Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi navodila za up...  >  Proizvodnja, servis in ...  >  Vnos, urejanje in obrač...

Vnos, urejanje in obračun delovnih nalogov

V modulu |Prodaja |Delovni nalogi lahko vnašamo in pregledujemo delovne naloge.

  
Pregled in iskanje delovnih nalogov
  
  Slika 1: Pregled in iskanje delovnih nalogov

Za vnos novega delovnega naloga na seznamu prikazanih delovnih nalogov kliknemo na gumb Novi delovni nalog, kot kaže slika:

  
Vnos novega delovnega naloga
  
  Slika 2: Vnos novega delovnega naloga

Po kliku na gumb za vnos novega delovnega naloga, se nam odpre osnutek dokumenta, ki ga bomo izstavili oz. pripravili za proizvodnjo. Na osnutku dokumenta izberemo obstoječega naročnika ali dodano novega, vnesemo datum pričetka dela, predviden rok izvedbe, delovni nalog pa lahko tudi dodelimo določenemu delavcu. Ob tem izberemo skladišče iz katerega bomo vzeli oz. razknjižili material in skladišče na katerega bomo prenesli dokončani proizvod.

  
Vnos podatkov za novi delovni nalog
  
  Slika 3: Vnos podatkov za novi delovni nalog

Zaloge materiala, polizdelkov in izdelkov lahko vodimo tudi na istem skladišču

S klikom na gumb Dodaj naročeni izdelek, kot kaže slika spodaj lahko izberemo izdelek oz. polizdelek iz šifranta artiklov.

  
Dodamo naročeni izdelek na delovni nalog
  
  Slika 4: Dodamo naročeni izdelek na delovni nalog

V primeru izdelave povsem novega izdelka, ki ga še nimamo v šifrantu artiklov pa ga lahko tudi vnesemo neposredno v šifrant artikliv kar iz delovnega naloga s klikom na gumb Vnos novega artikla.

  
Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog
  
  Slika 5: Dodajanje naročenega izdelka na delovni nalog

Po vnosu novega artikla, se ta avtomatsko doda v šifrant artiklov in hkrati na delovni nalog. Ob tem vpišemo le še količino naročenega izdelka in potrdimo vnos.

Po vnosu naročenega proizvoda kliknemo na gumb Knjiženje porabe materiala.

  
Dodajanje materiala na delovni nalog
  
  Slika 6: Dodajanje materiala na delovni nalog

Z dodajanjem materiala na delovni nalog, se prenesejo nabavne cene materiala, ki so vpisane preko prevzemnic. Skupna nabavna vrednost porabljenega materiala pa se prikazuje kot nabavna cena pri naročenem proizvodu. Izberemo, ali želimo da se strošek materiala knjiži na novo dobavnico, ali na naročeni proizvod, pri čemu se bo skupni strošek materiala prenesel v šifrant artiklov kot nabavna cena naročenega proizvoda. V primeru, da na delovni nalog želimo dodati porabljene delovne ure za proizvodnjo, kliknemo na gumb Dodaj delovne ure. Lahko izbiramo med tistimi vrsti poslov/tarif, katere smo predhodno dodali v šifrant Vrste del/tarife preko modula |Prodaja |Šifranti in nastavitve |Vrste del/tarife.

  
Dodajanje delovnih ur na delovni nalog
  
  Slika 7: Dodajanje delovnih ur na delovni nalog


Po zaključku vnosa podatkov na delovni nalog, dobimo podroben prikaz porabljenega materiala v proizvodnji oz. vgrajenega v končni izdelek ter porabe delovnih ur za izdelavo naročenega izdelka:

  
Prikaz obračuna delovnega naloga
  
  Slika 8: Prikaz obračuna delovnega naloga


Delovni nalog lahko izpišemo po kliku na gumb Izstavitev dokumenta, takrat delovni nalog dobi tudi svojo številko.

  
Prikaz izpisa delovnega naloga
  
  Slika 9: Prikaz izpisa delovnega naloga


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 27.12.2021 15:19:51
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2023