Artikli

Šifrant artiklov je na voljo v menijih |Prodaja |Artikli, |Nabava |Artikli ali |Skladišče |Artikli.

Ne glede na to preko katerega izmed zgoraj omenjenih menijev dostopamo do šifranta artiklov, vstopimo dejansko v isti šifrant.

V nadaljevanju so opisane naslednje funkcionalnosti:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023