Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Enostavno knjigovodstvo  >  Nova knjiga  >  Knjiga pretokov med dej...

Knjiga pretokov med dejavnostjo in gostinjstvom podjetnika

Dodatne evidence, ki jih mora voditi samostojni podjetnik, so evidence knjigovodskih listin pretokov med podjetjem in gospodinjstvom lastnika. Torej evidence pretoka knjigovodskih listin iz podjetja v gospodinjstvo in iz gospodinjstva v podjetje.

Evidenca mora vsebovati:

* Zaporedno številko knjigovodske listine v evidenci, * Številko knjigovodske listine, * Datum * Vrednost transakcije med podjetjem in gospodinjstvom lastnika podjetja

Evidenca se vodi kronološko, torej po časovnem zaporedju in se zaključuje na dan 31.12. tekočega leta, v primeru prenehanja dejavnosti oziroma statusne spremembe pa z dnem takšne spremembe. V primeru, da se ta evidenca zagotavlja iz evidence knjigovodskih listin transakcij v poslovnih knjigah na drugačen način, navedene evidence ni potrebno voditi.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 09.02.2011 15:12:27
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024