e-računi upute za uporabu

Dobrodošli na stranice s uputama za uporabu programa e-racuni.hr [https://e-racuni.com/hrracuni/]

Online poslovni program e-računi namjenjen je poduzetnicima, obrtnicima i knjigovođama, a dostupan je u tri paketa:

Za što brže upoznavanje programa predlažemo da detaljno pročitate upute. U uputama su predstavljene sve funkcionalnosti dostupne u paketu PREMIUM što znači da su predstavljeni svi programski moduli od izdavanja računa do izrade godišnjih financijskih izvještaja.

Čitajući upute naučiti ćete kako uz pomoć programa e-računi:


1. Prije početka uporabe programa

Preporučamo da prije prve uporabe pročitate koji su prvi koraci za ispravan početak rada u programu e-računi [1.1].

Za ispis cjelokupnih uputa za uporabu programa ili pak samo uputa za uporabu određenog modula, pozicionirajte se na uvodnu stranicu poglavlja i kliknite na Ispis poglavlja.

IspisPoglavlja.gif
.

Program e-racuni.hr [https://www.e-racuni.hr/] neprekidno razvijamo, poboljšavamo i nadopunjujemo u skladu s izmjenama zakonskih propisa.

Sadržaj ovih uputa kao i korištene slike mogu u nekim nebitnim detaljima odstupati od stanja u programu. Ponuditelj jamči da program sadrži svu funkcionalnost navedenu u uputama. Ponuditelj ne jamči da je u uputama opisana cjelokupna funkcionalnost koju program nudi (što znači da program zapravo nudi više nego što je opisano na ovim stranicama).

 

1.1. Prvi koraci u programu e-racuni.hr

Kako bismo vam olakšali početak rada u programu e-računi, navodimo popis prvih koraka s opisom svih početnih parametara koje je potrebno zadati po prvoj prijavi u program. Preporučamo da upute i pojašnjenja dana u nastavku detaljno pročitate. Nakon provjere svih opisanih koraka, možete započeti s uporabom programa.

Predlažemo da pogledate i popis najčešćih pitanja, s kojima su se susreli drugi korisnici u početku rada s aplikacijom.

Za pomoć pri unosu početnih parametara za rad, na raspolaganju vam je naša korisnička podrška.

1. KORAK - promjena zaporke

Preporučamo da po prvoj prijavi u program promjenite zaporku zaprimljenu mailom nakon registracije. Zaporku možete promjeniti u modulu |Postavke |Promjena zaporke.

2. KORAK - provjera i dopuna podataka o tvrtki

Kako biste izbjegli pogrešno iskazivanje podataka na dokumentima koje kreirate u e-računima, provjerite i prema potrebi dopunite podatke o tvrtki/obrtu. To možete učiniti u modulu |Postavke |Postavke tvrtke. Pozorni budite i na podatak, iskazan u polju Pravni oblik.

3. KORAK - definiranje je li tvrtka/obrt u sustavu PDV-a

U modulu |Postavke |Postavke tvrtke obavezno provjerite polje Obveznik PDV-a i upišite točan podatak - je li tvrtka u sustavu PDV ili nije (R1, R2). Upisom podatka izbjeći ćete poteškoće pri izdavanju prodajnih dokumenata npr. neobračunavanje PDV-a na izlaznim računima, a tvrtka je u sustavu PDV-a ili pak obrnuto.

4. KORAK - unos podataka o poslovnoj jedinici

Kako se pri numeriranju prodajnih dokumenata obavezno iskazuje oznaka poslovne jedinice, upišite podatke o vašim postojećim i/ili novim poslovnim jedinicama. Podatke o poslovnim jednicima unesite kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Šifrarnici tvrtke |Poslovne jedinice.

Ukoliko imate gotovinsko poslovanje, preporučamo da pogledate upute za registraciju poslovne jedinice za fiskalizaciju [1.6.4.2]. U tom je slučaju prethodno potrebno uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju.

5. KORAK - uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Ako imate gotovinsko poslovanje, tada u e-račune morate uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju. Datoteku je potrebno uvoziti u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Digitalni certifikati. Preporučamo da pogledate upute za uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju [1.6.4.1].

6. KORAK - unos bankovnog računa

U modulu |Banka |Bankovni računi upišite broj bankovnog računa vaše tvrtke. Pripazite, da greškom ne označite da je riječ o Zbirnom računu za plaće, jer se pri unosu poslovnog računa tvrtke ova stavka ne označava.

Po unosu bankovnog računa, podatak će se automatski ispisati na vašim prodajnim dokumentima. Pogledajte detaljnije upute za unos bankovnog računa [1.9.1] i dodatno pojašnjenje na stranicama FAQs - Zašto se na ponudi/računu ne prikazuje broj TR?

7. KORAK - unos brojača za numeriranje računa i dr. prodajnih dokumenata

Ako ćete prve prodajne dokumente vaše tvrtke kreirati u e-računima, tada ne morate zadavati nikakve dodatne parametre, jer će numeriranje dokumenata započeti od broja 1. Ako pak prelazite na program e-računi tokom godine, a želite nastaviti s numeriranjem prodajnih dokumenata redoslijedom koji se nastavlja na dosadašnje redne brojeve vaših dokumenata, tada možete upisati brojač i zadati prvi sljedeći redni broj, koji će biti dodijeljen dokumentu, izdanom u e-računima.

Brojač možete unijeti u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Postavke brojača. Pogledajte detaljnije upute za unos brojača [1.14.1.6] i dodatno pojašnjenje na stranicama FAQs - Kako nastaviti s numeriranjem računa u toku godine?

8. KORAK - uvoz logotipa i unos podataka o tvrtki za ispis na prodajnim dokumentima

U e-račune možete uvoziti vaš logotip i zadati, koji će podaci o tvrtki/obrtu biti vidljivi na prodajnim dokumentima. Zadane postavke izgleda jednog dokumenta npr. ponude možete jednostavno kopirati na drugi dokument npr. račun i tako ubrzati postupak oblikovanja izgleda svih preostalih prodajnih dokumenata ili pak možete zadati različite postavke izgleda prema odabranoj vrsti dokumenta.

Izgled dokumenata možete zadati u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata (logotip, tekst, ...). Pogledajte detaljnije upute za određivanje postavki izgleda dokumenata [1.6.10] i dodatno pojašnjenje na stranicama FAQs - Može li se uređivati izgled računa?

9. KORAK - uvoz šifrarnika poslovnih partnera i artikala

U e-račune možete uvoziti podatke o vašim poslovnim partnerima. Uvoziti možete i šifrarnik artikala i tako izbjeći ručno pretipkavanje podataka u e-račune. Uvoz podataka je moguć iz excel datoteka, strukturu kojih je prije uvoza potrebno prilagoditi.

Podatke o partnerima možete uvoziti iz excel datoteke ili ih pak unijeti ručno u modulu |Partneri |Svi partneri.

Pogledajte upute za unos podataka o partnerima i/ili zahtjevanu strukturu excel datoteke [1.21.2] te dodatno pojašnjenje na stranicama FAQs - Koji je najbrži način za unos partnera?, ako se odlučite za uvoz podataka.

Šifrarnik artikala možete uvoziti iz excel datoteke ili ga unijeti ručno u modulu |Zalihe |Artikli.

Pogledajte upute za unos šifrarnika artikala [1.19.2.2] i/ili zahtjevanu strukturu excel datoteke [1.19.2.6], ako se odlučite za uvoz podataka. Pri ručnom unosu kao i pri uvozu budite pozorni na unos nabavne cijene artikla!

10. KORAK - unos skladišta i početnog stanja zaliha

U e-računima možete voditi veleprodajna, maloprodajna i komisijska skladišta te skladišta materijala, poluproizvoda i proizvoda. Skladišta je potrebno unijeti u modulu |Zalihe |Skladišta.

Početno stanje zaliha se unosi za svako skladište pojedinačno, u modulu |Zalihe |Popis zaliha.

Prije unosa početnog stanja zaliha, predlažemo da provjerite i ukoliko to još niste, obavezno upišete nabavne cijene artikala. U suprotnome ćete izraditi popis zaliha s kojim će biti definirano da imate određenu količinu artikala, nabavna cijena kojih je 0,00. Ako taj podatak o nabavnoj cijeni nije točan, dobivati ćete nepravilne podatke o RUC.


Ako u e-računima planirate voditi kompletno knjigovodstvo i računovodstvo vaše tvrtke, tada predlažemo da pogledate upute i pojašnjena dana u nastavku. Sljedeći koraci ce odnose na početne postavke glavne knjige.


11. KORAK - odabir načina vođenja poslovnih knjiga (dvostavno ili jednostavno (knjige obrtnika))

Način vođenja poslovnih knjiga možete zadati u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Računovodstvo. Ako knjižite na temeljnice u glavnoj knjizi, u polju Način vođenja knjigovodstva izaberite dvostavno, a ako knjižite u knjige obrtnika, tada izaberite jednostavno.

Jednostavno knjigovodstvo: ako ste kao način vođenja knjigovodstva izabrali jednostavno tada je u podacima o tvrtki potrebno zadati Pravni oblik: obrt/samostalna djelatnost.

Potvrdom unosa, u modulu |Financije imati ćete na raspolaganju Knjige jednostavnog knjigovodstva. Nove knjige otvarate klikom na gumb Nova.

Predlažemo da pogledate detaljnije upute za otvaranje knjiga jednostavnog knjigovodstva (knjige obrtnika) [1.15].

12. KORAK - uvoz/unos kontnog plana

Kontni plan možete unijeti u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan.

Ako želite izbjeći ručni unos, poslužiti se možete opcijom uvoza kontnog plana iz Excela. Excel datoteku je prethodno potrebno prilagoditi zahtjevanoj strukturi za uvoz u e-račune [1.14.1.2.2].

Ako nemate pripremljenu Excel datoteku s kontnim planom, preuzeti ju možete na našim stranicama. Za preuzimanje datoteke kliknite ovdje [1.14.1.2.5].

Datoteku s kontnim planom možete uvoziti u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Kontni plan klikom na gumb Više >> Uvoz kontnog plana iz Excela.


13. KORAK - odabir načina numeriranja temeljnica

Program će automatski numerirati temeljnice redoslijedom izdavanja tj. pohranjivanja u glavnu knjigu. Kao preuzeto je zadano, da se numeriranje ne mjenja s novom poslovnom godinom, što znači da se nastavlja na zadnji redni broj iz prethodne poslovne godine.

Ako želite promjeniti način numeriranja i zadati razdvajanje numeriranja po poslovnim godinama, to možete učiniti u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Opće postavke |Postavke numeriranja dokumenata. U polju Numeriranje temeljnica zadajte po rednom broju i godini. Numeriranje temeljnica možete razdvojiti i prema internom tipu (izdani računi, primljeni računi, obračun plaća, promet TR,...)

Predlažemo da pogledate detaljnije upute za određivanje načina numeriranja temeljnica [1.14.1.6.1].

14. KORAK - postavke automatskog knjiženja

U e-računima možete odmah započeti s knjiženjem jer sadrži unaprijed zadane postavke automatskog knjiženja. Postavke automatskog knjiženja su zadane prema preporučenom kontnom planu.

Ako odlučite promjeniti postavke automatskog knjiženja, to možete učiniti u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Postavke automatskog knjiženja.

Ne preporučamo da unaprijed mjenjate navedene postavke već da najprije pokrenete automatsko knjiženje dokumenata i tek tada, prema potrebi, unutar postavki potražite konto koji vam je bio ponuđen pri automatskom knjiženju i zadate novi konto, koji će ubuduće biti korišten pri knjiženju takvog poslovnog događaja.

Preporučamo da pogledate detaljnije upute za određivanje postavki automatskog knjiženja [1.14.1.3].

15. KORAK - unos početnog stanja u glavnu knjigu

Početno stanje u glavnoj knjizi unosi se kroz modul |Financije |Temeljnice, klikom na gumb Nova temeljnica.

Početno stanje možete unijeti ručno ili pak uvoziti podatke iz excel datoteke. Excel datoteku je prethodno potrebno prilagoditi zahtjevanoj strukturi za uvoz u e-račune.

Predlažemo da pogledate detaljnije upute za ručni unos ili uvoz početnog stanja u glavnu knjigu [1.14.2].

 

1.2. Uvođenje eura i prilagodbe sustava e-racuni.hr

U programu e-racuni.hr dostupne su sve potrebne prilagodbe programske funkcionalnosti shodno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_803.html] (NN 57/22) i smjernicama za prilagodbu gospodarstva u procesu zamjene kune eurom [https://mingor.gov.hr/smjernice-za-prilagodbu-gospodarstva-u-procesu-zamjene-hrvatske-kune-eurom/8652].

U nastavku donosimo detaljni opis izmjena i obrada dostupnih u svrhe automatskih konverzija podataka primjenom fiksnog tečaja kroz pojedine module programa.

1.2.1 1. FIKSNI TEČAJ KONVERZIJE

Za preračunavanje kune u euro ugrađen je fiksni tečaj konverzije određen od strane Vijeća EU, a koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

1.2.2 2. OBVEZA DVOJNOG ISKAZIVANJA U RAZDOBLJU OD 5.9.2022. DO 31.12.2023.

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga uvodi se kao ključna mjera u zaštiti potrošača pred neispravnim preračunavanjima ili neopravdanim povećanjima cijena. Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima (B2C) te ne obuhvaća trgovačke ugovore tj. ponude, predujmove, račune, odobrenja i sličnih dokumenata između poslovnih subjekata (B2B).

Propisano pravilo automatski se primjenuje na svim prodajnim dokumentima koji su izdani u programu od 5.9.2022. na dalje prema krajnjim potrošačima (tip dokumenta maloprodajni).

Moguća je aktivacija dvojnog iskazivanja na prodajnim dokumentima prema pravnim osobama, no za to nije propisana zakonska obveza, putem modula |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje |Dodatne mogućnosti |Prikaži iznos u eurima na svim prodajnim dokumentima.

Od 1.1.2023. pravilo se mijenja što znači da će se na prodajnim dokumentima izdanima od 1.1.2023. na dalje primjenom fiksnog tečaja konverzije automatski preračunavati i ispisivati ukupni iznos u valuti kuna do 31.12.2023.

U slučaju korištenja invidivualnih predložaka za ispis maloprodajnih dokumenata na sljedećoj je stranici dostupan popis bookmarka koje je potrebno koristiti: Bookmark-i za predloške dokumenata u maloprodaji [1.6.3]

Za sve korisnike koji su već ažurirali svoje predloške bookmarkom UkupnoZaPlacanjeEURHR obavještavamo da dodatne prilagodbe neće biti potrebne jer će taj bookmark za dokumente do datuma 31.12.2022. prikazivati informativni iznos u valuti euro, dok će od datuma 01.01.2023. do 31.12.2023. taj bookmark prikazivati informativni iznos u valuti kuna kao što je i zakonski propisano.

1.2.3 3. VALUTA NA PRODAJNIM DOKUMENTIMA U 2023. GODINI

Na svim prodajnim dokumentima sa datumom od 1.1.2023. na dalje automatski je zadana novčana valuta euro te se cijene i vrijednosti iskazuju u valuti euro.

Dokumenti izdani od 1.1.2023. s datumom razdoblja (obavljene usluge / isporuke robe) u 2022. godini iskazuju se u valuti euro. Na računima koje izdajemo iz prodajnih dokumenata izdanih u 2022. godini (npr ponuda, narudžbi kupaca, ...) cijene i iznosi automatski se konvertiraju i iskazuju u valuti euro primjenom fiksnog tečaja konverzije.

Koristite li individualne predloške za ispis računa i drugih prodajnih dokumenata, pozivamo vas da na vrijeme provjerite i prema potrebi prilagodite sadržaj predložaka ukoliko na predlošku umjesto bookmarka NovcanaValuta koristite fiksno upisanu novčanu valutu dokumenta (npr. kn). U slučaju da je novčana valuta na predlošku upisana fiksno, nužno je ažuriranje takvog predloška za ispis prodajnih dokumenata od 1.1.2023. na dalje.

1.2.4 4. POS CLIENT I RAZDOBLJE DVOJNOG OPTJECAJA

U programu POS client podržano je dvojno iskazivanje ukupnog iznosa na POS računima. Primjenom fiksnog tečaja konverzije se na POS računima automatski preračunava i do 31.12.2022. ispisuje ukupni iznos u valuti euro, dok će se od 1.1.2023. do 31.12.2023. također primjenom fiksnog tečaja konverzije preračunavati i ispisivati ukupan iznos u valuti kuna.

Od 1.1.2023. do 14.1.2023. odnosno 14 dana po uvođenju eura trajat će razdoblje u kojem će se istovremeno prilikom novčanih transakcija koristiti i kune i euri. Potrošači će za to vrijeme moći plaćati kunama i eurima, a trgovci i drugi pravni subjekti bit će dužni ostatak novca vratiti isključivo u eurima, osim ako to nisu u objektivnoj mogućnosti.

U POS client aplikaciji će u razdoblju dvojnog optjecaja od 1.1.2023. do 14.1.2023. biti dostupna funkcionalnost automatskog preračuna razlike za povrat iznosa kupcu u eurima za uplate koje zaprime u kunama (npr. račun u iznosu 10,00 eura kupac plati novčanicom od 100,00 kuna što znači da će POS aplikacija preračunati iznos za vratiti kupcu u valuti euro).

Dana 22.12.2022. izvršena je automatska nadogradnja POS aplikacije kod svih postojećih korisnika koja uključuje potrebne prilagodbe za fakturiranje u 2023. godini (izmjenu novčane valute dokumenta, preračunavanje ukupnog iznosa računa u valutu kuna i prethodno opisana podrška u periodu dvojnog optjecaja). Preporučamo da prije izdavanja prvog POS računa u 2023. godini pokrenete obradu za automatsku konverziju prodajnih cijena artikala i usluga u valutu euro (nakon toga je potrebno ponovno pokrenuti POS client kako bi se prenijele nove cijene u valuti euro), a postupak opisujemo u nastavku.

1.2.5 5. BLAGAJNA

Na dokumentima blagajne - uplatnice i isplatnice se od 1.1.2023. iznosi unose u valuti euro. Isto tako, iznosi na dnevnim utršcima se od 1.1.2023. upisuju i pohranjuju u valuti euro. Za ispravno iskazivanje početnog stanja blagajne u 2023. godini preporučamo provjeriti i prema potrebi ažurirati podatke o početnom saldu u pojedinoj valuti upisanom na blagajni u šifrarniku |Blagajna |Blagajne.

1.2.6 6. ZALIHE

Vrijednost robe na zalihi i cijene artikala se do 31.12.2022. vode u službenoj valuti kuna. Za pregled prodajnih cijena preračunatih primjenom fisknog tečaja konverzije u valutu euro, u modulu |Izvještavanje |Prodaja na raspolaganju je Izvoz cjenika artikala primjenom parametra ispisa Prikaži prodajne cijene u EUR preračunate po fiksnom tečaju konverzije.

Obradu za masovnu konverziju cijena i promjenu novčane valute u šifrarniku artikala, kalkulacijama i cjenicima (npr. na artiklu, skladištu, kupcu, skupinama kupaca, ...) pokrećemo u modulu |Izvještavanje |Obrade |Zalihe |Masovna promjena valute na artiklima uz mogućnost odabira koji će podaci obradom biti obuhvaćeni (izmjena samo cijena ILI izmjena cijena i kalkulacija).

Pravilo konverzije cijena određujemo kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje gdje zadajemo oblikovanje prodajnih cijena na način kod kalkulacije fiksiraj cijenu ili kod kalkulacije fiksiraj maržu. Izmjene koje nastaju ovom obradom su nepovratne stoga obrada predviđa pokretanje simulacije u svrhe provjere podataka tj. rezultata obrade prije potvrde konačne konverzije cijena i zamjene valute na artiklima. Za pokretanje ove obrade potrebna je korisnička ovlast za rad u programu Prodaja - promjene, unos i brisanje u šifrarniku artikala.

Detaljniji opis postupka pokretanja i mogućnosti ove obrade opisali smo na stranici: Masovna promjena valute na artiklima [1.19.2.9]

Zbog pravovremene usklade stvarnog stanja i vrijednosti robe s knjiženjim stanjem za 2022. godinu, a koja će se koristiti za preračun i prijenos početnog stanja/vrijednosti zalihe u valuti euro u 2023. godinu, preporučamo izradu popisa zalihe (inventure) za 2022. godinu. Izrada popisa zaliha/inventure zakonska je obveza, a detaljni opis postupka izrade popisa zaliha dostupan je na stranici Popis zaliha / inventure [1.19.4]. Opisali smo i na našem blog-u: Inventura za 2022. i prijenos početnog stanja zalihe u 2023. godinu [https://e-racuni.com/hrblog/inventura-i-prijenos-pocetnog-stanja-zalihe-u-2023-godinu/]

Utvrđivanjem stvarnog stanja i vrijednosti robe na zalihi kroz popis zaliha, ostvareni su uvjeti za izradu tehničkog popisa zalihe na dan 1.1.2023. Do trenutka kreiranja tog popisa u programu se prikazuje upozorenje da vrijednosti robe nisu ispravne tj. prikazane u ispravnoj valuti. Kroz tehnički će popis vrijednost robe na zalihi u valuti kuna biti svedena na 0,00 uz istovremenu konverziju početnog stanja / vrijednosti robe na zalihi u valuti euro. Po završenoj će obradi dakle početna vrijednost zalihe biti iskazana u valuti euro no istovremeno će kreiranje tehničkog popisa nepovratno zaključati sve naknadne izmjene i/ili unos novih skladišnih dokumenata prije tog datuma. Iz tog razloga tehnički popis neće biti izveden automatski. Umjesto toga korisnici će imati mogućnost samostalno odlučiti u kojem trenutku želite pokrenuti ovu obradu (preporuka po unosu svih skladišnih dokumenata za 2022. godinu i izradi popisa zaliha, bez potrebe za naknadnim korekcijama).

1.2.7 7. OBRAČUN PLAĆA I DRUGIH PRIMITAKA

Sadržaj obračuna plaće za mjesec prosinac 2023. godine prilagođava se datumu isplate upisanom na samom obračunu. Ukoliko plaću isplaćujemo u 2022. godini, obračun pripremamo, knjižimo i kroz JOPPD izvještavamo u kunama, dok na obračunskim listama koristimo preračun iznosa za isplatu zaposleniku u valutu euro.

U slučaju isplate obračuna plaće za mjesec prosinac u 2023. godini, obračun pripremamo, isplaćujemo i kroz JOPPD obrazac izvještavamo u valuti euro, a u poslovne knjige evidentiramo u valuti kuna sukladno razdoblju poslovnog događaja.

U trenutku dodavanja zaposlenika u obračun plaće za mjesec prosinac s isplatom u 2023. godini program automatski konvertira sve iznose koje vodimo u kadrovskoj evidenciji u valutu euro primjenom fisknog tečaja konverzije. Kroz obračun plaće možemo potvrditi pohranu tih konvertiranih iznosa i u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji. Ukoliko to ne učinimo, program će za sve daljnje obračune automatski preračunavati bruto plaću u valutu euro, dok iznose ostalih primitaka koje vodimo u kadrovskoj (npr. naknada za prijevos na posao, stimulacija i sl.) moramo preračunati i u kadrovskoj ažurirati ručno.

Više o ovoj temi pisali smo na našem blog-u: Obračun plaće za prosinac 2022. [https://e-racuni.com/hrblog/obracun-place-za-prosinac-2022/]

Objavili smo i aktualne podatke za obračun plaće i drugih primitaka u 2023. godini: Podaci za izradu obračuna plaće i drugih primitaka u 2023. [https://e-racuni.com/hrblog/podaci-za-izradu-obracuna-place-i-drugih-primitaka-od-1-1-2023/]

1.2.8 8. GLAVNA KNJIGA

Za konverziju i prijenos početnog stanja glavne knjige u valuti euro potrebno je kreirati temeljenicu početnog stanja. U bazama svih korisnika je u šifrarniku poslovnih godina u te svrhe automatski dodana 2023. godina s unaprijed prilagođenim parametrima za kreiranje temeljnice početnog stanja.

Obrada za kreiranje temeljnice početnog stanja za 2023. godinu dostupna je u modulu |Izvještavanje |Obrade |Računovodstvo |Dvojno knjigovodstvo |Prijenos zaključnog salda poslovne godine u početni saldo nove poslovne godine.

Početno stanje glavne knjige u 2023. godini prikazuje se dakle tek po kreiranju temeljnice početnog stanja, a do tog je trenutka, bez ograničenja, omogućen unos i knjiženje redovnih dokumenata koji se odnose na novu poslovnu godinu. Pri pokretanju obrade predviđen je unos željenih konta tj. razreda konta za prijenos na temeljnicu početnog stanja što znači da možemo izbjeći prijenos knjiženja na kontima koji nisu predmet poslovanja u 2023. godini. Obradu kreiranja temeljnice početnog stanja za 2023. godinu možemo pokretati / ponavljati više puta sve do trenutka izrade završnog računa za 2022. godinu.

