Povezivanje sa računom Gmail

Ako koristimo Gmail adresu za slanje izlazne pošte iz sustava, naš e-mail račun možemo povezati sa sustavom e-racuni.com.

To učinimo na sljedeći način:

Povezivanje uređujemo kroz sljedeće korake:

  
Odabir povezivana s Gmail računom
  
  Slika 1: Odabir povezivana s Gmail računom


  
Prijava u naš Gmail račun
  
  Slika 2: Prijava u naš Gmail račun


  
Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji
  
  Slika 3: Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji


  
Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu
  
  Slika 4: Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu

  
Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka
  
  Slika 5: Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka


  
Konačna potvrda svih dopuštenja
  
  Slika 6: Konačna potvrda svih dopuštenja

Sada imamo uspostavljenu vezu sa Gmail računom, a koju možemo naknadno otkazati. Uspiješno povezivanje sa Gmail računom prikazano je na sljedeći način:

  
Gmail račun uspiješno je povezan
  
  Slika 7: Gmail račun uspiješno je povezan

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024