Prilagajanje postavk obračun razlike do minimalne plače z vključenimi bolezninami

Vsako podjetje ima drugačne oznake postavk zato boste za pravilen izračun dodatka na minimalno plačo po uvozu datoteke, katero pridobite na strani Datoteka s postavkami za osnovno plačilno listo prilagoditi po naslednjih navodilih:

1. v postavko 9996 "Vmesni izračun - boleznine nad 30 dni" izbrišite vso vsebino v polju "Formula za izračun zneska" in nadomestite s seštevkom oznak postavk kjer se izračuna znesek za bolniške nad 30dni.

formula bi morala izgledati isto kot tista katero ste v polju zbrisali le z drugimi ozanakami vrstic.

  
seštevek oznak z bolezninami nad 30dni
  
  Slika 1: seštevek oznak z bolezninami nad 30dni

2. Podobno pri prejšnji postavki naredimo še za postavko 9995 "Vmesni izračun - boleznine do 30 dni", kjer zbiršete vsebino polja "Formula za izračun zneska" in nadomestite s seštevkom oznak postavk za bolniške do 30 dni.

formula bi morala izgledati isto kot tista katero ste v polju zbrisali le z drugimi ozanakami vrstic.

  
seštevek oznak z bolezninami do 30dni
  
  Slika 2: seštevek oznak z bolezninami do 30dni

3. Za zadnji korak v postavki 9993 "Min plača za fond ur - bolniške" ne zbrišete vso vsebino, ampak samo nadomestite oznake postavk z oznakami postavk kjer se vnesejo ure boleznin kjer vpisujete ure boleznin (primer slika spodaj)

  
urejanje postavke 9993
  
  Slika 3: urejanje postavke 9993

pri tem pazite da vpisujete pravilen faktor ur (0,7;0,8;0,9 ali 1(brez faktorja)) in da se ure bolniške računajo od iste urne postavke, v primeru da se ne računajo od iste urne osnove se doda še dodaten oklepaj v primeru da tega že nimate. npr.: ...+(#9997#*0,7*(#ure_bolniške#))

Za boljše razumevanje zadnjega koraka podajamo še par pirmerov:

1. primer:

Če vpisujete ure za bolniško do 30dni v postavko 010u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 010 in se prav tako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

Nato vpisujete še ure za bolniško do 30dni v postavko 014u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 014 in se prav tako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

v tem primeru v postavki 9993 uredite formulo da zgleda takole ...+(#9997#*0,7*(#010u#+#014u#))+...

2. primer:

Vpisujete ure za bolniško do 30dni v postavko 010u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 010 in se prav tako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

Nato vpisujete še ure za bolniško nad 30dni v postavko 014u, s pomočjo katere se izračuna bolniška nad 30 dni 70% v postavki 014 in izračuna s pomočjo urne postavke #ZapUrnaPostavkaBoleznineNad30Dni#.

v tem primeru v postavki 9993 uredite formulo da zgleda takole (#9997#*0,7*(#010u#))+(#9997#*0,7*(#014u#)) ...ker imajo postavki drugačno urno postavko

3. primer:

Vpisujete ure za bolniško do 30dni v postavko 010u, s pomočjo katere se izračuna bolniška do 30 dni 70% v postavki 010 in se pravtako izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000

Nato vpisujete še ure za bolniško nad 30dni v postavko 012u, s pomočjo katere se izračuna bolniška nad 30 dni 90% v postavki 012 in izračuna s pomočjo navadne urne postavke 000.

V tem primeru v postavki 9993 uredite formulo da zgleda takole (#9997#*0,7*(#010u#))+(#9997#*0,9*(#012u#)) ...ker imajo postavki različen faktor.

Datoteka z dodatkom do minimalne plače, ki vključuje boleznine:

Placilna_lista_samo_dodatek_do_minimalne_z_upostevanimi_bolezninami.xml
Velikost: 4,97 kB

Datoteka z dodatkom do minimalne plače je prilagojena za postavke, ki jih izvozite na naslednji strani,v kolikor imate v podjetju drugačne oznake postavk potem boste morali za ustrezno delovanje dodatka do minimalne plače prilagoditi uvožene postavke po navodilih zgoraj.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024