Artikli

Šifrant artiklov je na voljo v menijih |Prodaja |Artikli, |Nabava |Artikli ali |Skladišče |Artikli.

Ne glede na to preko katerega izmed zgoraj omenjenih menijev dostopamo do šifranta artiklov, vstopimo dejansko v isti šifrant.

V nadaljevanju so opisane naslednje funkcionalnosti:

 

1. Pregled in iskanje artiklov

Do artiklov dostopamo preko menija |Zaloge |Artikli. Prikaže se nam maska za Prodajni artikli - pregled in iskanje z vsemi iskalnimi kriteriji, kar lepo vidimo na spodnji sliki:

  
Maska za pregled in iskanje artiklov
  
  Slika 1: Maska za pregled in iskanje artiklov

Maska za iskanje po kriterijih je standardna, tako kot v vseh ostalih modulih.

Če kliknemo na šifro poljubnega artikla v seznamu se nam odpre maska s podatki o tem artiklu.

  
Maska s podatki o artiklu - prva stran
  
  Slika 2: Maska s podatki o artiklu - prva stran

Ko smo v maski za pregled podatkov o artiklu in bi želeli podatke za ta artikel spremeniti, si sprva na levi strani izberemo kaj točno želimo spreminjati za artikel in kliknemo na gumb Spremeni, ki se nahaja zgoraj, v orodni vrstici programa. Na izbiro imamo:

Na artikel lahko vežemo tudi dobavitelja, kar lahko uredimo na prvi strani artikla s klikom na "tri pikice":

  
Veza dobavitelja na artikel
  
  Slika 3: Veza dobavitelja na artikel

Ali pa ga izberemo med osnovnimi podatki.

Na istemu mestu najdemo tudi možnost izstaviti naročilo dobavitelju za artikel.

Podatke oz. spremembe, ki jih naredimo v kateri koli izmed sekcij na levi strani shranimo z klikom na gumb Shrani.

 

2. Vnos podatkov o artiklu

Podatke o artiklu vnašamo tako, da kliknemo meni |Zaloge |Artikli. Ko smo to naredili se nam odpre maska za pregled in iskanje artiklov [1]. Na desni strani te maske je gumb Vnos novega artikla in s pritiskom na ta gumb se nam odpre maska za vnos podatkov o artiklu, ki izgleda takole:

  
Maska za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 4: Maska za vnos podatkov o artiklu

Šifra artiklaV prazno okence vpišite šifro, ki jo boste dodelili artiklu. Vnos podatka je obvezen.
Naziv artiklaV prazno okence vpišite, kakšen bo naziv za artikel. Vnos podatka je obvezen.
Opis artiklaArtikel lahko tudi na kratko opišete. Opis in naziv lahko dodate v tujih jezikih, kateri se bodo upoštevali ob izbiru tuje jezikovne variante na dokument. Jeziki so: angleški, nemški, italijanski, hrvaški in madžarski.
Vrsta artiklaIzberemo vrsto artikla v katero sodi.
Enota mereIzberite enoto v kateri se bo ta artikel meril. Vnos podatka je obvezen.
Količina pakiranjaVnašamo v primeru, da obstaja sestavna količina pakiranja novega artikla. Vnos ni obvezen.
Veleprodajna cenaVnos prodajne cene artikla (cena brez DDV). Vnos je obvezen (ali maloprodajna ali veleprodajna)
Maloprodajna cenaVnos prodajne cene artikla (cena z DDV). Vnos je obvezen (ali maloprodajna ali veleprodajna)
Stopnja DDVIzberemo stopnjo po kateri je artikel obdavčen.

V primeru, da želimo že pri vnosu artikla vnesti še bolj podrobne podatke kliknemo na prikaziVec.gif.

