Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Proizvodnja, servis in ...  >  Kosovnice/sestavnice  >  Uvoz kosovnic (normativ...

Uvoz kosovnic (normativov) iz datoteke

Kosovnice (normative) lahko uvozimo v meniju |Zaloge |Kosovnice.

Uvoz šifranta kosovnic iz datoteke s pomočjo čarovnika je na voljo v meniju |Zaloge |Kosovnice, kjer v orodni vrstici nad prikazanim seznamom kosovnic preko menija z dodatnimi možnostmi Več... izberemo možnost Uvoz kosovnic iz datoteke (Excel, CSV, ...) - Novo, kot prikazuje slika:

  
Uvoz kosovnic iz datoteke s pomočjo čarovnika
  
  Slika 1: Uvoz kosovnic iz datoteke s pomočjo čarovnika

Funkcija je koristna predvsem za podjetja, ki prehajajo na program e-racuni.com in so šifrant kosovnic do sedaj vodili v Excelu ali pa so šifrant izvozili iz programa, ki so ga uporabljali do sedaj. Z uporabo te funkcionalnosti pred uvozom podatkov namreč ni potrebno predhodno prilagajanje strukture podatkov v ustrezno zaporedje stolpcev v preglednici. Podatke je mogoče uvoziti iz datotek v formatu Excel, CSV ali ODS!

1. UVOZ DATOTEKE

Po kliku na to možnost začnemo postopek uvoza podatkov na način, da najprej izberemo datoteko iz katere bomo uvozili podatke in potrdimo s klikom na gumb Naprej >:

  
Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant kosovnic
  
  Slika 2: Izberemo datoteko iz katere bomo uvozili šifrant kosovnic

2. KONTROLA PODATKOV

Po potrditvi izbrane datoteke se nam v naslednjem koraku odpre stran za kontrolo in pripravo podatkov, ki jih bomo uvozili v program.

Na tej strani bomo nedvoumno določili kateri atribut kosovnice ali materiala v kosovnici predstavlja podatek iz posameznega stolpca v datoteki.

Program pri tem iz datoteke prebere vsebino oz. zaporedje stolpcev in to tudi prikaže v obliki tabele, kot kaže slika:

  
Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke
  
  Slika 3: Prikaz podatkov z zaporedjem stolpcev iz datoteke

Najprej bomo ustrezno označili, če se v naši datoteki v prvi vrstici nahajajo nazivi stolpcev ter dodatno izbrali format zapisa datuma in format zapisa decimalnih številk v datoteki:

  
Splošne nastavitve uvoza podatkov
  
  Slika 4: Splošne nastavitve uvoza podatkov

Nato nadaljujemo s preslikavo podatkov iz datoteke v ustrezne atribute kosovnic, ki jih bomo uvozili.

Preslikavo uredimo po vrsti najprej za stolpec A, nato B, C, itd. do zadnjega stolpca v datoteki.

Če imamo v stolpcu A v naši datoteki zaporedno številko bomo to tudi izbrali oz. preskočili, kot prikazano na sliki in potrdili s klikom na gumb >>

  
V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri izdelka za katerega bomo uvozili kosovnico
  
  Slika 5: V stolpcu A v datoteki se nahaja podatek o šifri izdelka za katerega bomo uvozili kosovnico

Preslikava preskočenega podatka se shrani v tabelo na desni strani in nato nadaljujemo s preslikavo zapisa v stolpcu B iz naše datoteke. Preslikavo potrdimo ter nadaljujemo s preslikavo zapisa iz stolpca C, itd. dokler ne uredimo preslikave za vse stolpce iz datoteke, ki jih bomo uvozili v program:

  
Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C
  
  Slika 6: Preslikava podatkov iz stolpcev A in B končana, nadaljevanje preslikave zapisov iz stolpca C

Ko smo uredili preslikavo podatkov za vse stolpce iz datoteke nadaljujemo na naslednji korak s klikom na gumb Naprej >

3. PREGLED IN POTRDITEV

Odpre se nam stran z dodatnimi nastavitvami kjer določimo kaj se naj zgodi v primeru, ko se v datoteki nahajajo podatki o izdelkih, ki jih v programu še nimamo:

  
Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov
  
  Slika 7: Dodatne nastavitve pred potrditvijo uvoza podatkov

Ko smo vse nastavili potrdimo uvoz podatkov s klikom na gumb Dokončaj, kot je prikazano na zgornji sliki.

Po končanem uvozu program izpiše povzetek uvoza z dodatnimi pojasnili:

  
Povzetek uvoza šifranta kosovnic iz datoteke
  
  Slika 8: Povzetek uvoza šifranta kosovnic iz datoteke

Pri masovnem uvozu kosovnice je potrebno urediti preslikavo šifre izdelka in vsaj še šifre ter količine materiala, ki ga želimo uvoziti na kosovnico!


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 28.03.2024 14:25:16
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024