Statistika finančnih računov - izvoz datoteke XML za AJPES

Poročilo je namenjeno izdelavi datoteke v formatu XML za prenos na stran Ajpes [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno]. Predpogoj za avtomatsko izdelavo poročila za Statistiko finančnih računov je, da ima podjetje pravilno nastavljen kontni načrt, kjer je za vse relevantne konte določen finančni instrument in v kolikor je potrebno tudi nasprotni sektor v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt v skladu z napotki s spletne strani Banke Slovenije [https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/uploaded/legacy-files/Podrobna_vsebinska_navodila.pdf].

Razredi, kateri se zajamejo v omenjeno poročilo so: 0, 1, 2 in 9.

Če SFR sektor na kontu ni nastavljen potem poskuša program preko podatkov o partnerju pridobiti SFR sektor iz registra BSI po davčni številki (za domače partnerje) oz. se vzame fiksni sektor za tuje partnerje. Za partnerje iz EU se nastavi sektor S.2111, za partnerje v območju EMU se nastavi sektor S.2112 in za vse otale izven EU sektor S.22. Če program iz registra BSI ne uspe pridobiti podatkov, se dodatno preveri še ali je partner fizična oseba in se v tem primeru nastavi sektor: S.14. Če pa gre za pravno osebo pa se vzame sektor: S.11 (domača nefinančna družba)

Po nastavitvi si zaženemo v meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Poročanje za državne inštitucije poročilo z nazivom: Statistika finančnih računov - izdelava datoteke za AJPES. Na poročilu nastavimo datum od/do za izpis prometov na kontih, ki imajo določen SFR instrument in/ali sektor in so v razredu 0, 1, 2 ali 9 v obdobju:

  
Zagon poročila
  
  Slika 1: Zagon poročila

Po zagonu poročila po program zbral vse podatke ter izdelal datoteko XML za prenos v program na spletni strani Ajpes [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno]. Po zaključku obdelave se nam prikaže sledeče okno:

  
Datoteko XML shranimo lokalno na računalnik
  
  Slika 2: Datoteko XML shranimo lokalno na računalnik

S klikom na povezavo porocilo.xml shranimo datoteko na disk. Nato se prijavimo v program na spletni strani Ajpes [https://www.ajpes.si/Statistike/Statistika_financnih_racunov/Splosno]. Po prijavi v program izberemo oddajo in Statistiko finančnih računov:

  
Statistika finančnih računov na Ajpes
  
  Slika 3: Statistika finančnih računov na Ajpes

Vstopimo v aplikacijo in se odpre novo okno kjer najdemo uvoz XML datoteke.

Ko datoteko uvozimo jo bo program AJPES preveril, po potrebi lahko sedaj podatke tudi spreminjamo ter nato zaključimo oddajo s potrditvijo oddanega poročila.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024