E-računi mobilna aplikacija

Poleg spletne aplikacije e-racuni.com ponujamo tudi rešitev v obliki mobilne aplikacije za prodajo na terenu. Aplikacijo lahko prenesemo neposredno iz našega strežnika na naslovu:

E-računi mobilno poslovanje [https://e-racuni.com/files/mobile_app/MobileInvoicingSI.apk]

Lahko pa jo prenesemo tudi neposredno iz trgovine Google Play na naši touch Android napravi ali na spodnji povezavi:

E-računi mobilno poslovanje [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eracuni.mobile]

V kolikor ne želimo prenosa aplikacije, je mogoče dostop tudi na naslednji povezavi na vseh brskalnikih (ne glede na operacijski sistem):

Mobilni e-računi [https://e-racuni.com/obracuni/mobile].

V mobilno aplikacijo se lahko enostavno prijavimo tudi iz spletnega brskalnika po naslednjem postopku:

  
Postopek za mobilno prijavo preko spletne aplikacije
  
  Slika 1: Postopek za mobilno prijavo preko spletne aplikacije

Za uporabnike naprav Apple (iOS) si lahko po skeniranju QR kode preprosto nastavimo bližnjico na namizje v dveh korakih:

ios001.gif

ios002.gif

Na namizju mobilne naprave se prikaže ikona za kasnejši hitrejši dostop do aplikacije:

ios003.gif

Uporaba mobilne aplikacije je enostavna in brezplačna za vse uporabnike spletne aplikacije e-racuni.com.

Sprva po prenosu aplikacije ali uporabe prijave preko povezave, se nam odpre prijavna stran. Vnašamo podatke za prijavo, kotere vnesemo tudi za prijavo v spletno aplikacijo e-racuni.com:

  
Prijava v mobilno aplikacijo
  
  Slika 2: Prijava v mobilno aplikacijo

Vstopimo v Mobilno aplikacijo v začetno stran:

  
Začetna stran mobilne aplikacije
  
  Slika 3: Začetna stran mobilne aplikacije

Mobilna aplikacija nam omogoča pregled:

  
Pregled stanja zalog artiklov v mobilni aplikaciji
  
  Slika 4: Pregled stanja zalog artiklov v mobilni aplikaciji

  
Pregled in iskanje šifranta kupcev v mobilni aplikaciji
  
  Slika 5: Pregled in iskanje šifranta kupcev v mobilni aplikaciji

V kolikor podatka o kupcu še nimamo v naših šifrantih imamo omogočeno tudi, da se lahko išče kupca po davčni ali identifikacijski številki kar preko javno dostopnih registrov (DURS, BS Slovenije):

  
Dodajanje novega kupca iz registra
  
  Slika 6: Dodajanje novega kupca iz registra

Ravno tako pa lahko pregledujemo, urejamo in izstavljamo:

Novo izstavljene in pa tudi že obstoječe dokumente lahko nato s pomočjo mobilne aplikacije bodisi:

  
Pošiljanje dokumenta preko mobilne aplikacije
  
  Slika 7: Pošiljanje dokumenta preko mobilne aplikacije


  
Pošiljanje sms-a preko mobilne aplikacije
  
  Slika 8: Pošiljanje sms-a preko mobilne aplikacije


  
Izbira tiskalnika in tisk preko mobilne aplikacije
  
  Slika 9: Izbira tiskalnika in tisk preko mobilne aplikacije

Tisk je trenutno podprt le na prenešeni aplikaciji za Android naprave iz Trgovina Play na podprte tiskalnike [5]!

V razvoju pa je tudi tisk za iOS naprave.

 

1. Izstavljanje izdanih računov v mobilni aplikaciji

V E-računi mobilni aplikaciji lahko izstavljamo izdane račune našim kupcem. Bližnjico za ustvarjanje novega računa že imamo takoj ob prijavi v aplikacijo, kjer izberemo gumb Novi račun:

Lahko pa izberemo spodaj |Računi, kjer imamo na voljo gumb Novi račun in razširitvena seznama Osnutki dokumentov in Izstavljeni dokumenti. Ob izbiri vnosa novega računa se nam odpre spodnja maska:

  
Vnos novega računa
  
  Slika 10: Vnos novega računa

Pri vnosu novega računa sprva izpolnimo podatke o kupcu (izbirno) katere lahko bodisi iščemo v šifrantu že obstoječih kupcev ali registru DURS (podobno kot v spletni aplikaciji e-racuni.com).

