Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Obdelave in obračuni  >  Avtomatsko zapiranje od...

Avtomatsko zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV

Pred zagonom obdelave je potrebno v meniju |Finance |Šifranti in nastavitve |Kontni načrt vse konte za knjiženje DDV nastaviti kot saldokonto:

  
Urejanje saldokonta v kontnemu načrtu
  
  Slika 1: Urejanje saldokonta v kontnemu načrtu

Sedaj lahko v meniju |Finance |Saldokonto kartice izbiramo konte za knjiženje DDV za katere želimo zapiranje odprtih postavk v določenemu obračunskemu obdobju DDV. Izberemo si enega izmed kontov in zaženemo obdelavo za zapiranje Avtomatsko zapiranje odprtih postavk za obračunsko obdobje DDV:

  
Zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV
  
  Slika 2: Zapiranje za določeno obračunsko obdobje DDV

Izberemo obračun DDV za zapiranje:

  
Izbira obračuna DDV
  
  Slika 3: Izbira obračuna DDV

Obdelavo uporabljamo za avtomatsko zapiranje odprtih računov in drugih terjatev ter obveznosti na saldakontih v določenemu obračunskemu obdobju DDV. Obdelava primerja odprte postavke na saldakontih in poišče medsebojna ujemanja knjižb iz DDV. Knjižbe za katere se ugotovi, da se medsebojno pokrivajo označi, kot zaprte. V kolikor knjižba za DDV in knjižba npr. računa nimata enakih vrednosti, se ne zapreta in je poročilo po obdelavi prazno.

Po končani obdelavi imamo možnost pregleda vsebine zaključene obdelave s klikom na povezavo do poročila, v kateri lahko preverimo koliko knjižb se je dejansko zaprlo:

  
Izpis avtomatskega zapiranja
  
  Slika 4: Izpis avtomatskega zapiranja

V meniju |Poročanje |Vsa poročila |Računovodstvo |Dvostavno knjigovodstvo |Knjiženje imamo v ta namen na voljo tudi poročilo: Izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV s katerim lahko naredimo kontrolo za knjiženje DDV v določenemu obdobju.

---
Zadnja sprememba 18.09.2020 9:01:01
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021