Barvne oznake na naročilih kupca

Na pregledu naročil kupca so zaporedne številke dokumentov različno obarvane. Barve, ki se pri tem uporabljajo imajo naslednji pomen:

  
Barvne oznake na pregledu naročil kupcev
  
  Slika 1: Barvne oznake na pregledu naročil kupcev

Seznam in pomen vseh statusov:

Možnost spreminjanja statusov:

Statusi se večinoma nastavijo samodejno glede na izstavljene dokumente iz naročila kuca oz. se nastavijo samodejno tudi po uvozu naročila iz spletne trgovine, ki smo jo povezali s programom e-racuni.com. Vse statuse na naročilu lahko spremenimo ali nastavimo tudi ročno s klikom neposredno na prikazan status na dokumentu, kot kaže slika:

izbiraStatusaNarocilo.gif

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024