Pregled poslane pošte

Do seznama poslane pošte pridemo preko menija |Prodaja |Pregled poslane pošte Odpre se nam seznam poslane pošte.

Tukaj je možno videti vse poslane elektronske obrazce. V spustem seznamu način pošiljanja je na voljo tudi možnost prikaza samo računov poslanih preko UJP.

  
Seznam poslane pošte
  
  Slika 1:  Seznam poslane pošte

Ob kliku na vnos v seznamu se nam odpre predogled z podatki o poslani pošti. Na desni strani so vidne vse priponke, ki so bile poslane zraven sporočila. Dodajanje priponk v predogledu ni možno.

  
Predogled podatkov o poslani pošti
  
  Slika 2:  Predogled podatkov o poslani pošti

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2019