Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr

U programu e-racuni.hr dostupne su sve potrebne prilagodbe programske funkcionalnosti shodno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html] (NN 57/22) i smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene kune eurom [https://mingor.gov.hr/smjernice-za-prilagodbu-gospodarstva-u-procesu-zamjene-hrvatske-kune-eurom/8652].

U nastavku donosimo detaljni opis izmjena i obrada dostupnih u svrhe automatskih konverzija podataka primjenom fiksnog tečaja kroz pojedine module programa.

1.1 1. FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE

Za preračunavanje kune u euro ugrađen je fiksni tečaj konverzije određen od strane Vijeća EU, a koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

1.2 2. OBVEZA DVOJNOG ISKAZIVANJA U RAZDOBLJU OD 5.9.2022. DO 31.12.2023.

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga uvodi se kao ključna mjera u zaštiti potrošača pred neispravnim preračunavanjima ili neopravdanim povećanjima cijena. Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima (B2C) te ne obuhvaća trgovačke ugovore tj. ponude, predujmove, račune, odobrenja i sličnih dokumenata između poslovnih subjekata (B2B).

Propisano pravilo automatski se primjenuje na svim prodajnim dokumentima koji su izdani u programu od 5.9.2022. na dalje prema krajnjim potrošačima (tip dokumenta maloprodajni).

Moguća je aktivacija dvojnog iskazivanja na prodajnim dokumentima prema pravnim osobama, no za to nije propisana zakonska obveza, putem modula |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje |Dodatne mogućnosti |Prikaži iznos u eurima na svim prodajnim dokumentima.

Od 1.1.2023. pravilo se mijenja što znači da će se na prodajnim dokumentima izdanima od 1.1.2023. na dalje primjenom fiksnog tečaja konverzije automatski preračunavati i ispisivati ukupni iznos u valuti kuna do 31.12.2023.

U slučaju korištenja invidivualnih predložaka za ispis maloprodajnih dokumenata na sljedećoj je stranici dostupan popis bookmarka koje je potrebno koristiti: Bookmark-i za predloške dokumenata u maloprodaji

Za sve korisnike koji su već ažurirali svoje predloške bookmarkom UkupnoZaPlacanjeEURHR obavještavamo da dodatne prilagodbe neće biti potrebne jer će taj bookmark za dokumente do datuma 31.12.2022. prikazivati informativni iznos u valuti euro, dok će od datuma 01.01.2023. do 31.12.2023. taj bookmark prikazivati informativni iznos u valuti kuna kao što je i zakonski propisano.

1.3 3. VALUTA NA PRODAJNIM DOKUMENTIMA U 2023. GODINI

Na svim prodajnim dokumentima sa datumom od 1.1.2023. na dalje automatski je zadana novčana valuta euro te se cijene i vrijednosti iskazuju u valuti euro.

Dokumenti izdani od 1.1.2023. s datumom razdoblja (obavljene usluge / isporuke robe) u 2022. godini iskazuju se u valuti euro. Na računima koje izdajemo iz prodajnih dokumenata izdanih u 2022. godini (npr ponuda, narudžbi kupaca, ...) cijene i iznosi automatski se konvertiraju i iskazuju u valuti euro primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Koristite li individualne predloške za ispis računa i drugih prodajnih dokumenata, pozivamo vas da na vrijeme provjerite i prema potrebi prilagodite sadržaj predložaka ukoliko na predlošku umjesto bookmarka NovcanaValuta koristite fiksno upisanu novčanu valutu dokumenta (npr. kn). U slučaju da je novčana valuta na predlošku upisana fiksno, nužno je ažuriranje takvog predloška za ispis prodajnih dokumenata od 1.1.2023. na dalje.

1.4 4. POS CLIENT I RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA

U programu POS client podržano je dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na POS računima. Primjenom fiksnog tečaja konverzije se na POS računima automatski preračunava i do 31.12.2022. ispisuje ukupni iznos u valuti euro, dok će se od 1.1.2023. do 31.12.2023. također primjenom fiksnog tečaja konverzije preračunavati i ispisivati ukupan iznos u valuti kuna.

Od 1.1.2023. do 14.1.2023. odnosno 14 dana po uvođenju eura trajat će razdoblje u kojem će se istovremeno prilikom novčanih transakcija koristiti i kune i euri. Potrošači će za to vrijeme moći plaćati kunama i eurima, a trgovci i drugi pravni subjekti bit će dužni ostatak novca vratiti isključivo u eurima, osim ako to nisu u objektivnoj mogućnosti.

U POS client aplikaciji će u razdoblju dvojnog optjecaja od 1.1.2023. do 14.1.2023. biti dostupna funkcionalnost automatskog preračuna razlike za povrat iznosa kupcu u eurima za uplate koje zaprime u kunama (npr. račun u iznosu 10,00 eura kupac plati novčanicom od 100,00 kuna što znači da će POS aplikacija preračunati iznos za vratiti kupcu u valuti euro).

