Obračun DDV po 01.01.2020

1. Novela ZDDV-1L

S 1.1.2020 začne veljati nov Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (ZDDV-1L).

V skladu z novelo zakona se uvaja posebna nižja stopnja DDV v višini 5 %, in sicer za dobavo, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopi­sov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobar­vankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.

Povezava do uradnega lista: klikni tukaj [https://www.uradni-list.si/_pdf/2019/Ur/u2019072.pdf].

2. Novela ZDDV-1K

V Uradnem listu RS št. 59/19, z dne 4. 10. 2019, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1K), ki je začel veljati petnajsti dan po objavi, tj. 19. 10. 2019, uporabljati pa se začne 1. 1. 2020, razen nekaterih določb, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona. Zaradi preprečitve pravne praznine je do vključno 31. 12. 2019 podaljšana uporaba do 31. 12. 2019 veljavnih določb ZDDV-1, ki se spreminjajo z ZDDV-1K.

Z ZDDV-1K se ne posega v obstoječa temeljna načela veljavnega ZDDV-1.ZDDV-1K uvaja nižjo stopnjo DDV za elektronsko dobavljene publikacije, ZDDV-1L pa posebno nižjo stopnjo DDV, v višini 5 %, ki od 1. 1. 2020 dalje velja tako za tiskane kot za elektronske publikacije.

Skladno z zakonom smo v naši spletni aplikaciji uredili/posodobili obračun DDV. Sprememba je bila urejena na:

3. Skladiščenje na odpoklic po 01.01.2020

V sklopu skladiščenja na odpoklic so bile urejene spremembe za poenotenje in poenostavitev skladiščenja. Obstoječi 21. člen PZDDV se prenese v nov9.a člen ZDDV-1. Dodani so novi pogoji in obrazec RP-O se spremeni oziroma dopolni. V 9.a členom ZDDV-1 se v poglavje zakona, ki določa obdavčljive transakcije, uvaja nova ureditev in sicer dobava blaga v okviru ureditve skladiščenja na odpoklic.

Več v povezavi do uradnega lista: klikni tukaj [https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-2612?sop=2019-01-2612].

Skladno z zakonom smo v naši spletni aplikaciji uredili:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024