Knjiga prejete pošte

Knjiga prejete pošte predstavlja centralno vstopno točko za prejem dokumentov v poslovni program. V knjigo prejete pošte lahko prejemamo dokumente po različnih kanalih in sicer:

Za uporabo modula knjige prejete pošte je potrebno uporabniku dodeliti ustrezne privilegije. Odvisno od tega kaj v prejeti pošti lahko določen uporabnik vidi ali naredi mu lahko dodelimo naslednje privilegije:

1.1 Privilegiji za knjigo prejete pošte

  
Privilegiji v skupini "Knjiga prejete pošte"
  
  Slika 1: Privilegiji v skupini "Knjiga prejete pošte"

Opis uporabniških privilegijev:

pregled knjige prejete pošte - samo za dodeljene dokumenteUporabnik vidi seznam prejete pošte vendar le za pošto, ki mu je bila dodeljena
pregled knjige prejete pošteUporabnik vidi vso prejeto pošto
vnašanje v knjigo prejete pošteUporabnik lahko vnaša prejeto pošto v knjigo prejete pošte in spreminja obstoječe vnose
likvidacija prejete pošte - samo potrjena (odobrena) poštaUporabnik lahko likvidira prejeto pošto, ki je bila predhodno odobrena oz. potrjena
likvidacija prejete pošteUporabnik lahko likvidira vso prejeto pošto ne glede na to ali je bila predhodno odobrena oz. potrjena
potrditev prejete pošteOdobritev oz. potrditev prejete pošte na osnovnem nivoju
potrditev prejete pošte - nivo finančnega direktorjaOdobritev prejete pošte na nivoju finančnega direktorja oz. računovodstva
potrditev prejete pošte - najvišji nivo upraveOdobritev prejete pošte na nivoju uprave (direktorja)
posredovanje prejete pošte na e-mailUporabnik lahko posreduje prejeto pošto preko elektronske pošte drugim oseba

V kolikor uporabnikom dodelimo ustrezne pravice bomo lahko modul knjige prejete pošte uporabili tudi za interno dodeljevanje dokumentov oz. v nadaljevanju tudi za potrjevanje pošte oz. prejetih računov še preden gredo ti v evidenco oz. v izplačilo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024