Prva stran 
Nazaj 
Naprej 
Novosti 
 Kopiraj povezavo na to stran 
 
Natisni stranNatisni stran / poglavje  
e-računi navodila za up...  >  Osnovna sredstva  >  Register osnovnih sredstev

Register osnovnih sredstev

V modulu |Finance imamo na voljo tudi Register osnovnih sredstev.

  
Pregled in iskanje osnovnih sredstev
  
  Slika 1: Pregled in iskanje osnovnih sredstev

Privzeta stran je pregled in iskanje, kjer lahko iščemo in pregledujemo osnovna sredstva po naslednjih iskalnih kriterijih:

Iskano osnovno sredstvo izberemo tako, da kliknemo na aktivno povezavo (inv. št./naziv) kot nam kaže slika:

  

Podatke o osnovnem sredstvu lahko tudi spreminjamo, če kliknemo na gumb Spremeni.

V primeru, da želimo v register vnesti novo osnovno sredstvo, kliknemo na gumb Dodaj osnovno sredstvo ali na gumb Dodaj drobni inventar za vnos drobnega inventarja. Tudi preko gumba Dodaj osnovno sredstvo lahko vnašamo drobni inventar, pri temu obkljukamo možnost: "Označi kot drobni inventar". Za vnos podatkov se odpre vnosna maska:

  
Vnos novega osnovnega sredstva
  
  Slika 3: Vnos novega osnovnega sredstva

V vnosna polja vnesemo naslednje podatke:

Inv. številkaVpišemo inventarno številko osnovnega sredstva.
Označi kot drobni inventar Lahko uporabimo za vnos drobnega inventarja kar gumb: Dodaj drobni inventar ali pa obkljukamo omenjeno možnost.
Povečanje vred. zaV primeru, da ima OS povečanje vrednosti, vnesemo podatek tukaj.
Vzdrževanje zaDodatni strošek vzdrževanja za OS vnesemu tukaj.
NazivVpišemo naziv osnovnega sredstva.
KoličinaVpišemo količino osnovnega sredstva.
Nabavna vrednostVpišemo nabavno vrednost brez DDV, če imamo pravico do odbitka DDV. Sicer vpišemo nabavno vrednost z DDV. V primeru odbitnega deleža vpišemo vrednost, ki ji prištejemo neodbiti DDV. Ko je količina več kot 1 se kot nabavna vrednost vnese seštevek celotne količine OS.
Nepovratna sr.Vnesemo vrednost nepovratnih sredstev.
Amortizacijska osnova(v kolikor ni enaka nabavni vrednosti)Vnesemo amortizacijsko osnovo, v kolikor ni enaka nabavni ceni.
Datum nabaveVpišemo datum nabave osnovnega sredstva.
Datum aktiviranjaVpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo aktivirali.
Datum likvidacije:Vpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo likvidirali.
Datum izločitve:Vpišemo datum, ko smo to osnovno sredstvo izločili.
VzrokVnesemo vzrok izločitve.
Vrednost prodaje ob izločitviVnesemo vrednost, za kolikor smo prodali osnovno sredstvo.
Amortizacijska skupinaS klikom na dropDown.gif izberemo amortizacijsko skupino, v katero sodi to osnovno sredstvo.
Konto nabave - debetS klikom na dropDown.gif izberemo konto, na katerega se veže osnovno sredstvo(0400).
Konto amortizacije - debetS klikom na dropDown.gif izberemo konto, na katerega se veže osnovno sredstvo(4300).
Konto amortizacije - kreditS klikom na dropDown.gif izberemo konto, na katerega se veže osnovno sredstvo(0500).
NahajališčeVnesemo nahajališče osnovnega sredstva.
Odgovorna osebaVnesemo odgovorno osebo.
Stroškovno mestoS klikom na dropDown.gif izberemo stroškovno mesto, na katerega se nanaša to osnovno sredstvo.
Poslovna enotaIzberemo poslovno enoto na kateri se nahaja OS (neobvezno)
StatusS klikom na dropDown.gif določimo status osnovnega sredstva. Aktiven je v primeru, ko osnovno sredstvo aktivno vključimo v uporabo.
Naziv dobaviteljaVnesemo naziv podjetja.
Št. dok. dobaviteljaVnesemo št. dokumenta dobavitelja.
Serijska številka OSVnesemo serijsko številko.
Črtna kodaVnesemo črtno kodo pod katero vodimo osnovno sredstvo.
Leto izdelaveVnesemo leto izdelave.
Neodpisana vrednost OS ob prenosu podatkovVnesemo neodpisano vrednost ob prenosu podatkov.
se prične obračunavatiIzberemo datum, kdaj se začne obravnavati
Preostala vrednost, ki se ne amortiziraVnesemo vrednost, ki se ne amortizira.

V poljih, ki so označena z rdečo zvezdico zvezdica.gif je vnos podatkov obvezen.

Vnos podatkov potrdimo s klikom na V redu.

V kolikor smo do sedaj register OS vodili v Excelu ali v katerem drugem programu in bi ga želeli prenesti v program, lahko to uredimo po navodilih na strani Uvoz OS iz datoteke Excel


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 18.10.2021 13:41:22
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024