Dodatni zaznamki za plačilno listo

Poleg splošnih zaznamkov, ki so na voljo za vse dokumente, imamo na voljo tudi nekaj specifičnih za plačilno listo.

Za izpis podatkov o zaposlenemu uporabimo naslednje zaznamki:

EmployeeDisplayStringIme in priimek zaposlenega.
EmployeeAddressStreetNaslov zaposlenega.
EmployeeAddressPostalCodeAndCityPošta in kraj zaposlenega.
EmployeeDavcnaStDavčna številka zaposlenega.
EmployeeTRRBančni račun zaposlenega.
EmploymentBeginDateDatum zaposlitve na zaposlitvi za katero delamo obračun plače.
EmploymentTotalWorkingPeriodYMDSkupna delovna doba zaposlenega
PayrollSettlementGrossSalaryOsnovna bruto plača zaposlenega.
PayrollSettlementHoursTotalMesečni fond ur zaposlenega.
EmployeeVacationTotalSkupni dopust po odločbi + stari letni dopust.
EmployeeVacationForCurrentYearPreostali tekoči dopust.
EmployeeVacationFromLastYearPreostali stari dopust.

Za tabelo postavk bruto zneskov je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PaySettGrossItemCodeIzpis oznake vrstice za postavko na obračunu plače.
PaySettGrossItemDescriptionNaziv vrstice za bruto znesek na plačilni listi, ki pripada zgornji oznaki.
PaySettGrossItemParamAmountVrednost parametra postavke npr. 16, kar predstavlja lahko 16 ur ali 16 %.
paySetItemsDictParamDescriptionVrednost parametra postavke npr. 16 kom, kar predstavlja 16 komadov točk.
PaySettGrossItemAmountBruto znesek postavke.
PaySettNetItemAmountNeto znesek postavke.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek PaySettGrossItems .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka PaySettGrossItems  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za tabelo postavk bonitet je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

xmlBookmarkPaySettBonusDescriptionOpis bonitete.
xmlBookmarkPaySettBonusAmountZnesek bonitete.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek xmlBookmarkPaySettBonuses .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka xmlBookmarkPaySettBonuses  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za tabelo postavk povračil je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

xmlBookmarkPaySettCompensationItemDescriptionOpis povračila.
xmlBookmarkPaySettCompensationItemParamDescPodrobnosti o povračilu. Primer: 21 dni x 6,12 EUR.
xmlBookmarkPaySettPaySettCompensationItemAmountZnesek povračila.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek xmlBookmarkPaySettCompensationsItems .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka xmlBookmarkPaySettCompensationsItems  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Za tabelo postavk odtegljajev/kreditov je potrebno izdelati naslovno vrstico, ki lahko vsebuje naslednje zaznamke (stolpce):

PaySettDeductItemDescriptionOpis odtegljaja.
PaySettDeductItemDetailsStringPodrobnosti o odtegljaju. Primer: Sk. kredit:3.254,00 Tr. plač. obrok/Sk. obrokov:12/0 Že odplačano: 384,00.
PaySettDeductItemAmountZnesek odtegljaja.

Pod naslovno vrstico je potrebno dodati še prazno vrstico (ali dataTableRow) in nastaviti zaznamek PaySettDeductItems .

V primeru, ko predloga v tabeli, kjer je vrstica za postavke ne vsebuje zaznamka PaySettDeductItems  se postavke ne bodo izpisale na računu.

Zaznamki za skupne zneske:

PayrollSettlementTotalNetSalarySkupaj neto izplačilo plače.
PaySettNetTotalCompensationsSkupaj dodatki iz naslova povračil, neobdavčenih izplačil.
PaySettTotalTaxAndContribForPaymentSkupaj vsi prispevki in davki.
PaySettTotalContribPensionFundSkupaj pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
PaySettTotalContribHealthFundSkupaj zdravstveno zavarovanje.
PayrollSettlementTotalGrossSalarySkupaj bruto plača.
PaySettTaxableReimbursementOfCostsSkupaj povračila stroškov nad uredbo.
xmlBookmarkPayrollSettlementTotalBonusesSkupaj znesek bonitet.
PaySettNontaxibleAmountSpecTextSkupaj olajšava za dohodnino - podrobnosti. Primer izpisa: Splošna: 291,67; Skupaj: 291,67;
PaySettNontaxibleAmountSkupaj olajšava za dohodnino (znesek).
PaySettTaxableIncomeSkupaj osnova za obračun davka (znesek).
PaySettTaxAmountSpecTextSkupaj osnova za obračun davka in zneski - podrobnosti. Primer izpisa: Od 2.083,33 = 470,83; 33% od 20,42 = 6,74; 470,83 + 6,74 = 477,57;
PaySettTaxAmountSkupaj znesek obračunanega davka.
PaySettTaxAbroadAmountSkupaj plačan davek v tujini.
PaySettTaxAbroadDifferenceAmountSkupaj za plačilo dohodnine.
PayrollSettlementTotalDeductionsSkupaj odtegljaji.
PayrollSettlementTotalNetSalaryForPaySkupaj znesek za nakazilo (neto plača od katere odštejemo vse odtegljaje in prištejemo povračila oz. neto druga izplačila).

