Obrazec I-RAČ-D: Knjiga izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti in za promet blaga v drugih državah članicah

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024