Odpre se razširjena maska za vnos artikla:

  
Maska za vnos podatkov o artiklu
  
  Slika 5: Maska za vnos podatkov o artiklu

V razširjenemu pogledu lahko vnašamo še podrobnosti o artiklu, ki so pomembne za poslovanje:

Črtna kodaV prazno okence vpišete črtno kodo za artikel (tip črtne kode izberete v nastavitvah podjetja).
Kataloška številkaV prazno okence lahko opcijsko vnašamo kataloško številko artikla.
Interni nazivV prazno okence lahko poljubno vnašate interni naziv artikla. V primeru, da interni naziv obstaja, se izključno ta upošteva kot ključ za iskanje v spletni aplikaciji in ne več "naziv artikla".
Primarna skupina artiklovIzberito primarno skupino za artikel.
Sekundarna skupina artiklovIzberite sekundarno skupino za artikel.
Minimalna zalogaVnesemo minimalno zalogo. Ta se pojavi kot opozorilo na dokumentih, ko jo želimo preseči.
Privzeta lokacija v skladiščuMikrolokacija artikla v skladišču.
ZnamkaV prazno okence vpišete znamko artikla.
Država poreklaIzberemo državo porekla.
Garancijska dobaIzberite število mesecev za garancijo artikla.
Denarna valutaIzberite valuto za ceno artikla.
Uporaba cenikaAli naj se uporabi cenik za ta artikel. V primeru, da se cenik ne uporabi kliknete na Ne, v nasprotnem primeru kliknete Da.
Nabavna cenaVnos nabavne cene artikla.
Vidnost v online katalogu/trgoviniAtribut vpliva na vidnost artikla v online katalogu ali avtomatski sinhronizaciji s spletno trgovino (WooCommerce in Magento2). V primeru, da je "viden v katalogu trgovini", se artikel prenaša v katalog oz. sinhronizira v trgovino. V primeru "ni viden v katalogu/trgovini", ni sinhroniziran.
Dodatne možnostiOdkljukate željene možnosti, na voljo so:
razsirjeneMoznosti01.gif.

Ko smo vnesli vse podatke kliknemo na gumb Vredu in podatki o tem artiklu se bodo shranili. Nato lahko artikel poiščemo v šifrantu artiklov kot ostale, ga odpremo in dodatno dopolnimo z npr. vezanim dobaviteljem, komercialno tehničnimi pogoji, stroškovnim mestom, konti za knjiženje itd.

 

3. Splošni ceniki

Za posamezne artikle lahko tudi naredite svoj cenik. Na pregledu artikla kliknemo v levemu meniju Cenik in se nam opre urejevalnik cenikov za ta artikel:

  
Cenik za artikel
  
  Slika 6: Cenik za artikel

Na vpogled imamo tako vse tekoče cenike, cenike za prihodnost in pa tudi potekle cenik (sivo osenčene).

V kolikor pa želimo vnesti nov cenik pa kliknemo na gumb DodajNoviCenik.gif in odpre se nam naslednja maska:

  
Vnos novega cenika
  
  Slika 7: Vnos novega cenika

Vnesemo vse potrebne podatke in kliknemo na gumb V redu

 

4. Ceniki po kupcih

Program omogoča, da si za določene kupce nastavimo ločene cene artiklov. To pomeni, da se bo pri izdelavi dokumenta za določenega kupca namesto splošnega cenika uporabljala cena artikla, kot je določena na kupcu.

Ločeno po kupcih lahko določamo tako veleprodajne cene brez DDV, kot tudi maloprodajne cene z vključenim ddv.

4.1 Vnos cenika za kupca

Cenik za kupca določimo tako, da iz programa izvozimo obstoječi splošni ali ločen cenik za izbranega kupca. Najprej v meniju |Partner |Kupci izberemo kupca in v orodni vrstici kliknemo na opcijo |Izvoz cenika za kupca.

  
Izvoz cenika za kupca v preglednico
  
  Slika 8: Izvoz cenika za kupca v preglednico

Po opravljenem izvozu vam program pripravi tabelo, ki vsebuje po eno vrstico za vsak aktiven artikle in vključuje naslednje stolpce (glej sliko):

  
Izvoz cenika v preglednico
  
  Slika 9: Izvoz cenika v preglednico

Stolpci v datoteki so naslednji:

stolpec AŠifra artikla
stolpec BNaziv artikla
stolpec CKataloška številka artikla
stolpec DPrimarna skupina oz. kategorija artikla
stolpec EVeleprodajna cena brez DDV
stolpec FMaloprodajna cena z DDV
stolpec GDenarna valuta v kateri je določena cena
stolpec HIndikacija ali je cena določena posebej za kupca (DA), ali pa gre za ceno iz splošnega cenika (NE)

Za ločen cenik za izbranega kupca je potrebno pripraviti cenik v preglednici v skladu z zgornjim formatom. Ko cenik pripravimo, ga uvozimo s klikom na opcijo |Uvoz cenika za kupca iz datoteke. Preden uvozimo datoteko nas program pozove, da vnesemo datum veljavnosti cenika. Vnese se datum od vključno katerega veljajo cene iz datoteke. V kolikor za katerikoli artikel že obstaja cenik za kasnejši datum, potem bo cena za dotični artikel veljala le do že vnesenega kasnejšega datuma.

