Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Obračun DDV  >  Kontrola knjiženja obra...  >  Avtomatsko zapiranje od...

Avtomatsko zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV

Pred zagonom obdelave je potrebno v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt vse konte za knjiženje DDV nastaviti kot saldokonto:

  
Nastavitve konta ddv, kot saldakonto
  
  Slika 1: Nastavitve konta ddv, kot saldakonto

Potem, ko smo vse potrebne konte za ddv nastavili, kot saldakonte lahko v meniju |Finance |Saldokonto kartice za izbrano obračunsko obdobje preverimo odprte postavke knjiženega DDV. Izberemo željeni konto in zaženemo obdelavo za Avtomatsko zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV, kot kaže slika:

  
Zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV
  
  Slika 2: Zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV

Izberemo obračunsko obdobje za zapiranje in poženemo obdelavo:

  
Izbira obračuna DDV
  
  Slika 3: Izbira obračuna DDV

Obdelavo uporabljamo za avtomatsko zapiranje odprtih računov in drugih terjatev ter obveznosti na saldakontih v določenem obračunskem obdobju DDV. Obdelava primerja odprte postavke na izbranem saldakontu in poišče medsebojna ujemanja knjižb iz obračuna DDV. Knjižbe za katere se ugotovi, da se medsebojno pokrivajo označi, kot zaprte. V kolikor se knjižba iz obračuna DDV in knjižba računa ne ujemata, se ne zapreta in je poročilo po obdelavi prazno.

Odprte postavke obračunskega obdobja DDV lahko zapremo tudi istočasno s knjiženjem obračuna DDV

Po končani obdelavi lahko s klikom na povezavo do poročila preverimo koliko knjižb se je dejansko zaprlo:

  
Izpis avtomatskega zapiranja
  
  Slika 4: Izpis avtomatskega zapiranja


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 09.11.2021 17:48:39
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024