Uvoz inventurnog stanja zalihe u koncept popisa zaliha pomoću čarobnjaka

Uvjet za izradu popisa zaliha odnosno inventure su već uneseni artikli u šifrarniku artikala.

Uz opciju ručnog unosa inventurnih zaliha u koncept popisa, program nam omogućuje unos zaliha pomoću Excel datoteke u koncept popisa zalihe.

Nakon što smo u Excel datoteku unijeli zalihe artikala, otvorimo koncept popisa zaliha kroz modul |Zalihe |Popis zaliha:

  
Pregled dokumenata popisa zaliha
  
  Slika 1: Pregled dokumenata popisa zaliha

U kreiranom konceptu popisa zaliha idemo na gumb za izmjenu podataka te odabiremo opciju za uvoz popisnih količina iz Excel datoteke:

  
Uvoz popisnih količina iz Excela pomoću čarobnjaka
  
  Slika 2: Uvoz popisnih količina iz Excela pomoću čarobnjaka

Kada odaberemo tu opciju, otvara nam se čarobnjak za pomoć pri uvozu datoteke. Uvoz ide prema sljedećim koracima:

1.1 1. UVOZ DATOTEKE

Postupak uvoza počinje tako da u prvom koraku odaberemo datoteku iz koje ćemo raditi uvoz podataka, te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke s podacima za uvoz popisne količine
  
  Slika 3: Odabir datoteke s podacima za uvoz popisne količine

1.2 2. KONTROLA PODATAKA

U sljedećem koraku se otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.

Na toj stranici odlučujemo koji podatak artikla u popisu zaliha predstavlja koji podatak iz pojedinačnog stupca u datoteci.

Program čita sadržaj datoteke te to prikaže u obliku tablice na trenutnoj stranici:

  
Prikaz i odabir podataka za uvoz
  
  Slika 4: Prikaz i odabir podataka za uvoz

Najprije budemo označili dodatne opcije, da li u našoj datoteci prvi redak sadrži nazive stupaca, te odabrati format datuma i format zapisa decimalnih brojeva:

  
Dodatne opcije uvoza podataka
  
  Slika 5: Dodatne opcije uvoza podataka

Zatim krećemo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuća polja u popisu zaliha.

Presliku radimo po redu najprije za stupac A, zatim B, C itd. do zadnjega stupca u datoteci.

Za podatak iz stupca A odaberemo atribut artikla na koji se podatak odnosi, te kliknemo za prijenos tog atributa:

  
Odabir atributa artikala za uvoz
  
  Slika 6: Odabir atributa artikala za uvoz

Preslika podataka se spremi u tablicu s desne strane, te zatim nastavljamo s preslikom podataka i za preostale stupce iz datoteke:

  
Preslika podataka
  
  Slika 7: Preslika podataka

Kada smo završili s preslikom podataka za sve stupce iz datoteke, kliknemo na gumb Naprijed.

Gumb za nastavak je omogućen tek nakon što smo preslikali barem sve obavezne podatke za uvoz artikala u popis zaliha.

  
Onemogućen nastavak sve dok nisu izabrani svi obavezni atributi artikla
  
  Slika 8: Onemogućen nastavak sve dok nisu izabrani svi obavezni atributi artikla

1.3 3. DODATNI PODACI

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje određujemo što ćemo s s artiklima iz datoteke koji se već nalaze u popisu zaliha:

  
Dodatne postavke
  
  Slika 9: Dodatne postavke

Nakon što smo sve postavili, potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Naprijed.

Ukoliko želimo provjeriti popis artikala koji već postoje u popisu zalihe, kliknemo na prikaz redova kao na slici:

  
Pregled postojećih artikala
  
  Slika 10: Pregled postojećih artikala

1.4 4. PREGLED I POTVRĐIVANJE

Nakon završetka uvoza, otvara se prozor s prikazom koliko podataka je uvezeno:

  
Prikaz uvezenih podataka
  
  Slika 11: Prikaz uvezenih podataka

Uvoz popisa zalihe smo završili, te ga možemo provjeriti još jednom prije zaključivanja klikom na gumb Zaključi popis.

  
Zaključivanje popisa zaliha
  
  Slika 12: Zaključivanje popisa zaliha

Zadnji popisni list za pojedinačno skladište možemo vratiti u koncept radi dodatnih popravaka te ga zatim možemo ponovno zaključiti.

  
Vraćanje popisa zaliha u koncept
  
  Slika 13: Vraćanje popisa zaliha u koncept

Pri korekciji stanja zaliha nastaju inventurni viškovi ili manjkovi odnosno popisne razlike, koje je potrebno u računovodstvu knjižiti glede na način vrednovanja zaliha.

Popis zaliha knjižimo samo u slučaju kada unesemo popis kao početno stanje ili kada mijenjamo stanje zalihe na osnovi inventure. Ukoliko po završetku inventure nije bilo promjene u stanju zalihe na popisu, taj popis samo zaključimo, nije ga potrebno knjižiti.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024