4.2 Brisanje cenika

Če želimo izbrisati uporabo cenika kupca za posamezen artikel, v preglednici vpišemo "DEL" v stolpec H in ga uvozimo:

  
Brisanje cenika kupca za posamezen artikel
  
  Slika 10: Brisanje cenika kupca za posamezen artikel

 

5. Zaloga oz. kartica artikla

Za vsak artikel lahko vodimo zalogo v kolikor to definiramo pri vnosu podatkov za vnos novega artikla [1].

Do zaloge za posamezen artikel pridemo tako, da kliknemo na željeni artikel v seznamu potem pa v levemu meniju izberemo "Kartica artikla", ki je lepo vidna na spodnji sliki:

  
Stran kjer so podatki o kartici artikla
  
  Slika 11: Stran kjer so podatki o kartici artikla

Zadnja transakcija zaloge nam predstavlja stanje zaloge na izbranemu skladišču, na datum, ki ga izberemo "do dne". S klikom na povezave v stolpcu dokument se nam odpre vezni dokument, ki vsebuje artikel.

Na tej strani lahko vidimo vse dobavnice oz. prejemnice., delovne naloge, medskladiščne prenose itd. Vidimo skratka vse dokumente na katerih je artikel bil dodan in so vplivali na spremembo zaloge.

 

6. Uvoz artiklov iz Excela

V primeru, da hočemo vnesti veliko število artiklov, lahko v programu uporabimo možnost Uvoz artiklov iz datoteke, ki je dostopna preko menija |Dodatne možnosti |Uvoz podatkov iz datoteke v maski za pregled in iskanje artiklov [1]

Datoteka za uvoz mora biti v pravilnem formatu zapisa. Najnovejšo strukturo datoteke dobimo tako, da si iz programa izvozimo obstoječ šifrant artiklov oz. se obrnemo na uporabniško podporo

V Excelu ali v programu OpenOffice Calc si uredimo preglednico s podatki o artiklih, kjer podatke uredimo na naslednji način (zaporedne številke so zaporedne številke stolpcev v preglednici na dan, ko so ta navodila bila napisana).

