Bilančna poročila

Program omogoča, da si na podlagi lastnega kontnega načrta definiramo bilančna poročila za oddajo vsakoletnih predpisanih bilanc.

Bilančna poročila se izpišejo na podlagi vnešenih formul in podatkov iz glavne knjige (npr. seštevki prometov ali saldov na določenih kontih,...).

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024