Ukoliko poslovna godina nije ista kalendarskoj, program će automatski kreirati dodatnu djelomičnu poslovnu godinu za dio poslovne godine od 01.01.2023. odnosno od uvođenja eura, a za koju će biti potrebno kreirati temeljnicu početnog stanja. Knjiženja se tako vode odvojeno za razdoblje poslovne godine u kojem je službena valuta kuna i odvojeno za razdoblje u kojem je službena valuta euro.

Više o ovoj temi pisali smo na našem blog-u: Prijenos početnog stanja glavne knjige u 2023. godinu [https://e-racuni.com/hrblog/prijenos-pocetnog-stanja-glavne-knjige-u-2023-godinu/]

1.2.9 9. OSNOVNA SREDSTVA

Vrijednosti osnovnih sredstava s datumom nabave do 31.12.2022. se u registru OS vode u valuti kuna. Pri izradi obračuna amortizacije za 2022. godinu će se kao i do sada vrijednosti iskazivati u kunama i prenositi na kartice osnovnih sredstava te knjižiti u valuti kuna. Izvještaji o osnovnim sredstvima i obračunatoj amortizaciji za razdoblje do 31.12.2022. iskazivat će vrijednosti u kunama.

U obračunu amortizacije od 1.1.2023., a za osnovna sredstva nabavljena prije tog datuma, iznosi amortizacije, amortiziranih vrijednosti i preostalih vrijednosti za amortizaciju automatski će biti konvertirani u valutu euro primjenom fisknog tečaja konverzije, uz knjiženje iznosa amortizacije u valuti euro.

Kartica osnovnog sredstva iskazivat će podatke iz pojedinih obračuna amortizacije u kojima je to osnovno sredstvo obuhvaćeno. Podaci iz obračuna amortizacije do 31.12.2022. na kartici OS bit će iskazani u valuti kuna dok će podaci iz obračuna amortizacije od 1.1.2023. na dalje biti iskazani u valuti euro, s rekapitulacijom u valuti euro.

Svi izvještaji o osnovnim sredstvima i obračunima amortizacije od 1.1.2023. bit će iskazani u valuti euro.

 

1.3. Povezivanje s online računovodstvenim uredom

Kao korisnik programa e-racuni.hr imate mogućnost povezivanja s online računovodstvenim uredom koji pruža uslugu vođenja računovodstva u oblaku u programu e-racuni.hr.

Osnovna svrha programa je centralno vođenje poslovnih evidencija na jednom mjestu. Program naime omogućuje da poduzetnik i izabrani računovođa pristupaju istoj bazi podataka, svatko sa svojim korisničkim pristupom, čime štede vrijeme i izbjegavaju troškove nepotrebnih prijenosa podataka u druge računovodstvene programe. Ukoliko još nismo izabrali računovodstveni ured za vođenje naših računovodstvenih evidencija, sasvim se jednostavno možemo povezati s računovođom koja za vođenje računovodstva koristi upravo program e-računi.

U te svrhe je na početnoj stranici odmah po prijavi u program dostupan pokazatelj s kartom računovodstvenih ureda na kojoj možemo potražiti računovodstvo u našoj okolici i povezati se s izabranim računovodstvom:

  
Pokazatelj s kartome računovodstvenih ureda koji pružaju uslugu online računovodstva u programu e-računi
  
  Slika 1: Pokazatelj s kartome računovodstvenih ureda koji pružaju uslugu online računovodstva u programu e-računi

Funkcionalnost povezivanja s računovodstvenim uredom dostupna je i u modulu |Postavke |Moj račun.

U nastavku je kroz 3 koraka predstavljen postupak povezivanja s online računovodstvom koje će za vas voditi računovodstvo izravno u programu e-racuni.hr:

Suradnja s računovodstvenim uredom koji pruža uslugu vođenja računovodstva u programu e-racuni.hr, donosi vam brojne prednosti. Računovodstvo obrađuje vaše dokumente izravno u e-računima gdje ste ih i izdali, ali i zaprimili (izvodi, ulazni računi,...). Svi poslovni podaci tvrtke vode se na jednom mjestu čime štedite vrijeme i novac na nepotrebne prijenose podataka u druge računovodstvene programe.

.

 

1.3.1. Kako potražimo online računovodstveni ured?

Želimo li započeti suradnju s računovodstvenim uredom, koji pruža uslugu vođenja računovodstva u oblaku izravno u programu e-računi, kliknemo na prikaz karte s popisom online računovodstvenih ureda unutar pokazatelja Tražite online računovodstvo? na početnoj stranici ili u modulu |Postavke |Moj račun:

  
Pregled online računovodstvenih ureda na karti
  
  Slika 2: Pregled online računovodstvenih ureda na karti

Otvara se karta putem koje potražimo računovodstveni ured. Klikom na rezultat pretrage, na uvid dobivamo kontaktne podatke našeg budućeg računovodstva pa ih možemo kontaktirati i/ili poslati unikatni identifikator za pristup našoj bazi podataka.

  
Karta računovodstvenih ureda
  
  Slika 3: Karta računovodstvenih ureda


1.3.2. Kako poslati ID za povezivanje izabranom računovodstvu?

Za povezivanje s online računovodstvenim uredom, kliknemo na gumb Poveži se s računovođom:

  
Povezivanje s online računovodstvom
  
  Slika 4: Povezivanje s online računovodstvom

U ovom se trenutku kreira ID vaše baze podataka, valjanost kojeg je 3 dana.

  
Generiranje ID za pristup bazi podataka
  
  Slika 5: Generiranje ID za pristup bazi podataka

Klikom na gumb Pošalji email računovodstvu otvara se maska unutar koje možemo izabrati online računovodstveni ured iz postojećeg popisa (npr. kliknemo na strelicu na kraju retka u polju E-mail primatelja) i poslati e-mail poruku sa unaprijed pripremljenim tekstom i svim za računovođu potrebnim podacima. Tekst e-mail poruke možete prema potrebi i dopuniti:

  
Slanje upita prema izabranom računovodstvenom uredu
  
  Slika 6: Slanje upita prema izabranom računovodstvenom uredu

Ovime je postupak slanja upita/zahtjeva za vođenjem računovodstva u oblaku izabranom računovodstvenom uredu završen. Preostaje pričekati da računovodstvo odgovori na upit za suradnjom [1.3.3].

Kada računovodstveni ured prihvati naš zahtjev, moramo ga u roku 3 dana finalno potvrditi [1.3.4].

 

1.3.3. Kako prihvatimo zahtjev poduzetnika za vođenjem računovodstva i dodamo tvrtku u našu bazu?

Ukoliko prihvatimo zahtjev poduzetnika za vođenjem računovodstva u programu e-računi, putem kojeg nam je poduzetnik poslao i ID za pristup postojećoj bazi podataka [1.3.1], tada novog klijenta dodajemo u našu evidenciju na sljedeći način:

  
Povezivanje s organizacijom koja traži usluge računovodstva u oblaku
  
  Slika 7: Povezivanje s organizacijom koja traži usluge računovodstva u oblaku

Otvara se maska u koju upišemo podatke zaprimljene od klijenta, za preuzimanje postojeće baze podataka:

  
Unos podataka za povezivanje sa postojećom bazom novog klijenta
  
  Slika 8: Unos podataka za povezivanje sa postojećom bazom novog klijenta

U ovom trenutku biramo način obračuna pretplate za korištenje programa za organizaciju koju preuzimamo i dodajemo u našu evidenciju. Na raspolaganju su dvije opcije:

 • vlasnik baze podataka mora sam platiti pretplatu; računovodstvenom uredu se iznos pretplate ne mijenja po preuzimanju novog klijenta.
 • preuzet ćemo plaćanje pretplate za dodatnu organizaciju i korisničke račune; računovodstvenom uredu se povećava iznos pretplate za dodatnu organizaciju i korisnike.

Klikom na Prihvati zahtjev za povezivanjem prihvaćamo zahtjev novog klijenta za povezivanjem i čekamo na njegovu konačnu potvrdu zahtjeva [1.3.4].

  
Prihvat zahtjeva novog klijenta za vođenjem računovodstva u oblaku
  
  Slika 9: Prihvat zahtjeva novog klijenta za vođenjem računovodstva u oblaku

 

1.3.4. Konačna potvrda povezivanja naše baze s računovodstvenim uredom

Po slanju zahtjeva računovodstvenom uredu [1.3.1] i dogovoru svih uvjeta suradnje, računovodstveni ured prihvaća naš zahtjev [1.3.3] za vođenjem računovodstva, kojeg moramo finalno potvrditi i time za izabranog računovođu potvrditi pristup našoj bazi podataka.

Obavijest o prihvatu zahtjeva od strane računovođe vidjet ćemo odmah prilikom prve sljedeće prijave u program.

  
Računovodstveni ured pristaje plaćati našu pretplatu
  
  Slika 10: Računovodstveni ured pristaje plaćati našu pretplatu

U postupku potvrđivanja pristupa računovođi do naše baze, izabrati moramo način povezivanja i odrediti tko će biti vlasnik baze podataka kao i način obračuna pretplate, stoga predlažemo da odgovorno i detaljno pročitate sve mogućnosti:

 • Želimo sačuvati vlastiti pretplatnički status te zadržati vlasništvo i kontrolu naš našim podacima - opcija nam omogućuje da u bilo kojem trenutku računovođi blokiramo pristup do naše baze
 • Računovodstvo preuzima plaćanje pretplate, želimo ostati vlasnici baze podataka. Računovodstvu možemo u svakom trenutku blokirati pristup i prenijeti podatke na drugo računovodstvo - opcija nam omogućuje da u svakom trenutku računovođi blokiramo pristup do naše baze i podatke prenesemo na drugi računovodstveni ured
 • Računovodstvo preuzima plaćanje pretplate, odričemo se vlasništu i kontroli nad podacima - u ovom slučaju će za prijenos podataka u drugi računovodstveni ured ili na vlastitu pretplatu biti potrebno dopuštenje (punomoć) računovođe, kojem smo dopustili pristup do naše baze.

  
Računovodstveni ured ne pristaje plaćati našu pretplatu
  
  Slika 11: Računovodstveni ured ne pristaje plaćati našu pretplatu

Kao što je prikazano na slikama gore, u ovom koraku možemo potvrditi pristup računovođi ali ga i opozvati.

U slučaju opoziva pristupa računovođi, isti neće imati pristup našoj bazi, no moći ćemo u svakom trenutku ponoviti postupak povezivanja sa drugim računovođom.

Odluku možemo privremeno i odgoditi klikom na poveznicu Preskoči, odlučiti ću kasnije. Obavijest o prihvatu zahtjeva od strane računovođe ponovno će nam se prikazati prilikom sljedeće prijave u program.

Ako u roku od 3 dana ne odgovorimo tj. ne omogućimo pristup računovođi, ID naše baze podataka više neće biti važeći, pa će biti potrebno ponoviti slanje zahtjeva za povezivanje s izabranim računovodstvom.

Ako smo potvrdili pristup vanjskom računovođi do naše baze, imati ćemo mogućnost uvida u status pretplate i plaćanja [1.3.5] te uvid u popis korisnika kojima je računovodstvo omogućilo pristup našoj bazi.

 

1.3.5. Pregled pretplatničkog statusa i plaćanja pretplate

Nakon potvrde pristupa izabranom računovođi do naše baze podataka, imamo mogućnost pregleda našeg pretplatničkog statusa kao i uvid u popis korisnika računovodstvenog ureda koji imaju pristup do naše baze te pregled plaćanja pretplate:

  
Pregled pretplatničkog statusa i plaćanja pretplate
  
  Slika 12: Pregled pretplatničkog statusa i plaćanja pretplate

Pregled izdanih računa i plaćanja pretplate imaju samo korisnici sa dodijeljenom korisničkim pravom unutar Administiranje:

  
Korisnička ovlast potrebna za pregled izdanih računa i plaćanja pretplate
  
  Slika 13: Korisnička ovlast potrebna za pregled izdanih računa i plaćanja pretplate

Vanjskom računovođi možemo u svakom trenutku blokirati pristup do naše baze klikom na gumb Ukloni pristup računovodstvu

Klikom na gumb za opoziv pristupa računovodstvu, program će tražiti potvrdu blokade pristupa u obliku upozorenja, kao što prikazuje slika dolje:

  
Opoziv pristupa računovođi do naše baze
  
  Slika 14: Opoziv pristupa računovođi do naše baze

Računovođi možemo blokirati pristup do naše baze samo u slučaju ako smo računovođi omogućili pristup putem jedne od sljedećih dviju opcija:

  
Ako smo računovođi omogućili pristup našoj bazi podataka odabirom jedne od ovih dviju opcija, tada u svakom trenutku možemo računovođi blokirati pristup
  
  Slika 15: Ako smo računovođi omogućili pristup našoj bazi podataka odabirom jedne od ovih dviju opcija, tada u svakom trenutku možemo računovođi blokirati pristup

Nakon što računovodstvenom uredu blokiramo pristup do baze naše organizacije, povezati se možemo sa drugim računovodstvenim uredom ili ponoviti povezivanje sa istim računovođom, npr ukoliko želimo promjeniti način plaćanja pretplate. To učinimo ponovnom slanjem zahtjeva za povezivanje prema računovođi.

 

1.4. Postavke korisničkog sučelja

Postavke korisničkog sučelja u potpunosti je moguće prilagoditi preferencijama pojedinog korisnika za postizanje boljeg korisničkog iskustva s radom u programu e-racuni.hr. Postavke sučelja prilagođavamo u modulu |Postavke |Moje postavke, a kako vrijede na razini korisnika moguća je individualna prilagodba postavki po mjeri svakog korisnika.

Moguća je prilagodba sljedećih postavki za rad u programu na razini korisnika:

Uz navedeno, dodatno možemo prilagoditi:

Po individualnoj prilagodbi postavki, svakom prijavom u program pristupamo nadzornoj ploči (dashboard) s potpuno prilagođenom početnom stranicom, brzim pristupom do najčešće korištenih funkcionalnosti i uvidom u najvažnije pokazatelje o poslovanju tvrtke bez dodatnog klikanja:

  
Prilagodba postavki korisničkog sučelja po mjeri korisnika i praćenje najvažnijih pokazatelja o poslovanju na početnoj stranici u programu
  
  Slika 16: Prilagodba postavki korisničkog sučelja po mjeri korisnika i praćenje najvažnijih pokazatelja o poslovanju na početnoj stranici u programu

 

1.4.1. Postavke jezika

Program e-racuni.hr dostupan je na korištenje u više stranih jezika (hrvatski, slovenski, engleski, njemački, talijanski, češki, srpski, rumunjski, španjolski, francuski, mađarski, albanski, grčki,...).

Jezičnu varijantu u kojoj želimo koristiti program biramo u modulu |Postavke |Moje postavke |Postavke jezika kao što je prikazano na slici u nastavku:

  
Odabir jezične varijante u kojoj želimo koristiti program e-racuni.hr
  
  Slika 17: Odabir jezične varijante u kojoj želimo koristiti program e-racuni.hr

Po potvrdi odabira, korisničko sučelje će biti dostupno u izabranoj jezičnoj varijanti, a koja uz korisničko sučelje utječe i na jezičnu varijantu izvještaja koje ćemo ispisivati iz programa.

 

1.4.2. Pregled i uređivanje ispisa

 

1.4.2.1. Ispis dokumenata i obrazaca u PDF formatu (Adobe Acrobat Reader)


Program nudi generiranje dokumenata za ispis u PDF formatu. Za prikaz i ispis takve vrste dokumenata neophodno je imati instaliran program Adobe Acrobat Reader (vrijedi za računala sa Windows operacijskim sistemom).

Kao alternativu programu Adobe Acrobat Reader preporučujemo program FoxIt Reader, koji omogućuje i dodavanje željenog teksta u PDF dokumente.

Program FoxIt Reader pronaći ćete na adresi http://www.foxitsoftware.com/pdf/rd_intro.php

Instalacija programa Adobe Acrobat Reader i rješavanje najčešćih problema s njegovom uporabom opisana je u nastavku.

1.4.2.1.1 Instalacija programa Adobe Acrobat Reader

Program Adobe Acrobat Reader možete besplatno preuzeti na internetskoj stranici http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Stranica na kojoj možete preuzeti najnoviju verziju Adobe Readera izgleda otprilike ovako:

  
Na ovoj stranici možete preuzeti najnoviju verziju Adobe Readera
  
  Slika 18: Na ovoj stranici možete preuzeti najnoviju verziju Adobe Readera

Klikom na gumb Download (prikazano na slici gore) započinje prijenos programa. Po završetku prijenosa program instalirate slijedeći upute u okviru instalacijskog programa.

Za pravilno ispisivanje obrazaca preporučujemo najnoviju verzije programa Adobe Reader 7.0, koju ćete pronaći na adresi:

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


1.4.2.1.2 Što učiniti, ako se dokumenti ne ispisuju pravilno?

Ispis obrazaca iz programa Adobe Acrobat Reader je u načelu jednak prikazu obrazaca na zaslonu. Zbog nekompatibilnosti određenih printera s programom Adobe Acrobat Reader može doći do slijedećih problema:

Navedene probleme možete rješiti klikom na ikonu printAdobe.gif u prozoru, gdje je prikazan dokument u Acrobat Reader-u. Prikazati će se postavke ispisa kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa dokumenta
  
  Slika 19: Postavke ispisa dokumenta

U postavkama ispisa kliknite na gumb gumbAdvanced.gif kao što prikazuje donja slika:

  

Klikom na gumb gumbAdvanced.gif otvara se novi prozor u kojem označite mogućnost  Print as image  kao što je vidljivo na donjoj slici:

  
Označite opciju Print as image
  
  Slika 21: Označite opciju Print as image

Potvrdite izmijene i nastavite s ispisom dokumenata.

1.4.2.1.3 Što učiniti ako Adobe Acrobat Reader ne možemo pokrenuti?

Program Adobe Acrobat Reader, osobito verzije 6.0 i 5.0 ponekad blokiraju i tako onemogućuju daljnje prikazivanje dokumenata u PDF formatu.

U tom slučaju otvorite popis aktivnih programa (Windows Task Manager) i zaustavite proces AcroRd32.exe (vidi donju sliku).

  
Zaustavljanje procesa AcroRd32.exe
  
  Slika 22: Zaustavljanje procesa AcroRd32.exe

 

1.4.3. Alatna traka

 

1.4.4. Prva stranica (dashboard)

Svakom prijavom u program pristupamo nadzornoj ploči (dashboard) s potpuno prilagodljivom početnom stranicom, brzim pristupom do najčešće korištenih funkcionalnosti i uvidom u najvažnije pokazatelje o poslovanju tvrtke bez dodatnog klikanja.

Nadzorna ploča obuhvaća:

  
Prilagodba postavki korisničkog sučelja po mjeri koisnika i praćenje najvažnijih pokazatelja o poslovanju
  
  Slika 23: Prilagodba postavki korisničkog sučelja po mjeri koisnika i praćenje najvažnijih pokazatelja o poslovanju

 

1.4.5. Poslovanje

 

1.4.6. Ostalo

 

1.4.7. Postavke za slanje e-pošte

 

1.4.8. Pregled poslane e-pošte

 

1.4.9. Pokretanje paketnih obrada i priprema te ispis izvještaja


Poglavlje opisuje standardne postupke ispisa u programu. Pokretanje paketnih obrada dostupno je putem izbornika |Izvještavanje, gdje se na vrhu stranice nalazi standardna alatna traka:

  
Modul Izvještavanje
  
  Slika 24: Modul Izvještavanje

Prvi prikaz na gornjoj slici prikazuje masku za unos parametara za pripremu izvještaja. Postupak unosa podataka za ispis pojedinačnih izvještaja opisan je u poglavlju Izvješća, ispisi, bilance [1.14.10].

Druga kartica prikazuje stanje pripreme izvještaja koji je u tijeku:

  
Stanje pripreme izvještaja
  
  Slika 25: Stanje pripreme izvještaja

Treća kartica prikazuje popis dovršenih izvještaja:

  
Popis završenih izvještaja
  
  Slika 26: Popis završenih izvještaja

 

1.4.10. Osnove rada s dokumentima u programu

 

1.4.10.1. Pregled i pretraživanje dokumenata

Kada radimo s različitim dokumentima (ponudama, računima, putnim nalozima, ...), u programu se dosljedno ponavlja postupak uporabe. Da bismo mogli pristupiti dokumentu, potražimo ga uz pomoć polja za unos kriterija pretrage, zatim kliknemo na broj dokumenta, prema potrebi ga izmjenimo/dopunimo tj na njemu izvodimo druge funkcije, koje su nam dopuštene i omogućene. Opisani primjer uporabe prikazan je na slijedećoj slici:

  
Pregled i pretraživanje dokumenata te detaljni prikaz dokumenta
  
  Slika 27: Pregled i pretraživanje dokumenata te detaljni prikaz dokumenta

Pretraživanje, izbor i uređivanje dokumenata odvija se u 3 koraka.

 1. U polja za unos kriterija za pretraživanje ( ) upišite kriterije za pretragu dokumenta (npr. broj dokumenta, razdoblje,..). Po unosu kriterija, kliknite na gumb Pretraživanje.
 2. Klikom na gumb za pretraživanje, izvršiti će se traženje dokumenata koji odgovaraju zadanim kriterijima i u nastavku će se prikazati popis pronađenih dokumenata ( ).Klikom na željeni dokument klikizbor_1.gif, prikazuje se stranica s detaljnim prikazom dokumenta ( ).
 3. Po prikazu stranice s detaljnim podacima dokumenta ( ), dokument možemo uređivati/nadopunjavati ili na njemu izvoditi druge potrebne funkcije.

Osim gumba Pretraživanje, na stranici za pregled dokumenata je korisnicima s ovlastima [1.21.8.2] na raspolaganju i gumb za unos novih dokumenata. Klikom na gumb za unos novog dokumenta otvaraju se polja za unos podataka novog dokumenta, kojeg u programu želite pohraniti.

Na stranici za pregled i pretraživanje dokumenata, često je dostupan gumb Više. Klikom na taj gumb otvara se izbornik, unutar kojeg su dostupne funkcije, kojima možete izvoditi masovne operacije na pronađenim dokumentima (npr. knjiženje ili masovni ispis pronađenih dokumenata, itd.). Popis funkcija, koje nudi izbornik |Više, prilagođava se prikazanom popisu dokumenata te ovlastima kojima raspolaže trenutno prijavljeni korisnik.

Program također omogućuje uporabu naprednih tablica. Svi podaci u naprednim tablicama sakupljeni su u jednoj tabeli, što znači da se podatci pomicanjem prema dolje automatski slažu. Dokumente u tabeli možemo i razvrstavati, što kod običnih tabela nije moguće.

Novi dokument možemo stvoriti i pritiskom na tipku Insert  bez uporabe miša.


Uporaba naprednih tablica bira se u izborniku |Postavke |Moje postavke |Korisničko sučelje |Ostalo, kao što prikazuje donja slika:

  
Označite mogućnost za uporabu naprednih tablica
  
  Slika 28: Označite mogućnost za uporabu naprednih tablica

Primjer napredne tablice:

  
Primjer napredne tablice
  
  Slika 29: Primjer napredne tablice

 

1.4.10.2. Alatna traka na dokumentima


U cijelom programu se na gotovo svakoj stranici koristi standardna alatna traka programa s gumbima koji aktiviraju najčešće korištene funkcije. Ako se postavite na izabrani gumb, pojaviti će se okvir s opisom funkcije gumba uz prikaz zahtjevane kombinacije tipka za pokretanje funkcije tipkovnicom bez uporabe miša.

  
Izgled standardne alatne trake.
  
  Slika 30: Izgled standardne alatne trake.

