Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
e-računi upute za uporabu  >  Automatska sinkronizaci...  >  Izvoz artikala u intern...

Izvoz artikala u internet trgovinu

Izvoz artikala iz programa e-racuni.hr u internet trgovinu je trenutno podržan za platforme koje takvu sinkronizaciju podržavaju:

Funkcionalnost je prigodna za sve koji ne žele dodavati nove ili ažurirati postojeće artikle (naziv, opis, cijena,...) na dva različita mjesta (u našem program i na internet trgovini).

Prije samog izvoza artikala je potrebno urediti postavke prema kojima će se artikli masovno ili automatski izvoziti:

  
Kriteriji za izvoz artikala
  
  Slika 1: Kriteriji za izvoz artikala

Iz e-racuni.com u internet trgovinu možemo sinkronizarati:

sve artikleIzvoze se svi aktivni artikli.
artikli vidljivi za online katalog/trgovinuIzvoze se svi aktivni artikli, koji imaju na artiklu odabrano "vidljiv u trgovini" pod opcijom "Vidljivost u online trgovini:".
artikle dodane u internetsku tržnicuIzvoze se svi aktivni artikli, koji imaju na artiklu odabranu internet trgovinu za koju radimo izvoz pod opcijom internetska tržnica.

Izvoz artikala se izvodi na dva moguća načina:

1. Ručni masovni izvoz artikala:

Pri ručnom izvozu artikala je potrebno obradu pokrenuti u postavkama internet trgovine, opcija se nalazi u meniju pokraj pokretanja sinkronizacije kao što je vidljivo na slici:

  
Ručni masovni izvoz artikala
  
  Slika 2: Ručni masovni izvoz artikala

2. Automatski izvoz artikala:

Prvo je potrebno aktivirati automatski izvoz artikala unutar postavki internet trgovine:

  
Aktivacija automatskog izvoza artikala
  
  Slika 3: Aktivacija automatskog izvoza artikala

Automatski izvoz se vrši svakih ~15 minuta za sve artikle na kojima su bile rađene promjene u odnosu na zadnji izvoz.

Koje podatke artikla izvozimo u internet trgovinu?

1. WooCommerce 3.6+

Preslika podataka artikla iz e-racuni.com u WooCommerce 3.6+
Podatak iz e-racuni.com Podatak u Woocommerce 3.6+ Uvjeti preslike podatka
Šifra artikla SKU U primjer da se kreira novi artikl se šifra artikla postavi kao SKU; pri ažuriranju artikla se po SKU traži artikl za ažuriranje. Multi SKU nije dozvoljen
Naziv artikla name Naziv artikla se postavi u podatak "name".
Opis artikla description Opis artikla se postavi u podatak "description". Ukoliko u programu podatak o opisu ne postoji zatim se on neće prenijeti, odnosno neće prepisati trenutni opis u internet trgovini.
/ type Pri ažuriranju postojećega artikla se podatak ne mijenja; pri dodavanju novoga artikla se u padatak "type" uvijek postavi "simple".
Maloprodajna cijena regular_price Postavi se glede na postavke u internet trgovini; ukoliko je postavljeno "da, unijeti ću cijene s porezom" i dodana stopa PDV-a u "Tax".
Prodajna cijena regular_price Postavi se glede na postavke u internet trgovini; ukoliko je postavljeno "ne, unijeti ću cijene bez poreza" se postavi maloprodajna cijena bez PDV (prodajna cijena)
Artikl je aktivan status Ukoliko je u programu artikl aktivan zatim se u "status" postavi "published", ukoliko je neaktivan se postavi "pending".
Artikl je aktivan catalog_visibility Ukoliko je u programu artikl aktivan zatim se u "catalog_visibility" postavi "visible", ukoliko je neaktivan se postavi "hidden".
Tvrtka je obveznik PDV-a tax_status Ukoliko je u programu tvrtka označena kao obveznik PDV-a zatim će se u "tax_status" postaviti "taxable", ukoliko tvrtka nije obveznik PDV-a zatim će se postaviti "none".
Slika na artiklu image Ukoliko imamo aktivne webhooke te je na artiklu u programu postavljena slika, zatim će se ona izvoziti u internet trgovinu.
Stopa PDV-a tax_class Stope PDV-a možemo u programu postaviti na artiklu te se uz to gledaju i načini oporezivanja postavljeni na internet trgovini; glede ne podatak koji ima prednost se stopa PDV-a postavi u "tax_class".
Specifikacija artikla weight, width, lenght and height Iz specifikacije artikla se prenesu svi podaci koji su ispunjeni: težina, širina, dužina, visina.
Preslika skupina/kategorija kategorija Ukoliko u programu imamo postavljenu presliku kategorija se ona bude uzela u obzir prilikom izvoza artikala. Preslika kategorija se vrši samo za "simple" artikle.