Prispevki in stroški delavca iz bruto plače:

PaySettContribBaseAmountOsnova od katere obračunamo prispevke delavca.
PaySettContribEmployeePensionPctPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployeePensionCalcPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeePensionPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployeeHealthPctPrispevek za zdravstveno zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployeeHealthCalcPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeeHealthPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployeeUnempPctPrispevek za zaposlovanje (odstotek).
PaySettContribEmployeeUnempCalcPrispevek za zaposlovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeeUnempPrispevek za zaposlovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployeeParentalPctPrispevek za starševsko varstvo (odstotek).
PaySettContribEmployeeParentalCalcPrispevek za starševsko varstvo (znesek obračunani).
PaySettContribEmployeeParentalPrispevek za starševsko varstvo (znesek za plačilo).
PaySettTotalContribEmployeePctSkupaj prispevki zaposlenega (odstotek).
PaySettTotalContribEmployeeCalcSkupaj prispevki zaposlenega (znesek obračunani).
PaySettTotalContribEmployeeSkupaj prispevki zaposlenega (znesek za plačilo).

Prispevki in stroški delodajalca na bruto plačo:

PaySettContribEmployerBaseAmountOsnova od katere obračunamo prispevke delodajalca.
PaySettContribEmployerPensionPctPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployerPensionCalcPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerPensionPrispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerHealthPctPrispevek za zdravstveno zavarovanje (odstotek).
PaySettContribEmployerHealthCalcPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerHealthPrispevek za zdravstveno zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerUnempPctPrispevek za zaposlovanje (odstotek).
PaySettContribEmployerUnempCalcPrispevek za zaposlovanje (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerUnempPrispevek za zaposlovanje (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerInjuryPctPrispevek za poškodbe pri delu (odstotek).
PaySettContribEmployerInjuryCalcPrispevek za poškodbe pri delu (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerInjuryPrispevek za poškodbe pri delu (znesek za plačilo).
PaySettContribEmployerParentalPctPrispevek za starševsko varstvo (odstotek).
PaySettContribEmployerParentalCalcPrispevek za starševsko varstvo (znesek obračunani).
PaySettContribEmployerParentalPrispevek za starševsko varstvo (znesek za plačilo).
PaySettTotalContributionsEmployerPctSkupaj prispevki delodajalca (odstotek).
PaySettTotalContributionsEmployerCalcSkupaj prispevki delodajalca (znesek obračunani).
PaySettTotalContributionsEmployerSkupaj prispevki delodajalca (znesek za plačilo).
PaySettTotalTaxAndContribForPaymentCalcSkupaj vsi prispevki in davki (delavca in delodajalca) v znesku.

PaySettPensionInsuranceForDifToMinSalaryDodatni prispevek za pokojninsko zavarovanje (znesek za plačilo).
PaySettHealthInsuranceForDifToMinSalaryDodatni prispevek za zdravstvo (znesek za plačilo).
xmlBookmarkPayrollSettlementContributionEmployeeMandatoryHealthObvezni zdravstveni prispevek.
PaySettHealthInsuranceForUnpaidAbsencePokojninsko zavarovanje za neplačano odsotnost (znesek za plačilo).
xmlBookmarkPayrollSettlementVoluntaryPensionInsuranceEmployerPremija PDPZ - prispevek v breme delodajalca (znesek za plačilo).
PayrollSettlementTotalCostSkupaj strošek v breme podjetja.

Ostali zaznamki, ki se uporabijo pri preverjanju pogojev:

PaySettGrossItemParamDescIsHoursZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 1= vrednost parametra za postavko so ure; 0= vrednost parametra za postavko niso ure.
PaySettGrossItemParamDescIsPctZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 1= vrednost parametra za postavko je odstotek; 0= vrednost parametra za postavko ni odstotek.
PaySettGrossItemParamDescIsOtherZaznamek vrne vrednost 0 ali 1. 1= vrednost parametra za postavko je drug parameter, ki ni ura in ni odstotek; 0= vrednost parametra za postavko ni drug parameter, ki ni ura in ni odstotek.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024