Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska.

  
Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku
  
  Slika 1: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [1] ali nerazporejenih odlivov [2]

  
Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov
  
  Slika 2: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

 

1. Nerazporejeni prilivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Neporazdeljeni prilivi, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katerih še nismo zaprli ali poknjižili.

  
neporazdeljeni prilivi
  
  Slika 3: neporazdeljeni prilivi

(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene prilive.

(2) Posameznemu prilivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil priliv in dokument na katerega se veže priliv, kateri so lahko: račun, predračun, naročilo kupca, avansni račun ali prosti vnos.

(3) Posamezen priliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb Preskoči ali potrdimo s klikom na gumb Ok

(4) Prilive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.

(5) S klikom na gumb Potrdi izbrane potrdimo označene prilive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na potrdi vse

(6) S klikom na gumb Prekoči izbrane preskočimo označene prilive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na preskoči vse

(7) S klikom na gumb Nastavi partnerja izbranim lahko vsem označenim prilivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje pliliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo Nastavi konto izbranim

(8) Če smo pomotoma potrdili priliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb Razveljavi zadnjega razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani

 

2. Nerazporejeni odlivi

Do te funkcionalnosti lahko dostopamo preko |Banka |Neporazdeljeni odlivi, kjer imamo pregled nad vsemi bančnimi izpiski katere še nismo zaprli ali poknjižili.

  
neporazdeljeni odlivi
  
  Slika 4: neporazdeljeni odlivi

(1) S pomočjo iskalnih parametrov kot so transakcijski račun, številka bančnega izpiska, denarna valuta, datum prometa, ter namen plačila lahko lažje poiščemo oz. filtriramo določene odlive.

(2) Posameznemu odlivu dodamo partnerja, konto na katerega se bo knjižil odliv in dokument na katerega se veže odliv, kateri so lahko prejeti račun ali prosti vnos.

(3) Posamezen odliv lahko preskočimo za knjiženje s klikom na gumb Preskoči ali potrdimo s klikom na gumb Ok

(4) Odlive lahko označimo posamezno ali vse skupaj s klikom na okvirček v sivem zaglavju prikaza.

(5) S klikom na gumb Potrdi izbrane potrdimo označene odlive ali vse potrdimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na potrdi vse

(6) S klikom na gumb Prekoči izbrane preskočimo označene odlive ali vse preskočimo s klikom na puščico navzdol na istem gumbu in na preskoči vse

(7) S klikom na gumb Nastavi partnerja izbranim lahko vsem označenim odlivom nastavimo enotnega partnerja ali nastavimo enotni konto za knjiženje odliva s klikom na puščico navzdol na istem gumbu, ter na opcijo Nastavi konto izbranim

(8) Če smo pomotoma potrdili odliv katerega nebi želeli, lahko s klikom na gumb Razveljavi zadnjega razveljavimo zadnji ukaz ki smo ga izvršili.

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo neposredno na samem bančnem izpisku, kot je opisano na strani

 

3. Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb Nastavitve, kot kaže slika:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 5: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 6: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:

  
Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani
  
  Slika 7: Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani

  
Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo
  
  Slika 8: Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo

  
Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji
  
  Slika 9: Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021