Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Kontrola vnosa podatkov...

Kontrola vnosa podatkov s pomočjo kontrolnih seštevkov in primerjavo z bruto bilanco

Letna poročila večinoma sestavljamo na podlagi izpisa bruto bilance iz glavne knjige računovodskega programa. V programu imamo prav zato dodan funkcionalnost za obratni izračun vsot po razredih bruto bilance iz podatkov, ki so vnešeni v letnem poročilu. V primeru, ko bilanca "ne gre skupaj" lahko na ta način hitro ugotovimo v katerem razredu oz. v katerih postavkah je vnos podatko napačen. Prikaz kontrolnih podatkov je dosegljiv na vsaki strani, kjer se vnašajo podatki za zavezanca, prav tako pa tudi pri vnosu tekočih bilančnih podatkov, kot to prikazuje naslednja slika:

  
Vnos tekočih podatkov
  
  Slika 1: Vnos tekočih podatkov

S klikom na povezavo Kontrolni seštevki se odpre okence s skupnim seštevkom prihodkov R7 in odhodkov R4, ter odhodkov R7 in drugimi seštevki.

S kontrolnimi seštevki lahko sedaj hitro ugotovimo, če smo vnesli pravilne zneske iz bruto bilance. V primeru, da ugotovimo, da se nam odhodki ne ujemajo z bruto bilanco, imamo možnost s klikom ODHODKI (R4) prekontrolirati stroške po skupinah kontov.To nam prikazuje naslednja slika:

  
Razširitev prikaza odhodkov
  
  Slika 2: Razširitev prikaza odhodkov

Po vseh pravilno vnešenih podatkih iz bruto bilance na koncu okenca kotrolni seštevki, program omogoča tudi hitro kontrolo rezultata, torej pravilnost izračuna dobiček/izguba kot to prikazuje naslednja slika.

  
Takojšen prikaz oz. izračun rezultata
  
  Slika 3: Takojšen prikaz oz. izračun rezultata

---
Zadnja sprememba 23.05.2008 14:00:34
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023