Avtomatski prenos podatkov na AJPES

Avtomatski prenos podatkov na AJPES predstavlja hiter in preprosto postopek za oddajo podatkov iz letnega poročila v spletno aplikacijo na naslovu www.ajpes.si. Postopek za avtomatski prenos podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida na AJPES je prikazan v naslednjih štirih korakih:

1.1 Korak 1: Klik na zavihek za izvoz podatkov na DURS in AJPES

  
Zavihek za izvoz podatkov na DURS in AJPES
  
  Slika 1: Zavihek za izvoz podatkov na DURS in AJPES

1.2 Korak 2: Klik na gumb za avtomatski prenos na AJPES

  
Gumb za prenos podatkov na AJPES
  
  Slika 2: Gumb za prenos podatkov na AJPES

1.3 Korak 3: Vnos uporabniškega imena in gesla za AJPES

  
Vpis uporabniškega imena in gesla za AJPES
  
  Slika 3: Vpis uporabniškega imena in gesla za AJPES

V tem koraku vnesemo uporabniško ime in geslo, ki nam ga je dodelil AJPES. S tem uporabniškim imenom in geslom se bo program Bilanca07.net prijavil na spletno stran www.ajpes.si in oddal podatke. Pri oddaji podatkov lahko izberemo ali naj se podatki uvozijo v že obstoječe podjetje z isto davčno številko ali pa naj se ustvari novo podjetje.

Če ne želimo vsakič znova vpisovati uporabniškega imena in gesla lahko označimo  Shrani uporabniško ime za drugič  ter  Shrani geslo za drugič .

Ko vnesemo vse podatke kliknemo na gumb Prenesi podatke. Po kliku počakamo nekaj sekund in prikazala se nam bo naslednja stran.

Če ne označite  Shrani geslo za drugič , se vaše geslo ne bo shranilo nikjer v programu. Vaše geslo se tako uporabi samo za prenos in se takoj nato izbriše iz pomnilnika.

Na strani www.bilanca07.net jamčimo za najvišjo stopnjo tajnosti podatkov.

1.4 Korak 4: Potrditev oddaje podatkov na www.ajpes.si

  
Poročilo o prenosu podatkov
  
  Slika 4: Poročilo o prenosu podatkov

Sedaj je prenos na stran www.ajpes.si zaključen. V programu Bilanca07.net se nam prikaže obvestilo, ki ga izpiše AJPES-ov program ob uvozu podatkov.

S klikom na gumb Prijava v AJPES nas bo brskalnik preusmeril na spletno stran AJPES in nas prijavil v AJPES-ov program. V AJPES-ovem programu lahko sedaj potrdimo oddajo letnega poročila.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024