1.Šifra artikla.
2.Naziv artikla.
3.Maloprodajna cena(MPC) z DDV.
4.Veleprodajna cena(VPC) brez DDV.
5.Nabavna cena brez DDV.
6.Denarna valuta.
7.Enota mere.
8.Stopnja ddv.
9.Črtna koda.
10.Kataloška številka.
11.Šifra dobavitelja (če je ni se preverja šifra partnerja)
12.Dobavitelj (naziv dobavitelja).
13.Vrsta artikla. (Vnesemo šifro: 0-prodaja storitev, 1-prodaja blaga zaloga se ne vodi, 2-prodaja blaga - evidenca zaloge, 3-prodaja licence,4-material, 5-polizdelek, 6-izdelek, 8-motorno vozilo)
14.Primarna skupina artiklov (šifra primarne skupine artikla).
15.Sprememba cene je dovoljena (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
16.Sprememba opisa je dovoljena (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
17.Dovoljena sprememba stopnje DDV (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
18.Artikel je aktiven (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
19.Uporaba serijskih številk (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
20.Opis artikla.
21.Sekundarna skupina artiklov.
22.Znamka.
23.Konto prodaja doma.
24.Konto prodaja tretje države.
25.Konto za knjiženje nabave.
26.STM (Šifra stroškovnega mesta).
27.Teža artikla
28.Zaloga se vodi po LOT številkah.
29.Minimalna zaloga.
30.Garancijska doba.
31.Količina pakiranja.
32.Uporaba cenika (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
33.Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če je zaloga artikla na skladišču na ničli (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
34.Blokiraj dodajanje artikla na dobavnico, če je skupna zaloga artikla na nič (vpišemo 1 za DA ali 0 za NE).
35.Dobaviteljeva cena.
36.Procent VP marže.
37.Znesek VP marže.
38.Procent MP marže.
39.Znesek MP marže.
40.Znesek DDV.
41.Država porekla.
42.Privzeta lokacija v skladišču.
43.Konto prodaje v EU.
44.Širina artikla.
45.Višina artikla.
46.Globina artikla.
47.Vrsta prodaje - splošno
 • 0 - Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji
 • 1 - Oproščen promet - izvoz blaga izven EU
 • 2 - Oproščen promet - brez pravice do odbitka vstopnega DDV
 • 3 - Oproščen promet - s pravico do odbitka vstopnega DDV
 • 4 - Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU
 • 6 - Oproščen promet - tristranske dobave blaga znotraj EU
 • 7 - Neobdavčen promet - ne gre v DDV evidence
 • 9 - Neobdavčljiv promet s pravico do odbitka vstopnega DDV (prometi izven SLO)
 • 10 - Dobava blaga in storitev v SLO, DDV obračuna prejemnik
 • 11 - Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik
 • 101 - Posebna ureditev za rabljeno blago
 • 102 - Posebna ureditev za rabljeno blago - oproščen promet
 • 103 - Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po skladiščenju na odpoklic
 • 104 - Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po carinskih postopkih 42 in 63
48.Vrsta prodaje za zavezance (kupce) v državi
 • 10 - Dobava blaga in storitev v SLO, DDV obračuna prejemnik
49.Vrsta prodaje za zavezance (kupce) v EU
 • 4 - Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU
 • 6 - Oproščen promet - tristranske dobave blaga znotraj EU
 • 11 - Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik
 • 103 - Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po skladiščenju na odpoklic
 • 104 - Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po carinskih postopkih 42 in 63
50.Vrsta prodaje za potrošnike v EU
 • 0 - Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji
 • 7 - Neobdavčen promet - ne gre v DDV evidence
 • 101 - Posebna ureditev za rabljeno blago
 • 102 - Posebna ureditev za rabljeno blago - oproščen promet
 • 106 - Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)
51.Vrsta prodaje za kupca izven EU
 • 1 - Oproščen promet - izvoz blaga izven EU
 • 9 - Neobdavčljiv promet s pravico do odbitka vstopnega DDV (prometi izven SLO)
52.Interni naziv artikla (v kolikor je podatek vpisan se uporablja, kot privzeti "search key" samo v programu za interno rabo)
53.Vidnost v online katalogu/trgovini
 • 0 - prazno polje
 • 1 - viden v online katalogu/trgovini
 • 2 - ni viden v online katalogu/trgovini
54.Naziv artikla v ang. jeziku.
55.Opis artikla v ang. jeziku.
56.Naziv artikla v nem. jeziku.
57.Opis artikla v nem. jeziku.
58.Naziv artikla v ita. jeziku.
59.Opis artikla v ita. jeziku.
60.Naziv artikla v hr. jeziku.
61.Opis artikla v hr. jeziku.
62.Naziv artikla v hu. jeziku.
63.Opis artikla v hu. jeziku.
64.1. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
65.2. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
66.3. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
67.4. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje
68.5. dodatni atribut definiran v meniju Nastavitve->Nastavitve podjetja->Poslovanje

Za vodenje zaloge artiklov je potrebno na artiklu nastaviti eno od vrst artikla:

prodaja blaga - evidenca zaloge (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 2),material (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 3), polizdelek (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 5), izdelek (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 6)

V program lahko uvozimo datoteko v formatu XLS. V datoteki morata biti izpolnjena vsaj stolpca s šifro artikla in nazivom artikla! Najnovejšo strukturo za uvoz dobimo tako, da si iz programa izvozimo obstoječ šifrant artiklov oz. se obrnemo na uporabniško podporo

Ko imamo datoteko shranjeno v ustreznem formatu lahko uporabimo možnost za uvoz podatkov iz datoteke. Spodnja slika nam lepo prikazuje, kako je dosegljiva ta možnost:

  
Meni z dodatnimi možnostmi
  
  Slika 12: Meni z dodatnimi možnostmi

Ko izberemo to možnost se nam odpre maska za uvoz podatkov o artiklih iz vnaprej pripravljene datoteke v pravilnem formatu.

