Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Prodaja  >  Vrste prodaje (DDV)

Vrste prodaje (DDV)

V kolikor smo zavezanci za DDV, smo dolžni poročati v obračun DDV bodisi mesečno ali tromesečno. Za vsak izdani dokument je potrebno določiti vrsto prodaje. Glede na to vrsto prodaje se nato izdani dokumenti pravilno zavedejo v obračun DDV, ko nastane obveznost za poročanje.

Vrsto prodaje si nastavimo lahko za vsako postavko posebej:

  
Urejanje vrste prodaje na določeni postavki dokumenta
  
  Slika 1: Urejanje vrste prodaje na določeni postavki dokumenta

ali za celotni dokument:

  
Urejanje vrste prodaje za celotni dokument
  
  Slika 2: Urejanje vrste prodaje za celotni dokument

V kolikor nastavljamo enotno vrsto prodaje na nivoju dokumenta, je potrebno obkljukati Ponastavi vrsto prodaje na vseh postavkah.

Seznam vrst prodaje (DDV)

Vrste prodaje za DDV katere imamo na voljo in primer v kateremu primeru vrsto prodaje uporabimo:

  
Urejanje vrste prodaje za celotni dokument
  
  Slika 3: Urejanje vrste prodaje za celotni dokument

Obdavčen promet blaga in storitev v SlovenijiUporablja se za prodajo blaga in storitev, ki jo davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Slovenije za plačilo. V temu primeru uporabljamo 5%, 9,5% ali 22% DDV stopnjo.V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11. DDV pa se zavede bodisi v 21, 22 ali 22a (glede na izbrano stopnjo DDV)
Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU Uporablja se za dobavo blaga v druge države članice Evropske unije. Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po carinskih postopkih 42 in 63Uporablja se za prodajo blaga v države članice, kjer je potrebno uveljavljati carinske postopke po postopku 42 ali postopku 63. Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - tristranske dobave blaga znotraj EUUporablja se za dobave blaga tristranskih poslov (primer: naročnik je podjetje v članici EU X in plačnik je podjetje v članici EU Y). Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnikUporablja se za zaračunavanje storitve kupcu v državo članico Evropske unije. Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po skladiščenju na odpoklicUporablja se za prodajo blaga, katero je bilo skladiščeno na odpoklic (Blago je bilo posredovano iz skladišča države članice Evropske unije v skladišče druge države članice Evropske unije). Vrsta oprostitve je vezana na rekapitulacijsko poročilo. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 12.
Oproščen promet - izvoz blaga izven EUUporablja se za prodajo blaga iz Slovenije v tretje države. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.
Oproščen promet - s pravico do odbitka vstopnega DDVUporablja se za prodajo po 42. členu, ki se je v celoti uporabljalo za namene oproščenih dejavnosti oziroma transakcij (primer: bolnišnična in izvenbolnišnična zdravstvena oskrba, zdravstvena oskrba, socialno varstvene storitve, storitve varstva otrok in mladostnikov ter dobava blaga in storitev...). V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.
Oproščen promet - brez pravice do odbitka vstopnega DDVUporablja se za prodajo po 66. členu, kjer zavezanec nima pravice do odbitka DDV (primer: prodaja plovil, zrakoplovov, osebnih avtomobilov, stroškov reprezentance in stroškov prehrane). V obrazcu DDV-O se zavede v polje 15.
Neobdavčljiv promet s pravico do odbitka vstopnega DDV (prometi izven SLO)Uporablja se za promete iz Slovenije v tretje države. Ne gre v obrazec DDV-O ampak se v evidenci izdanih računov zavede v polje 23. Vrsta prodaje ni predmet davčnega potrjevanja.
Neobdavčen promet - ne gre v DDV evidenceUporablja se za prodajo prometa, katera ni predmet DDV. Primer: odškodnine, kazni, zamudne obresti itd. Ne gre v obrazec DDV-O, niti v evidence izdanih računov.
Neobdavčen promet - dobava blaga zunaj Unije (tretje države)Uporablja se za dobavo blaga v tretje države, pri čemer se blago giblje le znotraj tretje države. Vrsta prodaje ni predmet davčnega potrjevanja.
Dobava blaga in storitev v SLO, DDV obračuna prejemnikUporablja se za dobavo blaga in storitev v Slovenijo po 76.a členu. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11a. DDV pa se zavede bodisi v 21, 22 ali 22a (glede na izbrano stopnjo DDV)
Posebna ureditev za rabljeno blagoUporablja se za prodajo rabljenega blaga, kjer je davčna osnova razlika v ceni, ki jo doseže preprodajalec, zmanjšana za DDV, ki se nanaša na razliko v ceni. Razlika v ceni je razlika med prodajno ceno, ki jo zaračuna preprodajalec za navedeno blago in nabavno ceno. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.
Posebna ureditev za rabljeno blago - oproščen prometUporablja se, kadar se prodaja rabljeno blago, ki se izvaža in so izpolnjeni pogoji iz 31. člena ZDDV je promet naštetih vrst blaga (blago iz prvega odstavka 48. člena ZDDV) oproščen plačila DDV. V obrazcu DDV-O se zavede v polje 11.

