Uvoz podatkov v tabelo prisotnosti in odsotnosti iz datoteke

V tabelo prisotnosti in odsotnosti z dela lahko evidenco števila ur za posamezen dan v mesecu in za vsakega zaposlenega posebej tudi uvozimo iz preglednice oz. excel datoteke.

Uvoz podatkov je na voljo v |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur preko menija za izmenjavo podatkov, kot kaže slika:

  
Uvoz evidence ur iz excel datoteke
  
  Slika 1: Uvoz evidence ur iz excel datoteke

Uvozimo lahko vse vrste ur, kot jih lahko tudi ročno vnesemo v tabelo evidence |Plače |Evidenca in obračun delovnih ur v programu.

Po kliku na to opcijo se nam odpre stran za izbiro datoteke, ki jo bomo uvozili.

  
Izberemo datoteko, ki jo želimo uvoziti
  
  Slika 2: Izberemo datoteko, ki jo želimo uvoziti

Ko smo datoteko izbrali potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb buttonUvoziPodatke.gif

Po uspešnem uvozu se ure shranijo v evidenco, kot na primeru na sliki:

  
Evidenca in obračun delovnih ur po uvozu iz datoteke
  
  Slika 3: Evidenca in obračun delovnih ur po uvozu iz datoteke

Struktura datoteke za pravilen uvoz podatkov je opisana na sliki:

  
Struktura podatkov v datoteki za uvoz v program
  
  Slika 4: Struktura podatkov v datoteki za uvoz v program

Za pravilen uvoz je potrebno v datoteki vpisati pravilno oznako vrste ur. Uporabimo lahko naslednje oznake za poasmezno vrsto ur, ki so tudi na voljo na izpisu evidence:

DelDelo na delovnem mestu
DopDopust
BolBolniška odsotnost
OdsNeplačana odsotnost z dela
DodDelo od doma
NadNadure
NočNočno delo
BN3Bolniška nad 30 dni
PopPopoldansko delo
ČakČakanje na delo
PorPorodniški/očetovski dopust
DdčDeljen delovni čas
IzDIzredni dopust
PNSlužbena pot

Za lažji uvoz je smiselno predhodno izvoziti evidenco iz programa v excel datoteko. S tem namreč pridobimo datoteko, ki je že v strukturi prilagojeni za uvoz podatkov, ki jo potem samo dopolnimo.

  • Primer datoteke za uvoz ur za dva zaposlena:

evidencaUr.xls
Velikost: 22,00 kB

Pri strukturi podatkov v datoteki je pomembno, da najprej vnesemo vrstice za vse ure enega zaposlenega, nato pa nadaljujemo z vrsticami za drugega zaposlenega, itd.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024