Značenje pojedinih ikona u alatnoj traci:

bt-goBack.gifKlikom na ovu ikonu vraćate se na prethodni posao. To nije nužno prethodna stranica. Ako ste npr. iz putnog naloga krenuli na knjiženje temeljnice putnog naloga, možete se vratiti na prikaz putnog naloga klikom na ovaj gumb. Ova je funkcija dostupna i korištenjem tipke Esc  na tipkovnici.
bt-createNew.gifKlikom na ovu ikonu prikazati će se maska za unos podataka novog dokumenta. Novi dokument je istog tipa kao dokument na kojem ste se prethodno nalazili. Ako npr. na prikazu putnog naloga kliknete na ovu ikonu, prikazati će se maska za unos podataka novog putnog naloga.
bt-copy.gifKlikom na ovu ikonu možete kopirati trenutno prikazani dokument. Nakon klika prikazati će se maska za unos podataka novog dokumenta u kojem su kopirani podatci iz trenutno prikazanog dokumenta.
bt-search.gifKlikom na ovu ikonu prikazati će se maska za pregled i pretraživanje dokumenata. Ako se nalazite npr. na prikazu putnog naloga, klikom na ovu ikonu dolazite na stranicu za pregled i pretraživanje putnih naloga. Ova funkcija je dostupna i korištenjem tipki Shift+Home  na tipkovnici.
bt-previousObject.gifIkona omogućuje brzo listanje pronađenih dokumenata. Ako npr. u pregledu i pretraživanju dokumenata izaberete dokument sa popisa,klikom na ovu ikonu možete prikazati dokument koji se na popisu nalazio ispred prikazanog dokumenta. Na taj način se ne trebate vraćati na rezultat pretrage za izbor prethodnog dokumenta nego samo kliknete ovu ikonu. Funkcija dostupna i korištenjem tipki Ctrl+<-  na tipkovnici.
bt-nextObject.gifPoput prijašnje ikone i ova omogućuje pomicanje na slijedeći dokument iz popisa u pregledu i pretraživanju dokumenata. Ova je funkcija dostupna i korištenjem tipki Ctrl+->  na tipkovnici.
bt-edit.gifKlikom na ovu ikonu možete mijenjati podatke na prikazanom dokumentu. Ova je funkcija dostupna i korištenjem tipke F8  na tipkovnici.
Diskette.gifKlikom na ikonu spremate izmjene na dokumentu. Pri izmjeni dokumenta ova ikona će titrati i upozoravati na obavezno spremanje izmjena. Ova je funkcija dostupna i korištenjem tipke F2  na tipkovnici.
bt-print.gif Klikom na ovaj gumb otvoriti će se nova stranica s dokumentom spremnim za ispis. Ovisno o vrsti dokumenta isti je pripravan u formatima HTML [1.4.10.6], RTF ili PDF. Ako je na osnovu prikazanih podataka moguć ispis više različitih obrazaca, možete izabrati format i vrstu dokumenta klikom na desnu stranu gumba button-rightEndDown.gif tako da se prikaže izbornik iz kojeg izaberete željeni ispis.
bt-changeLog.gifKlikom na ovu ikonu možete vidjeti tko je i kada mijenjao dokument. Program pohranjuje svaku izmjenu na dokumentu i omogućuje pregled podataka o korisniku koji je izvršio izmjene te o datumu i satu izvršenja.

Ako je neki gumb prikazan u sivoj boji znači da je određena funkcija na trenutnoj stranici onemogućena. Uzrok može biti nedostatak korisničkih ovlasti ili pak stanje u kojem se nalazi dokument, a koje ne dozvoljava funkcionalnost na koju se gumb odnosi (npr. ako je dokument knjižen, gumb 'Izmijeni' postaje neaktivan.)

 

1.4.10.3. Općenito o unosu podataka


1.4.10.3.1 Polja za unos, gdje je unos obvezan

Ako je zahtjevan obavezan unos određenog podatka, polje u masci za unos podataka je označeno zvjezdicom *. Primjer:

  
Polje za unos s obveznim unosom
  
  Slika 31: Polje za unos s obveznim unosom

Ako potvrdite obrazac bez unosa obaveznog podatka program će vas na to upozoriti odgovarajućom napomenom.


1.4.10.3.2 Unos novčanih iznosa

Brojeve unosite uporabom decimalnog zareza. Primjer: 100,2.

Ako unosite broj koji sadrži točku, ona se podrazumijeva kao točka koja dijeli tisućice i ignorira se. Primjer: 100.000,22.

Prilikom unosa novčanih iznosa možete koristiti i aritmetičke znakove zbrajanja + i oduzimanja -. Ako u polje za unos unesete npr. 100,24+25, program će to razumjeti, kao unos iznosa 125,24.


1.4.10.3.3 Polja za unos datuma

Datume možete unijeti klikom na gumb calendar.gif i izabrati ih iz prikazanog kalendara.

Datume možete upisivati i u skraćenom obliku npr. unos broja 3 znači treći dan tekućeg mjeseca u tekućoj godini. Možete upisati i cijeli datum kao npr. 1.4.2010. Program pravilno prepoznaje i datume upisane u formatu 0110 ili pak 01042010, 010410. Takve unose će program automatski razumjeti kao 1.4.2010.


1.4.10.3.4 Izbor unaprijed određenih vrijednosti

PNkrPretZaposleni.gif

Podatke u opisnom obliku određujete klikom u prazno polje padajućeg izbornika i klikom na tipku s početnim slovom podatka te ga potražite u popisu. Izbor potvrdite klikom.

 

1.4.10.4. Što je HelpDesk i kako ga koristimo?

Sve upite koji se odnose na uporabu programa e-računi [http://www.e-racuni.hr] možete poslati na e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com. Na istu e-mail adresu možete dojaviti i eventualne poteškoće u radu programu kao i proslijediti vaše prijedloge za poboljšanja.

Na temelju poslanog upita, zaprimiti ćete automatski odgovor i biti obavješteni, je li vaš upit uspiješno zaprimljen u Helpdesk.

Prednosti slanja upita e-mailom na helpdesk@e-racuni.com:

Zahtjevi poslani putem e-maila obrađuju se unutar radnog vremena naše korisničke podrške (radnim danom od 8. do 16. sati).

 

1.4.10.5. Knjigovodstveni servisi i rad s više tvrtki


Program omogućuje vođenje poslovanja za više tvrtki s jednim korisničkim imenom. Korisnici sa ovlastima pristupa do podataka za više tvrtki imaju u desnom kutu prozora mogućnost brzog izbora trenutne tvrtke

  
Mogućnost brzog izbora trenutno aktivne tvrtke.
  
  Slika 32: Mogućnost brzog izbora trenutno aktivne tvrtke.

Prelaskom na drugu tvrtku otvara se novi prozor sa podacima izabrane tvrtke. Odjavom iz programa se korisnik automatski odjavljuje iz svih tvrtki.

 

1.4.10.6. Ispis HTML dokumenata iz preglednika

Program e-računi generira dokumente u formatu HTML, koje možemo ispisati iz preglednika Internet Explorer 4.0-6.0 i preglednika Mozilla Firefox. Dokumente je moguće ispisati i s preglednikom Opera, no podrška za ispis dokumenata s preglednikom Opera nije osigurana.


1.4.10.6.1 Ispis dokumenata iz preglednika Internet Explorer

Prije ispisa dokumenata iz preglednika Internet Explorer preporučujemo da u postavkama podesite ispis bez zaglavlja i podnožja stranice. U protivnom će preglednik automatski ispisivati adresu internetske strance te datum i vrijeme ispisa na dnu dokumenta.

Ispis zaglavlja i podnožja stranice možete isključiti u izborniku |File |Page setup odnosno |Datoteka |Priprema stranice.

  
Prozor za određivanje postavki izgleda stranice u pregledniku Internet Explorer
  
  Slika 33: Prozor za određivanje postavki izgleda stranice u pregledniku Internet Explorer

Kao što je vidljivo na slici, potrebno je obrisati sadržaj polja za unos Header  i Footer  i kliknuti na OK.


1.4.10.6.2 Ispis dokumenata iz preglednika Mozilla Firefox

Prije ispisa dokumenata pomoću preglednika Mozilla Firefox preporučujemo da u postavkama ispisa odredite ispis bez zaglavlja i podnožja stranice (|File - |Page setup...). U prozoru za unos odredite podnožje i zaglavlje stranice kao što je prikazano na slijedećoj slici:

  
Prozor za određivanje postavki ispisa zaglavlja i podnožja stranice u pregledniku Mozilla
  
  Slika 34: Prozor za određivanje postavki ispisa zaglavlja i podnožja stranice u pregledniku Mozilla

U pregledniku Mozilla je potrebno sve postavke podesiti na vrijednost -blank-.

 

1.4.11 Opće postavke tvrtke za početak rada u programu e-racuni.hr

Na samom početku uporabe programa e-racuni.hr najprije uređujemo osnovne postavke kojima ćemo prilagoditi i osigurati ispravno djelovanje programa sukladno potrebama naše tvrtke. Postavke rada programa na razini tvrtke zadajemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke i vrijede za sve korisnike u našoj tvrtki.

Za postizanje što boljeg korisničkog iskustva s radom u programu na razini korisnika, u modulu |Postavke |Moje postavke u potpunosti možemo prilagoditi postavke korisničkog sučelja po svojoj mjeri [1.4]. Ove se postavke mogu uređivati individualno po korisniku.

U ovom sklopu programa nalaze se postavke vezane na opće postavke tvrtke i podatak o tvrtki, postavke procesa i integracije kao i postavke e-pošte.

1.4.12 Opće postavke tvrtke

1.4.13 Procesi i integracija

1.4.14 Šifrarnici tvrtke

1.4.15 Postavke e-pošte

 

1.4.16. Osnovni podaci tvrtke

 

1.4.17. Statusi narudžbi kupaca

Program koristi interni šifrarnik statusa narudžbi kupaca koji nam pomažu pri obradi narudžbi izdanih u programu kao i narudžbi uvoženih iz internet trgovine [1.28] koju smo povezali s programom.

Pregled šifrarnika statusa narudžbi nalazi se unutar izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Statusi narudžbi kupaca i prikazani su u tablici unutar koje možemo aktivirati i dodatne postavke kao što je prikazano na slici:

  
Šifrarnik statusa narudžbi kupaca
  
  Slika 35: Šifrarnik statusa narudžbi kupaca

 

1.4.18. Načini dostave

Ukoliko za otpremu pošiljaka koristimo pretežito iste načine dostave, u programu možemo urediti šifrarnik načina dostave, a koje ćemo zatim moći koristiti pri dodavanju na prodajne dokumente. Pregled i uređivanje šifrarnika načina dostave nalazi se unutar izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Načini dostave kao što prikazuje slika:

  
Šifrarnik načina dostave
  
  Slika 36: Šifrarnik načina dostave

Za dodavanje novog načina dostave kliknemo na gumb Novi način dostave i otvara se sljedeća maska za unos podataka:

  
Dodavanje načina dostave u šifrarnik
  
  Slika 37: Dodavanje načina dostave u šifrarnik

Obavezan je samo unos podatka Kod dostave dok unos ostalih podataka možemo preskočiti tj. upišemo ih po vlastitom izboru:

Kod dostaveUpišemo oznaku tj. kod načina dostave kojeg zatim koristimo pri dodavanju načina dostave na dokumentu ili prilikom predaje narudžbe u online katalogu tj. "instant web shopu" [1.26]
OpisUpišemo kraći opis načina dostave.
Pružatelj usluge dostaveIzaberemo pružatelja usluge dostave putem kojeg šaljemo pošiljke s tim načinom dostave.
Bankovni računIzaberemo bankovni račun tj. uplatni račun na kojeg želimo plaćanje pošiljke pouzećem.
Mjesto troškaPrema potrebi izaberemo mjesto troška iz šifrarnika mjesta troška.
StatusIzaberemo koristimo li navedeni način dostave ili ga više ne želimo koristiti.

 

1.4.19. Postavke za slanje e-pošte

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte i u izborniku |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte zadati možemo postavke elektroničke pošte na razini tvrtke ili na razini korisnika.

Preuzeto se za slanje izlazne pošte koristi preuzeti SMTP poslužitelj. Elektronička pošta šalje se izravno sa e-mail adresom pošiljatelja u zaglavlju poruke. Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte koristimo u slučaju kada imamo elektroničku poštu na domeni tj. poslužitelju koji ne dopušta slanje elektroničke pošte iz drugih SMTP poslužitelja. U tom slučaju otvaramo ili postavke korisnika (vrijede samo na razini korisnika) ili postavke tvrtke (vrijede za sve korisnike u toj tvrtki). Otvara se sljedeća stranica:

  
Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte
  
  Slika 38: Postavke izlaznog poslužitelja za slanje elektroničke pošte

Ako kvačiramo dodatnu funkciju Izlazna pošta se šalje od outbox@e-racuni.com. Adresa pošiljatelja umetnuta je u polje "Reply-To", svu e-poštu možemo slati na način, da se umjesto pošiljatelja koristi e-mail adresa outbox@e-racuni.com, a u dodatno polje "Reply-To:" automatski će se upisati vaša e-mail adresa. To znači, da kada će primatelj poruke odgovarati na vašu e-mail poruku, odgovor neće biti poslan na outbox@e-racuni.com već na vašu pravu e-mail adresu. Na ovaj način možete za slanje elektroničke pošte i dalje koristiti preuzetu poslužitelj SMTP.

U postavkama možemo osim preuzetog načina slanja birati i među dvjema dodatnim mogućnostima za postavke slanja elektroničke pošte iz programa:

1. Vaša elektronička pošta šalje se putem vašeg SMTP poslužitelja. Odabirom ove opcije morati upisati barem adresu vašeg SMTP poslužitelja, koji mora dopustiti slanje elektroničke pošte iz IP adresa poslužitelja e-racuni.com (kontaktirajte podršku). Umjesto ograničenja na IP adresu upisati možete korisničko ime i zaporku vašeg e-mail poštanskog sandučića pa će se program prije slanja elektroničke pošte prijaviti na poslužitelj SMTP. Unos broja porta nije obavezan, upišite samo u slučaju nestandardnih portova. Ako želite uspostaviti povezivanje putem šifriranog protokola SSL, tada morate ispred naziva poslužitelja upisati riječ ssl:, primjer ssl:smtp.moja-domena.hr.

Iz padajućeg izbornika možemo izabrati našeg ponuđača e-pošte, kao što prikazuje slika dolje:

  

Po odabiru našeg ponuđača (ukoliko je na raspolaganju), podaci o SMTP poslužitelju i portu će se automatski prenijeti u za to predviđena polja. Pripisati moramo još korisničko ime i zaporku za naš poštanski sandučić e-pošte:

  

Na poveznicama dolje opisani su najčešći primjeri korištenja vlastitog SMTP poslužitelja:

2. Izlazna pošta se šalje putem korisničkog računa na Gmail

Koristite vaš korisnički račun Gmail i vaša izlazna pošta slati će se putem postavki za Gmail na način da našu internetnu aplikaciju povežemo s Gmail računom. Detaljan opis postupka pogledajte na sljedećoj poveznici [1.4.19.3].

 

1.4.19.1. Postavke elektroničke pošte za klijenta Yahoo

Ako je naš klijent e-pošte Yahoo, tada putem izbornika |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte zadajemo sljedeće postavke SMTP poslužitelja:

Adresa poslužitelja: ssl:smtp.mail.yahoo.com
Port: 465
Kor. ime: vaša e-mail adresa na yahoo mailu, npr. test.eracuni@yahoo.com
Zaporka: vaša aktivna zaporka za prijavu u yahoo mail

Uz navedene postavke u našem programu, dodatno je potrebno u yahoo mail-u aktivirati pristup za druge aplikacije. To učinimo na sljedeći način:

Prijavite se u yahoo mail putem internet preglednika na adresi mail.yahoo.com. Po prijavi otvarite sljedeću poveznicu:https://login.yahoo.com/account/security#other-apps i aktivirajte opciju "Allow apps that use less secure sign in", kao što prikazuje slika dolje:

smtpYahoo.gif

Po zaključenju postupka zaprimiti ćete e-mail potvrdu o uključenju usluge i time će biti omogućeno slanje iz našeg sustava.

 

1.4.19.2. Postavke elektroničke pošte za klijent Gmail

Ukoliko imamo email otvoren na Gmailu u programu možemo postaviti slanje e-pošte iz programa preko njihovog SMTP poslužitelja za izlaznu poštu. Za slanje svih mailova iz programa preko isto emaila to postavimo u meniju |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke za slanje e-pošte. Ukoliko želimo da svaki korisnik iz programa šalje mailove preko svojega email računa zatim to postavimo u meniju |Postavke |Moje postavke |Postavke za slanje e-pošte.

Za pravilno slanje mailova iz programa preko SMTP poslužitelja od Gmaila, zatim je najprije potrebno pravilno postaviti mail da bi on to i omogućio. U nastavku je opisan postupak za pravilne postavke na Gmail računu.

U postavkama Gmail računa je potrebno prvo aktivirati POP za svu poštu. To napravimo u meniju "Postavke-Pregled svih postavki-Prosljeđivanje i POP/IMAP-POP preuzimanje":

  
POP preuzimanje postavimo za svu poštu
  
  Slika 41: POP preuzimanje postavimo za svu poštu

Kada smo to postavili onda je potrebno kreirati zaporku aplikaciju potrebnu za povezivanje s Gmail računom:

1. prijavimo se u svoj "Gmail workspace" te kliknemo na meni za odabir aplikacija:

  
Među google aplikacijama izaberemo naš račun
  
  Slika 42: Među google aplikacijama izaberemo naš račun

2. nakon toga idemo na "Sigurnost" te pronađemo "Potvrda u dva koraka" koju je potrebno uključiti:

  
Potvrda u dva koraka
  
  Slika 43: Potvrda u dva koraka

3. Kada smo prošli kroz sve korake te uključili potvrdu u dva koraka, zatim ponovno kliknemo na "Potvrda u dva koraka":

  

Nakon ponovne prijave nam se otvara stranica za potvrdu u dva koraka gdje idemo do dna stranice gdje ćemo pronaći "Zaporke aplikacije":

  
Zaporke aplikacije
  
  Slika 45: Zaporke aplikacije

Na Gmailu kreiramo jednokratnu lozinku za dostup vanjskih aplikacija do našeg Gmail računa:

  
Odaberemo "Drugo"
  
  Slika 46: Odaberemo "Drugo"

  
Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)
  
  Slika 47: Unesemo naziv aplikacije (npr. www.e-racuni.hr)

  
Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni
  
  Slika 48: Zaporka koju ćemo koristiti u postavkama slanja e-pošte u programu e-racuni

4. zaporka koju je generirao Gmail kopiramo u postavke SMTP poslužitelja u programu e-racuni:

  
Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku
  
  Slika 49: Upišemo zaporku koju smo generirali u prethodnom koraku

 

1.4.19.3. Povezivanje sa računom Gmail

Ako koristimo Gmail adresu za slanje izlazne pošte iz sustava, naš e-mail račun možemo povezati sa sustavom e-racuni.com.

To učinimo na sljedeći način:

Povezivanje uređujemo kroz sljedeće korake:

  
Odabir povezivana s Gmail računom
  
  Slika 50: Odabir povezivana s Gmail računom


  
Prijava u naš Gmail račun
  
  Slika 51: Prijava u naš Gmail račun


  
Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji
  
  Slika 52: Nastavak unatoč upozorenju o neprovjerenoj aplikaciji


  
Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu
  
  Slika 53: Odobrenje za slanje e-pošte u vašem imenu

  
Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka
  
  Slika 54: Odobrenje za upravljanje skicama i slanje e-poruka


  
Konačna potvrda svih dopuštenja
  
  Slika 55: Konačna potvrda svih dopuštenja

Sada imamo uspostavljenu vezu sa Gmail računom, a koju možemo naknadno otkazati. Uspiješno povezivanje sa Gmail računom prikazano je na sljedeći način:

  
Gmail račun uspiješno je povezan
  
  Slika 56: Gmail račun uspiješno je povezan

 

1.5. Osnovne postavke za rad u programu

Na samom početku uporabe programa e-racuni.hr najprije uređujemo osnovne postavke kojima ćemo prilagoditi i osigurati ispravno djelovanje programa sukladno potrebama naše tvrtke. Postavke rada programa na razini tvrtke zadajemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke i vrijede za sve korisnike u našoj tvrtki.

Za postizanje što boljeg korisničkog iskustva s radom u programu na razini korisnika, u modulu |Postavke |Moje postavke u potpunosti možemo prilagoditi postavke korisničkog sučelja po svojoj mjeri. Ove se postavke mogu uređivati individualno po korisniku.

Osim što ćemo unosom osnovnih postavki prilagoditi ispravno djelovanje programa za svoju tvrtku, individualnom prilagodbom korisničkog sučelja znatno ćemo si olakšati korištenje programa i osigurati brzi uvid u najvažnije podatke o poslovanju bez dodatnih klikova.

Nakon što prilagodimo osnovne postavke, započeti možemo izdavati dokumente i voditi sve poslovne evidencije u programu e-racuni.hr.

 

1.5.1. Brisanje korisničkog računa i podataka

Ako ste otvorili testni korisnički račun za uporabu programa e-racuni.hr koji sada želite zatvoriti ili želite prekinuti pretplatnički odnos npr. zbog zatvaranja tvrtke/obrta bez korištenja usluge online arhiviranja podataka, svoj korisnički račun možete zatvoriti i time istovremeno izbrisati sve podatke koje do tog trenutka vodite u programu e-racuni.hr.

Brisanje korisničkog računa može pokrenuti svaki korisnik s administratorskim ovlastima tj. ovlastima za uvid u pretplatnički status u programu e-racuni.hr.

Brisanje korisničkog računa i svih podataka pokrećemo u modulu |Postavke |Moj račun klikom na gumb Brisanje računa i podataka kao što je prikazano na slici u nastavku:

  
Brisanje korisničkog računa i svih upisanih podataka
  
  Slika 57: Brisanje korisničkog računa i svih upisanih podataka

Zahtjev za brisanje korisničkog računa bit će prihvaćen nakon potvrde identiteta korisnika koji je pokrenuo postupak brisanja korisničkog računa. Korisnik s administratorskim ovlastima stoga automatski zaprima kod za potvrdu zahtjeva za brisanjem korisničkog računa na e-mail i putem SMS poruke pri čemu se koriste kontaktni podaci korisnika upisani u program. Kod za potvrdu zahtjeva za brisanje korisničkog računa potrebno je upisati u polje kao prikazano na slici:

  
Brisanje korisničkog računa i svih upisanih podataka
  
  Slika 58: Brisanje korisničkog računa i svih upisanih podataka

Po unosu zaprimljenog koda potrebno je kliknuti na gumb Potvrda brisanja računa. Ako je upisan kod ispravan, korisnik zaprima obavijest da je zahtjev za brisanje korisničkog računa i podataka prihvaćen te da je postupak brisanja pokrenut:

  
Identitet korisnika je potvrđen i zahtjev za brisanjem korisničkog računa i podataka prihvaćen
  
  Slika 59: Identitet korisnika je potvrđen i zahtjev za brisanjem korisničkog računa i podataka prihvaćen

Po potvrdi brisanja korisničkog računa započinje 48-satni vremenski rok unutar kojeg se možete predomisliti i opozvati brisanje korisničkog računa. Brisanje možete opozvati klikom na poveznicu koju ste kao korisnik s administratorskim ovlastima tj. ovlastima za uvid u pretplatnički status zaprimili e-poštom prilikom potvrde zahtjeva za brisanje podataka.

Po isteku 48 sati korisnički račun i svi podaci bit će NEPOVRATNO izbrisani iz sustava.

Želimo li opozvati postupak brisanja korisničkog računa i podataka kliknemo na poveznicu koju smo zaprimili unutar e-mail poruke odmah nakon unosa koda za potvrdu brisanja:

  
Opoziv brisanja korisničkog računa i podataka
  
  Slika 60: Opoziv brisanja korisničkog računa i podataka

 

1.6. Modul Prodaja

Modul |Prodaja namijenjen je pripremi i izdavanju računa, predračuna/ponuda, narudžbi kupaca, računa za predujam, obavijesti o knjiženju odobrenja i terećenja, otpremnica, vođenju evidencije izdanih POS računa te vođenju evidencije i obračunu korištenih sati sukladno tarifama u šifrarniku poslova.

Osim uobičajenog ručnog izdavanja računa omogućeno je i masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna, izdanih ponuda, otpremnica, turističkih rezervacija, obračuna kamata.

Podržano je i automatsko fakturiranje narudžbi kupaca sinkroniziranih iz internet trgovine [1.28] kao i uvoz izdanih dokumenata (npr. računa, ...) [1.6.5.3] u raznim formatima u svrhe knjiženja u e-računima i pripreme obračuna PDV-a.

Predviđena je mogućnost individualne prilagodbe izgleda prodajnih dokumenata uređivanjem osnovnih postavki izgleda ili pak pripremom HTML predložaka za ispis dokumenata po mjeri.

Modul |Prodaja nudi sljedeću funkcionalnost:

 

1.6.1. Kako započeti?

Prije početka uporabe modula |Prodaja predlažemo da pregledate sljedeće točke i prilagodite djelovanje programa e-racuni.hr.

1.6.1.1 Prije prvog izdavanja dokumenata

1.6.1.2 Prije ispisa dokumenata

U slučaju poteškoća pri izradi vlastitog predloška za ispis dokumenata, pošaljite nam poruku putem HelpDesk-a [1.4.10.4]. Sa zadovoljstvom ćemo vam pomoći pri svladavanju rada na našem programu.

