Overseas

Uvoz izpiskov prometa oz. transakcij iz Overseas računa je na voljo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov preko ločene možnosti:

  
Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas
  
  Slika 1: Uvoz izpiska transakcij iz datoteke, ki jo izvozimo iz aplikacije kurirske službe Overseas

Po kliku na to povezavo se nam odpre maska za vnos podatkov Overseas računa pri čemer imamo na voljo tudi izbiro Overseas računa za katerega želimo narediti uvoz transakcij, kot kaže slika:

  
izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas
  
  Slika 2: izbira datoteke za uvoz izpiskov kuriske službe Overseas

Bančni računIzberemo naziv bančnega oz. plačilnega računa kurirske službe Overseas za katerega uvažamo transakcije.

Opcija za uvoz datoteke s transakcijami iz Overseas računa je na voljo šele potem, ko smo v seznam naših bančnih računov dodali tudi bančni oz. plačilni račun, ki ga imamo odprtega pri kurirski službi Overseas:

  
Vnos plačilnega računa za Overseas
  
  Slika 3: Vnos plačilnega računa za Overseas

Po kliku na to opcijo se odpre maska za vnos podatkov računa kurirske službe Overseas, kjer lahko nastavimo tudi konte za knjiženje izpiskov te kurirske službe:

  
Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti
  
  Slika 4: Izberemo datoteko za uvoz ter dodatne možnosti

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024