Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Terjatve in obveznosti ...  >  Ročno zapiranje odprtih...  >  Ročno zapiranje odprtih...

Ročno zapiranje odprtih postavk s preknjiženjem

Odprte postavke s preknjiženjem zapiramo po naslednjem postopku:

  1. Izberemo konto in partnerja z odprtimi postavkami.
  2. Označimo knjižbe, ki jih zapiramo.
  3. Kliknemo na gumb Zapri označene s preknjiženjem za zapiranje odprtih knjižb.

Primer knjižb, ki se ne ujemajo v celoti in jih bomo zaprli s preknjižbo na drug konto na spodnji sliki:

  
Saldo izbranih postavk ni enak nič.
  
  Slika 1: Saldo izbranih postavk ni enak nič.

Na ta način zapiramo kompenzacije, stotinske izravnave, tečajne razlike in podobno. Po zgornjem postopku se bo ustvarila knjižba za zapiranje razlike, ter preknjižba razlike, katero preknjižimo na željeni konto:

  
Okno kjer izbiramo konto za preknjižbo razlike
  
  Slika 2: Okno kjer izbiramo konto za preknjižbo razlike

Za hitrejše zapiranje odprtih postavk s preknjižbo si lahko pripravimo aktivno temeljnico, ki jo lahko vedno znova uporabimo pri zapiranju odprtih postavk. Na ta način nam ni potrebno vedno znova izbirati temeljnice na katero bomo preknjižili odprti saldo ampak bodo te knjižbe avtomatsko dodane na to temeljnico.

Za hitrejše zapiranje odprtih postavk s preknjižbo si lahko odpremo novo aktivno temeljnico. Ko nato zapiramo odprte postavke s preknjižbo (npr. tečajne razlike, prevrednotenja, itd.) se vse preknjižbe avtomatično dodajajo na aktivno temeljnico, da je ni potrebno vsakič na novo izbirati. To uredimo tako, da na pregledu odprtih postavk kliknemo na povezavo, kot kaže slika:

  
Kreiramo novo temeljnico na katero bomo preknjižili odpre postavke
  
  Slika 3: Kreiramo novo temeljnico na katero bomo preknjižili odpre postavke

Po kliku na to opcijo se odpre stran kjer kliknemo na gumb za keriranje nove aktivne temeljnice:

  
Odpremo novo aktivno temeljnico za preknjižbe
  
  Slika 4: Odpremo novo aktivno temeljnico za preknjižbe

Vnesemo podatke za novo temeljnico in potrdimo vnos:

  
Vnos podatkov aktivne temeljnice za preknjiženje
  
  Slika 5: Vnos podatkov aktivne temeljnice za preknjiženje

Program bo tako na pregledu odprtih postavk prikazal trenutno aktivno temeljnico, na katero bodo avtomatsko dodane vse preknjižbe v nadaljevanju:

  
Nad prikazanimi odprtimi postavkami program prikaže tudi trenutno aktivno temeljnico za preknjižbe
  
  Slika 6: Nad prikazanimi odprtimi postavkami program prikaže tudi trenutno aktivno temeljnico za preknjižbe

Izberemo odprte postavke, ki jih bomo zaprli s preknjiženjem:

  
Izberemo odprte postavke, ki jih bomo zaprli s preknjižbo
  
  Slika 7: Izberemo odprte postavke, ki jih bomo zaprli s preknjižbo

Program bo samodejno dodal knjižbe na aktivno temeljnico za preknjižbe:

  
Pri zapiranju odprtih postavk s preknjiženjem bodo postavke samodejno dodane na aktivno temeljnico
  
  Slika 8: Pri zapiranju odprtih postavk s preknjiženjem bodo postavke samodejno dodane na aktivno temeljnico


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 07.03.2023 17:02:48
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024