Plačilni račun Barion

Barion račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa Barion
  
  Slika 1: Vnos računa Barion

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Barion računu:

  
Vnos podatkov računa Barion
  
  Slika 2: Vnos podatkov računa Barion

1.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Barion označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s Barion
  
  Slika 3: Možnost plačila računa s Barion

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer izberemo Nadaljuj in zaključimo plačilo preko Barion računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z Barion računom
  
  Slika 4: Plačilo predračuna ali računa z Barion računom

V Barion aplikaciji je potrebno pridobiti Public key, Secret key in Barion Pixel ID za online beleženje plačanih računov. Bolj podrobna navodila kako uredimo uvoz plačil so na voljo na strani Nastavitve v Barion za online plačevanje [1.2].

Po vnosu bančnega oz. plačilnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Barion datoteke:

  
Uvoz Barion datoteke
  
  Slika 5: Uvoz Barion datoteke

 

1.2. Nastavitve v Barion za online plačevanje

Registriramo se v Barion ali prijavimo v obstoječ račun z vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Manage my shops:

  
Urejanje lastnih trgovin
  
  Slika 6: Urejanje lastnih trgovin

V meniju "Manage my shops" potrebujemo trgovino, da lahko pridobimo podatke za API povezavo. V primeru, da je še nimamo, jo vnesemo (izpolnimo obvezne podatke):

  
Vnos nove trgovine
  
  Slika 7: Vnos nove trgovine

Oz. v primeru, da smo to že uredili pred tem le izberemo trgovino in kliknemo v meni |Actions |Details:

  
Vstop v podrobnosti trgovine
  
  Slika 8: Vstop v podrobnosti trgovine

V podrobnostih imamo vse potrebne informacije za povezavo računa Barion s spletno aplikacijo e-racuni.com. Podatke "Public key", "Secret key" in "Barion pixel ID" kopiramo:

  
Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo
  
  Slika 9: Podatke Public key, Secret key in Barion pixel ID kopiramo

In prilepimo v spletno aplikacijo e-racuni.com v meni |Banka |Bančni računi v kreiran Barion plačilni račun.


Kako pridobiti Public key, Secret key in Barion pixel ID si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023