Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Poročila, izpisi, bilance  >  Izpis kontnih kartic za...

Izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV

Poročilo uporabljamo bodisi za izpis posameznih konto kartic bodisi za letni ali drugi masovni izpis vseh ali več kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV hkrati. Pred izdelavo poročila vnesemo kriterije izpisa kontnih kartic.

  
Vnos kriterijev za izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV
  
  Slika 1: Vnos kriterijev za izpis kontnih kartic za kontrolo knjiženja DDV

V vnosna polja za posamezne kriterije vnesemo naslednje vrednosti:

Konto/-iVnesemo številke kontov za katere želimo izpis kontnih kartic. Konto lahko tudi izberemo s klikom na dropDown.gif. Če želimo izpis za več točno določenih kontov vpišemo številke tako, da jih ločimo z vejico npr. 260001,260004. Izpis vseh kartic za razred kontov naredimo tako, da vpišemo npr. 2*. Kriterije lahko tudi kombiniramo tako, da vpišemo 26002,26*,2*. Če želimo izpis kartic za vse konte, potem vpišemo 0*-9*.
StatusIzbiramo lahko izpis za le odprte, le zaprte postavke ali odprte in zaprte hkrati.
Obračuni DDVIzbiramo med zaključenimi obračuni DDV.
Jezikovna variantaIzberemo jezik za izpis poročila.
Tip datotekeIzberemo format dokumenta v katerem želimo izpis (MS Word, Adobe PDF ali OpenOffice).

S klikom na gumb Zaženi zaženemo izpis konto kartice za kontrolo DDV po izbranih kriterijih.

  
Izpis kontne kartice za kontrolo knjiženja DDV
  
  Slika 2: Izpis kontne kartice za kontrolo knjiženja DDV

V kolikor želimo odprte knjižbe obračuna ddv zapreti s knjižbami po računih lahko to storimo tudi z avtomatskim zapiranjem odprtih postavk obračuna DDV.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 09.11.2021 15:49:22
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024