Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi navodila za up...  >  Glavna knjiga  >  Obračuni davka

Obračuni davka

V modulu Finance je preko menija |Finance |Obračuni davka dostopen modul za izdelavo letnih poročil za AJPES in letnega obračuna davka za gospodarske družbe (DDPO) in samostojne podjetnike (DDD) za FURS. Prav tako je mogoče tako narejena letna poročila elektronsko prenesti na AJPES in v eDavke.

  
Opcija za izdelavo letnih poročil
  
  Slika 1: Opcija za izdelavo letnih poročil

Po izbiri te opcije v meniju se nam prikaže sledeča stran:

  
Pregled letnih poročil po poslovnih letih
  
  Slika 2: Pregled letnih poročil po poslovnih letih

Tukaj so na voljo naslednje funkcije:

Po kliku na gumb Novi obračun davka se odpre maska za vnos podatkov za pripravo novega obračuna:

  
Vnos podatkov za novi obračun davka
  
  Slika 3: Vnos podatkov za novi obračun davka

Kot je iz zgornje slike razvidno imamo pri izdelavi novega obračuna davka na voljo tudi možnost, da se podatki o zavezancu uvozijo iz javno dostopnega registra, če ti niso ažurirani že v programu.

Modul za izdelavo letnih poročil vsebuje vso potrebno funkcionalnost za vnos in izpis letnih poročil. Prav tako je mogoče letna poročila po zaključenem vnosu in kontroli podatkov neposredno prenesti na AJPES in v eDavke. Uporaba ločenih programov za izdelavo letnih poročil tako sploh ni potrebna (npr. DURS-ov program Silvester oz. AJPES-ove Excel datoteke). Ker je v programu več podatkov, kot se sicer vnašajo pri ločenem vnosu za DURS in AJPES, je s tem omogočeno več logičnih kontrol. Tako se pri vnosu podatkov izvajajo tudi navzkrižne kontrole, ki sicer samo z uporabo DURS-ovega programa niso izvedljive. Prav tako program izvaja vse kontrole, ki se sicer izvajajo s strani DURS-a.

Vnos podatkov za letno poročilo ilustrira sledeča slika:

  
Vnos podatkov za letna poročila in obračun davka
  
  Slika 4: Vnos podatkov za letna poročila in obračun davka

---
Zadnja sprememba 06.06.2021 12:10:48
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021