Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi navodila za up...  >  Avtomatska sinhronizaci...  >  Elektronska trgovina Wo...

Elektronska trgovina WooCommerce

Poglavje opisuje kako vklopimo izmenjavo podatkov med e-računi in spletno trgovino na platformi WooCommerce.

Podprte so verzije od 2.4. do 3.6, oziroma tudi vse nadaljne verzije, ki bodo še podpirale "Legacy v3" API.

Nastavitve v WooCommerce

Za vklop izmenjave podatkov z WooCommerce je potrebno najprej aktivirati WooCommerce REST API. Kako se to naredi je razvidno na naslednji povezavi:

https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/ https://docs.woothemes.com/document/woocommerce-rest-api/

Vklop izmenjave podatkov

Ko je aktiviran WooCommerce REST API moramo za izmenjavo podatkov pripraviti naslednje podatke:

 1. URL naslov trgovine oz. administracijskega vmesnika
 2. v nastavitvah za API v WooCommerce aplikaciji je potrebno generirati "consumer secret" in "consumer key"
 3. "Consumer secret" se vpiše pod geslo
 4. "Consumer key" se vpiše pod API ključ

Če se uporablja WooCommerce verzije 2.6 ali novejše, je potrebno omogočiti še t.i. "legacy API" oz. API iz prejšnjih verzij Woocommerce. To lahko storimo pod "Nastavitve -> Napredno -> Zastarel API -> Omogoči zastarel API"

Znotraj e-računov pa določimo skladišče in stroškovno mesto na katerem se bo vodilo poslovanje v elektronski trgovini.

Nastavitve za elektronsko trgovino vnesemo po zgledu naslednjega primera:

  
Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce
  
  Slika 1: Nastavitve za izmenjavo podatkov za WooComerce

V kolikor uporabljamo Woocommerce 3.6+ je dovolj, da v polje za URL naslov strežnika vpišemo samo domeno trgovine v obliki https://www.sivalni-stroji.si

Dodatne sinhronizacije, ki so na voljo za platformo Woocommerce in Woocommerce 3.6+

Za uporabnike, ki imajo sinhronizacijo aktivirano za spletno platformo Woocommerce je poleg standardne sinhronizacije na voljo tudi takojšnja sinhronizacija stanja zaloge iz programa e-racuni v spletno trgovino in uvoz šifranta artiklov iz spletne trgovine v program e-racuni.com. Za platformo Woocommerce 3.6+ pa dodatno še izvoz šifranta artiklov iz programa e-racuni v spletno trgovino.

Ko smo vnesli nastavitve sinhronizacije in smo sinhronizacijo aktivirali bodo te dodatne sinhronizacije na voljo s klikom na gumb, kot kaže slika:

  
Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov
  
  Slika 2: Dodatne možnosti sinhronizacije podatkov

Nastavitve v Woocommerce: vtičnik za prenos davčne številke kupca

Podatki o kupcu (ime, priimek, naslov, mail, tel.) se nam samodejno prenesejo s podaki na naročilu kupca. Medtem, ko je potrebno za prenos davčne številke kupca, v WooCommerce akitivirati vtičnik za prenos. Vsa navodila za dodajanje vtičnika so dosegljiva na naslednji povezavi.

Uvoz naročil preko Webhookov

Po tem ko vklopite izmenjavo podatkov, se naročila v E-račune prenesejo na približno vsako 1 uro. Če želite, da se naročila v E-račune prenesejo takoj, ko so oddana v spletni trgovini, si lahko vključite sinhronizacijo preko webhookov.

 1. Zgenerirajte Unikatni identifikator "Web Hook URL" v nastavitvah spletne trgovine v E-računih.
 2. Dodajte webhooka v spletni trgovini. Nastavitve -> API -> Webhooki -> Dodaj webhook. (Slika 5) Uporabite spodnje nastavitve:
  • Za ustvarjena naročila (slika 3)
   • Naziv: Vpišite poljuben naziv
   • Status: Aktivni
   • Tema: Naročilo je ustvarjeno
   • URL poizvedbe: Zgeneriran "Web Hook URL" iz nastavitev spletne trgovine v E-računih (slika 2)
   • Secret: Vrednost se zgenerira avtomatsko in je ni potrebno spreminjati
   • Različia API: Legacy API v3 (v primeru, ko imamo nastavljeno, da trgovino poganja WooCommerce) oz. WP REST API integracija v3 (v primeru, ko imamo nastavljeno, da trgovino poganja WooCommerce 3.6+)
  • Za posodobljena naročila (slika 4)
   • Naziv: Vpišite poljuben naziv
   • Status: Aktivni
   • Tema: Naročilo je posodobljeno
   • URL poizvedbe: Zgeneriran "Web Hook URL" iz nastavitev spletne trgovine v E-računih (slika 2)
   • Secret: Vrednost se zgenerira avtomatsko in je ni potrebno spreminjati
   • Različia API: Zastarel API v3 (v primeru, ko imamo nastavljeno, da trgovino poganja WooCommerce) oz. WP REST API integracija v3 (v primeru, ko imamo nastavljeno, da trgovino poganja WooCommerce 3.6+)

Ker se ob vklopu webhookov naročila preneseje takoj, se periodična sinhronizacija na 1 uro izklopi. Izvede se le še enkrat na dan (ponoči), da se lahko prenesejo manjkajoča naročila, ki se mogoče niso prenesla zaradi napake pri prenosu preko webhookov. Če webhooki v WooCommercu niso omogočeni, se naročila ne bodo prenašala.

Ob prvem neuspelem poskusu prenosa naročila preko webhooka, se v WooCommercu webhook onemogoči. To je mogoče spremeniti v programski kodi WooCommerca. Za ureditev spremembe povprašajte skrbnika vaše spletne trgovine. Kako je možno izvesti spremembe je opisano na sledeči povezavi:

https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482 https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482

Pri uporabi webhookov se sinhronizirajo tudi statusi. Tako se naročilom ob spremembi statusa v spletni trgovini ta takoj spremeni tudi v E-računih.


  
Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"
  
  Slika 3: Zgeneriran "Web hook URL" po kliku na gumb "Generiraj"

Izbrano v e-racuni.com, da trgovino poganja WooCommerce:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce
  
  Slika 4: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce
  
  Slika 5: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce

Izbrano v e-racuni.com, da trgovino poganja WooCommerce 3.6+:

  
Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+
  
  Slika 6: Nastavitve za webhook za ustvarjeno naročilo v WooCommerce 3.6+

  
Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce 3.6+
  
  Slika 7: Nastavitve za webhook za posodobljeno naročilo v WoocCommerce 3.6+

  
 Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce
  
  Slika 8:  Primer pravilno nastavljenih webhookov v WooCommerce


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 31.03.2021 16:22:19
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2021