Kosovnice/sestavnice

Kosovnice oz. sestavnice ali normative lahko vnašamo in pregledujemo v meniju |Prodaja |Kosovnice oz. |Zaloge |Kosovnice

V primeru, da se normativi za proizvodnjo istega proizvoda ne spreminjajo, lahko z urejanjem šifranta kosovnic prihranimo čas in se izognemo ročnim vnosom podatkov o porabi materiala in porabljenih ur na delovni nalog. V primeru odstopanj od zadanih normativov so mogoče naknadne spremembe oziroma dopolnitve delovnega naloga.

Kosovnice lahko vnesemo na več načinov:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024