 

1.6.2. Općenito o unosu i izdavanju dokumenata


Kod izdavanja računa, ponuda, obavijesti o knjiženju odobrenja ili drugih dokumenta u programu e-računi, podaci se upisuju u standardnu masku za unos, prikazanu na slici dolje:

  

Standardna maska za unos podataka se sastoji od 5 glavnih elemenata:

 1. Podatci o kupcu tj. nazivu i sjedištu poslovnog partnera, kojemu želite izdati dokument. Podaci se ispisuju u zaglavlju dokumenta. Postupak unos podataka o kupcu [1.6.2.1] odnosno partneru je jednak kod svih dokumenata (računa, obavijesti o knjiženju odobrenja, ponuda, otpremnica...). Za detaljnije upute pogledajte stranicu Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].
 2. Podatci o poslovnom partneru, zapisani u šifrarniku poslovnih partnera. Klikom na unos partnera otvarate šifrarnik partnera, gdje možete izmijeniti podatke ili pak dobiti više informacija.
 3. Podatci u zaglavlju dokumenta, koji se razlikuju ovisno o tome radi li se o izdavanju računa, izdavanju ponude [1.6.6.1], izdavanju računa za predujam [1.6.8.1] ili o izdavanju obavijesti o knjiženju odobrenja [1.6.9.1].
 4. Položaj dokumenta (obračunate stavke - dodani artikli ili stavke upisane ručno). Pozicije su slične kod svih izdanih dokumenata.
 5. Završni tekst na dokumentu, koji je uobičajeno jednak kod svih izdanih dokumenata.

 

1.6.2.1. Unos podataka o kupcu odnosno partneru


Za unos ili izmijenu podataka o kupcu (naziv, adresa, matični/porezni broj) na izdanom dokumentu potrebno je izabrati dokument ili započeti s unosom dokumenta.

  
Pregled i izmijena izdanog dokumenta
  
  Slika 62: Pregled i izmijena izdanog dokumenta

Za unos podataka o kupcu kliknite na gumb Izmijeni u gornjem lijevom dijelu računa (prikaz na slici dolje).

klikNaSpremeniKupca05.gif.

Na stranici za unos podataka o kupcu upišite naziv i adresu poslovnog partnera na način kojim će se ispisati na izdanom dokumentu.

  
Unos podataka o partneru odnosno kupcu na izdanom dokumentu
  
  Slika 63: Unos podataka o partneru odnosno kupcu na izdanom dokumentu

OIBUpišite OIB vašeg poslovnog partnera. Ako izdajete dokument novom kupcu, kojeg još niste upisali u evidenciju posl. partnera, upišite naziv poslovnog subjekta i kliknite na dalekozor bt-search.gif.
Obveznik PDV-aIzaberite vrstu poreznog obveznika u izborniku kljukica1.gif.
Naziv kupcaUpišite naziv kupca ili ga klikom na dalekozor bt-search.gifpotražite u vašem šifrarniku ili u poslovnim registrima.
Dodatni nazivAko niste uspjeli upisati cijeli naziv kupca u gornje polje, ovdje upišite dio naziva koji nedostaje.
UlicaUpišite adresu kupca.
Poštanski br./MjestoUpišite poštanski broj, a program će automatski upisati mjesto.
DržavaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik gdje možete izabrati željenu državu.

Klikom na gumb U redu potvrdite unos podataka.

Brzi unos kupca

Kupca možete dodati na račun jednostavnim izborom sa popisa nakon što kliknete na poveznicu (kliknite za brzi izbor partnera...) kao što to prikazuje donja slika:

  
Brzi izbor kupca iz šifrarnika poslovnih partnera
  
  Slika 64: Brzi izbor kupca iz šifrarnika poslovnih partnera

Klikom na poveznicu otvara se polje u koje upišite dio naziva partnera i potom ga izaberite sa popisa, kao npr. na ovoj slici:

  
Upisivanje djelomičnog naziva kupca te izbor sa popisa
  
  Slika 65: Upisivanje djelomičnog naziva kupca te izbor sa popisa

Izbor kupca potvrdite s tipkom Enter, a podaci o kupcu će se automatski popuniti, kao što prikazuje slika dolje:

  
Ispis podataka o kupcu na računu
  
  Slika 66: Ispis podataka o kupcu na računu

 

1.6.2.2. Pregled i pretraživanje izdanih dokumenata


Ako kliknete na izbornik |Prodaja |Računi otvara se stranica Izdani računi - pregled i pretraživanje kao što je prikazano na slici dolje:

  
Pregled izdanih računa
  
  Slika 67: Pregled izdanih računa

Stranica omogućuje pretraživanje izdanih računa prema različitim kriterijima, zatim prikaz popisa izdanih računa kao i dodavanje, ispis, kopiranje te brisanje računa po broju dokumenta, kupcu, datumu dokumenta od - do ili po statusu dokumenta. Prvom prijavom odnosno klikom na spomenutu stranicu prikazuju se svi računi. Prikaz možete ograničiti izborom željenog kriterija. Npr. ako želite prikaz samo izdanih računa, pod poljem "status" izaberite željeni status tj. "izdani i dospijeli računi" i kliknite na gumb Pretraživanje.

Izmijena: Izdani račun (dokument) možete izmijeniti. Kliknite na željeni broj računa, a zatim na gumb Izmijeni u alatnoj traci.

Dodavanje: Za unos novog računa kliknite na gumb Novi račun!

Kopiranje: Novi račun možete formirati kopiranjem postojećeg računa. Pritom pravilno izmjenite tj. dopunite račun. Za kopiranje računa kliknite na bt-copy.gifna kraju stupca željenog računa.

Ispis: Za ispis računa kliknite na sliku pisača bt-print.gif, na kraju retka željenog računa.

Brisanje: Za brisanje računa kliknite na bt-delete.gif na kraju retka željenog računa.

Dodatne mogućnosti: Na donjoj slici su prikazane dodatne mogućnosti koje se nude na izbor u pregledu izdanih računa.

  
Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdanim računima
  
  Slika 68: Dodatne mogućnosti odnosno operacije nad izdanim računima

 

1.6.3. Fiskalizacija prodajnih dokumenata

Program e-računi je prilagođen svim zahtjevima koji proizlaze iz Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom.

Za slanje gotovinskih računa na ovjeru u poreznu upravu putem sustava e-racuni.com, potrebno je:

Po uvozu digitalnog certifikata i registraciji poslovne jedinice za fiskalizaciju, možemo započeti s izdavanjem gotovinskih računa. Izdani računi, koji se vežu na fiskaliziranu poslovnu jedinicu, a na kojima kao način plaćanja definiramo gotovina (novčanice), čekovi, kartice, ostalo, šalju se na ovjeru u poreznu upravu u trenutku izdavanja (dodjeljivanja rednog broja) te zaprimaju JIR i ZKI.

Ako za ispis računa koristite osnovne postavke ispisa |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi osnovne postavke, na vašim će se računima automatski ispisati svi dodatno obavezni elementi:

Navedene podatke, osim JIR-a, ZKI i QR koda, na svojim računima moraju iskazati svi obveznici fiskalizacije, ne glede na izabrani način plaćanja računa. JIR i ZKI iskazuju svi obveznici fiskalizacije koji izdaju gotovinske račune i šalju ih na ovjeru u poreznu upravu te pri ispisu računa obavezno navode QR kod za provjeru računa.

Ako za ispis računa koristite predloške [1.6.10.2], |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata |Vrsta dokumenta: Račun |Način ispisa: koristi predložak, potrebno je dodati bookmarke za ispis gore navedenih elemenata.

Obveznici fiskalizacije koji račune ne šaljete na ovjeru u poreznu upravu, dodajte sljedeće bookmarke:

VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
DokumentIzdaoIme i prezime operatera (korisnika).

Obveznici fiskalizacije koji račune šaljete na ovjeru u poreznu upravu, na predlošcima računa obavezno uključite sljedeće bookmark-e:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka) - opcijsko.
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka) - opcijsko.
FiskalniQRKodQR kod za provjeru računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
DokumentIzdaoIme i prezime operatera (korisnika).

Korištenje bookmark-a za prikaz QR koda podržano je isključivo na HTML predlošcima.

Dodatno su na raspolaganju i sljedeći bookmark-i:

PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je račun izdan.
NaplatniUredjajOznaka naplatnog uređaja.

1.6.4. Obveza dvojnog iskazivanja u razdoblju od 05.09.2022. do 31.12.2023.

Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga uvodi se kao ključna mjera u zaštiti potrošača pred neispravnim preračunavanjima ili neopravdanim povećanjima cijena. Obveza dvojnog iskazivanja cijena nastupa 5.9.2022. i traje do 31.12.2023.

Obveza dvojnog iskazivanja odnosi se isključivo na izravan odnos prema potrošačima (B2C) te ne obuhvaća trgovačke ugovore tj. ponude, predujmove, račune, odobrenja i sličnih dokumenata između poslovnih subjekata (B2B).

Za dvojno iskazivanje iznosa na vlastitim predlošcima za ispis dokumenta, na predložak je potrebno dodati bookmark UkupnoZaPlacanjeEURHR.

Prilikom ispisa dokumenta na predložak na kojem je zadan ovaj bookmark automatski će se primjenom fiksnog tečaja konverzije 7,53450 kuna za 1 euro preračunati i ispisati ukupan iznos i u valuti euro odnosno od 1.1.2023. na dalje ukupan iznos će se preračunati u valutu kuna. Za više informacija kliknite ovdje [https://e-racuni.com/hrblog/uvodenje-eura-i-prilagodbe-sustava-e-racuni-hr-novom-zakonu/].

Prilikom slanja računa na fiskalizaciju šalju se samo iznosi računa u valuti kuna, dok će se od 1.1.2023. na fiskalizaciju dostavljati samo iznosi računa u valuti euro.

.

 

1.6.4.1. Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju


Za slanje računa na ovjeru u poreznu upravu, potrebno je uvoziti digitalni certifikat za fiskalizaciju.

Digitalni certifikat možemo uvoziti kroz modul |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Certifikati za fiskalizaciju, klikom na gumb Dodaj novi dig. cerfitikat:

  
Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju
  
  Slika 69: Uvoz digitalnog certifikata za fiskalizaciju

Ako je certifikat uspješno uvožen, dodijeljen mu je status aktivan.

 

1.6.4.2. Unos, uređivanje i registracija poslovne jedinice za fiskalizaciju

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 115/16) počevši od 1. srpnja 2017. godine svi obveznici fiskalizacije su dužni dostavljati podatke o poslovnim prostorima i podatke o proizvođaču/održavatelju programskog rješenja isključivo korištenjem elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna (članak 19. i 19.a Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom).

U skladu s time, poslovni prostori fiskalizacije se više ne mogu prijavljivati slanjem XML poruka iz korisničke aplikacije/sustava u Sustav fiskalizacije.

Podatke možete popuniti izravno u aplikaciji ePorezna ili popuniti formular i dostaviti ga u Poreznu upravu.

Obrazac za prijavu podataka o poslovnim jedinicama, s prikazanim podacima o proizvođaču i održavatelju programskog rješenja možete preuzeti ovdje:

ObrazacPrijavaFiskalPorezna.pdf
Veličina: 58,36 kB
Obrazac prijave podataka u sustavu fiskalizacije.

Šifrarnik postojećih poslovnih jedinica pregledavamo i uređujemo u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Šifrarnici tvrtke |Poslovne jedinice. Za unos nove poslovne jedinice, kliknemo na gumbDodaj novu poslovnu jedinicu:

  
Unos poslovne jedinice
  
  Slika 70: Unos poslovne jedinice

Za oznaku poslovnih jedinica možemo koristiti bilo koji redoslijed znakova od 0-9 ili A-Z (bez razmaka), ukupne dužine 20 znakova.

Unos spremimo klikom na gumb U redu.

Pri unosu poslovnih jedinica, zadajemo im status u skladu sa statusom koji smo zadali kroz aplikaciju ePorezna npr. ako je riječ o poslovnoj jedinici na kojoj obavljamo gotovinsko poslovanje, tada ćemo upisati status PJ fiskalno registrirana (verificirana):

  
Unos statusa poslovne jedinice
  
  Slika 71: Unos statusa poslovne jedinice

Na pregledu poslovnih jedinica, omogućen je pregledan uvid u status pojedinačne poslovne jedinice:

  
Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku
  
  Slika 72: Prikaz statusa poslovnih jedinica u šifrarniku

Prije početka izdavanja gotovinskih računa potrebno je, uz definiranje statusa poslovne jedinice fisklano registrirana (verificirana), uvoziti datoteku s digitalnim certifikatom za fiskalizaciju [1.6.4.1].

 

1.6.5. Izdani računi

U modulu |Prodaja |Računi možemo izdavati račune, ispisati ih ili poslati elektroničkim putem izravno iz programa, knjižiti na temeljnicu u glavnu knjigu i u knjige obrtnika, evidentirati plaćanja, pratiti otvorena potraživanja i ispisati opomene.

Osim uobičajenog izdavanja računa omogućeno je i automatsko masovno fakturiranje na temelju periodičnih obračuna. Podržana je i izrada računa na temelju drugih dokumenata upisanih u programu: ponuda/predračuna, predujmova, otpremnica, narudžbi kupaca, obračuna kamata i tur. rezervacija.

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr napisati račun, poslati ga kupcu elektroničkim putem, zabilježiti plaćanje ili pak ispisati opomenu!

Fakturiranje putem e-racuni.hr [https://www.youtube.com/watch?v=TYuEcLdlzDs&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=1]

.

Korisnici imaju na raspolaganju mogućnost oblikovanja izgleda prodajnih dokumenata po vlastitoj želji.

Modul za izdavanje računa nudi sljedeću funkcionalnost:

 

1.6.5.1. Unos novog računa

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr napisati račun, poslati ga kupcu elektroničkim putem, zabilježiti plaćanje ili pak ispisati opomenu!

Fakturiranje putem e-racuni.hr [https://www.youtube.com/watch?v=TYuEcLdlzDs&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=1]

.

Na stranici Izdani računi - pregled i pretraživanje klikom na gumb Novi račun otvarate masku za unos novog računa:

  
Unos novog računa
  
  Slika 73: Unos novog računa

Klikom na gumb Izmijeni u alatnoj traci možete upisati podatke za zaglavlje računa.

  
Unos podataka za zaglavlje računa
  
  Slika 74: Unos podataka za zaglavlje računa

MjestoObavezan unos mjesta izdavanja dokumenta, koje će biti vidljivo u zaglavlju računa.
Datum računaObavezan je i unos datuma računa.

SAVJET! Klikom na calendar.gif možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.

DospijećeU prvi okvir upišite broj dana na osnovu kojih će program izračunati datum dospijeća.
Roba/Usluga (od)-(do)Upišite datum isporuke odnosno izvršene usluge.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, u kojem možete izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku tj broj narudžbe.
OtpremnicaUpišite oznaku tj. broj otpremnice.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, gdje možete izabrati odgovarajući način plaćanja.
Jezična varijantaJezičnu varijantu dokumenta izaberite klikom na dropDown.gif.
Tip računa Izaberite odgovarajući tip računa - ovisno o tome radi li se o veleprodaji ili maloprodaji.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta U prazan prostor upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Nakon što završite s unosom i pohranjivanjem podataka za zaglavlje računa, kliknite na gumb Dodaj stavku kako bi se otvorila maska za unos stavke.

  
Unos nove stavke na račun
  
  Slika 75: Unos nove stavke na račun

Vrsta robe - uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe odnosno usluge.
CijenaU prvi okvir upišite cijenu, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Ponuđeni izbor je 0,00. Ako kupcu nudite rabat, upišite željeni postotak.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i prikazati će se maska za unos računa odnosno drugog izdanog dokumenta slijedećeg izgleda:

  
Slika upisanog računa
  
  Slika 76: Slika upisanog računa

Račun spremite klikom na gumb Spremi, koji titra sve dok to ne učinite. U suprotnome, upisani podaci neće biti spremljeni.

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu Dodavanje artikala na račun, gdje izaberete željeni artikl i na račun ga dodate klikom na gumb Dodaj, koji se nalazi uz šifru artikla (prikaz na slici dolje).

dodavanjeartikla.png

Kod uređivanja nabavne i prodajne cijene imamo i samostalno ograničenje koje nam omogućava da prodamo artikal jeftinije od nabavne cijene. To vidimo na slici ispod.

maska.png

Na račun se vraćate klikom na gumb "Nazad na dokument" Artikal je dodan na račun:

ArtikelNaRacunu.gif

Klikom na gumb Izdaj račun se otvara slijedeća stranica:

izdanRacun.gif

Račun je sada spreman za knjiženje.

 

1.6.5.2. Masovno fakturiranje iz Excela/CSV

U izborniku |Prodaja |Računi pripremiti možemo koncepte računa na temelju unaprijed pripremljenih tablica u formatu Excel, CSV ili ODS. Navedena mogućnost namjenjena je prvenstveno tvrtkama uslužnih djelatnosti s mjesečnim obračunima članarina, pretplata i sl.

Klikom na gumb Priprema koncepata računa iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) otvara se prozor u kojem izaberemo datoteku iz koje želimo uvoziti podatke i slijedimo čarobnjaku za uvoz:

  
Odabir mogućnosti
  
  Slika 77: Odabir mogućnosti

Kako obračunski podaci mogu biti vođeni u posve različitim strukturama datoteka, pri uvozu je dovoljno slijediti "čarobnjaku" koji će nas voditi kroz postavke za pripremu koncepata računa u skladu sa sadržajem datoteke koju uvozimo pa do pregleda očekivanog rezultata/primjera sadržaja računa kao rezultata obrade.

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo izbor datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo te pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

  
Odabir datoteke za uvoz
  
  Slika 78: Odabir datoteke za uvoz

Ako datoteka nije u odgovarajućem formatu ili nema odgovarajući sadržaj prikazati će se obavijest o greškama. To vrijedi i u slučaju kada broj redaka u datoteci premašuje 10.000 koliko je dopušteno za uvoz.

  
Uvoz obračunskih podataka i prikaz upozorenja u slučaju nepravilnosti (datoteka nije u odgovarajućem formatu, nije odgovarajućeg sadržaja i sl.)
  
  Slika 79: Uvoz obračunskih podataka i prikaz upozorenja u slučaju nepravilnosti (datoteka nije u odgovarajućem formatu, nije odgovarajućeg sadržaja i sl.)

Prelazak na sljedeći korak moguć je po uklanjanju nepravilnosti klikom na gumb Naprijed


2. KONTROLA PODATAKA

Na sljedećoj se stranici radi kontrola i mapiranje podataka. Podatke pripremimo na način kojim će se po završetku uvoza pravilno mapirati u podatke u internet aplikaciju. Primjer: šifra artikla se prenosi u tablicu stavki pod šifra, opis pod opis itd.,

Lijevo su dostupni svi podaci koje možemo koristiti pri uvozu. To su podaci iz internet aplikacije e-racuni.hr.

Desno se prikazuju mapirani podaci iz datoteke (Excel, CSV ili ODT). Ti podaci su već u datoteci i mapiranjem određujemo na koje se podatke iz internet aplikacije odnose.

  
Uvoz obračunskih podataka - početak obrade
  
  Slika 80: Uvoz obračunskih podataka - početak obrade

Mapiranje započinjemo redom od stupca A prema zadnjem stupcu u datoteci. U lijevom kvadratu naprije kliknemo prvi podatak koji predstavlja stupac A te nastavljamo do popunjavanja svih stupaca na desnoj strani. Ukoliko se u datoteci nalazi stupac s informativnim podacima koji nisu važni za uvoz, s lijeve strane izaberemo "ignoriraj podatak". Taj parametar možemo koristiti u više navrata dok ostale podatke s lijeve strane možemo koristiti samo jednom.

Klikom na podatak u lijevom kvadratu izaberemo željeni atribut npr. mjesto troška. Zatim klikom na gumb >> odredimo gdje je taj podatak u našoj datoteci pod A te se zatim podatak mapira desno. Mjesto troška vodi se u stupcu A što znači da je to prvi atribut kojeg odaberemo u desnom kvadratu. U slučaju pogrešnog odabira, u desnom kvadratu se postavimo na oznaku koja je pogrešno mapirana, izaberemo << i vratimo u lijevi kvadrat. Za taj podatak dakle brišemo odnosno uklonimo mapiranje. Ako uklonjeni podatak nije zadnji u retku u desnom kvadratu među mapiranim podacima, tada se na preostalim podacima "resetiraju" oznake stupaca.

Primjer: na popisu u desnom kvadratu zadano je pod A - mjesto troška, B - ignoriraj podatak i C - Ugovor. Podatak B vraćamo stoga će sada biti A - mjesto troška i pod B - Ugovor.

  
Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.
  
  Slika 81: Uvoz obračunskih podataka - podaci po uređivanju postavki mapiranja.

Konačni rezultat prikazan je u kvadratu s desne strane u skladu sa zadanim pravilima mapiranja po retcima za sve stupce iz datoteke.

Ako datoteka sadrži npr. 15 stupaca od kojih je zadnjih 10 nevažnih pripremiti možemo koncepte računa bez uvoza podataka iskazanih u tim stupcima. Važno je izabrati stupce koji sadrže podatke potrebne za pripremu dokumenata dok ostale podatke ignoriramo.

Nastavak na sljedeću stranicu moguć je nakon što za pripremu računa s artiklima izaberemo minimalno sljedeće podatke:

 • šifra kupca
 • šifra artikla
 • količina

Ukoliko ne koristimo šifrarnik artikala već samo stavke (usluge) tada je uvjet za nastavak zadovoljen u trenutku kada je broj redaka u desnom kvadratu isti broju stupaca iz datoteke koju uvozimo.

Nastavak na sljedeću stranicu moguć je tek kada su zadovoljeni svi kriteriji mapiranja za sve stupce iz datoteke.

Po uspješnoj kontroli prelazimo na sljedeću stranicu klikom na gumb Naprijed. U svakom se trenutku možemo vratiti na prethodnu stranicu klikom na gumb Natrag.

3. DODATNI PODACI

Na stranici za pripremu podataka unosimo osnovne podatke zaglavlja za sve račune koji su rezultat uvoza. Unosimo podatke o datumu dokumenta, dospijeću, završni tekst, način plaćanja itd.

  
Uvoz obračunskih podataka
  
  Slika 82: Uvoz obračunskih podataka

Klikom na Naprijed prelazimo na zadnju stranicu u čarobnjaku.


4. ZAKLJUČI PRIPREMU

Na zadnjoj stranici čarobnjaka pregledati možemo koncept prvog od svih računa koji će biti kreirani po završetku obrade:

  
Uvoz obračunskih podataka
  
  Slika 83: Uvoz obračunskih podataka

Želimo li povećati račun zbog lakšeg čitanja podataka samo kliknemo na sliku računa.

Na pregledu su dostupni svi podaci koje smo upisali na 2. koraku za tablicu stavki te na 3. koraku za osnovne podatke na računu. Primjetimo li nepravilnosti u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na gumb Natrag. Ukoliko su svi prikazani podaci ispravni kliknemo na gumb Završi za završetak obrade.

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoza računa te zatvoriti čarobnjak bez izmjena u aplikaciji e-racuni.hr, kliknemo na gumb Prekini koji je dostupan na svakom koraku.

Pri pripremi koncepata računa vrijedi nekoliko posebnosti tj. pravila koja je potrebno slijediti:

 • Ako datoteka sadrži stupce s veleprodajnom i maloprodajnom cijenom, pri mapiranju možemo zadati samo jednu cijenu - drugu tj. neizabranu cijenu označavamo sa "ignoriraj podatak".
 • Ako datoteka sadrži artikle izabrati možemo šifru i naziv, no ne i opis. Pri uvozu usluga koje nisu dodane u šifrarnik artikala izaberemo opis što znači da ne možemo izabrati šifru.
 • Pri uvozu po šifri traži se artikal s istom šifrom u šifrarniku. Ako šifra u šifrarniku ne postoji, artikal se uvozi kao stavka i ne kao artikal (ne kreira se novi artikal u šifrarniku).

 

1.6.5.2.1. Oznaka vrste prodaje za uvoz računa

Pri izradi koncepata računa iz datoteke [1.6.5.2] ili računovodstvenom uvozu izdanih računa [1.6.5.3] jedna od mogućnosti mapiranja koju možemo koristiti je i "Vrsta prodaje (PDV)". Za pravilno mapiranje sadržaja stupca sa vrstom prodaje u program e-racuni.hr potrebno je stupcu koristiti ispravnu oznaku vrste prodaje.