Po dodajanju kupca dodamo še postavke oz. artikle na dokument s klikom na gumb Dodaj postavko. Naša postavka je lahko:

  
Vnos artiklov ali postavke
  
  Slika 11: Vnos artiklov ali postavke

Po zaključenemu urejanju račun izstavimo tako, da kliknemo na gumb Plačila. Ponudijo se nam možni načini plačil, katere smo predhodno aktivirali v spletni aplikaciji e-racuni.com v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Možni načini plačil:

  
Izbira načina plačila
  
  Slika 12: Izbira načina plačila

Privzeto se znesek za plačilo vpiše v polje za način plačila, ki smo ga v spletni aplikaciji nastavili, kot privzetega.

V kolikor pred izstavitvijo želimo zamenjati način plačila potem to storimo tako, da kliknemo na gumb z izbranim načinom plačila, če pa želimo hkrati račun označiti, kot plačan pa kliknemo na isti način plačila še enkrat in znesek se bo iz polja privzetega načina plačila skopiral v polje z izbranim načinom plačila. Na ta način nam ni potrebno ročno izbrisati zneska plačila iz polja privzetega načina plačila in ponovno vpisati zneska plačila računa v polje z izbranim načinom plačila.

V kolikor račune ne želimo izstaviti, je mogoče le shraniti osnutek z izbiro gumba Shrani. Osnutek dokumenta lahko kasneje kadarkoli izstavimo.

Izdani račun je tako viden sedaj v E-računi mobilni aplikaciji:

  
Pregled izdanih računov v E-računi mobilni aplikaciji
  
  Slika 13: Pregled izdanih računov v E-računi mobilni aplikaciji

in pa spletni aplikaciji e-racuni.com pod |Prodaja |Računi:

  
Pregled izdanih računov v spletni aplikaciji e-racuni.com
  
  Slika 14: Pregled izdanih računov v spletni aplikaciji e-racuni.com

 

2. Izstavljanje izdanih ponudb v mobilni aplikaciji

V E-računi mobilni aplikaciji lahko izstavljamo izdane ponudbe našim kupcem. Bližnjico za ustvarjanje novee ponudbe že imamo takoj ob prijavi v aplikacijo, kjer izberemo gumb Nova ponudba:

Lahko pa izberemo spodaj |Ponudbe, kjer imamo na voljo gumb Nova ponudba in razširitvena seznama Osnutki dokumentov in Izstavljeni dokumenti. Ob izbiri gumba za izdelavo nove ponudbe, se nam odpre spodnja maska:

  
Vnos nove ponudbe
  
  Slika 15: Vnos nove ponudbe

Pri vnosu nove ponudbe sprva izpolnimo podatke o kupcu (izbirno), katere lahko bodisi iščemo v šifrantu že obstoječih kupcev ali registru DURS (podobno kot v spletni aplikaciji e-racuni.com).

Po dodajanju kupca dodamo še postavke oz. artikle na dokument s klikom na gumb Dodaj postavko. Naša postavka je lahko:

Po zaključenemu urejanju ponudbo izstavimo tako, da kliknemo na gumb Izstavi ponudbo.

V kolikor ponudbe ne želimo izstaviti, je mogoče le shraniti z izbiro gumba Shrani. Tako ustvarimo osnutek dokumenta, katerega lahko izstavimo kasneje.

