Poslovna uspešnost (za obračune po 01.01.2020)

Z 01.01.2020 je prenehala veljati vrsta dohodka 1152 za namene poročanja neobdavčene poslovne uspešnosti (ali božičnica), sedaj je potrebno narediti le obračun pod vrsto dohodka 1151, kateri bo neobdavčen do zneska določenega v 44. členu ZDoh-2. Nad tem zneskom bo program sam obdavčil višje zneske (primer plačilne liste spodaj)

  
Primer obračunane poslovne uspešnosti
  
  Slika 1: Primer obračunane poslovne uspešnosti

Za obračune pred 01.01.2020 je potrebno poročati ločeno neobdavčen in obdavčen znesek poslovne uspešnosti ali božičnice pod različno vrsto dohodka po naslednjih navodilih:

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024