Popis oznaka koje možemo koristiti za vrste prodaje u svrhe uvoza u program:

Podatak u stupcuVrsta prodaje koja će biti zadana po uvozu u programu e-racuni.hr
0Oporezive isporuke dobara i usluga u RH
1Oslobođene isporuke - s pravom na odbitak pretporeza
2Oslobođene isporuke - bez prava na odbitak pretporeza (tuzemstvo)
3Oslobođene isporuke - ostalo
4Oslobođene isporuke u vezi s međunarodnim prijevozom
7Ne podliježe oporezivanju (ne ide u PDV evidencije)
10Prolazna stavka - boravišna pristojba
11Prolazna stavka - putno osiguranje
12Prolazna stavka - ostalo
13Prolazna stavka - Povratna naknada za ambalažu
14Isporuke dobara i usluga u RH za koje PDV obračunava primatelj
15Oslobođene isporuke dobara u drugim DČ (isporuke na daljinu)
16Oslobođene isporuke - obavljene usluge unutar EU (PDV obračunava primatelj)
17Oslobođene isporuke - obavljene usluge osobama bez sjedišta u RH
18Oslobođene isporuke - isporuke novih prijevoznih sredstava u EU
19Oslobođene isporuke dobara unutar EU
20Oslobođene isporuke - sastavljanje i postavljanje dobara u drugoj DČ EU
21Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU
22Oslobođene isporuke - izvoz dobara izvan EU
23Oslobođene isporuke dobara unutar EU (carinski postupci 42 i 63)
25Oslobođene isporuke - isporuke dobara osobama bez sjedišta u RH
28Oslobođene isporuke - trostrane isporuke dobara unutar EU (drugi porezni obveznik)

 

1.6.5.3. Računovodstveni uvoz izdanih računa iz Excela/CSV

Uz mogućnost računovodstvenog unosa / prijepisa izdanih računa, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog uvoza izdanih računa kroz računovodstveni unos na temelju podataka o računima izdanima u drugim programima, a koji su pripremljeni (izvoženi) npr. u Excel-u.

Opcijom masovnog uvoza istovremeno možemo prenijeti veće količine računa izdanih u drugim programima za određeno računovodstveno razdoblje, a koji su tako znatno brže pripremljeni za daljnju knjigovodstvenu obradu te za prijenos u obračun PDV-a.

Ova je funkcionalnost posebno korisna za primjenu u računovodstvenim uredima u svrhe masovnog prijenosa podataka o računima koje klijenti računovodstvenog ureda izdaju u drugim programima, a za potrebe knjiženja i pripreme obračuna PDV-a u programu e-racuni.hr. Podržan je uvoz podataka iz datoteka u formatu Excel, CSV ili ODS!

U modulu |Prodaja |Računi unutar padajućeg izbornika na gumbu Novi račun izaberemo Računovodstveni uvoz izdanih računov iz datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s podacima o računima izdanima u drugom programu, kao što prikazuje slika:

  
Odabir mogućnosti
  
  Slika 84: Odabir mogućnosti

Kako obračunski podaci mogu biti vođeni u posve različitim strukturama datoteka, pri uvozu je dovoljno slijediti "čarobnjaku" koji će nas voditi kroz postavke preoblikovanja strukture podataka u odgovarajuću strukturu za uvoz u program.

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. UVOZ DATOTEKE

Na ovom mjestu potvrdimo odabir datoteke koju smo prethodno pohranili lokalno na računalo i pokrenemo uvoz klikom na gumb Naprijed.

Ako datoteka nije u odgovarajućem formatu ili nema odgovarajući sadržaj prikazati će se obavijest o greškama. To vrijedi i u slučaju kada broj redaka u datoteci premašuje 10.000 koliko je dopušteno za uvoz.

Prelazak na sljedeći korak moguć je po uklanjanju nepravilnosti klikom na gumb Naprijed

2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

  
Kontrola podataka i postavke mapiranja
  
  Slika 85: Kontrola podataka i postavke mapiranja

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci računa koje možemo uvoziti u program.

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: na popisu mapiranja zadali smo za stupac A -> (ignoriraj podatak), B -> Broj računa i C -> Datum računa. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti i time izmijeniti redoslijed mapiranih podataka A -> (ignoriraj podatak) i B -> Datum računa.

Ako datoteka sadrži npr. 15 stupaca od kojih je zadnjih 10 nebitnih za uvoz računa, mapiranje podataka za uvoz možemo zaključiti bez uređivanja postavki mapiranja za tih zadnjih 10 stupaca. Zadati je potrebno samo pravila mapiranja stupaca sa podacima koji su neophodni za uvoz dokumenata, dok ostale podatke možemo preskočiti.

Ako u datoteci nedostaje neki podatak koji je obavezan za unos računa (npr. datum računa, datum obavljene uslue, itd) podatak će biti zadan u skladu sa preuzetim postavkama tvrtke o čemu smo upozoreni na zadnjem koraku čarobnjaka.

Određeni podaci su obavezni ako želimo da je mapiranje ispravno:

 • Ako želimo mapirati stopu PDV-a podatak je potrebno upisati bez simbola %, to znači da upišemo samo "13" ili "25".
 • Ako želimo mapirati vrstu prodaje u stupcu datoteke iskazujemo samo oznaku vrste prodaje. Popis oznaka vrsta prodaje nalazi seovdje [1.6.5.2.1].
 • Za mjesto troška koristi se samo oznaka, bez opisa mjesta troška. Primjer: 01 - Pretplate, uvozimo samo "01".
 • Za konto koristimo samo oznaku konta bez opisa. Primjer: 1200 - Potraživanja od kupaca dobara, uvozimo samo "1200".


3. DODATNI PODACI

Po završenom mapiranju potrebno je zadati nedostajuće osnovne podatke računa poput datum dokumenta, dospijeća, završni tekst,... Ako je podatak već sadržan u datoteci koju uvozimo, program neće polje unaprijed popuniti - polje ostaje prazno.

Preuzeto se popunjavaju samo podaci/polja koje nismo mapirali iz naše datoteke. Ako su određeni podaci sadržani u datoteci te su ispravno mapirani npr. datum računa, u trećem koraku obrade datum računa neće biti ispunjen što znači da se koristi datum iz datoteke koju uvozimo.

Polje možemo popuniti no time se slažemo da će se podaci u stupcu datum računa ignorirati i prepisati sa datumom kojeg na ovom mjestu upišemo.

  
Dodatni podaci
  
  Slika 86: Dodatni podaci

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

4. ZAVRŠI PRIPREMU

U zadnjem koraku na uvid dobivamo pregled svih informacija o računovodstvenom uvozu računa i moguća upozorenja.

  
Pregled i potvrda
  
  Slika 87: Pregled i potvrda

Želimo li opozvati cijeli postupak uvoz računa i zatvoriti čarobnjak bez izmijena dovoljno je kliknuti na gumb Odustani.

Pri računovodstvenom uvozu računa vrijedi nekoliko posebnosti tj. pravila uvoza:

 • Ako datoteka ne sadrži stupac sa stopom PDV no postoji podatak o neto cijeni i iznosu PDV-a, stopa PDV će se pravilno postaviti prema preračunu iznosa.
 • Ako u datoteci nisu sadržani podaci temeljem kojih program može izračunati stopu PDV-a, preuzeto će biti zadana stopa - 25%.
 • Na drugom koraku gdje uređujemo mapiranje može se dogoditi da za neki podatak pogrešno zadamo mapiranje. Izbrisati ga možemo na način da s desne strane kliknemo na podatak i prebacimo ga natrag << lijevo. Zatim označimo podatak na desnoj strani pod kojim želimo mapirati korekciju i izaberemo >>. Tako možemo "ubaciti" ispravak na desnu stranu.

 

1.6.5.4. Unos rata i dospijeća obročnih plaćanja

 

1.6.5.5. Izdavanje računa s obračunom prekograničnog PDV-a

 

1.6.5.6. Slanje računa elektroničkim putem

 

1.6.5.6.1. Slanje e-računa u javnoj nabavi (FINA B2G)

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja e-računa u javnoj nabavi u servis FINA e-račun za državu, koji je centralno mjesto za zaprimanje svih e-računa koje izdavatelji računa šalju obveznicima primjene Zakona o javnoj nabavi.

U skladu sa Zakonom o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), svi korisnici državnog proračuna obvezni su od 1.12.2018. zaprimati račune u elektroničkom obliku.

Program e-racuni.hr registriran je za prosljeđivanje e-računa što znači da vam za slanje e-računa u javnoj nabavi nisu potrebni nikakvi dodatni certifikati. Time smo za korisnike sustava e-racuni.hr pojednostavili postupak uvođenja i prilagodbe novom načinu slanja računa u javnoj nabavi.

Slanje e-računa u javnoj nabavi je u potpunosti besplatno za sve naše korisnike ukoliko FINA ne započne poračunavati svoje usluge.

1.6.5.6.1.1 Priprema za slanje elektroničkih računa

Prije nego krenete sa slanjem elektroničkih računa u javnoj nabavi, potrebno je ovlastiti tvrtku E-RAČUNI d.o.o. da može u vašem imenu proslijeđivati račune u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu. To učinite tako da ispišete obrazac kojeg možete preuzeti u nastavku i dostavite ga u poslovnicu FINA.

ZahtjevZaRegistracijuIzdavateljaEracunaFINA.pdf
Veličina: 1.069,59 kB

Ispunjeni obrazac potrebno je predati na FINA-u, a nama prosljedite fotokopiju/sken ispunjenog obrasca na našu e-mail adresu helpdesk@e-racuni.com ili info.hr@e-racuni.com i pri tome navedite poslovnicu FINA-e u koju ste predali obrazac. Na taj način imati ćemo potvrdu u primjeru komunikacije sa FINA-om.

Odmah nakon što FINA obradi vaš zahtjev, aktivirati ćemo vam uslugu slanja e-računa u javnoj nabavi. Od tog trenutka dalje je u programu e-racuni.hr za vas dostupna sva funkcionalnost, potrebna za slanje prvog e-računa u javnoj nabavi.

Na donjim slikama možete vidjeti primjer popunjavanja prve i druge stranice obrasca:

  
Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)
  
  Slika 88: Prva stranica obrasca (ovdje se popunjavaju podaci tvrtke koja izdaje račune)

  
Druga stranica obrasca
  
  Slika 89: Druga stranica obrasca

Za vrijeme čekanja na aktivaciju usluge možete krenuti s izdavanjem računa u javnoj nabavi. Račune ćete moći poslati naknadno.

1.6.5.6.1.2 Kako šaljemo e-račun u javnoj nabavi u servis FINA eRačun za državu

Za pisanje računa koristite posve isti postupak kojim pišete i račune za ostale kupce, jer nema posebnosti. I u ovom je slučaju vrlo važno pripaziti na unos ispravnih podataka o kupcu.

Kada završite s unosom svih podataka, jednostavno izdajte račun. Po izdavanju računa, u alatnoj traci pojavljuje se opcija za slanje vašeg izdanog računa iz programa e-racuni.hr izravno u servis FINA e-računi za državu.

Kako točno pokrećete slanje e-računa u servis FINA e-računi za državu, prikazano je na sljedećoj slici:

U alatnoj traci računa kliknite na gumb ‘Slanje’ i odaberite ‘Slanje dokumenta na FINA-u’.

  
Pokretanje slanja e-računa
  
  Slika 90: Pokretanje slanja e-računa

U slučaju da kupac ima otvorenih više pretinaca za slanje (više poslovnih jedinica) na početku nam se otvori maska u kojoj možemo odabrati poslovnu jedinicu kupca na koju će se poslati e-račun. U na istoj masci nam se prikazuju na odabir i vlastiti privitci koje smo dodali na dokument. Sad označimo privitke koje želimo poslati zajedno sa e-računom te kliknemo na gumb 'Nastavi'. Ukoliko na dokumentu ne postoje vlastiti privitci ili kupac nema otvorenih više pretinaca za slanje, otvara nam se odmah maska sa prikazom dokumenata, koji će biti poslani na FINA-u (PDF i XML datoteke) (Slika 5). Potrebno je još samo kliknuti na gumb ‘Pošalji':

  
Odabir vlastitih privitaka
  
  Slika 91: Odabir vlastitih privitaka

  
Potvrda slanja e-računa
  
  Slika 92: Potvrda slanja e-računa

Po završetku procesa slanja, u alatnoj traci računa iskazane su informacije o datumu i satu slanja e-računa, te o statusu slanja što znači da ćete unutar računa vidjeti je li slanje bilo uspiješno:

  
Pregled statusa i vremena slanja
  
  Slika 93: Pregled statusa i vremena slanja

Pogledajte video s prikazom postupka za slanje e-računa u javnoj nabavi: https://www.youtube.com/watch?v=ceY_YxC5ZUk&t=7s

 

1.6.5.6.2. Slanje e-računa u sustav Moj-eRačun

 

1.6.5.6.3. Slanje e-računa u ePoslovanje.hr

U programu e-racuni.hr na raspolaganju je funkcionalnost izravnog slanja dokumenata u sustav ePoslovanje.hr.

Za aktivaciju usluge potrebno je u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Procesi i integracija |Postavke pristupa internetskim uslugama drugih aplikacija upisati API ključ za povezivanje sa ePoslovanje.hr:

  
Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr
  
  Slika 94: Unos API ključa za aktivaciju usluge slanja e-računa izravno u sustav ePoslovanje.hr

Odmah po unosu API ključa u alatnoj traci izdanog dokumenta otvara se opcija izravnog slanja u sustav ePoslovanje.hr:

  
Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr
  
  Slika 95: Slanje računa u sustav ePoslovanje.hr

Kliknemo na slanje dokumenta te u nastavku dodatno provjerimo sadržaj priloga. Klikom na gumb Pošalji finalno potvrđujemo slanje dokumenta:

  
Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr
  
  Slika 96: Provjera priloga za slanje na ePoslovanje.hr

Na poslanom dokumentu možemo pratiti status slanja i pregledati poslane privitke (PDF i XML):

  
Pregled statusa slanja izravno na dokumentu
  
  Slika 97: Pregled statusa slanja izravno na dokumentu

Pojedinačni dokument moguće je samo jednom poslati na ePoslovanje.hr. Ukoliko kupac traži ispravak dokumenta obratite pozornost da izdate storno/odobrenje i zatim kreirate novi račun ispravnog sadržaja i pošaljete ga kupcu.

 

1.6.5.6.4. Slanje e-računa internom razmjenom e-racuni.com

 

1.6.5.7. Ispis računa


Zbog prirode interneta i različitih potreba korisnika, program nudi više mogućnosti za ispis izdanih dokumenata.

  
Ispis dokumenata
  
  Slika 98: Ispis dokumenata

Klikom na strelicu okrenutu prema dolje, na desnoj strani gumba Ispis dokumenta, u alatnoj traci će se prikazati izbornik sa slijedećim mogućnostima ispisa dokumenata:

 1. Ispis direktno iz internetskog preglednika [1.4.10.6]. Tu mogućnost koristite ako želite brzi prikaz dokumenta. Preporučujemo ispis iz programa Adobe Acrobat i MS Word jer preglednici ne omogućuju detaljno oblikovanje ispisa dokumenata.
 2. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru teksta MS Word. Dokument se otvara u MS Word-u, gdje ga možete prije ispisa po želji i dopuniti.
 3. Otvaranje i ispis dokumenta u editoru OpenOffice Write. Isto kao i u Word-u, dokumente možete dodatno urediti i ispisati u programu OpenOffice.
 4. Ispis korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Preporučamo, jer omogućuje brzi prikaz i ispis dokumenata. Izmijena/nadopuna dokumenata u PDF formatu nije moguća.
 5. Ispis računa na posebnu uplatnicu (HUB 1-1) korištenjem programa Adobe Acrobat Reader. Izmijena dokumenata u PDF formatu nije moguća.

Ako želite ispisati račun na obrazac s uplatnicom (HUB 1-1), izaberite opciju |Ispis dokumenta |Ispis na obrazac sa uplatnicom (HUB 1-1) kao što to prikazuje donja slika:

  
Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1
  
  Slika 99: Ispis računa na obrazac s uplatnicom HUB 1-1

Klikom na ovu opciju, otvara se račun s uplatnicom, koji izgleda ovako:

  
Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)
  
  Slika 100: Izgled dokumenta sa uplatnicom (HUB 1-1)

 

1.6.5.7.1. Masovni ispis izdanih računa


Mogućnost masovnog ispisa dokumenata nalazi se na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2] u izborniku |Dodatne mogućnosti |Maspvni ispis prikazanih dokumenata što prikazuje slika dolje:

  
Masovni ispis izdanih dokumenata
  
  Slika 101: Masovni ispis izdanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica na kojoj možete izabrati postavke i format ispisa računa:

  
Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke
  
  Slika 102: Prije pokretanja izaberite odgovarajuće postavke

Obradu pokrećete klikom na gumb Pokreni

Pri masovnom ispisu možete ograničiti popis računa upisivanjem kriterija za pretraživanje, nakon čega ih možete ispisati. Pri tom se ispišu samo oni izdani računi, koji se nalaze u popisu izdanih računa na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2]. To je npr. primjereno za mjesečno fakturiranje.

 

1.6.5.7.2. Masovni ispis računa na obrazac HUB 3A


Masovni ispis dokumenata na posebne uplatnice pokrećete putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovni ispis prikazanih dokumenata na stranici pregled i traženje izdanih računa [1.6.2.2].

Pri masovnom ispisu možete ograničiti popis izdanih računa upisivanjem kriterija pretraživanja, nakon čega ih možete sve zajedno ispisati. Na HUB 1-1 se ispišu samo oni izdani računi koji su u popisu izdanih računa na stranici pregled i traženje izdanih računa [1.6.2.2]. To je npr. primjereno za mjesečno fakturiranje.

Postupak ispisa na HUB 1-1 (posebnu uplatnicu) je prikazan na donjoj slici :

  
Masovni ispis prikazanih dokumenata
  
  Slika 103: Masovni ispis prikazanih dokumenata

Otvara se maska u kojoj možete izabrati način ispisa prikazanih dokumenata. Izaberite Račun na obrascu HUB 3A (posebna uplatnica) kao što je prikazano na donjoj slici.

  
Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A
  
  Slika 104: Ispis računa na posebne uplatnice HUB 3A

Klikom na gumb Pokreni pokrećete ispis računa na posebne uplatnice.

 

1.6.5.8. Unos plaćanja (likvidacija) računa


Nakon što ste izdali račun možete evidentirati zaprimljenu uplatu. Unutar računa kliknite na gumb Plaćanja..., a izborom Označi račun kao plaćen račun će biti označen kao plaćen u cijelom iznosu (prikaz na slici dolje):

  
Označite račun kao plaćen
  
  Slika 105: Označite račun kao plaćen


Ukoliko stranka plati djelomičan iznos računa, kliknite na gumb Plaćanja... i izaberite Unos plaćanja računa (prikaz na slici dolje):

  
Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa
  
  Slika 106: Izaberite mogućnost unosa djelomičnog plaćanja računa

Stranica za unos djelomičnog plaćanja računa prikazana je na slici dolje:

  
Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa
  
  Slika 107: Unos podataka o djelomičnom plaćanju računa


Unos potvrdimo klikom na gumb U redu


Račun je sada označen kao djelomično plaćen, što je vidljivo na računu:

  
Račun je djelomično plaćen
  
  Slika 108: Račun je djelomično plaćen

 

1.6.5.9. Masovno kopiranje dokumenata

Pogledajte video kako u programu e-racuni.hr izdati ponavljajuće se račune (npr. mjesečne obračune) korištenjem opcije masovnog kopiranja.

Izdavanje računa koji se ponavljaju [https://www.youtube.com/watch?v=0MjpXmxW-24&list=PLb8bSZn94o67z5I0IFwAIHBJcbhcFTXVe&index=2]

Ako obračunske podatke za periodično fakturiranje vodite npr. u Excel/CSV datotekama ili ih u takvom obliku možete izvoziti iz sustava u kojem te podatke vodite, na raspolaganju je funkcionalnost masovnog uvoza obračunskih podataka i kreiranja koncepata računa uvozom iz Excel/CSV datoteke! [1.6.5.2]

.

Ukoliko vodite obračune

Masovno kopiranje dokumenata pokrećete na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2], putem izbornika |Dodatne mogućnosti |Masovno kopiranje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika dolje:

  
Masovno kopiranje prikazanih dokumenata
  
  Slika 109: Masovno kopiranje prikazanih dokumenata

Izborom te mogućnosti otvara se stranica, gdje upisujete kriterije za kopiranje računa. Stranica, koja će se otvoriti izgleda ovako :

  
Maska za unos kriterija kopiranja računa
  
  Slika 110: Maska za unos kriterija kopiranja računa

Status, u kojeg će se računi kopiratiU padajućem izborniku izaberite status novog računa.
Datum dokumentaUpišite datum novih dokumenata
DospijećeU padajućem izborniku izaberite datum dospijeća novih računa.
Roba/Usluga od: do:Upišite datum isporuke odnosno usluge za nove račune.
zamjena datuma u tekstu/opisu artiklaOdznačite kvačicom ako želitepromijeniti datume.
preračunaj po novom cjenikuOdznačite kvačicom ako želite obračunati cijene artiklala po novom cjeniku.

Unos svih kriterija potvrdite klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti stranica sa svim računima, koji se nalaze na popisu izdanih računa, na stranici pregled i pretraživanje izdanih računa [1.6.2.2]. Stranica izgleda ovako:

  
Izaberite račune, koje želite kopirati
  
  Slika 111: Izaberite račune, koje želite kopirati

Označite kvačicom sve račune koje želimo kopirati.

Nakon izbora računa koje želite kopirati, izbor potvrdite klikom na gumb Kopiraj izabrane, čime je postupak kopiranja završen.

 

1.6.5.10. Ispis opomene na temelju izdanih računa bez potrebe za knjiženjem


Prije ispisa opomena potrebno je uz pomoć kriterija pretraživanja ograničiti ispis popisa izdanih računa prema odgovarajućem statusu i kupcu kao što je prikazano na slici dolje:

  
Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene
  
  Slika 112: Kriteriji za pretraživanje, važni pri izradi opomene

Bez navednih kriterija se opomena ne može ispisati.

Prikazivanjem svih otvorenih potraživanja prema određenom kupcu, moći ćete preko izbornika |Dodatne mogućnosti |Drugi izvještaji i ispisi |Ispis opomena ispisati opomenu, kao što prikazuje slika:

  
Ispis opomena
  
  Slika 113: Ispis opomena

Opomena izgleda ovako:

  
Opomena
  
  Slika 114: Opomena

 

1.6.5.11. Storniranje računa

 

1.6.5.12. Dodatne mogućnosti na računu

 

1.6.5.13. Knjiženje izdanih računa


Žuta žaruljica označava, da izdani račun još nije knjižen. Crveno obojanom pozadinom računa program upozorava, da račun još nije plaćen tj. da račun još nije označen kao plaćen.

  
Račun još nije knjižen i nije plaćen
  
  Slika 115: Račun još nije knjižen i nije plaćen

Klikom na gumb Dodatne mogućnosti izaberite |Knjiženje prikazanih dokumenata kao što prikazuje slika:

knjizenjeIzdanihRacuna.gif

Izborom knjiženja dokumenata prikazati će se popis svih izdanih, još neknjiženih računa odnosno računa, koje ćete upravo knjižiti:

  
Knjiženje izdanih računa
  
  Slika 116: Knjiženje izdanih računa

U prikazanom popisu (kao na slici gore) označite račune koje želite knjižiti.Klikom na gumb Knjiženje izabranih računa potvrđujete knjiženje označenih izdanih računa. Nakon potvrde izbora, otvoriti će se radna temeljnica izdanih računa. Disketa Shrani.gif treperi žutom bojom i upozorava, da je temeljnicu potrebno spremiti u glavnu knjigu da bi se izvršilo knjiženje izdanih računa.

  
Temeljnica
  
  Slika 117: Temeljnica

 

1.6.5.13.1. Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja po izdanim računima

Za pravilno iskazivanje poslovnog rezultata obračunskog razdoblja, potrebno je vremenski ispravno razgraničiti prihode po obračunskom razdoblju na koje se odnose. Prihode koji su već ostvareni ali još ne utječu na poslovni rezultat, potrebno je prenijeti u naredna razdoblja. Prihodi koji još nisu nastali ali već utječu na poslovni rezultat potrebno je unaprijed uračunati.

Izdali smo račun za uslugu u razdoblju trajanja od godinu dana. Početak pružanja usluge je u tekućoj poslovnoj godini, a završetak obavljanja usluge je u sljedećoj, kao što je prikazano na sljedećem primjeru:

  
Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana
  
  Slika 118: Izdani račun za uslugu u trajanju od godinu dana

Takav račun knjižimo na konto prihoda za dio razdoblja koji se odnosi na tekuću poslovnu godinu, dok ostatak razdoblja obavljanja usluge u narednoj poslovnoj godini knjižimo na konto vremenskih razgraničenja.

Program na temelju automatizma pri knjiženju takvog računa automatski kreira temeljnicu sa knjiženjima vremenskih razgraničenja prihoda, kao što je vidljivo na slici dolje:

  
Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda
  
  Slika 119: Temeljnica izdanog računa na temelju knjiženja vremenskih razgraničenja prihoda

Ukoliko je račun izdan unaprijed za uslugu koja započinje i završava u idućoj poslovnoj godini, tada ukupan iznos prihoda knjižimo na konto vremenskih razgraničenja, a što će program učiniti automatski prilikom knjiženja izdanog računa. Konto za knjiženje vremenskih razgraničenja prema potrebi možemo izmjeniti u postavkama aut. knjiženja [1.14.1.3]. Preuzeto se pri knjiženju vremenskih razgraničenja prihoda koristi konto 293*.

Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja na opisan način kao preuzeto je već aktiviran, no ako želimo možemo isključiti automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja to možemo učiniti u postavkama tvrtke, unutar postavki za Računovodstvo, kao što prikazuje slika:

  
Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja možemo i isključiti.
  
  Slika 120: Automatsko knjiženje vremenskih razgraničenja možemo i isključiti.

 

1.6.6. Ponude / Predračuni

U modulu Prodaja KlikPolja.gif izaberite poveznicu Ponude, nakon čega će se otvoriti stranica Izdane ponude - pregled i pretraživanje.

  
Izdane ponude-pregled i pretraživanje
  
  Slika 121: Izdane ponude-pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje podataka se odvija na isti način kroz cijeli program. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata [1.4.10.1].

Klikom na gumb Formiranje nove ponude otvoriti će se slijedeća stranica:

  
Maska za unos i izdavanje ponude
  
  Slika 122: Maska za unos i izdavanje ponude

Klikom na gumb Izmjeni kao što je prikazano na slici gore, otvoriti će se stranica na kojoj možete upisati podatke o kupcu odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa.

Detaljnije upute za unos kupaca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdane ponude pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane ponude [1.6.6.1].

 

1.6.6.1. Unos podataka za zaglavlje izdane ponude


KonceptPonude0.gif

Klikom na gumb Izmijeni, kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica za unos podataka za zaglavlje izdane ponude:

  
Unos podataka za zaglavlje izdane ponude
  
  Slika 123: Unos podataka za zaglavlje izdane ponude


MjestoObavezan unos mjesta izdavanja ponude.
Datum ponudeObavezan unos datuma ponude.

SAVJET! Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.

Ponuda vrijedi doU okvir upišite datum važenja ponude.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif se otvara kombinirani prozor, u kojem možete izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite broj narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću vrstu prodaje.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajući način plaćanja.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite mjesto troška iz kombiniranog prozora, klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaKlikom na dropDown.gif možete izabrati jezičnu varijantu.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst za ispis u dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pregledajte ponudu:

  
Ponuda
  
  Slika 124: Ponuda


Klikom na gumb Dodavanje artikala otvorite stranicu "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje" i izaberite željeni artikal. Na ponudu ga dodajete klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku, otvariti će se stranica za unos nedostajućih podataka:

  
Unos stavki
  
  Slika 125: Unos stavki

Vrsta robe-uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe ili usluge, koji su predmet ponude.
CijenaCijenu upišite u prvi okvir, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Preuzeti izbor je 0,00. Ako postoji rabat, upišite odgovarajući postotak.

Klikom na gumb U redu potvrdite unos stavki.

Klikom na gumb Ispostavi ponudu otvarate sljedeću stranicu:

  
Ispostavljanje ponude
  
  Slika 126: Ispostavljanje ponude


Klikom na gumb Ispostavi iz dokumenta možete izabrati mogućnost izdavanja računa iz ponude. Ako kliknete na aktivnu poveznicu vidjeti ćete ponudu na temelju koje je izdan račun.

  
Račun, vezan na određenu ponudu
  
  Slika 127: Račun, vezan na određenu ponudu


U podacima o kupcu možete klikom na ikonu kovcek.gif izvršiti prijelaz u šifrarnik partnera, na pregled podataka o kupcu.

 

1.6.6.2. Priprema koncepata (skica) ponuda iz datoteke

Uz mogućnost ručnog izdavanja ponuda, u programu e-racuni.hr na raspolaganju je i mogućnost masovnog izdavanja ponuda na temelju obračunskih podataka pripremljenih u Excel datoteci.

Ukoliko npr vodimo podatke za obračun članarina, pretplata i slično izravno u Excel-u, datoteku možemo jednostavno uvoziti u program i tako u kratkom roku kreirati veće količine ponuda za novo obračunsko razdoblje.

Ova je funkcionalnost posebno korisna za primjenu u sportskim klubovima, društvima i tvrtkama koje obračunavaju mjesečne tj. periodične članarine, pretplate, … odnosno svima koji usluge obračunavate mjesečno, a da pritom obračunske podatke vodite u Excel-u. Podržan je uvoz podataka iz datoteka u formatu Excel, CSV ili ODS!

Otvorimo modul |Prodaja |Ponude ili |Prodaja |Predračuni - ovisno o nazivu dokumenta kojeg smo izabrali u postavkama tvrtke. U nastavku uputa koristit ćemo naziv dokumenta ponuda.Unutar gumba Nova ponuda izaberemo Priprema koncepata ponuda iz uvoza datoteke (Excel, CSV,...) i uvozimo datoteku s obračunskim podacima za kreiranje koncepata ponuda, kao prikazano na slici:

  
Odabir mogućnosti
  
  Slika 128: Odabir mogućnosti

Kako obračunski podaci mogu biti vođeni u posve različitim strukturama datoteka, pri uvozu je dovoljno slijediti "čarobnjaku" koji će nas voditi kroz postavke za pripremu koncepata ponuda u skladu sa sadržajem datoteke koju uvozimo pa do pregleda očekivanog rezultata/primjera sadržaja ponude kao rezultata obrade.

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kao što predlaže čarobnjak za pripremu odgovarajuće strukture datoteke:

1. ODABIR I UVOZ DATOTEKE

Potražimo datoteku s obračunskim podacima pohranjenu na računalu te potvrdimo uvoz klikom na Naprijed.

  
Uvoz datoteke s obračunskim podacima
  
  Slika 129: Uvoz datoteke s obračunskim podacima

Ako izabrana datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke program će nas upozoriti na nepravilnosti. Isto vrijedi i u slučaju ako izabrana datoteka sadrži više od 10.000 redaka koliko je gornje ograničenje za uvoz podataka.

  
Datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 130: Datoteka nije u odgovarajućem formatu ili ne sadrži podatke


2. KONTROLA PODATAKA

Po odabiru i uvozu datoteke slijedi kontrola podataka i zadavanje pravila mapiranja podataka iz datoteke u odgovarajuće podatke za pripremu ponuda. Mapiranjem određujemo koje točno podatke želimo uvoziti u koncept ponude te koji točno podatak na ponudi predstavlja podatak iz pojedinog stupca datoteke.

U tablici s lijeve strane prikazani su svi mogući atributi tj. podaci ponude koje možemo uvoziti u program.

  
Mapiranje podataka iz datoteke
  
  Slika 131: Mapiranje podataka iz datoteke

Kao što je vidljivo na slici iznad, u našoj se datoteci unutar stupca A nalazi podatak o mjestu troška. U tablici s lijeve strane stoga izaberemo atribut mjesto troška te klikom na gumb >> potvrdimo mapiranje podataka iz stupca A.

  
Podatak iz stupca A datoteke mapirali smo u podatak mjesto troška
  
  Slika 132: Podatak iz stupca A datoteke mapirali smo u podatak mjesto troška

Mapiranje podataka uređujemo redoslijedom od stupca A prema zadnjem stupcu datoteke. U tablici lijevo tako izaberemo prvi podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca A u datoteci. Zatim izaberemo podatak kojeg predstavlja podatak iz stupca B u datoteci i nastavljamo sve dok u tablici s desne strane ne dobijemo uvid u popis svih podataka (stupaca iz datoteke) koje želimo uvoziti u program.

Ako u datoteci vodimo podatak kojeg ne želimo uvoziti u program te nije nužan za izradu ponuda, za svaki takav stupac u tablici s lijeve strane izaberemo (ignoriraj podatak). Tu oznaku možemo koristiti više puta dok ostale oznake možemo koristiti samo jednom tj. samo za jedan podatak iz datoteke.

  
Uvoz obračunskih podataka
  
  Slika 133: Uvoz obračunskih podataka

Ako pri zadavanju pravila mapiranja pogriješimo, pravila možemo opozvati. To učinimo na način da u tablici desno kliknemo na oznaku pogrešno zadanog podatka i zatim kliknemo na gumb <<. Ako podatak kojeg smo uklonili iz tablice desno nije bio zadnji u nizu, ostalim će se podacima promijeniti oznaka stupca.

Primjer: u postavkama mapiranja zadali za stupac A -> mjesto troška, B -> (ignoriraj podatak) i C -> Naziv kupca. Mapiranje stupca B ćemo ukloniti tj. vratiti što znači da ćemo izmjeniti redoslijed mapiranih podataka A -> mjesto troška i B -> Naziv kupca, kao prikazano na slici iznad

Ako datoteka sadrži npr. 15 stupaca do kojih je zadnjih 10 nebitnih za kreiranje ponuda, mapiranje podataka za uvoz možemo zaključiti bez uređivanja postavki mapiranja za tih zadnjih 10 stupaca. Zadati je potrebno samo pravila mapiranja stupaca sa podacima koji su neophodni za kreiranje dokumenata, dok ostale podatke možemo preskočiti.

Za prelazak na sljedeći korak kliknemo na gumb Naprijed. Na prethodni se korak možemo u svakom trenutku vratiti klikom na gumb Natrag.

Ako u programu vodimo šifrarnik artikala i želimo da se pri uvozu podataka stavke ponude vežu na odgovarajuću šifru artikla, na sljedeću stranicu možemo preći tek kada zadamo postavke mapiranja za minimalno sljedeće podatke:

 • šifra kupca
 • šifra artikla
 • količina

Ako u programu ne vodimo šifrarnik artikala već samo stavke sa tekstualnim opisom, na sljedeći korak prelazimo tek kada broj redaka u tablici desno bude isti broju stupaca u datoteci tj. nakon što zadamo postavke mapiranja za sve stupce u datoteci.


3. DODATNI PODACI

Po zadavanju svih pravila mapiranja potrebno je zadati osnovne podatke ponude poput datum ponde, datum valjanosti, završni tekst, način plaćanja, itd. Podaci su za sve ponude isti.

  
Dodati podaci za kreiranje ponuda/predračuna
  
  Slika 134: Dodati podaci za kreiranje ponuda/predračuna

Klikom na gumb Naprijed prelazimo na zadnji korak u čarobnjaku za pripremu podataka za uvoz.


4. ZAVRŠETAK PRIPREME PODATAKA

Na zadnjem koraku na uvid dobivamo predpregled prvog od svih koncepta ponuda kreiranog na temelju podataka iz naše datoteke, u skladu sa zadanim postavkama uvoza:

  
Pregled sadržaja prvog od kreiranih koncepata
  
  Slika 135: Pregled sadržaja prvog od kreiranih koncepata

Izravnim klikom na sliku povećati možemo pregled dokumenta.

Predpregled je izrađen na temelju mapiranja podataka zadanih na 2. koraku te na temelju osnovnih podataka ponude zadanih na 3. koraku postupka pripreme podataka. Ako primijetimo nepravilnosti ili nedostatak u svakom se trenutku možemo vratiti na prethodni korak klikom na Natrag. Ukoliko je sadržaj dokumenta ispravan dovršimo pripremu podataka klikom na gumb Završi.

Ako želimo opozvati cijeli postupak uvoza ponuda te izaći iz čarobnjaka bez izmijena, kliknemo na gumb Odustani, koji je vidljiv na svakom koraku.

Pri kreiranju koncepata ponuda vrijedi nekoliko posebnosti tj. pravila koja moramo slijediti:

 • Ako datoteka sadrži stupac s veleprodajnom i maloprodajnom cijenom, pri mapiranju možemo zadati samo jedan podatak/jednu cijenu. Za cijenu koju ne želimo koristiti u postavkama mapiranja zadamo ignoriraj podatak.
 • Ako želimo mapirati vrstu prodaje, u stupcu datoteke mora biti samo oznaka vrste prodaje bez opisa vrste prodaje. Popis oznaka vrsta prodaje koje se koriste u programu dostupan je na poveznici ovdje [1.6.5.2.1].
 • Prilikom uvoza se po šifri artikla traži artikal u šifrarniku. Ako šifra artikla iz datoteke ne postoji u šifrarniku tada se uvozi kao stavka sa tekstualnim opisom te neće biti vezana na artikal.
 • Korisnik koji želi uvoziti podatke za kreiranje koncepata ponuda mora imati odgovarajuće korisničke ovlasti za unos i uređivanje ponuda.

 

1.6.7. Narudžbe kupaca

 

1.6.7.1. Praćenje statusa pošiljki

U svrhe praćenja poslanih pošiljaka, a osobito u slučaju internetske prodaje, u izborniku |Prodaja |Pregled statusa pošiljki dostupno je praćenje statusa pošiljki za koje smo u programu ispisali naljepnicu dostavne službe GLS [1.22.3.1], DPD [1.22.3.3], Hrvatska pošta [1.22.3.2], Packeta, Overseas Express, ..., i pakete otpremili putem dostavne službe.

Program omogućuje i integraciju s internet trgovinom [1.28], a ukoliko još nemamo vlastitu online trgovinu možemo izravno u programu aktivirati vlastiti online katalog [1.26] za automatski uvoz narudžbi. Za te narudžbe zatim izravno iz programa ispisujemo naljepnice za kurirske službe u svrhe brže i lakše otpreme paketa.

Po ispisu naljepnice iz npr. narudžbe kupca status pošiljke postavlja se u početni status "Zahtjev u tijeku". Trenutni status pojedine pošiljke možemo pratiti putem izbornika |Prodaja |Pregled statusa pošiljki. Statuse možemo u svakom trenutku masovno provjeriti i ažurirati.

  
Pregled i pretraživanje pošiljki
  
  Slika 136: Pregled i pretraživanje pošiljki

Za lakšu orijentaciju, svaki je status pošiljke obojen drugačije. Popis svih statusa i boja pogledajte ovdje.

Korištenjem kriterija pretraživanja možemo tražiti podatke za svaku dostavnu službu pojedinačno (u slučaju ako poslujemo s više dostavnih službi), po statusu paketa, broju za praćenje, kupcu i razdoblju. Klikom na vezni dokument poveznica nas preusmjerava na dokument iz kojeg smo ispisali naljepnicu. Na dokumentu možemo pratiti sve promjene poslanog paketa klikom na ikonu parcellog.gif i podatke osvježiti:

  
Statusi pošiljke na dokumentu
  
  Slika 137: Statusi pošiljke na dokumentu

 

1.6.7.2. Pretraživanje narudžbi kupaca korištenjem prečaca s kriterijima za pretraživanje

Ako u programu dnevno obrađujemo veće količine narudžbi kupaca pri pretraživanju kojih koristimo točno određene kriterije, preporučljivo je zadati skupove kriterija za pretraživanje i spremiti ih kao prečace u alatnu traku iznad tablice s kriterijima za pretraživanje.

Zadajemo ih putem izbornika |Prodaja |Narudžbe kupaca na stranici Narudžbe kupaca - pregled i pretraživanje klikom na opciju unutar gumba Spremi filter pretraživanja, kao što je prikazano na slici:

  
Prečaci kriterija za pretraživanje
  
  Slika 138: Prečaci kriterija za pretraživanje

Otvara se stranica s izabranim kriterijima za pretraživanje na kojoj upišemo naziv prečaca za te izabrane kriterije i unos potvrdimo:

  
Dodavanje prečaca za standardni skup kriterija pretraživanja
  
  Slika 139: Dodavanje prečaca za standardni skup kriterija pretraživanja

Po potvrdi unosa prečac je prikazan u alatnoj traci iznad kriterija pretraživanja:

  
Prečaci do kriterija za pretraživanje
  
  Slika 140: Prečaci do kriterija za pretraživanje

Ovim postupkom ćemo za sljedeće pretraživanje dokumenata sa točno tim zadanim kriterijima za pretraživanje samo kliknuti na gumb za prečac, kreiranog za točno određenu svrhu pretraživanja narudžbi kupaca čime smo ubrzali pretraživanje dokumenata.

Podržano je dodavanje više prečaca s različitim kombinacijama kriterija za pretraživanje, a koje koristimo u različite svrhe:

  
Dodati možemo više prečaca sa kombinacijom različitih kriterija za pretraživanje
  
  Slika 141: Dodati možemo više prečaca sa kombinacijom različitih kriterija za pretraživanje

Po dodavanju minimalno jedne kombinacije kriterija za pretraživanje tj. prečaca u alatnu traku istovremeno se na gumbu Pretraživanje aktivira prikazivanje opcije za uređivanje tih prečaca. Toj funkcionalnosti pristupamo putem zasebne opcije kao što prikazuje slika:

  
Postavke prečaca kriterija za pretraživanje
  
  Slika 142: Postavke prečaca kriterija za pretraživanje

Klikom na ovu ocpiju možemo uređivati postojeće prečace npr promjeniti boju gumba ili pak prema potrebi prečac ukloniti.

  
Uređivanje postavki prečaca sa kriterijima za pretraživanje
  
  Slika 143: Uređivanje postavki prečaca sa kriterijima za pretraživanje

 

1.6.8. Računi za predujam


U modulu Prodaja kliknite na Računi za predujam, kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdani računi za predujam"
  
  Slika 144: Izbor stranice "Izdani računi za predujam"

Potvrdom izbora, otvoriti će se stranica Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje:

  
Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje
  
  Slika 145: Izdani računi za predujam - pregled i pretraživanje

Pregled i pretraživanje se odvija kroz cijeli program jednako. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata [1.4.10.1]

Klikom na gumb Novi račun za predujam, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos novog računa za predujam
  
  Slika 146: Maska za unos novog računa za predujam

Za unos podataka o kupcu ili partneru, kliknite na gumb Izmijeni kao što je prikazano na slici gore. Klikom na taj gumb, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu, odnosno partneru, a koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca ili partnera, nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih računa za predujam, pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje računa za predujam [1.6.8.1].

 

1.6.8.1. Unos podataka za zaglavlje računa predujam


ZaglavljePredujma01.gif

Klikom na gumb Izmijeni kao što prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdanog računa za predujam:

  
Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam
  
  Slika 147: Unos podataka za zaglavlje izdanog računa za predujam

MjestoObavezno upišite mjesto koje će biti vidljivo u zaglavlju računa za predujam.
Datum računaObavezan je unos datum računa za predujam, zato ga upišite. SAVJET! Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
Predviđena isporuka robe/usluga (od)- (do)U okvir upišite datum predviđene isporuke robe odnosno usluga.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif se otvara kombiniran prozor, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif se otvara kombinirani prozor, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif se otvara kombinirano polje, u kojem možete izabrati odgovarajući način plaćanja.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite u kombiniranom prozoru klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaUpišite željenu jezičnu varijantu za ispis dokumenta (izaberite klikom na dropDown.gif).
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je račun za predujam:

  
Uneseni račun za predujam
  
  Slika 148: Uneseni račun za predujam

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvarate stranicu "Prodajni artikli - pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl te ga klikom na aktivnu poveznicu automatski dodati na račun. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmijena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica za unos nedostajućih stavki:

  
Unos stavki
  
  Slika 149: Unos stavki

Vrsta blaga-storitevU prazan prostor upišite vrstu robe odnosno usluge koja je predmet računa za predujam.
Cijena bez PDVUpišite cijenu bez PDV-a u prvi okvir, dok u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
Stopa PDV-aPreuzeti izbor je 23%, klikom na dropDown.gif možete izabrati drugo.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg, l,kos...)
Rabat %Preuzeti izbor je 0,00. Ako postoji rabat, upišite odgovarajući postotak.

Klikom na gumb U redu potvrđujete unešene stavki nakon čega se prikazuje popunjena maska za unos računa za predujam.

Klikom na gumb Izstavi avansni račun otvarate slijedeću stranicu:

  
Izdavanje računa za predujam
  
  Slika 150: Izdavanje računa za predujam

Klikom na gumb Izdavanje računa te izborom opcije Izdaj račun otvarate račun...

Kod podataka o kupcu možete klikom na ikonu kovcek.gif izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

Klikom na gumb Označi račun kao plačen možete račun označiti kao plaćen.

 

1.6.9. Obavijest o knjiženju odobrenja


Na prvoj stranici modula Računi izaberite Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje kao što prikazuje slika:

  
Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi
  
  Slika 151: Izbor stranice "Izdane OK odobrenja" u modulu Računi

Nakon što klikom potvrdite izbor, otvara se stranica Izdane OK odobrenja-pregled i pretraživanje:

IzdanaKO.gif

Pregled i pretraživanje se u cijelom programu odvija na isti način. Detaljniji opis možete pogledati na stranici Pregled i pretraživanje dokumenata [1.4.10.1]

Klikom na gumb Nova OK odobrenja, otvara se slijedeća stranica:

  
Maska za unos nove OK odobrenja
  
  Slika 152: Maska za unos nove OK odobrenja

Za unos podataka o kupcu / partneru kliknite na gumb Izmijeni. Klikom na ovaj gumb otvara se stranica, na kojoj možete upisati podatke o kupcu / partneru, koji će se kasnije ispisati u zaglavlju računa. Detaljnije upute za unos kupca odnosno partnera nalaze se na stranici Unos podataka o kupcu odnosno partneru [1.6.2.1].

Za unos podataka za zaglavlje izdanih obavijesti o knjiženju odobrenja pogledajte stranicu Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja [1.6.9.1].

Iznos stavke OK odobrenja unosite pojedinačno, kao što unosite stavke izdanih računa. Obavezno upišite iznose s pozitivnim predznakom jer će program prilikom knjiženja te iznose automatski proknjižiti kao negativne. (storno knjiženja).

 

1.6.9.1. Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja


ZaglavljeKO0.gif

Klikom na gumb Izmijeni kao što to prikazuje slika, otvoriti će se stranica, na kojoj možete upisati podatke za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja:

  
Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja
  
  Slika 153: Unos podataka za zaglavlje izdane obavijesti o knjiženju odobrenja

MjestoObvezno upišite mjesto, koje će biti vidljivo u zaglavlju izdane OK odobrenja..
Datum računaObvezan je i unos datuma. SAVJET!Klikom na calendar.gif aktivirajte priručni kalendar i izaberite željeni datum.
DospijećeUpišite datum dospijeća izdane OK.
Roba/Usluga (od)- (do)U okvir upišite datum, predviđen za isporuku robe odnosno usluga.
Potvrđen dokument primljen danaU prazan prozor upišite datum primitka dokumenta.
Novčana valutaKlikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, u kojem možete jednostavnim klikom izabrati odgovarajuću novčanu valutu.
NarudžbaUpišite oznaku narudžbe.
Vrsta prodaje (PDV)Klikom na dropDown.gif otvara se padajući izbornik, gdje možete izabrati odgovarajuću vrstu prodaje.
Mjesto troškaUpišite mjesto troška odnosno izaberite u padajućem izborniku klikom na dropDown.gif
Jezična varijantaIzaberite odgovarajuću jezičnu varijantu klikom na dropDown.gif.
Upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumentaU prazan prostor upišite tekst, koji će se ispisati na dnu dokumenta.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu i pred vama je obavijest o knjiženju odobrenja:

  
Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja
  
  Slika 154: Upisana izdana obavijest o knjiženju odobrenja

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se stranica "Prodajni artikli-pregled i pretraživanje", gdje možete izabrati željeni artikl i automatski ga dodati na OK odobrenja klikom na aktivnu poveznicu. Detaljnije upute za unos artikala nalaze se na stranici Unos/Izmjena izdanih računa.

Ako kliknete na gumb Dodaj stavku otvoriti će se stranica, gdje možete unijeti sve potrebne stavke:

  
Unos stavke
  
  Slika 155: Unos stavke

Vrsta robe-uslugeU prazan prostor upišite vrstu robe / usluge koja je predmet obavjesti o knjiženju odobrenja.
Cijena bez PDV-aUpišite cijenu bez PDV-a u prvi okvir, a u drugom izaberite odgovarajuću novčanu valutu klikom na dropDown.gif.
Stopa PDV-aPonuđen izbor je 23%, klikom na dropDown.gif možete izabrati i drugu stopu.
KoličinaUpišite odgovarajuću količinu.
Jedinica mjereKlikom na dropDown.gif izaberite odgovarajuću jedinicu mjere (kg,litra, komad...)
Rabat/Popust %Ponuđen izbor je 0,00. Ako rabat postoji, upišite postotak.

Klikom na U redu potvrđujete unos stavke, nakon čega će se prikazati popunjena maska za unos OK odobrenja.

Klikom na gumb Ispostavi OK odobrenja otvarate slijedeću stranicu:

  
Ispostavljena OK odobrenja
  
  Slika 156: Ispostavljena OK odobrenja

Kod podataka o kupcu možete klikom ikone kovcek.gif izvršiti prelazak u šifrarnik partnera, na podatke o kupcu.

