Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran  
E-bilanca.net navodila ...  >  Sistemska administracij...  >  Konfiguriranje programa...

Konfiguriranje programa Bilanca05.net za uporabo na več računalnikih v intranet omrežju

Program Bilanca05.net je intranetna aplikacija in kot tak primeren za uporabo v lokalnem intranetnem omrežju.

Program Bilanca05.net je tako v lokalnem omrežju možno uporabljati na dva načina:

 1. Program Bilanca05.net namestimo na računalnik, ki ga določimo kot strežnik. Z drugih računalnikov program uporabljamo tako, da se povežemo na strežnik preko internetnega brskalnika. Takšna omrežna namestitev ima naslednje prednosti:
  • Vsi uporabniki delajo z istimi podatki.
  • Na računalnike drugih uporabnikov ni potrebno namestiti ničesar.
  • Nadgradnjo programa delamo samo na strežniku saj drugi uporabljajo program na strežniku s pomočjo internetnega brskalnika.
  • Zadostuje, da varnostno kopijo podatkov izdelujemo samo na strežniku, ker vsi podatki shranjeni centralno na strežniku.
 2. Program Bilanca05.net namestimo na vsak računalnik posebej. Tak način namestitve ima precej slabosti zato ga ne priporočamo. Naštejmo le nekatere:
  • Namestitev in nadgradnje so zamudne, ker jih moramo vsakič izvesti na vseh računalnikih v omrežju.
  • Na vsakem računalniku delamo z ločenimi podatki, delo z istimi podatki ni mogoče.
  • Za varnostne kopije je potrebno kopirati podatke iz vsakega posameznega računalnika posebej.

Zaradi naštetih slabosti 2. variante omrežne namestitve bo v nadaljevanju opisana le 1. varianta namestitve, ko jo prikazuje shema na sledeči sliki:

  
Namestitev programa v intranetnega omrežja s strežnikom in požarnim zidom
  
  Slika 1: Namestitev programa v intranetnega omrežja s strežnikom in požarnim zidom

Namestitev in aktiviranje programa na strežniku

Namestitev in aktiviranje programa na strežniku potekata popolnoma enako, kot namestitev na delovno postajo. Oba postopka sta opisana že v predhodnih poglavjih.

Po namestitvi in aktiviranju programa na strežniku si moramo zapisati IP številko strežnika. Do IP številke strežnika najlažje pridemo tako, da poženemo ukazno vrstico (t.i. command prompt) ter vtipkamo ukaz IPCONFIG, kot je prikazano na naslednji sliki:

  
Uporaba IPCONFIG za ugotovitev IP številke strežnika
  
  Slika 2: Uporaba IPCONFIG za ugotovitev IP številke strežnika

IP številka strežnika je razvidna v vrstici IP Address: ter je na zgornjem primeru enaka 192.168.2.100. To številko si zapišemo saj jo bomo kasneje potrebovali za povezavo drugih računalnikov s strežnikom na katerem teče Bilanca05.net.

Uporaba programa Bilanca05.net na drugih računalnikih v lokalnem omrežju

Program Bilanca05.net na drugem računalniku pričnemo uporabljati tako, da najprej zaženemo internetni brskalnik. Ko se brskalnik odpre v naslovno vrstico vpišemo IP številko strežnika, kot je prikazano na naslednji sliki:

  
Vpis naslova lokalnega strežnika Bilanca05.net
  
  Slika 3: Vpis naslova lokalnega strežnika Bilanca05.net

Po vzpostavitvi povezave z računalnikom, kjer je nameščen program Bilanca05.net se prikaže vstopna stran za program Bilanca05.net. Na vstopni strani vpišemo uporabniško ime in geslo, ki smo ju uporabili za aktiviranje programa. Po prijavi lahko pričnemo z uporabo programa.

Priporočamo vam, da si takoj, ko se vam prikaže vstopna stran le-to dodate med priljubljene povezave. Tako vam naslednjič ne bo potrebno poznati IP številke intranetnega strežnika ampak boste do programa dostopali preko priljubljenih povezav.

Če želite dostopati do programa Bilanca05.net iz drugega računalnika, morate imeti na strežniku ves čas zagnan program Bilanca05.net.

V primeru, da kdorkoli zapre programsko okno programa Bilanca05.net in s tem konča izvajanje programa bo s tem avtomatsko onemogočil možnost dostopa do programa z drugih računalnikov.

Program Bilanca05.net ne bo deloval, če imate na strežniku nameščen požarni zid, ki blokira dostop z ostalih računalnikov preko TCP porta na katerem teče strežnik.

Za dostop do Bilanca05.net z drugih računalnikov je potrebno omogočiti dostop do porta na katerem teče Bilanca05.net. Privzet port za delovanje Bilanca05.net je HTTP port 80.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 24.02.2020 14:20:36
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024