko uvozite v program:

formuleSRS2016doo.xml
Velikost: 30,10 kB

Formule so narejene po SRS 2016 in niso prilagojene na vaš kontni načrt, zatorej morate preveriti in formule prilagoditi na vaš kontni načrt.

Navodila kako se formule vnesejo oz. spreminjajo ter primere le teh lahko najdete v poglavju Formule bilanc.

 

6. Formule za letno porocilo po SRS 2016 za društva

Za društva smo pripravili primer formul za letno poročilo po SRS 2016, ki si jih lahko uvozite v program e-računi.

Datoteka s formulami, ki jih lahko uvozite v program:

formuleSRS2016drustvo.xml
Velikost: 14,40 kB

Formule so narejene po SRS 2016 in niso prilagojene na vaš kontni načrt, zatorej morate preveriti in formule prilagoditi na vaš kontni načrt.

Navodila kako se formule pišejo oz. spreminjajo, ter primere le teh lahko najdete v poglavju Formule bilanc.

 

7. FRP - Finančna razritja poslovanja

Namen standarda FRP - Finančna razritja poslovanja je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu itd.

Do FRP lahko dostopamo prek modula |Finance |obračuni davka, kjer napravimo nov obračun davka ali kliknemo na že obstoječ obračun davka, ter izberemo zavihek FRP – Finančna razkritja poslovanja.

Na prvem zavihku osnovni podatki je pomembno, da izpolnemo vse potrebne podatke, ter preden se premaknemo na naslednji zavihek kliknemo na potrditev vnosa (primer slika spodaj)

  
obvezni vnos osnovnih podatkov
  
  Slika 6: obvezni vnos osnovnih podatkov

Na drugem zavihku BS si lahko ogledamo bilanco stanja, medtem ko si lahko na tretjem zavihku IPI ogledamo izkaz poslovnega izida.

Zavihki AOP003, AOP010, AOP018, AOP020, AOP024, AOP027, AOP034, AOP041, APO045, AOP049, AOP050, AOP051, AOP053, AOP054, AOP056, AOP072, AOP076, AOP080, AOP087, AOP092, AOP093, AOP094, AOP095 se navezujejo na AJPES AOP oznake na aktivni oz. pasivni strani bilance stanja in zahtevajo več potrebnih podatkov za razkritje.

V AOP003, AOP010, AOP018, AOP020, AOP041, AOP051, AOP053, AOP054, AOP056, AOP072, AOP094, AOP095 se vpisujejo podatki o začetnem stanju, povečanju, zmanjšanju in končnem stanju za posamezno postavko, medtem ko je potebno za ostale AOP oznake podati več podatkov o kupcih, posojilojemalcih in dobaviteljih.

Na zavihkih Priloga kupci in Priloga dobavitelji se dodatno še popolne promet in delež po kupcih oz. dobaviteljih.

Zavihek Izpisi služi za izpis vseh označenih izpisov na podlagi vpisanih podatkov v prejšnjih zavihkih. Izpise katere smo označili za izpis se lahko izpišejo s klikom na gumb Predogled in izpis vseh označenih dokumentov

Namen zadnjega zavihka Datoteke je izvoz .xml datoteke, katero lahko uvozimo na spletni portal banke.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024