 

1.6.10. Postavke izgleda i ispisa izdanih dokumenata

Postavke ispisa izdanih dokumenata uređujemo na način da na predogledu izdanog dokumenta kliknemo na Postavke izgleda i ispisa dokumenata ili otvorimo modul |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata.

  
Postavke ispisa izdanih dokumenata
  
  Slika 157: Postavke ispisa izdanih dokumenata

Klikom otvaramo formu za uređivanje postavki izgleda dokumenata:

 1. izaberemo vrstu dokumenta za kojeg uređujemo ispis (račun, ponuda, otpremnica...),
 2. izaberemo jezičnu varijnatu za koju uređujemo ispis,
 3. i mjesto troška.

Ako ne odaberemo mjesto troška, postavke će važiti za tu vrstu dokumenta i izabranu jezičnu varijantu na svim mjestima troška, za koja još nismo potvrdili postavke.

  
Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa
  
  Slika 158: Odabir vrste dokumanata za koje zadajemo postavke ispisa

Za svaku vrstu dokumenta (račun, predračun/ponuda [1.6.6.1], odobrenje [1.6.9.1], opomena [1.14.10.19], IOS obrazac [1.14.10.17], kompenzacija [1.14.5.3],...) možemo izabrati drugačiji izgled dokumenta.

Izgled dokumenta se isto tako može razlikovati po izabranoj jezičnoj varijanti.

 

1.6.10.1. Galerija predložaka - preuzeti izgled

Za ispis dokumenata na raspolaganju je više mogućnosti. Klikom na tab Galerija predložaka otvaramo stranicu na kojom biramo način ispisa za našu tvrtku i vrstu dokumenta za koji uređujemo postavke (npr. račun).

Trenutne postavke za ispis (iz stare verzije):

  
Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:
  
  Slika 159: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti izgled iz stare verzije programa:

Preporučen odabir za ispis (novi preuzeti izgled):

  
Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis
  
  Slika 160: Osnovne postavke ispisa dokumenata - preuzeti ispis

Ako odaberemo preuzete postavke, dokument će biti ispisan na temelju postavki teksta [1.6.10.3], dodatnih postavki (samo izgled iz stare verzije) te podataka koje smo odabrali za ispis zaglavlju [1.6.10.4] ili podnožju [1.6.10.5] dokumenta.

 

1.6.10.2. Uporaba vlastitog predloška za ispis dokumenata

Korištenjem vlastitih predložaka za ispis dokumenata u potpunosti možemo prilagoditi željeni izgled svih vrsta dokumenata (računa, ponuda, otpremnica, radnih naloga, ...). Predloške možemo kreirati u formatu tj. u HTML jeziku ili pomoću uređivača teksta kompatibilnog s MS Word (Word, Kingsoft office, WPS Office, ...). U nastavku je opisan postupak izrade novog predloška [1.6.10.2.2] kojim zadajemo izgled dokumenta. Umjesto izrade vlastitog predloška, preuzeti možemo osnovni izgled iz nekog već pripremljenog predloška iz postojeće galerije predložaka, a koji zatim samo prilagodimo u skladu s našim zahtjevima.

Za izradu predloška za izgled računa i ostalih vrsta dokumenata, koristiti možemo sljedeće programe:

  
Dodavanje predloška za ispis dokumenta
  
  Slika 161: Dodavanje predloška za ispis dokumenta

Po kreiranju predloška u HTML ili Word formatu, uvozimo ga u internet aplikaciju klikom na plus.gif. Otvara se prozor, u kojem u polju Oznaka: upišemo naziv predloška, pa zatim klikom na gumb izberi1.gif potražimo predložak lokalno među svojim datotekama. Po odabiru odgovarajućeg predloška, dodamo ga klikom na gumb Uvozi podatke.

Dodati možemo više različitih predložaka, a svi preneseni predlošci nam se ispisuju dolje. Klikom u radioButton.gif odaberemo koji ćemo predložak koristiti preuzeto za izabranu vrstu dokumenata, u izabranoj jezičnoj varijanti (i za izabrano mjesto troška, ako ih koristimo).

Za administriranje predloška na raspolaganju su nam sljedeće mogućnosti:

  
Rad s predloškom
  
  Slika 162: Rad s predloškom


Pri uporabi predložaka za ispis vodimo se u skladu sa sljedećim pravilima:

 • Za brži ispis dokumenata preporučamo uporabu predložaka u formatu HTML jer će ispis biti barem 4x brži od ispisa s predloškom u Word formatu.
 • Predložak za ispis pokušajmo napraviti što manji, jer ćemo time ubrzati ispis računa, posebice u slučaju većeg broja računa za ispis.
 • Veličina predloška ograničena je na 600 KB za WORD predloške i 25KB za HTML predloške.
 • Prilikom prvog uvoza predloška u program, dolazi do provjere odgovara li predložak uvjetima za uporabu unutar programa. Provjerava se veličina datoteke, izvrši se testni ispis i izvede kontrola prisutnosti virusa.
 • Unutar predloška možemo koristiti sve preuzete sistemske fontove i fontove za ispis bar koda.
 • U slučaju nejasnosti ili ako zatrebate pomoć pri oblikovanju predloška, kontaktirajte našu podršku.

 

1.6.10.2.1. Kako napraviti predložak za ispis dokumenta u MS Wordu?

1.6.10.2.1.1 Postavke MS Word-a za lakše oblikovanje predložaka


Prije nego što započnete s oblikovanjem predloška za ispis dokumenata, u MS Word-u odredite označavanje mjesta s oznakama (bookmark). To učinite na slijedeći način:

 1. u izborniku programa MS Word izaberite opciju |Tools |Options.
 2. Kliknite na |View.
 3. Označite  Show bookmarks .
 4. Potvrdite klikom na gumb OK. Gledaj sliku:
    
  Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.
    
    Slika 163: Uključivanje opcije za prikaz bookmark-a u dokumentu.

U dokumentu će se na svim mjestima na kojima koristimo bookmark-e pojaviti oznake [].

1.6.10.2.1.2 Primjer oblikovanja predloška za ispis dokumenata

U MS Wordu otvorite dokument na kojem ćete oblikovati predložak za ispis računa ili drugih dokumenata. Za predložak možete upotrijebiti nov, prazan dokument. Ako ste do sada račune pisali ručno u MS Word-u, možete upotrijebiti vaš postojećii račun kao koncept, u kojem konkretne podatke zamjenjujete bookmark-om.

Za svaki dokument su na raspolaganju određeni bookmark-i [1.6.10.2.3], a koristite samo one koje želite. Pogledajmo izradu predloška na konkretnom primjeru:

Primjer:

  

Postupak ponovite za sve stavke dokumenta te nakon toga predložak spremite. Oblikovani predložak možete dodati među ostale predloške. Postupak dodavanja opisan je na stranici predlošci za ispis [1.6.10.2].

Kod kasnije upotrebe predloška, program automatski zamjenjuje bookmark-e s konkretnim podacima iz izlaznog dokumenta.

VAŽNO: Pojedinačan bookmark se može u dokumentu koristiti samo jedanput.Dakle, ako isti bookmark ponovno ubacite na drugo mjesto u dokumentu, prethodno korišteni će se automatski prebaciti sa prijašnje pozicije na novu poziciju na koju ste ga uvrstili.

 

1.6.10.2.2. Kako napraviti predložak za ispis u jeziku HTML?

1.6.10.2.2.1 Struktura datoteke s predloškom

Predložak za ispis dokumenata u formatu HTML oblikujemo kao zbir više datoteka u kompresiranom arhivu tipa ZIP.

ZIP arhiva sadrži sljedeće datoteke:

Maksimalna dopuštena veličina zip datoteke je 250kb.

1.6.10.2.2.2 Definiranje formata stranice i kvalitete ispisa

Veličinu stranice i druga svojstva PDF datoteke odredimo unutar datoteke doc_template.html na početku datoteke unutar poglavlja HEAD s atributima oznake HTML2PDF. Primjer:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <html2pdf page-size="A4" orientation="Portrait" dpi="300" margin-bottom="30mm" margin-top="10mm" lowquality="yes" grayscale="no" zoom="0" disable-smart-shrinking="0" />
    <meta charset="utf-8" />
    ...

Format zadajemo sa sljedećim atributima:

page-sizeUpišemo veličinu stranice npr. A4, A3, B5, Letter, itd.
orientationUpišemo "Portrait" za portretni ispis odnosno "Landscape" za pejzažni ispis.
dpiUpišemo rezoluciju za ispis slika.
margin-bottomUpišemo razmak (odstupanje) od donjeg ruba stranice. Razmak zadajemo tako da ostane dovoljno prostora za ispis podnožja dokumenta.
margin-topUpišemo razmak zaglavlja i sadržaja od gornjeg ruba stranice.
margin-leftUpišemo razmak od lijevog ruba stranice.
margin-rightUpišemo razmak od desnog ruba stranice.
lowqualityUpišemo "1" (također "yes" ili "true"), ako želimo PDF datoteku manje veličine, na račun manje kvalitete ispisa slika.
grayscaleUpišemo "1", ako ne želimo ispis u boji.

1.6.10.2.2.3 Kako dodati bookmarke i zadati poziciju za ispis podataka

Donji primjer s bookmarkima za podatke o kupcu i zaglavlje dokumenta prikazuje kako unutar datoteke HTML zadajemo poziciju za ispis podataka i dodajemo bookmarke u datoteci HTML:

<!DOCTYPE html>
<html>
...
<body>
       ...
               <section id="podaci-glava">
                       <p id="podaci-stranka">
                               <strong><data bookmark="KupacNaziv">Ivan Horvat</data></strong>
                               <dataSection bookmark="KupacNaziv2" removeEmpty="true"><strong><br><data>Tvrtka d.o.o.</data></strong></dataSection>
                               <dataSection bookmark="KupacUlica" removeEmpty="true"><br><data>Zagrebačka 32</data></dataSection>
                               <br><data bookmark="xmlBookmarkKupecPosta">10000</data>
                               <data bookmark="xmlBookmarkKupecKraj">Zagreb</data>
                               <br><br><dataSection bookmark="KupacOibIliPdvIDBroj" removeEmpty="true">OIB / PDV ID broj: <data>123456789</data></dataSection>
                       </p>

                       <p id="podaci-racun">
                               <strong>Račun br.: <data bookmark="BrojDokumenta">01-0001-1</data></strong>
                               <br><br><data bookmark="MjestoIzdavanjaDokumenata">Zagreb</data>, dana:
                               <data bookmark="DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna">13/03/2017 10:52</data>
                               <br>Dospijeće: <data bookmark="DatumDospijeca">27/03/2017</data>
                               <br>Datum isporuke: <data bookmark="DatumPrometa">01/03/2017</data>
                               <br><br>Način plaćanja: <data bookmark="NacinPlacanja">gotovina</data>
                               <br>TRR: <data bookmark="TRR">12345-67890</data>
                               <br>Poziv na broj: <data bookmark="PozivNaBroj">123-4567</data>
                       </p>
                       <div class="clr"></div>
               </section>
       ...


Kao što prikazuje primjer, podaci se ispisuju unutar HTML oznake data. Ime bookmarka s podacima definira atribut bookmark.

Ako želimo da se ispred podatka ispiše određeni tekst samo u slučaju postojanja podatka u bookmarku (npr tekst OIB / PDV ID broj: samo u slučaju ako je na računu iskazan taj podatak), tada cijeli odjeljak HTML upišemo unutar oznake dataSection, kojem u atributu bookmark zadamo na koji se bookmark odnosi.U slučaju potrebe za više uvjeta za ispis određenog podatka, moguće je korištenje ugnježđenih oznaka dataSection, u tom slučaju se oznake definiraju rednim brojem (dataSection, dataSection2,...); maksimalno je moguće koristiti 5 ugnježđenih atributa dataSection.

Donji primjer pokazuje kako se ispisuje država kupca ukoliko se radi o stranom kupcu/državi te da će se podatak ispisati samo ukoliko on postoji upisan u podacima o kupcu:

...
<dataSection bookmark="KupacDrzavaSamoStrane" removeEmpty="true">
       <dataSection2 bookmark="KupacDrzava" removeEmpty="true">
               <data bookmark="KupacDrzava">Austrija</data>
       </dataSection2>
</dataSection>
...


U dataSection možemo s atributom removeEmpty="true" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju prisutnosti podatka unutar bookmarka na kojeg se odnosi dataSection. Ukoliko podatka u bookmarku nema, tada će cijeli sadržaj dataSection biti ispušten iz konačnog dokumenta. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

U dataSection možemo s atributom showOnValue="podatak" zadati, da se odjeljak HTML unutar dataSection ispiše samo u slučaju da je vrijednost bookmarka podatka jednaka vrijednosti upisanoj u atributu showOnValue. Na ovaj način možemo određene dijelove dokumenta HTML uvjetno generirati samo u slučaju prisutnosti određenog podatka na računu.

Donji primjer pokazuje kako će se podatak za ukupni iznos ispisan slovima pokazati samo u slučaju da je valuta računa hrvatska kuna.

...
<dataSection bookmark="NovcanaValuta" showOnValue="HRK">
       <data bookmark="UkupnoZaPlacanjeSlovima">stopedeset</data>
</dataSection>  
...

1.6.10.2.2.4 Ispis stavki u tablici

Primjer dolje prikazuje način oblikovanja i zadavanja pozicija za ispis podataka o stavkama dokumenta. Oznaka dataTableRow predstavlja odjeljak HTML, koji se ponavlja za svaku stavku. Pri svakom ponavljanju se oznake data popune podacima sljedeće stavke dokumenta.

...
<dataTable bookmark="Stavke">
       <table>
       <tr>
               <th>Poz.</th>
               <th align="left">Vrsta robe - usluge</th>
               <th>Kol.</th>
               <th>JM</th>
               <th align="right">Cijena bez PDV-a</th>
               <th>Rab. %</th>
               <th align="left">PDV %</th>
               <th>Vrijednost bez PDV-a</th>
       </tr>

       <dataTableRow bookmark="Stavke">
               <tr>
                       <td><data bookmark="StavkePozicijaSTockom">1.</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeOpis">Testni artikl</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeKolicina">10,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkeJedinicaMjere">kom</data></td>
                       <td align="right"><data bookmark="StavkeCijenaBezPDV">100,00</data></td>
                       <td><data bookmark="StavkePopust">5</data></td>
                       <td align="left"><data bookmark="StavkeStopaPDV">25</data>%</td>
                       <td><data bookmark="StavkeIznosBezPDV">1050,00</data></td>
               </tr>
       </dataTableRow>

       <dataSample>
               <tr>
                       <td>2</td>
                       <td>Drugi artikl</td>
                       <td>15</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>114,162</td>
                       <td>19</td>
                       <td>193,687</td>
                       <td>150,471</td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>3</td>
                       <td>Zadnji artikl u tablici</td>
                       <td>5</td>
                       <td>kom</td>
                       <td>155,450</td>
                       <td>11</td>
                       <td>131,949</td>
                       <td>100,868</td>
               </tr>
       </dataSample>
</table>
</dataTable>
...


Na primjeru je vidljiva i oznaka dataSample, koju koristimo prilikom oblikovanja HTML dokumenta. Taj dio koda unutar oznake dataSample se prilikom generiranja ispisa ignorira. Taj je dio koda namjenjen samo lakšem oblikovanju predloška i neće biti uključen u konačni dokument.

1.6.10.2.2.5 Kako uključimo slike

U predložak možemo uključiti željeni broj slika, koje koristimo za logotip ili predispisane potpise na dokumentima. Slike dodajemo korištenjem HTML oznake img te ih preko atributa src referenciramo putem relativne lokacije gledano na lokaciju datoteke doc_template.html. Slike dodajemo u arhivu ZIP kao odvojene datoteke ili ih zakodiramo u base64 i dodamo na način "inline" unutar datoteke HTML.

Ako koristite slike u zasebnim datotekama (PNG, JPEG, GIF), tada će biti uključene samo u ispis dokumenta u formatu PDF. Ukoliko želite dokumente ispisivati iizravno iz preglednika uporabom formata HTML, tada datoteke moraju biti uključene u HTML na način "embedded base64 data".

1.6.10.2.2.6 Kako uključimo ispis bar koda i slika artikala na dokument

Slike za koje postoji bookmark možemo dodati na dokument korištenjem uobičajene HTML oznake img, gdje umjesto atributa src upotrijebimo atribut bookmark i u njemu navedemo ime bookmarka sa slikom. Uporaba bookmarka za slike je prikazana na sljedećem praktičnom primjeru, koji prikazuje ispis bar koda:

...
<div id="barcode">
  <img bookmark="BarkodZaPlacanje">
</div>
...

Za ispis barkodova (QR, PDF417,..) se koristi oznaka img kao što je prikazano na prethodnom primjeru.

Za popis mogućih bookmarka pogledajte poglavlje s popisom svih bookmarka [1.6.10.2.3] ili kontaktirajte našu tehničku podršku za pomoć.

U predlošcima pripremljenima u jeziku HTML možete svaki bookmark upotrijebiti željeni broj puta.

1.6.10.2.2.7 Kako napraviti rekapitulaciju za strane valute?

Na donjim primjerima ćemo pokazati kako napraviti rekapitulaciju za domaću valutu i rekapitulaciju za strane valute, te kako će izgledati kod za prepoznavanje valute u kojoj je izdan račun. Obadvije tablice moraju biti u HTML predlošku, kako bi se odgovarajuća tablica mogla ispisati.

Prvi primjer je tablica rekapitulacije za domaću valutu (HRK):

<div id="total-domestic">
       <table>
               <tr>
                       <td>Kontrolna količina:</td>           
                       <td><data bookmark="KontrolnaKolicina">1,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Rekapitulacija PDV-a:</td>          
                       <td>HRK</td>            
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">100,00</data></td>    
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">100,00</data></td>       
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>       
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">25,00</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu HRK:</td>         
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">125,00</data></td>   
               </tr>
       </table>
</div>

Id total-domestic ćemo koristiti za prikazivanje odnosno sakrivanje tablice rekapitulacije ovisno o valuti.

Drugi primjer je tablica rekapitulacije za strane valute:

<div id="total-foreign" style="display: none;">
       <table>
               <tr>
                       <td></td>
                       <td>HRK</td>
                       <td><data bookmark="NovcanaValuta"></data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Ukupni iznos bez PDV-a:</td>        
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDVUDomVal">65,02</data></td>      
                       <td><data bookmark="UkupnoBezPDV">8,77</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Osnovica 25%:</td>          
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2UDomVal">65,02</data></td>
                       <td><data bookmark="OsnovaPDV2">8,77</data></td>        
               </tr>
               <tr>
                       <td>PDV 25%:</td>               
                       <td><data bookmark="IznosPDV2UDomVal">16,24</data></td>
                       <td><data bookmark="IznosPDV2">2,19</data></td>
               </tr>
               <tr>
                       <td>Za uplatu:</td>             
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatuUDomVal">81,25</data></td>    
                       <td><data bookmark="UkupnoZaUplatu">10,96</data></td>
               </tr>
       </table>
</div>


Za rekapitulaciju u stranim valutama smo postavili style="display: none;", odnosno da se ta tablica po preuzetim postavkama ne prikazuje, s obzirom da je preuzeta rekapitulacija u domaćoj valuti.Za tablice se može koristiti željeni broj redova odnosno podataka, te odgovarajućih bookmarka.

Na početku oznake body ćemo dodati div oznaku s bookmarkom NovcanaValuta pomoću koje ćemo odrediti valutu računa te samim time odrediti koja tablica rekapitulacije će se ispisati.

<body onLoad="toggleTotalsRecapitulation();">
<div id="currencyPlaceHolder">
       <data bookmark="NovcanaValuta"></data>
</div>
...


Id currencyPlaceHolder koristimo za dohvaćanje valute računa, primjer kako ga koristiti unutar javascript koda je naveden u daljnjem tekstu.S obzirom da navedeni div koristimo samo za određivanje valute, te njegova prisutnost nije potrebna na računu, pomoću sljedećeg CSS koda ćemo prikazati kako ga sakriti odnosno kako da se taj podatak ne ispisuje na računu.

<html>
       <head>
               <style>
                       #currencyPlaceHolder{
                               position: absolute;
                               top: -10000px;
                               left: -10000px;
                       }
               </style>
       </head>
<body>
...


Sljedeći odjeljak javascript koda postavljamo na vrhu HTML dokumenta unutar oznake head. Unutar njega je napisana funkcija toggleTotalsRecapitulation koja pomoću već navedenoga id-a currencyPlaceHolder dohvaća valutu računa, te pomoću nje određuje koja tablica rekapitulacije će se prikazati na računu.

<head>
 
<script type="text/javascript">
       function toggleTotalsRecapitulation(){
               var currencyPlaceHolder = document.getElementById("currencyPlaceHolder");
               if(currencyPlaceHolder){
                       var totalDomestic = document.getElementById("total-domestic");
                       var totalForeign = document.getElementById("total-foreign");

                       if(currencyPlaceHolder.innerText  == "HRK"){
                               totalDomestic.style.display = "initial";

                               if(totalForeign){
                                       totalForeign.style.display = "none";
                               }
                       }
                       else{
                               totalForeign.style.display = "initial";
                               if(totalDomestic){
                                       totalDomestic.style.display = "none";
                               }
                       }
               }
       }
</script>
 
</head>


Da bi gornji odjeljak koda radio, potrebno je pozvati funkciju unutar oznake body na sljedeći način:


<body onload="toggleTotalsRecapitulation()">
 


1.6.10.2.2.8 Opće upute za oblikovanje predložaka u jeziku HTML

Prilikom oblikovanja predložaka u jeziku HTML slijedite smjernice za oblikovanje HTML dokumenata za ispis. Umjesto relativnog pozicioniranja možete koristiti apsolutno pozicioniranje i mjernu jedinicu mm (milimetar). Za zahtjevnije predloške preporučamo da posao prepustite profesionalcima.

Više smjernica za oblikovanje dokumenata HTML za ispis na pisaču pronaći ćete na internetu, npr. https://www.smashingmagazine.com/2015/01/designing-for-print-with-css/.

 

1.6.10.2.3. Bookmark odnosno knjižne oznake za predložak


Kada želite oblikovati predložak za ispis dokumenta u MS Word-u, koristite se određenim knjižnim oznakama tj. bookmark-ima. Uporaba svih bookmark-a kod izrade jednog predloška nije obavezna.

Za ispis podataka o tvrtci, možete koristiti sljedeće bookmarke:

TvrtkaNaziv Naziv tvrtke.
TvrtkaUlica Ulica tvrtke.
TvrtkaPostanskiBrojMjesto Poštanski broj i mjesto tvrtke.
TvrtkaDrzava Država tvrtke.
TvrtkaTelefonskiBr Telefonski broj tvrtke.
TvrtkaFax Fax tvrtke.
TvrtkaMobitelBr Broj mobitela tvrtke.
TvrtkaEmail E-mail adresa tvrtke.
TvrtkaInternetStranica Internetska stranica tvrtke.
TvrtkaOIB OIB tvrtke.
TvrtkaPorezniBr Porezni broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBr PDV ID broj tvrtke.
TvrtkaPdvIdBrZaProdajuUEU PDV ID broj za prodaju u EU.

Za ispis tekstova, koji su pozicionarni na vrhu ili dnu dokumenta, iznad ili ispod zaračunanih stavki ili pak kao završni tekst dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

TekstIznadTekst, koji se ispisuje iznad stavki na dokumentu.
TekstIspodTekst, koji se ispisuje ispod stavki na dokumentu.
TekstIspodLijevoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta lijevo.
TekstIspodDesnoTekst, koji se ispisuje na dnu dokumenta desno.
DokumentPocetniTekst Poćetni tekst na dokumentu.
DokumentTekstIspodZavršni tekst dokumenta. Odnosi se na tekst, koji se upisuje direktno na dokumentu, u polju 'Završni tekst na dokumentu'.
DokumentZavrsniTekstKlauzule Ispis klauzule za vrstu prodaje koja se ispisuje u određenim primjerima.
DokumentZaglavljeTekstTekst koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta, ukoliko nije upisan, ispisati će se podaci tvrtke iz postavki.
DokumentPodnozjeTekstTekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta.