Izstavljena ponudba je tako sedaj vidna v E-računi mobilni aplikaciji:

  
Pregled izstavljene ponudbe v E-računi mobilni aplikaciji
  
  Slika 16: Pregled izstavljene ponudbe v E-računi mobilni aplikaciji

in pa spletni aplikaciji e-racuni.com pod |Prodaja |Ponudbe:

  
Pregled izdanih ponudb v spletni aplikaciji e-racuni.com
  
  Slika 17: Pregled izdanih ponudb v spletni aplikaciji e-racuni.com

 

3. Izstavljanje izdanih dobavnic v mobilni aplikaciji

V E-računi mobilni aplikaciji lahko izstavljamo izdane dobave našim kupcem. Bližnjico za ustvarjanje nove dobavnice že imamo takoj ob prijavi v aplikacijo, kjer izberemo gumb Nova dobavnica:

Lahko pa izberemo spodaj |Dobavnice, kjer imamo na voljo gumb Nova dobavnica in razširitvena seznama Osnutki dokumentov in Izstavljeni dokumenti. Ob izbiri gumba za izdelavo nove dobavnice, se nam odpre spodnja maska:

  
Vnos nove dobavnice
  
  Slika 18: Vnos nove dobavnice

Pri vnosu nove dobave sprva izpolnimo podatke o kupcu (izbirno), katere lahko bodisi iščemo v šifrantu že obstoječih kupcev ali registru DURS (podobno kot v spletni aplikaciji e-racuni.com).

Po dodajanju kupca dodamo še artikle na dokument s klikom na gumb Dodaj postavko. Naša postavka je lahko:

  
Vnos artiklov
  
  Slika 19: Vnos artiklov

Po zaključenemu urejanju dobavnico izstavimo tako, da kliknemo na gumb Izstavi dobavnico.

V kolikor dobavnice ne želimo izstaviti, je mogoče le shraniti naše delo z izbiro gumba Shrani. Tako ustvarimo osnutek dokumenta, katerega lahko izstavimo kasneje.

Izstavljena dobavnica je tako sedaj vidna v E-računi mobilni aplikaciji:

  
Pregled izstavljenih dobavnic v E-računi mobilni aplikaciji
  
  Slika 20: Pregled izstavljenih dobavnic v E-računi mobilni aplikaciji

in pa spletni aplikaciji e-racuni.com pod |Prodaja |Dobavnice:

  
Pregled izstavljenih dobavnic v spletni aplikaciji e-racuni.com
  
  Slika 21: Pregled izstavljenih dobavnic v spletni aplikaciji e-racuni.com

 

4. Izstavljanje izdanih naročil kupca v mobilni aplikaciji

V E-računi mobilni aplikaciji lahko izstavljamo nova naročila našim kupcem. Bližnjico za vstop med naročila imamo že takoj ob prijavi v aplikacijo, kjer izberemo gumb Naročila kupcev:

Na voljo imamo gumb Novo naročilo kupca in razširitvena seznama Osnutki dokumentov in Izstavljeni dokumenti. Ob izbiri gumba za izdelavo novega naročila, se nam odpre spodnja maska:

  
Vnos novega naročila kupcu
  
  Slika 22: Vnos novega naročila kupcu

Pri vnosu novega naročila kupcu sprva izpolnimo podatke o kupcu (izbirno), katere lahko bodisi iščemo v šifrantu že obstoječih kupcev ali registru DURS (podobno kot v spletni aplikaciji e-racuni.com).

Po dodajanju kupca dodamo še postavke oz. artikle na dokument s klikom na gumb Dodaj postavko. Naša postavka je lahko:

  
Vnos artiklov ali postavke
  
  Slika 23: Vnos artiklov ali postavke

Po zaključenemu urejanju naročilo izstavimo tako, da kliknemo na gumb Izstavi naročilo kupca.

V kolikor naročila ne želimo izstaviti, je mogoče le shraniti naše delo z izbiro gumba Shrani. Tako ustvarimo osnutek dokumenta, katerega lahko izstavimo kasneje.

Izstavljeno naročilo je tako sedaj vidno v E-računi mobilni aplikaciji:

  
Pregled izstavljenega naročila kupca v E-računi mobilni aplikaciji
  
  Slika 24: Pregled izstavljenega naročila kupca v E-računi mobilni aplikaciji

in pa spletni aplikaciji e-racuni.com pod |Prodaja |Ponudbe:

  
Pregled izstavljenega naročila kupca v spletni aplikaciji e-racuni.com
  
  Slika 25: Pregled izstavljenega naročila kupca v spletni aplikaciji e-racuni.com

 

5. Podprti Bluetooth POS tiskalniki v mobilni aplikaciji

Mobilna aplikacija podpira naslednje Bluetooth POS tiskalnike:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2022