Vnos delitve stroškov po stroškovnih mestih

Zaposlenega lahko razporedimo na stroškovno mesto po tem ko smo ustvarili stroškovno mesto. To naredimo tako da v meniju |Partnerji |Zaposleni pod zaposlenim kliknemo na stroškovno mesto kjer v spustnem seznamu izberemo ustrezno stroškovno mesto.

  
Razporeditev na stroškovno mesto pod zaposlenim
  
  Slika 1: Razporeditev na stroškovno mesto pod zaposlenim

Zaposlene lahko delimo po stroškovnih mestih tudi v obračunu. To naredimo tako da po novo ustvarjenem obračunu in vnosu zaposlenih za katere delamo obračun, kliknemo na gumb Več... v spustnem seznamu nato izberemo možnost vnos delitve stroškov po STM.

  
Vnos delitve stroškov po stroškovnih mestih
  
  Slika 2: Vnos delitve stroškov po stroškovnih mestih

V pojavnem oknu za vsakega zaposlenega vnesemo stroškovno mesto po katerem bomo delili stroške. To naredimo s pomočjo gumba Dodaj kjer dodamo posamezno stroškovno mesto ali s pomočjo gumba Vnos na več STM kjer dodamo več stroškovnih mest hkrati.

Prav tako je pri vnosu delitev na stroškovna mesta pomembno napisati procente posameznega stroškovnega mesta.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2020