Seznam vrst prodaje (DDV) za obračun tujega DDV

V kolikor imamo zakupljen modul:

imamo na voljo še dodatne vrste prodaje (DDV), katere se uporablja za obračun tujega DDV:

  
Primer izbire tujega DDV in države
  
  Slika 4: Primer izbire tujega DDV in države

Oproščen promet - montaža v EU (obračun tujega DDV)Uporablja se za prodaja storitev na nepremičnini v Evropski uniji.
Oproščen promet - prodaja blaga na daljavo (obračun tujega DDV)Uporablja se za internetno trgovino, ki preko pošte pošilja/prodaja artikle v drugi državi, kjer je zavezanec registriran za DDV. To pomeni, da je promet oproščen v SLO ampak se zaračunava tuji DDV.
Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (obračun tujega DDV)Uporablja se za prodajo telekomunikacijskih storitev, storitev radijskega oddajanja ter elektronskih storitev. Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti ureditev poročanja MOSS.
Izvoz storitev iz EU končnim potrošnikom v državi izven EU (obračun tujega DDV)Uporablja se za izvoz storitev za državo izven EU, kjer smo registrirani za obračun tujega DDV (primer Velika Britanija).

Vrste prodaje za podjetja, ki so vključene v sistem obračuna DDV v EU sistem OSS.

Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (Obračun tujega DDV)Uporablja se za dobavo elektronskih storitev končnemu potrošniku v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS)Uporablja se za prodajo blaga končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS)Uporablja se za prodajo storitev končnim potrošnikom v države članice Unije, kjer se bo obračunaval DDV po stopnji države članice. V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.
Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v SLO (OSS)Uporablja se za prodajo blaga končnim potrošnikom iz Slovenije preko elektronskega vmesnika, ko blago ni v skladišču prodajalca ampak v skladišču dobavitelja v državi znotraj EU, ki pa sicer nima sedeža v EU.

Vrste prodaje za podjetja, ki so vključene v sistem obračuna DDV (IOSS)

Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS)Uporablja se za prodajo blaga na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga z vrednostjo do 150 EUR oziroma t. i. “sistem vse na enem mestu za uvoz” (sistem VEM za uvoz). Obračunamo DDV po stopnji države članice končnega potrošnika (prejemnika blaga).V tej državi članici nimamo aktivne ddv številke registracije za obračun tujega DDV.

Posebna pravila

Za poročanje v obračun DDV je splošno pravilo, da se račun zajame v obračun DDV po datumu opravljene storitve. Poznamo pa še nekaj izjem:

  1. V primeru prodaje blaga in storitev doma (Slovenija): če je plačilo v celoti izvedeno, pred datumom opravljene storitve, nastane obveznost za obračun DDV na datum prejetega plačila oz. se delno poroča v obračun DDV po zneskih delnega plačila.

  2. V primeru vseh vrst razen dobave blaga v EU: če je datum računa pred datumom opravljene storitve se poroča v obračun DDV po datumu opravljene storitve oz. datuma plačila, če ta nastopi pred tem datumom.

  3. V primeru dobave blaga v EU: če je datum računa pred datumom opravljene storitve, nastane obveznost za obračun DDV naslednji mesec po datumu izstavitve

  4. V primeru dobave blaga v EU: obveznost poročanja v obračun DDV nastane na datum izdaje dokumenta ali pa najkasneje 15. naslednji mesec po končani opr. dobavi blaga (33.člen ZDDV-1), če račun do takrat še ni bil izstavljen.

Spodaj je seznam vrst prodaje, ki se uporabljajo v spletni aplikaciji e-racuni.com s pripadajočo oznako, ki jo uporabimo v primeru kreiranja dokumenta preko API vmesnika oz. v primeru uvoza obračunskih podatkov za izdajo računov iz preglednice XLS oz. CSV. Ob tem je tudi označeno ali je dokument izstavljen s posamezno vrsto prodaje tudi predmet davčnega potrjevanje ali ne.

Vrste prodaje in davčno potrjevanje računov
Oznaka vr. prod. Vrsta prodaje Je predmet davčne blagajne (DA/NE)
0 Obdavčen promet blaga in storitev v Sloveniji DA
4 Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU DA
104 Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po carinskih postopkih 42 in 63 DA
6 Oproščen promet - tristranske dobave blaga znotraj EU DA
11 Oproščen promet - storitve v EU, od katerih plača DDV prejemnik NE
103 Oproščen promet - dobava blaga znotraj EU po skladiščenju na odpoklic DA
1 Oproščen promet - izvoz blaga izven EU DA
3 Oproščen promet - s pravico do odbitka vstopnega DDV DA
2 Oproščen promet - brez pravice do odbitka vstopnega DDV DA
9 Neobdavčljiv promet s pravico do odbitka vstopnega DDV (prometi izven SLO) NE
7 Neobdavčen promet - ne gre v DDV evidence DA
12 Neobdavčen promet - ostali davki oziroma dajatve (razen DDV) DA
105 Neobdavčen promet - dobava blaga zunaj Unije (tretje države) NE
10 Dobava blaga in storitev v SLO, DDV obračuna prejemnik (76.a člen) DA
5 Oproščen promet - montaža v EU (obračun tujega DDV) NE
8 Oproščen promet - prodaja blaga na daljavo (obračun tujega DDV) NE
101 Posebna ureditev za rabljeno blago DA
102 Posebna ureditev za rabljeno blago - oproščen promet DA
13 Obdavčen promet - posebni postopek obdavčitve razlike v ceni za potovalne agencije (98. člen) DA
14 Oproščen promet za potovalne agencije (99. člen) DA
100 Prodaja elektronskih storitev v drugih članicah EU (OSS) NE
106 Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v EU (OSS) NE
107 Prodaja storitev končnim potrošnikom v EU (OSS) NE
108 Prodaja na daljavo iz tretjih držav uvoženega blaga končnim potrošnikom v EU (IOSS) NE
120 Izvoz storitev iz EU končnim potrošnikom v državi izven EU (obračun tujega DDV) NE
121 Prodaja blaga na daljavo končnim potrošnikom v državi izven EU (obračun tujega DDV) NE


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 20.12.2023 20:35:04
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024