Plačilni račun Stripe

Stripe račun vnesemo v meniju |Banka |Bančni računi preko gumba Dodaj novi bančni račun:

  
Vnos računa Stripe
  
  Slika 1: Vnos računa Stripe

V naslednjem koraku vnesemo podatke o našem Stripe računu:

  
Vnos podatkov računa Stripe
  
  Slika 2: Vnos podatkov računa Stripe

1.1 Online plačevanje računov

Če pri vnosu računa Stripe označimo PayPalOnlinePaymentCheckbox.png, potem bomo na prikazu dokumentov vključili možnost online plačevanja računov. Stranki lahko kot ponavadi pošljemo povezavo (link) do računa bodisi preko elektronske pošte bodisi preko sporočila SMS. Ko stranka prejme sporočilo in klikne na povezavo, se odpre naslednji prikaz računa:

  
Možnost plačila računa s Stripe
  
  Slika 3: Možnost plačila računa s Stripe

Po kliku na gumb Plačaj online se nam prikaže stran za plačilo računa, kjer vnesemo podatke in zaključimo plačilo preko Stripe računa:

  
Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom
  
  Slika 4: Plačilo predračuna ali računa z Stripe računom

V Stripe aplikaciji je potrebno pridobiti Publishable key ID in Secret key za online plačevanje računov in v kolikor želimo avtomatski uvoz izpiskov. Bolj podrobna navodila kako pridobimo podatke so na voljo na strani Nastavitve v Stripe za online plačevanje [1.2].

Celoten postopek za vnos računa Stripe je prikazan tudi v obliki video posnetka na strani https://youtu.be/rzL7VXHwc4s

Pri avtomatskem uvozu izpiskov se po aktivaciji dodatne možnosti uvozijo vsi izpiski iz plačilnega sistema Stripe za 180 dni nazaj. Izpisek se avtomatsko uvozi v jutranjih urah.

Izpisek pa lahko uvozimo tudi ročno. Po vnosu bančnega računa, bo v meniju |Banka |Uvoz izpiskov na voljo opcija za uvoz Stripe datoteke:

  
Uvoz stripe datoteke
  
  Slika 5: Uvoz stripe datoteke

Pri izvozu iz Stripe uporabimo izvoz izpiska preko opcije "Reports->Financial reports" kjer izberemo format Itemised ter kategorijo All.

 

1.2. Nastavitev v Stripe za online plačevanje

Registriramo se v Stripe ali prijavimo v obstoječ račun s vstopnimi podatki in na nadzorni plošči izberemo |Developers:

  
Odpiranje nastavitev za razvijalce
  
  Slika 6: Odpiranje nastavitev za razvijalce

V meniju Developers izberemo sekcijo API keys:

  
Odpiranje nastavitev za API ključ
  
  Slika 7: Odpiranje nastavitev za API ključ

Pod sekcijo |Developers |API keys se prepričamo, da nimamo vključenega prikaza ključev le v namen testiranja. Za način produkcijskih ključev je nastavitev naslednja:

  
API keys za namen produkcije in ne testiranja
  
  Slika 8: API keys za namen produkcije in ne testiranja

V nadaljevanju navodil, bodo v uporabi testni podatki in ne produkcijski.

Poiščemo sekcijo Standard keys kjer lahko že kopiramo "Publishable key" in razkrijemo ter kopiramo "Secret key" s klikom na gumb Reveal test key oz. v sami produkciji bo na temu mestu gumb Reveal live key token.

  
Kopiranje ključev za račun Stripe
  
  Slika 9: Kopiranje ključev za račun Stripe

Oba ključa kopiramo in vnesemo v aplikacijo www.e-racuni.com v meniju |Banka |Bančni računi v kreiran Stripe plačilni račun.

Kako pridobiti Publishable key in Secret key si lahko ogledamo na naslednjemu Youtube posnetku https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024