Dana 22.12.2022. izvršena je automatska nadogradnja POS aplikacije kod svih postojećih korisnika koja uključuje potrebne prilagodbe za fakturiranje u 2023. godini (izmjenu novčane valute dokumenta, preračunavanje ukupnog iznosa računa u valutu kuna i prethodno opisana podrška u periodu dvojnog optjecaja). Preporučamo da prije izdavanja prvog POS računa u 2023. godini pokrenete obradu za automatsku konverziju prodajnih cijena artikala i usluga u valutu euro (nakon toga je potrebno ponovno pokrenuti POS client kako bi se prenijele nove cijene u valuti euro), a postupak opisujemo u nastavku.

1.5 5. BLAGAJNA

Na dokumentima blagajne - uplatnice i isplatnice se od 1.1.2023. iznosi unose u valuti euro. Isto tako, iznosi na dnevnim utršcima se od 1.1.2023. upisuju i pohranjuju u valuti euro. Za ispravno iskazivanje početnog stanja blagajne u 2023. godini preporučamo provjeriti i prema potrebi ažurirati podatke o početnom saldu u pojedinoj valuti upisanom na blagajni u šifrarniku |Blagajna |Blagajne.

1.6 6. ZALIHE

Vrijednost robe na zalihi i cijene artikala se do 31.12.2022. vode u službenoj valuti kuna. Za pregled prodajnih cijena preračunatih primjenom fisknog tečaja konverzije u valutu euro, u modulu |Izvještavanje |Prodaja na raspolaganju je Izvoz cjenika artikala primjenom parametra ispisa Prikaži prodajne cijene u EUR preračunate po fiksnom tečaju konverzije.

Obradu za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute u šifrarniku artikala, kalkulacijama i cjenicima (npr. na artiklu, skladištu, kupcu, skupinama kupaca, ...) pokrećemo u modulu |Izvještavanje |Obrade |Zalihe |Masovna promjena valute na artiklima uz mogućnost odabira koji će podaci obradom biti obuhvaćeni (izmjena samo cijena ILI izmjena cijena i kalkulacija).

Pravilo konverzije cijena određujemo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje gdje zadajemo oblikovanje prodajnih cijena na način kod kalkulacije fiksiraj cijenu ili kod kalkulacije fiksiraj maržu. Izmjene koje nastaju ovom obradom su nepovratne stoga obrada predviđa pokretanje simulacije u svrhe provjere podataka tj. rezultata obrade prije potvrde konačne konverzije cijena i zamjene valute na artiklima. Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast za rad u programu Prodaja - promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala.

Detaljniji opis postupka pokretanja i mogućnosti ove obrade opisali smo na stranici: Masovna promjena valute na artiklima

Zbog pravovremene usklade stvarnog stanja i vrijednosti robe s knjiženjim stanjem za 2022. godinu, a koja će se koristiti za preračun i prijenos početnog stanja/vrijednosti zalihe u valuti euro u 2023. godinu, preporučamo izradu popisa zalihe (inventure) za 2022. godinu. Izrada popisa zaliha/inventure zakonska je obveza, a detaljni opis postupka izrade popisa zaliha dostupan je na stranici Popis zaliha / inventure. Opisali smo i na našem blog-u: Inventura za 2022. i prijenos početnog stanja zalihe u 2023. godinu [https://e-racuni.com/hrblog/inventura-i-prijenos-pocetnog-stanja-zalihe-u-2023-godinu/]

Utvrđivanjem stvarnog stanja i vrijednosti robe na zalihi kroz popis zaliha, ostvareni su uvjeti za izradu tehničkog popisa zalihe na dan 1.1.2023. Do trenutka kreiranja tog popisa u programu se prikazuje upozorenje da vrijednosti robe nisu ispravne tj. prikazane u ispravnoj valuti. Kroz tehnički će popis vrijednost robe na zalihi u valuti kuna biti svedena na 0,00 uz istovremenu konverziju početnog stanja / vrijednosti robe na zalihi u valuti euro. Po završenoj će obradi dakle početna vrijednost zalihe biti iskazana u valuti euro no istovremeno će kreiranje tehničkog popisa nepovratno zaključati sve naknadne izmjene i/ili unos novih skladišnih dokumenata prije tog datuma. Iz tog razloga tehnički popis neće biti izveden automatski. Umjesto toga korisnici će imati mogućnost samostalno odlučiti u kojem trenutku želite pokrenuti ovu obradu (preporuka po unosu svih skladišnih dokumenata za 2022. godinu i izradi popisa zaliha, bez potrebe za naknadnim korekcijama).

1.7 7. OBRAČUN PLAĆA I DRUGIH PRIMITAKA

Sadržaj obračuna plaće za mjesec prosinac 2023. godine prilagođava se datumu isplate upisanom na samom obračunu. Ukoliko plaću isplaćujemo u 2022. godini, obračun pripremamo, knjižimo i kroz JOPPD izvještavamo u kunama, dok na obračunskim listama koristimo preračun iznosa za isplatu zaposleniku u valutu euro.