Kot vidimo na spodnji sliki lahko v tej maski določimo v kakšnem formatu je naša datoteka za uvoz in:

  
Maska z nastavitvami pri uvozu iz datoteke v formatu XLS
  
  Slika 13: Maska z nastavitvami pri uvozu iz datoteke v formatu XLS

Ko smo nastavili vse potrebno, poiščemo še našo datoteko s klikom na gumb Prebrskaj(Browse). Ko datoteko najdemo jo označimo in kliknemo na gumb Odpri(Open).

Primer iskanja datoteke:

  
Poiščemo in kliknemo na iskano datoteko
  
  Slika 14: Poiščemo in kliknemo na iskano datoteko


Na koncu je potrebno je le še klikniti na gumb Uvozi podatke in podatki o artiklih se bodo uvozili v naš program!

 

7. Uvoz artiklov iz datoteke s pomočjo čarovnika

Uvoz šifranta artikov iz datoteke s pomočjo čarovnika je na voljo v meniju |Zaloge |Artikli, kjer v orodni vrstici nad prikazanim seznamom artiklov preko menija z dodatnimi možnostmi Več... izberemo možnost Uvoz artiklov iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo, kot prikazuje slika:

  
Šifrant artiklov lahko uvozimo iz datoteke s pomočjo čarovnika
  
  Slika 15: Šifrant artiklov lahko uvozimo iz datoteke s pomočjo čarovnika

Funkcija je koristna predvsem za podjetja, ki prehajajo na program e-racuni.com in so šifrant artiklov do sedaj vodili v Excelu ali pa so šifrant izvozili iz programa, ki so ga uporabljali do sedaj. Z uporabo te funkcionalnosti pred uvozom podatkov namreč ni potrebno predhodno prilagajanje strukture podatkov v ustrezno zaporedje stolpcev v preglednici. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant artiklov
  
  Slika 16: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant artiklov

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri atribut artikla predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 17: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 18: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute artiklov, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene šifre artiklov bomo to tudi izbrali, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri artikla
  
  Slika 19: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri artikla

Preslikava podatka o šifri artikla se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 20: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. DODATNI PODATKI

Odpre se nam stran z dodatnimi nastavitvami kjer določimo kaj se naj zgodi v primeru, ko se v datoteki nahajajo artikli, ki jih v programu še nimamo:

  
Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov
  
  Slika 21: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Povzetek uvoza šifranta artiklov iz datoteke
  
  Slika 22: Povzetek uvoza šifranta artiklov iz datoteke

Za vodenje zaloge artiklov je potrebno na artiklu nastaviti eno od vrst artikla:

prodaja blaga - evidenca zaloge (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 2),material (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 3), polizdelek (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 5), izdelek (oznaka oz. šifra za uvoz te vrste je 6)

V datoteki morata biti izpolnjena vsaj stolpca s šifro artikla in nazivom artikla!

Tabelo z oznakami za uvoz vrste prodaje najdemo tukaj

 

8. Uvoz kalkulacije prodajne cene artiklov iz datoteke s pomočjo čarovnika

Uvoz kalkulacije prodajne cene artikov iz datoteke s pomočjo čarovnika je na voljo v meniju |Zaloge |Artikli, kjer v orodni vrstici nad prikazanim seznamom artiklov preko menija z dodatnimi možnostmi Več... izberemo možnost Uvoz kalkulacije prodajne cene artiklov iz Excel - Novo, kot prikazuje slika:

  
Šifrant artiklov lahko uvozimo iz datoteke s pomočjo čarovnika
  
  Slika 23: Šifrant artiklov lahko uvozimo iz datoteke s pomočjo čarovnika

Funkcija je koristna predvsem za podjetja, ki prehajajo na program e-racuni.com in so šifrant artiklov do sedaj vodili v Excelu ali pa so šifrant izvozili iz programa, ki so ga uporabljali do sedaj. Z uporabo te funkcionalnosti pred uvozom podatkov namreč ni potrebno predhodno prilagajanje strukture podatkov v ustrezno zaporedje stolpcev v preglednici. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant artiklov
  
  Slika 24: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant artiklov

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri atribut artikla predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki. Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 25: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute artiklov, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki shranjene šifre artiklov bomo to tudi izbrali, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri artikla
  
  Slika 26: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri artikla

Preslikava podatka o šifri artikla se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 27: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. PREDOGLED IN POTRDITEV

Odpre se nam stran z dodatnimi nastavitvami kjer določimo kaj se naj zgodi v primeru, ko se v datoteki nahajajo artikli, ki jih v programu še nimamo:

  
Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov
  
  Slika 28: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

4. POVZETEK UVOZA

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Povzetek uvoza šifranta artiklov iz datoteke
  
  Slika 29: Povzetek uvoza šifranta artiklov iz datoteke

V datoteki morata biti izpolnjena vsaj stolpca s šifro artikla in en dodatni stolpec!

