Kupili smo licence za izpis dodatnega števila zavezance? Kako naj ponovno aktiviramo program?

Ko je licenčna verzija programa aktivirana se v lokalno inštalacijo zapiše vrsta licence in največje število zavezancev, ki jih je možno voditi v programu.

V primeru dokupa dodatnih zavezancev je potrebno program ponovno aktivirati. To naredimo tako, da izbrišemo datoteko BILANCA06.KEY, ki se nahaja v istem direktoriju kamor smo namestili program Bilanca05.net.

Ko je datoteka BILANCA06.KEY izbrisana bo program zahteval ponovno aktivacijo. Po ponovni aktivaciji se bo lokalna namestitev sinhronizirala s spletnim strežnikom in izvedla se bo aktivacija za novo večje število zavezancev.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024