U slučaju isplate obračuna plaće za mjesec prosinac u 2023. godini, obračun pripremamo, isplaćujemo i kroz JOPPD obrazac izvještavamo u valuti euro, a u poslovne knjige evidentiramo u valuti kuna sukladno razdoblju poslovnog događaja.

U trenutku dodavanja zaposlenika u obračun plaće za mjesec prosinac s isplatom u 2023. godini program automatski konvertira sve iznose koje vodimo u kadrovskoj evidenciji u valutu euro primjenom fisknog tečaja konverzije. Kroz obračun plaće možemo potvrditi pohranu tih konvertiranih iznosa i u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji. Ukoliko to ne učinimo, program će za sve daljnje obračune automatski preračunavati bruto plaću u valutu euro, dok iznose ostalih primitaka koje vodimo u kadrovskoj (npr. naknada za prijevos na posao, stimulacija i sl.) moramo preračunati i u kadrovskoj ažurirati ručno.

Više o ovoj temi pisali smo na našem blog-u: Obračun plaće za prosinac 2022. [https://e-racuni.com/hrblog/obracun-place-za-prosinac-2022/]

Objavili smo i aktualne podatke za obračun plaće i drugih primitaka u 2023. godini: Podaci za izradu obračuna plaće i drugih primitaka u 2023. [https://e-racuni.com/hrblog/podaci-za-izradu-obracuna-place-i-drugih-primitaka-od-1-1-2023/]

1.8 8. GLAVNA KNJIGA

Za konverziju i prijenos početnog stanja glavne knjige u valuti euro potrebno je kreirati temeljenicu početnog stanja. U bazama svih korisnika je u šifrarniku poslovnih godina u te svrhe automatski dodana 2023. godina s unaprijed prilagođenim parametrima za kreiranje temeljnice početnog stanja.

Obrada za kreiranje temeljnice početnog stanja za 2023. godinu dostupna je u modulu |Izvještavanje |Obrade |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Prijenos zaključnog salda poslovne godine u početni saldo nove poslovne godine.

Početno stanje glavne knjige u 2023. godini prikazuje se dakle tek po kreiranju temeljnice početnog stanja, a do tog je trenutka, bez ograničenja, omogućen unos i knjiženje redovnih dokumenata koji se odnose na novu poslovnu godinu. Pri pokretanju obrade predviđen je unos željenih konta tj. razreda konta za prijenos na temeljnicu početnog stanja što znači da možemo izbjeći prijenos knjiženja na kontima koji nisu predmet poslovanja u 2023. godini. Obradu kreiranja temeljnice početnog stanja za 2023. godinu možemo pokretati / ponavljati više puta sve do trenutka izrade završnog računa za 2022. godinu.

Ukoliko poslovna godina nije ista kalendarskoj, program će automatski kreirati dodatnu djelomičnu poslovnu godinu za dio poslovne godine od 01.01.2023. odnosno od uvođenja eura, a za koju će biti potrebno kreirati temeljnicu početnog stanja. Knjiženja se tako vode odvojeno za razdoblje poslovne godine u kojem je službena valuta kuna i odvojeno za razdoblje u kojem je službena valuta euro.

Više o ovoj temi pisali smo na našem blog-u: Prijenos početnog stanja glavne knjige u 2023. godinu [https://e-racuni.com/hrblog/prijenos-pocetnog-stanja-glavne-knjige-u-2023-godinu/]

1.9 9. OSNOVNA SREDSTVA

Vrijednosti osnovnih sredstava s datumom nabave do 31.12.2022. se u registru OS vode u valuti kuna. Pri izradi obračuna amortizacije za 2022. godinu će se kao i do sada vrijednosti iskazivati u kunama i prenositi na kartice osnovnih sredstava te knjižiti u valuti kuna. Izvještaji o osnovnim sredstvima i obračunatoj amortizaciji za razdoblje do 31.12.2022. iskazivat će vrijednosti u kunama.

U obračunu amortizacije od 1.1.2023., a za osnovna sredstva nabavljena prije tog datuma, iznosi amortizacije, amortiziranih vrijednosti i preostalih vrijednosti za amortizaciju automatski će biti konvertirani u valutu euro primjenom fisknog tečaja konverzije, uz knjiženje iznosa amortizacije u valuti euro.

Kartica osnovnog sredstva iskazivat će podatke iz pojedinih obračuna amortizacije u kojima je to osnovno sredstvo obuhvaćeno. Podaci iz obračuna amortizacije do 31.12.2022. na kartici OS bit će iskazani u valuti kuna dok će podaci iz obračuna amortizacije od 1.1.2023. na dalje biti iskazani u valuti euro, s rekapitulacijom u valuti euro.

Svi izvještaji o osnovnim sredstvima i obračunima amortizacije od 1.1.2023. bit će iskazani u valuti euro.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024