 

9. Izpis nalepk s cenami

Izpis nalepk s cenami je na voljo neposredno iz šifranta artiklov, na posamezni prevzemnici, medskladiščnici ali popisu zalog. Neposredno iz šifranta artiklov lahko natisnemo nalepke s cenami preko menija z dodatnimi možnostmi Več..., kot kaže slika:

  
Izpis nalepk s cenami
  
  Slika 30: Izpis nalepk s cenami

Odpre se nam okno, kjer izbiramo med različnimi nastavitvami tiska:

  
Izbirni obrazec
  
  Slika 31: Izbirni obrazec

ArtikelIzbiramo artikle za tisk nalepk. Dodamo ga z gumbom
  
Seznam artiklov za tiskanje nalepkTukaj lahko še vedno odstranimo kateri artikel iz seznama. Imamo pregled nad opisom artikla in lahko spremenimo količino nalepk
Nastavitve straniTukaj nastavimo vse možne nastavitve, ki se nanašajo na stran:
 • Stran
  • Oblika: Format lista (A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4 IN B5)
  • Širina in višina strani
  • Število kolon in vrstic (koliko vrstic in kolon nalepk želimo na eden list)
 • Robovi (odmik tiska od roba papirja)
  • Zgoraj
  • Levo in desno
  • Spodaj
 • Nalepka (dimenzija nalepke same)
  • Širina in višina
  • Razmik med vrsticami
  • Razmik med kolonami

  
Nastavitve izpisaTukaj nastavimo vse nastavitve, ki se nanašajo na izpis na nalepki.
 • Izpis: Izpis postavke, ki jo želimo imeti na nalepki
 • Velikost črk: Velikost pisave za izpis posameznih postavk
 • Krepki izpis: Ali želimo poudarjen izpis postavke
 • Poravnava: Katero poravnavo za določeno postavko (levo, sredinsko, desno)

  

S klikom na gumb V redu potrdimo željene nastavitve in program bo pripravil dokument PDF v obliki, ki ustreza izbranim nastavitvam tiskanja nalepk.

Na nalepkah je mogoče natisniti tudi črtno kodo artikla. Za izpis grafike črtne kode je potrebno najprej v nastavitvah podjetja v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Poslovanje nastaviti Privzet standard črtne kode, kot kaže slika:

  

Ko smo izbrali standard črtne kode jo lahko vnesemo v podatkih artikla in posledično bomo lahko natisnili tudi grafiko črtne kode

 

10. Spletna tržnica

V kolikor imamo program e-racuni povezan s spletno trgovino ali več spletnih trgovin v katere želimo izvoziti podatke artiklov lahko določimo tudi v katero od povezanih spletnih trgovin želimo artikle dejansko izvoziti. To določimo na posameznem artiklu v rubriki Spletna tržnica, kot kaže slika:

  
Spletna tržnica pregled in iskanje
  
  Slika 36: Spletna tržnica pregled in iskanje

Spletna tržnica, se uporablja za spletne trgovce, katerih trgovina teče na platformah, ki podpirajo izvoz artiklov iz aplikacije e-racuni.com na spletno trgovino. Ta izvoz artiklov je lahko ročen (masovna obdelava) ali pa samodejni, odvisno od samih nastavitev spletne trgovine.

V omenjenem podmeniju si lahko za vsak artikel posebej določimo v katero spletno trgovino se bo izvažal na način, da označimo vse spletne trgovine, kamor bo izvoz artikla dovoljen, v ostale - neoznačene, pa se ne bo sinhroniziral:

  
Označevanje artiklov za spletno tržnico
  
  Slika 37: Označevanje artiklov za spletno tržnico

V kolikor uporabljamo za spletno trgovino ročni ali avtomatski izvoz artiklov na trgovino, je potrebno v meniju |Nastavitve |Nastavitve podjetja |Elektronske trgovine - sinhronizacija urediti nastavitev za trgovine, kjer je ta možnost podprta:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023