Priprava prometov za knjiženje

Priprava prometov za knjiženje oz. likvidacija izpiska je namenjena za zapiranje oz. likvidiranje dokumentov s plačilom na podlagi bančnega izpiska in knjiženje tega plačila na določen konto.

Funkcionalnost je na voljo neposredno na posameznem bančnem izpisku kjer kliknemo na gumb Pripravi za knjiženje in bo program ponudil likvidacijo prilivov in odlivov iz dotičnega izpiska [1.2].

  
Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku
  
  Slika 1: Gumb pripravi za knjiženje v samem bančnem izpisku

Lahko pa likvidiramo tudi več prilivov in odlivov iz različnih še ne likvidiranih izpiskov hkrati v meniju nerazporejenih prilivov [1.3] ali nerazporejenih odlivov [1.4]

  
Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov
  
  Slika 2: Dostop do neporazdeljenih prilivov in odlivov

V sami pripravi prometov je mogoče urediti nastavitve likvidacije. Do nastavitev pridemo s klikom na naslednji gumb, kateri je viden, ko urejamo nerazporejene prilive, odlive ali likvidiramo izpisek:

  
Nastavitve
  
  Slika 3: Nastavitve

V nastavitvah si lahko uredimo prikaz na stran, pravila kako želimo beležiti plačilo, kako naj program beleži, kadar imamo vezne dokumente ter na kakšen način se naj beleži plačilu v primeru, da imamo preplačilo.

1.1 Pravila likvidacije

Pravila likvidacije se uredijo takrat, kadar želimo, da program prepozna nek vzorec povezovanja prilivov in odlivov z dokumenti ter ga uporabi v prihodnje, da bo uspešno prepoznana likvidacija (100% ujemanje).

V kolikor se ne prepozna povsem prometa tako kliknemo na novo pravilo likvidacije:

  
Dodaj pravilo likvidacije na prometu
  
  Slika 4: Dodaj pravilo likvidacije na prometu

Novo pravilo likvidacije lahko dodamo tudi pa pregledu vseh nerazporejenih prilivov/odlivov na naslednjem mestu:

  
Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov
  
  Slika 5: Dodaj pravilo likvidacije na pregledu prometov

 

1.2. Pripravi za knjiženje

V modulu Banka imamo na voljo pregled uvoženih bančnih izpiskov iz banke ali ročnega vnosa.

Izpiske najdemo v spletni aplikaciji pod |Banka |Pregled izpiskov.

Izberemo si bančni izpisek in ga lahko knjižimo, dodajamo promet ali zapremo odprti račun.

  
Pregled bančnega izpiska
  
  Slika 6: Pregled bančnega izpiska

Obdelavo zapiranje odprtih računov zaženemo z gumbom Pripravi za knjiženje.

  
Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...
  
  Slika 7: Zapiranje odprtih računov, ponudb, prejetih računov...

Po zagonu se nam prikaže levo seznam prometa znotraj izpiska in desno knjižba programa, ki bo zapirala priliv/odliv.

Na desni strani se nastavi predvideni vezni dokument. Ta veza se nastavi glede na naziv kupca, znesek plačila, referenco, TRR račun plačnika itd. V primeru, da program ne zazna primerne veze, je ne nastavi. Vezni dokument ali partnerja lahko nastavimo tudi ročno. Istočasno pa so lahko okna desne strani v večih barvah, ki določajo kako točno ujemanje, je program zaznal. Primer različnih barv spodaj:

  
Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom
  
  Slika 8: Ujemanje knjižbe z veznim dokumentom

Pomen različnih barv za okna prometov na levi strani (1 na sliki zgoraj):

Pomen različnih barv za okna knjižb na desni strani (2 na sliki zgoraj):

 

1.3. Nerazporejeni prilivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Nerazporejeni prilivi, kjer imamo pregled nad vsemi prilivi - prometi kateri še niso likvidirani oz. izpisek še ni knjižen. Na tem mestu urejamo likvidacijo prejetih plačil.

  
Nerazporejeni prilivi
  
  Slika 9: Nerazporejeni prilivi

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli priliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo tudi neposredno na samem bančnem izpisku v meniju |Banka |Pregled izpiskov.

prilivi03.gif

 

1.4. Nerazporejeni odlivi

Funkcionalnost je na voljo v meniju |Banka |Nerazporejeni odlivi, kjer imamo pregled nad vsemi odlivi - prometi kateri še niso likvidirani oz. izpisek še ni knjižen. Na tem mestu urejamo likvidacijo odlivov.

  
Nerazporejeni odlivi
  
  Slika 10: Nerazporejeni odlivi

V kolikor smo likvidirali oz. zaprli odliv katerega ne bi želeli oz. smo se pri zapiranju zmotili, lahko to še vedno razveljavimo tudi neposredno na samem bančnem izpisku v meniju |Banka |Pregled izpiskov.

prilivi03.gif

 

1.5. Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Za hitrejši postopek likvidacije oz. zapiranja prilivov in odlivov si lahko vnaprej nastavimo splošna pravila, ki se potem upoštevajo pri likvidaciji posamezne transakacije. Nastavitve so na voljo v modulu nerazporejenih prilivov in odlivov s klikom na gumb Nastavitve, kot kaže slika:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 11: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

Po kliku na ta gumb se nam odpre vnosna maska z nastavitvami:

  
Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov
  
  Slika 12: Nastavitve likvidacije prilivov in odlivov

V nastavitvah tako lahko nastavimo naslednje parametre:

  
Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani
  
  Slika 13: Izberemo število prikazanih transakcij na eni strani

  
Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo
  
  Slika 14: Označimo na katerih dokumentih želimo zabeležiti plačilo

  
Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji
  
  Slika 15: Izberemo na kak način naj program zabeleži plačilo na veznem dokumentu, ki ga izbiremo pri likvidaciji

  
Dodatne možnosti likvidacije
  
  Slika 16: Dodatne možnosti likvidacije

 

1.6. Nastavitve pravil likvidacije prilivov in odlivov

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023