2. Prestashop

Preslika podataka artikla iz e-racuni.com u Prestashop
Podatak iz e-racuni.com Podatak u Prestashop Uvjeti preslika podataka
Šifra artikla reference U primjer da se kreira novi artikl se šifra artikla postavi u "reference"; pri ažuriranju artikla se po "reference" traži artikl za ažuriranje.
Naziv artikla name Naziv artikla se postavi u podatak "name".
Opis artikla description Opis artikla se postavi u podatak "description". Ukoliko u programu podatak o opisu ne postoji zatim se on neće prenijeti, odnosno neće prepisati trenutni opis u internet trgovini.
/ type Pri ažuriranju postojećega artikla i dodavanju novoga artikla se u podatak "type" uvijek postavi "simple".
Maloprodajna cijena price Glede na postavke u Prestashopu se u "price" postavi maloprodajna cijena.
Prodajna cijena price Glede na postavke u Prestashopu se u "price" postavi prodajna cijena (maloprodajna cijena bez PDV-a).
Artikl je aktivan active Ukoliko je u programu artikl aktivan zatim se u "active" postavi "1", ukoliko je neaktivan se postavi "0".
Artikl je aktivan visibility Ukoliko je u programu artikl aktivan zatim se u "visibility" postavi "both", ukoliko je neaktivan se postavi "catalog".
Stopa PDV-a id_tax_rules_group Stope PDV-a možemo u programu postaviti na artiklu te se uz to gledaju i načini oporezivanja postavljeni na internet trgovini; glede ne podatak koji ima prednost se stopa PDV-a postavi u "id_tax_rules_group".
Specifikacija artikla weight, width, lenght and height Iz specifikacije artikla se prenesu svi podaci koji su ispunjeni: težina, širina, dužina, visina.
Barkod EAN13 Ukoliko u programu imamo na artiklu upisan barkod (standard EAN13), zatim se on bude izvezao u internet trgovinu.
Preslika skupina/kategorija id_category_default Ukoliko u programu imamo postavljenu presliku kategorija se ona bude uzela u obzir prilikom izvoza artikala.


3. Magento 2

Preslika podataka artikla iz e-racuni.com u Magento 2
Podatak iz e-racuni.com Podatak u Magento 2 Uvjeti preslike podatka
Šifra artikla SKU U primjer da se kreira novi artikl se šifra artikla postavi kao SKU; pri ažuriranju artikla se po SKU traži artikl za ažuriranje. Multi SKU nije dozvoljen
Naziv artikla Name Naziv artikla se postavi u podatak "name".
/ type Pri ažuriranju postojećega artikla i dodavanju novoga artikla se u podatak "type" uvijek postavi "simple".
Maloprodajna cijena price Glede na postavke u Magento 2 se u "price" postavi maloprodajna cijena.
Prodajna cijena price Glede na postavke u Magento 2 se u "price" postavi prodajna cijena.
Artikl je aktivan aktiven Ukoliko je u programu artikl aktivan zatim se u "4" postavi "1", ukoliko je neaktivan se postavi "0".
Težina artikla weight Iz specifikacije artikla se prenese podatak o težini ukoliko je upisan.
Preslika skupina/kategorija id_category_default Ukoliko u programu imamo postavljenu presliku kategorija se ona bude uzela u obzir prilikom izvoza artikala.

4. Shopify

Preslika podataka artikla iz e-racuni.com u Shopify
Podatak iz e-racuni.com Podatak u Shopify Uvjeti preslike podatka
Šifra artikla SKU U primjer da se kreira novi artikl se šifra artikla postavi kao SKU; pri ažuriranju artikla se po SKU traži artikl za ažuriranje. Multi SKU nije dozvoljen
Opis body_html Opis se iz e-racuni preslika u polje "Description" na Shopifyu.
Maloprodajna cijena price Glede na postavke u Shopifyu se u atribut "price" postavi maloprodajna cijena.
je/nije obveznik taxable Podatak o obvezniku PDV-a se prenosi u polje "taxable".
Barkod barcode Ukoliko u programu imamo na artiklu upisan barkod, zatim se on bude izvezao u internet trgovinu.
Težina artikla grams Iz specifikacije artikla se prenese podatak o težini (u gramima) ukoliko je upisan.
Artikl je aktivan status Ukoliko je u programu artikl aktivan zatim se u polje "aktivan" postavi vrijednost "active", ukoliko je neaktivan se postavi vrijednost "archived".

Kako urediti postavke na internet trgovini da se izvozi pravilna cijena (MPC ili VPC) glede na postavke internet trgovine

1. WooCommerce 3.6+

Izvoz cijena je potpuno ovisan od postavki u administracijskom sučelju platforme WooCommerce.

Želimo izvoz maloprodajnih cijena

Prvo je u postavkama poreza (PDV-a) potrebno označiti da želimo cijene s porezom (PDV-om).

Nakon toga je potrebno provjeriti i postaviti tax rates za obračun domaćega PDV-a; navedeno se napravi u karticama:

Želimo izvoz cijena bez poreza

U postavkama poreza (PDV-a) je potrebno označiti da ne želimo cijene s porezom (PDV-om).


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 19.10.2023 14:51:54
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024