Uvoz partnera iz datoteke pomoću čarobnjaka

Uvoz šifrarnika partnera iz datoteke pomoću čarobnjaka omogućuje ažuriranje podataka postojećih partnera u šifrarniku odnosno uvoz podataka novih partnera te se nalazi u meniju |Partneri |Svi partneri. Klikom na gumb Više nam se otvore dodatne mogućnosti gdje izaberemo opciju Uvoz partnera iz Excel-a - Novo:

  
Šifrarnik partnera možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka
  
  Slika 1: Šifrarnik partnera možemo uvoziti iz datoteke pomoću čarobnjaka

Funkcija je prije svega korisna za tvrtke koje su se registrirali na program e-racuni.hr te su šifrarnik partnera do sada vodili u excelu ili su šifrarnik partnera izvozili iz programa koji su do sada koristili. Uporabom ove funkcionalnosti nije potrebno prije uvoza prilagođavati strukturu podatka u excelu. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

1.1 1. Uvoz datoteke

Odabirom gornje opcije nam se otvara forma za uvoz podataka gdje prvo odaberemo datoteku za uvoz te kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke iz koje radimo uvoz partnera
  
  Slika 2: Odabir datoteke iz koje radimo uvoz partnera

1.2 2. Kontrola podataka

Nakon potvrde izabrane datoteke nam se u idućem koraku otvara stranica za kontrolu i pripremu podataka koje ćemo uvoziti u program.Na toj stranici određujemo koji atribut partnera predstavlja koji podatak stupca u datoteci.Program iz datoteke pročita sadržaj odnosno redoslijed stupaca i prikaže ih u obliku tablice:

  
Prikaz podataka iz datoteke
  
  Slika 3: Prikaz podataka iz datoteke

Prvo označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci:

  
Općenite postavke uvoza podataka
  
  Slika 4: Općenite postavke uvoza podataka

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute partnera koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko u stupcu A imamo u našoj datoteci šifru partnera, zatim to budemo izabrali kao što je prikazano na slici:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 5: Preslika podataka iz datoteke

Preslika podatka o šifri partnera se spremi u tablicu s desne strane te zatim nastavljamo s ostalim stupcima sve dok ne napravimo presliku za sve stupce u datoteci koje ćemo uvoziti u program:

  
Preslika podataka iz datoteke
  
  Slika 6: Preslika podataka iz datoteke

Kada smo napravili presliku podataka za sve stupce iz datoteke zatim idemo na sljedeći korak klikom na gumb Naprijed.

Na idući korak možemo ići tek kada smo napravili presliku barem za sve obavezne podatke, do tada je gumb Naprijed onemogućen.

  
Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke
  
  Slika 7: Gumb "Naprijed" je onemogućen dok ne napravimo presliku za sve obavezne podatke

1.3 3. Dodatni podaci

Otvara nam se stranica s dodatnim postavkama gdje za nove partnere možemo odabrati još neke dodatne mogućnosti prilikom uvoza, te što napraviti s partnerima koji već postoje u šifrarniku partnera:

  
Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih partnera
  
  Slika 8: Dodatne postavke za uvoz novih/postojećih partnera

Kada smo sve željeno označili potvrdimo uvoz podataka klikom na gumb Završi.Po završenom uvozu dobijemo prikaz obavijesti o uvoz te popis upozorenja/grešaka ukoliko postoje u datoteci:

  
Obavijest u uvozu/ažuriranju partnera iz datoteke
  
  Slika 9: Obavijest u uvozu/ažuriranju partnera iz datoteke

Ukoliko s uvozom podataka želimo ažurirati podatke postojećih partnera u šifrarniku, potrebno je obavezno napraviti presliku barem jednog podatka koji je unikatni identifikator partnera (Šifra partnera ili OIB).

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024