Za ispis podataka o poslovnim partnerima (naziv, sjedište, kontaktni podaci i dr.), koristiti možete slijedeće bookmarke:

SifraPartneraŠifra partnera, upisana u podacima o partneru.
SifraPartnera2Šifra partnera. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
SifraKupcaŠifra kupca, upisana u podacima o kupcu.
SifraKupca2Šifra kupca. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNazivNaziv kupca.
KupacNazivDuploNaziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNazivDuplo2Naziv kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Naziv kupca u redu za dodatni naziv.
KupacNaziv2DuploNaziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacNaziv2Duplo2Naziv kupca u redu za dodatni naziv. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupecNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
KupacKontaktnaOsoba Ime i prezime kontaktne osobe.
KupacUlicaUlica kupca.
KupacUlicaIzPartnera Ulica kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacUlicaDuploUlica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacUlicaDuplo2Ulica kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto kupca.
KupacPostaMjestoDuploPoštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaMjestoDuplo2Poštanski broj i mjesto kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaSamo poštanski broj kupca.
KupacPostaIzPartnera Samo poštanski broj kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacPostaDuploSamo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacPostaDuplo2Samo poštanski broj kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoMjesto sjedišta kupca.
KupacMjestoIzPartnera Mjesto sjedišta kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacMjestoDuploMjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacMjestoDuplo2Mjesto sjedišta kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše više puta.
KupacDrzavaDržava kupca.
KupacDrzavaIzPartnera Država kupca. Podatak se uzima iz šifrarnika (promjene u šifrarniku evidentiraju se i na dokumentu).
KupacDrzavaDuploDržava kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacDrzavaSamoStraneDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske.
KupacDrzavaSamoStraneDuploDržava kupca se ispiše samo u slučaju, ako nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacFaxFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacFaxDuploFAX broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacEmailElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca.
KupacEmailDuploElektronička adresa kupca ukoliko je upisana u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
KupacTelefonTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
KupacTelefonDuploTelefonski broj kupca ukoliko je upisan u podacima kupca. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
MobitelBroj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca.
Mobitel2Broj mobilnog telefona kupca ukoliko je upisan u podacima kupca u slučaju kada se podatak mora na dokumentu ispisati dva put.
KupacOIBOsobni identifikacijski broj kupca.
KupacPIBStariMatični broj kupca.
KupacOibIliPdvIDBrojOIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU.
KupacOibIliPdvIDBroj2OIB kupca tj. PDV ID broj kupca, ako je kupac iz EU. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
KupacNapomene Napomene na kupcu.
DobavljacNazivNaziv dobavljača.
DobavljacNaziv2Naziv dobavljača. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
DobavljacNazivIzPartnera Ispis naziva partnera iz šifrarnika (u slučaju kada je naziv na adresi za ispostavljanje računa drugačiji od cijelog naziva partnera u šifrarniku).
DobavljacUlicaUlica dobavljača.
DobavljacPostaMjestoPoštanski broj i mjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacPostaPoštanski broj dobavljača.
DobavljacMjestoMjesto sjedišta dobavljača.
DobavljacDrzavaDržava dobavljača.
DobavljacDrzavaSamoStraneDržava dobavitelja, koja se ispiše samo u slučaju, kada dobavljač nije iz Hrvatske.
DobavljacKupacOibIliPdvIdBrojOIB dobavljača tj. PDV ID broj dobavljača, ako je dobavljač iz EU.
DobavljacFaxBroj fax-a dobavljača.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača.
TekstOibIliPdvIDBroj

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja:

 • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
 • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.
TekstOibIliPdvIDBroj2

Tekst za ispis OIB-a ili PDV ID broja (koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.):

 • ako je kupac iz Hrvatske, ispiše se tekst OIB,
 • ako je kupac iz EU, ispiše se tekst PDV ID broj.

Za ispis podataka o dokumentu (broj dokumenta, datum izdavanja, podaci za plaćanje i dr.), koristiti možete sljedeće bookmarke:

BrojDokumentaBroj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje).
BrojDokumenta2Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
BrojDokumenta3Broj dokumenta (račun, ponuda, račun za predujam, knjižno odobrenje) u slučaju kada želimo da se podatak ispiše tri puta.
MjestoIzdavanjaDokumenataMjesto izdavanja dokumenta.
DatumDokumentaDatum izdavanja dokumenta.
DatumDokumenta2Datum izdavanja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OIBOsobni identifikacijski broj izdavatelja dokumenta.
TRRBroj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta.
TRR2Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
TRR3Broj transakcijskog računa izdavatelja dokumenta. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBANIBAN broj transkacijskog računa izdavatelja.
IBAN2IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IBAN3IBAN broj transkacijskog računa izdavatelja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše tri puta.
SWIFTSWIFT broj transkacijskog računa izdavatelja.
PozivNaBrojPoziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem.
PozivNaBroj2Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBroj3Poziv dokumenta po modulu 05 s kontrolnim brojem. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
PozivNaBrojPoModelu00Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja.
PozivNaBrojPoModelu002Poziv dokumenta po modulu 00 tj. 00, kojem slijedi broj dokumenta bez kontrolnog broja. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše više puta.
NarudzbaVeza na narudžbu.
VezaNarudzbaKupcaNarudzba Ispis podatka "narudžba" iz narudžbe kupca u slučaju ako račun ima vezu na narudžbu kupca.
MjestoTroskaMjesto troška.
MjestoTroska2Mjesto troška. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podataka ispiše više puta.
MjestoTroskaOpisOpis mjesta troška.
IzSkladista Naziv skladišta.
PoslovnaJedinica Oznaka poslovne jedinice.
BrojUgovora Broj ugovora.
DokumentIzdaoIme i prezime korisnika, koji je izdao dokument.
DokumentIzdaoTelefon Broj telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitel Broj mobitela izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoMobitelIliTelefonBroj mobitela ili telefona izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoEmail E-mail adresa izdavatelja dokumenta.
DokumentIzdaoSifraPartneraŠifra zaposlenika - korisnika, koji je izdao dokument.
KontrolnaKolicinaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata.
KontrolnaKolicinaBezDecimalkiIspis ukupne količine svih stavki na dokumentu, bez decimala.
KontrolnaKolicinaIliNistaU taj bookmark upisuje se svota količine svih stavki na dokumentu. Podatak se koristi za kontrolu količine kod ručnog unosa dokumenata. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.
NacinDostaveNačin dostave, upisan na dokumentu. Kod otpremnice se odnosi na način otpreme.
AdresaIsporukeCijela adresa isporuke upisana na dokumentu.
AdresaIsporukeDuploCijela adresa isporuke upisana na dokumentu. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdresaIsporukeNazivNaziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdresaIsporukeNaziv2Naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIsporukeDodNazivIliPreuzetiNazivDodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
AdrIspUlicaUlica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspUlica2Ulica pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspPostaPoštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPosta2Poštanski broj pri adresi isporuke, ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.
AdrIspGradMjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspGrad2Mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspPostaGradPoštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspPostaGrad2Poštanski broj i mjesto pri adresi isporuke, u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaDržava pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspDrzava2Država pri adresi isporuke u slučaju ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspDrzavaSamoStraneDržava pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske.
AdrIspDrzavaSamoStrane2Država pri adresi isporuke u slučaju kada kupac nije iz Hrvatske. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspTelefonTelefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspTelefon2Telefon pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
AdrIspFaxFax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke.
AdrIspFax2Fax broj pri adresi isporuke ako se dokument šalje na adresu isporuke. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNazivNaziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaNaziv2Dodatni naziv pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše dodatni naziv kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaUlicaUlica pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše ulica kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostarskiBrPoštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaMjestoMjesto pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaPostaMjestoMjesto i poštanski broj pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše mjesto i poštanski broj kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaDrzavaDržava pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše država kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaTelefonTelefon pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše telefon kupca iz dokumenta.
DostavnaIliPreuzetaAdresaFaxFax pri adresi isporuke, ukoliko nije upisan zatim se ispiše fax kupca iz dokumenta.
DokumentTekstIspodArtikli Ispis komercijalno tehničkih uvjeta ili drugog teksta koji se ispisuje na dnu dokumenta iz artikla.

Za ispis podatka na računu zahtjevanih iz naslova fiskalizacije, koristiti možete sljedeće bookmarke:

JIRJedinstveni identifikator računa.
NazivPlusJIRUz JIR se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
ZastitniKodIzdavateljaZaštitni kod izdavatelja.
NazivPlusZKIUz ZKI se ispiše i naziv/opis polja (značenje podatka).
DatumIVrijemeIzdavanjaRacuna Datum i vrijeme izdavanja računa.
DatumIzdavanjaRacuna Datum izdavanja računa.
VrijemeIzdavanjaRacunaVrijeme izdavanja računa.
NacinPlacanjaNačin plaćanja računa.
PoslovniProstorNaziv/oznaka poslovnog prostora u kojem je izdan račun.
NaplatniUredjajNaplatni uređaj.

Za ispis podatka o ovjeri dokumenta, koristiti možete sljedeće bookmarke:

KontrolorKnjigovodstveneIspraveKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaKontrolor knjigovodstvene isprave. Oznaka osobe koja je ovjerila dokument. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Uz te bookmark-e su za pojedinačne dokumente (račune [1.6.10.2.4], račune za predujam [1.6.10.2.5], knjižna odobrenja [1.6.10.2.6], ponude [1.6.10.2.7]) na raspolaganju dodatni bookmark-i.

Za tabelu stavki je potrebno izraditi naslovni redak, koji može sadržavati slijedeće bookmarke (stupce):

StavkePozicijaRedni broj stavke.
StavkePozicijaSTockomRedni broj stavke s točkom.
StavkeSifraArtiklaŠifra artikla za stavku.
StavkePrimarnaSkupinaArtikala Ispis primarne skupine artikla na stavci.
StavkeSekundarnaSkupinaArtikala Ispis sekunadarne skupine artikla na stavci.
StavkeBarCodeBar code artikla.
StavkeLOTLOT broj artikla.
StavkeKataloskiBrojKataloški broj artikla.
StavkeSerijskiBrojevi Serijski broj artikla.
StavkeOpisOpis stavke.
StavkeDugiOpisDuži opis stavke za artikl.
StavkeOpisSDuzimOpisomKratki i duži opis artikla.
StavkeArikalDodAtribut1Prvi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut2Drugi dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut3Treći dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeArikalDodAtribut4Četvrti dodatni atribut za artikal, upisan u podacima o artiklu.
StavkeKomadaNaKgSaKolicinom Ispis komada na mjernu jedinicu s količinom (količina / težina artikla), zaokruženo bez decimala.
StavkeDobavljacArtiklaDobavljač artikla.
StavkeMarkaArtiklaMarka artikla.
StavkeKolicinaKoličina za stavku.
StavkeKolicinaBezDecimalki Količina za stavku bez decimala.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuBezPDV Cijena komada bez PDV-a u pakiranju na stavci.
StavkeCijenaKomadaUPakiranjuSaPDVCijena komada sa PDv-om u pakiranju na stavci.
StavkeKolicinaPakiranjaKoličina pakiranja za stavku.
StavkeKolicinaSaKolicinomPakiranjaKoličina sa količinom pakiranja za stavku.
StavkeTezinaArtikla Težina artikla.
StavkeTezinaSKolicinomArtikla Težina artikla s količinom (težina * količina).
StavkeJedinicaMjereJedinica mjere za stavku.
StavkeJedinicaMjereSKolicinomPakiranjaJedinica mjere s količinom pakiranja.
StavkeJamstveniRokArtiklaJamstveni rok artikla.
StavkeCijenaBezPDVCijena stavke bez PDV.
StavkeCijenaBezPDV2DecCijena stavke bez PDV, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomCijena stavke bez PDV sa popustom.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecCijena stavke bez PDV sa popustom na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaZaTisucuKomada Cijena za tisuću komada (cijena * 1000).
StavkeCijenaSaPDVCijena stavke sa PDV-om.
StavkeCijenaSaPDV2DecCijena stavke sa PDV-om, ispisana na dva decimalna mjesta.
StavkeCijenaSaPDVZaTisucuKomada Cijena sa PDV-om za tisuću komada (cijena sa PDV-om * 1000).
StavkePopustPostotak popusta za stavku.
StavkePopust2Postotak popusta za stavku. Koristimo u slučajevima kada želimo da se ispiše dva puta.
StavkePopust2DecPostotak popusta za stavku na 2 decimale.
StavkePopustNaStavciPostotak popusta upisan na stavci.
StavkeIznosPopustaNaStavciIznos popusta izračunat na temelju postotka popusta, upisanog na stavci i ne uključuje dodatni popust na cijeli iznos dokumenta.
StavkePovratnaNaknadaVrijednostIznos zaračunate povratne naknade na stavci.
StavkePopustIznosBezPDVIznos popusta bez PDV-a.
StavkePopustIznosSaPDVIznos popusta sa PDV-om.
StavkeStopaPDVStopa PDV-a za stavku.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaVrijednost stavke bez PDV-a i bez popusta (cijena * količina).
StavkeIznosBezPDVVrijednost stavke bez PDV-a (cijena * količina popust).
StavkeIznosBezPopustaSaPDVVrijednost stavke bez popusta sa PDV-om.
StavkeIznosPDVIznos PDV-a.
StavkeIznosSaPDVVrijednost stavke sa PDV-om ((cijena * količina popust) + PDV).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Izračunata količina iz količine pakiranja (količina pakiranja / količina).
StavkeBrKomadaUPakiranjuNaKg Broj komada u pakiranju na kilograme (količina pakiranja / težina artikla).
StavkeIzracunanaKolIzKolPakiranja Količine ambalaže (količina / količina pakiranja).
StavkeVezaNarudzbaKupcaNarudzba Veza pojedinačne stavke na narudžbu kupca (ispiše se podatak "narudžba" iz te vezne naruđbe".
ItemsCostCenterDescriptionFromArticle Opis mjesta troška koje je postavljeno na artiklu u šifrarniku artikala.

Ako koristite ispis dokumenta u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

StavkePovratnaNaknadaUDomValVrijednost povratne naknade u domaćoj valuti (količina * cijena)
StavkeCijenaBezPDVUDomValCijena bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDV2DecUDomValCijena bez PDV-a sa dvije decimale u domaćoj valuti
StavkePopustIznosBezPDVUDomValIznos popusta bez PDV-a u domaćoj valuti
StavkeCijenaBezPDVSaPopustomUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti.
StavkeCijenaBezPDVSaPopustom2DecUDOmValCijena bez PDV-a i sa popustom u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkeCijenaSaPDVUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeCijenaSaPDV2DecUDomValCijena sa PDV u domaćoj valuti na dvije decimale.
StavkePopustIznosSaPDVUDomValIznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVUDomValIznos bez PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPDVBezPopustaUDomValIznos bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
StavkeIznosPDVUDomValIznos PDV-a u domaćoj valuti.
StavkeIznosSaPDVUDomValIznos sa PDV-om u domaćoj valuti.
StavkeIznosBezPopustaSaPDVUDomValIznos bez popusta i sa PDV u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Stavke .

U slučaju kada predložak ne sadrži oznaku Stavke  u tabeli gdje se nalazi red za stavke, stavke se neće ispisati na računu.

Za svote stavki su na raspolaganju slijedeći bookmark-i:

UkupnoBezPopustaSaPDVSvota iznosa stavki sa PDV i bez popusta.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacSvota iznosa stavki po tipu računa i bez popusta (maloprodajni - sa PDV-om, veleprodajni - bez PDV-a).
UkupnoIznosPopustaSaPDVUkupni iznos popusta sa PDV.
UkupanIznosPopustaStavkiUkupan iznos popusta, zadanog na stavkama dokumenta.
PopustNaCijeliIznosDokumentaPrikaz postotka popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
IznosPopustaNaCijeliIznosDokumentaPrikaz iznosa popusta, zadanog na cijeli iznos dokumenta.
UkupnoBezPDViPopustaSvota iznosa stavki bez PDV-a i popusta.
UkupnoPovratnaNaknadaSvota iznosa povratne naknade, zaračunate na dokumentu.
UkupnoIznosPopustaUkupni iznos popusta.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ).
UkupnoPopustPostotak popusta na cijeli iznos računa.
UkupnoBezPDVSvota iznosa postavki bez PDV-a.
UkupnoBezPDV2Svota iznosa postavki bez PDV-a. Koristimo u slučajevima kada želimo da se taj podatak ispiše dva puta.
UkupnoNeoporezivoUkupno neoporezivi iznos.
UkupnoOslobodjeniPrometUkupni oslobođeni promet.
StopaPDV0Stopa PDV 0%.
StopaPDV1Stopa PDV 13%.
StopaPDV2Stopa PDV 25%.
StopaPDV3Stopa PDV 5%.
IznosPDVUkupni iznos PDV-a.
OsnovaPDV0Ukupno osnovica za PDV po stopi 0%.
IznosPDV0Ukupni iznos PDV-a po stopi 0%.
OsnovaPDV1Ukupno osnovica za PDV po stopi 13%.
IznosPDV1Ukupni iznos PDV-a po stopi 13%.
OsnovaPDV2Ukupno osnovica za PDV po stopi 25%.
IznosPDV2Ukupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3Ukupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDV3Ukupno iznos PDV-a po stopi 5%.
NovcanaValutaNovčana valuta dokumenta.
UkupnoZaUplatuUkupno iznos za platiti.
UkupnoZaPlacanje2Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati dva puta.
UkupnoZaPlacanje3Ukupan iznos za platiti. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora taj iznos ispisati tri puta.
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUkupno za platiti ispisano slovima.
UkupnoVecPlacenoDo sada primljene uplate.
UkupnoOstatakZaPlacanjeOstaje za platiti.
UkupnoOstatakZaPlacanje2Ostaje za platiti. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva puta.
TecajZaPlacanjeHRKTečaj po kojem su preračunati iznosi za ispis računa u stranoj valuti.
UkupnoZaPlacanjeHRKUkupni iznos za uplatu u HRK.
UkupnoZaPlacanjeEURUkupni iznos za uplatu u EUR, neovisno o valuti dokumenta.
UkupnoZaPlacanjeEURHRUkupni iznos za uplatu u EUR koji koristi konverziju na datum izdavanja dokumenta, ispisuje se ukoliko je dokument u valuti HRK i izdan nakon 01.07.2022.
UkupniIznosOtvoreniSaldoUkupno preostali iznos.
UkupniIznosSIznosomOtvoreniSaldo

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

Ako koristite ispis dokumenata u dvije valute, na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

UkupnoPovratnaNaknadaUDomValUkupni iznos povratne naknade.
UkupnoBezPDViPopustaUDomValUkupno bez PDV-a i popusta u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaSaPDVUDomValUkupno bez popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacUDomValUkupno iznos bez popusta sa PDV-om prema tipu računa, u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivnoUDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaPozitivno2UDomValUkupno iznos popusta pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaUDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopusta2UDomValUkupni iznos popusta u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivnoUDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDVPozitivno2UDomValUkupni iznos popusta sa PDV pozitivno (bez predznaka - ) u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoIznosPopustaSaPDVUDomValUkupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti.
UkupnoIznosPopustaSaPDV2UDomVal Ukupni iznos popusta sa PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
OsnovaPDV0UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 0%.
OsnovaPDV1UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 13%.
OsnovaPDV2UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 25%.
OsnovaPDV3UDomValUkupno osnovica za PDV po stopi 5%.
IznosPDVUDomValUkupni iznos PDV-a.
IznosPDV0UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 0%.
IznosPDV1UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 13%.
IznosPDV2UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 25%.
IznosPDV3UDomValUkupni iznos PDV-a po stopi 5%
UkupnoBezPDVUDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti.
UkupnoBezPDV2UDomValUkupno bez PDV u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
IznosSaPDV0UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 0%.
IznosSaPDV1UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 13%.
IznosSaPDV2UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 25%.
IznosSaPDV3UDomValUkupni iznos sa PDV o stopi 5%.
UkupnoZaUplatuUDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti.
UkupnoZaUplatu2UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše dvaput.
UkupnoZaUplatu3UDomValUkupno za uplatu u domaćoj valuti, ako želimo da se taj podatak ispiše triput.
UkupnoVecPlacenoUDomValUkupno već plaćeni iznos.
UkupnoOstatakZaPlacanjeUDomValUkupno ostatak za uplatu.
UkupnoOstatakZaPlacanje2UDomValUkupno ostatak za uplatu, ako želimo da se podatak ispiše dvaput.
UkupnoTezinaArtikla Ukupna težina artikala s obzirom na količinu.
UkupnoTezinaArtiklaIzJediniceMjere Ukupna težina artikla iz jedinice mjere.
UkupnoTezinaArtikalaIliNista Ukupna težina artikala s obzirom na količinu. Ispis glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke.

Za ispis specifikacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVStopaSpecPostotakIspis stope PDV-ja kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVIspis iznosa PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecIznosPDVUDomValIspis iznosa PDV-ja kod specifikacije PDV-a u domaćoj vlauti
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVOsnovica PDV-a kod specifikacije PDV-a
PDVStopaSpecOsnovicaZaPDVUDomValIspis osnovice PDV-a kod specifikacije PDV-a u domaćoj valuti

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVStopaSpec .

Za ispis rekapitulacije PDV-a, možete koristiti sljedeće bookmarke:

PDVRekapitulacijaOpis Opis retka za rekapitulaciju PDV-a (npr. Ukupni iznos bez PDV)
PDVRekapitulacijaIznosUDomVal Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a u domaćoj valuti (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznos Iznos retka za rekapitulaciju PDV-a
PDVRekapitulacijaIznosUPDVValIznos retka za rekapitulaciju PDV-a u valuti obračuna PDV-a (za ispis dokumenta u dvije valute)

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacija .

Dodatni bookmarki za upotrebu u HTML predlošcima:

Osim gore navedenih bookmarka, koji se mogu koristiti i u Word i u HTML predlošcima, postoje određeni bookmarki koje su namijenjeni samo za upotrebu u HTML predlošcima:

DokumentZaglavljeHtmlSlikaLogotip za zaglavlje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentPodnozjeHtmlSlikaLogotip za podnožje dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlike Povećanje logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjet Ispis prvog retka teksta podebljano u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipa Širina prostora za logotip u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipa Pozicija logotipa u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTeksta Poravnanje teksta u zaglavlju dokumenta u Html formatu (postavke izgleda dokumenata).
DokumentSkeniraniPotpisSlikaSkenirani potpis (postavke izgleda dokumenata).
BarkodZaPlacanjeKoristi se za ispis PDF14 koda.
EUraBarkodKoristi se za ispis eURA koda.
FiskalniQRKodKoristi se za ispis QR koda za provjeru fiskalizacije.
StavkeSlikaArtiklaSlika artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki).
StavkeBarCodeGrafikaBarkod artikla pojedinačne stavke (upotreba u tablici stavki)
DocumentIdentifierCodeBoolUvjet s kojim se određuje da li će se ispisati barkod za otvaranje dokumenata u programu, opcija se nalazi u postavkama tvrtke pod Poslovanje-Pri ispisu dokumenata prikaži bar kod identifikatora dokumenta.
DocumentIdentifierQRBarkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je QR kod.
DocumentIdentifierBarcode128Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 128.
DocumentIdentifierBarcode39Barkod za otvaranje dokumenta unutar programa, vrsta je barkod 39.

Za internet trgovine koje podatak o popustu ne šalju u svojim podacima u internet trgovinu e-racuni.com, smo dodali mogućnost korištenja novih bookmarka za ispis istih:

Bookmarci kada je akcija izračunata iz najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubtToVATAndPricTypeWLowSalPriIspis najniže prodajne cijene u zadnjih 30 dana (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLowestSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLowSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLowSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima najniža prodajna cijena artikla u zadnjih 30 dana (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLowSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na najnižu prodajnu cijenu u zadnjih 30 dana i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

Bookmarci kada je akcija izračunata iz zadnje prodajne cijene:

Bookmarci za tablicu stavki:

ItemsArticleCachedBoolPodatak o tome da li je stavka na računu artikl iz šifrarnika (0) ili ručno dodana stavka na dokument (1)
ArtPriBySubToVATAndPricTypeWLastSalPriIspis zadnje prodajne cijene artikla (u valuti dokumenta)
ItemsActionDiscWithLastSalesPriceIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)
ItemsActionDiscWithoutDecWithLastSalPriIspis izračunatog popusta (%) glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena) bez decimala (zaokruženo)

Bookmarci za ispis skupnih vrijednosti - rekapitulacije:

ActDiscAmWODiscByPricTypeWithLastSalPriUkupni iznos bez popusta, u obzir se uzima zadnja prodajna cijena artikla (ukoliko nije bilo prodaje, uzima se cijena iz šifrarnika)
ActDiscAmDiscByPricTypeWithLastSalPriceUkupni iznos popusta svih stavki, popust se računa glede na zadnju prodajnu cijenu artikla i cijene uvežene iz internet trgovine (akcijska cijena)

 

1.6.10.2.4. Dodatni bookmark-i za račun


Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za račun:

DatumDospijecaDatum dospijeća računa.
DatumDospijeca2Isto kao prije, datum dospijeća računa. Oznaka se koristi u slučaju, kada se na računu mora ispisati datum dospijeća dva put.
RokPlacanjaBrojDanaBroj dana od datuma izdavanja dokumenta do dana dospijeća (npr. rok plaćanja 8 dana).
DatumPrometaDatum obavljenog prometa. U slučaju, kada za datum prometa unesete razdoblje od - do, na računu će se ispisati npr. 1.1.2013. - 31.1.2013.
MjesecPrometaMjesec i godina prometa. Npr. ako na računu unesete datum prometa 31.1.2013, na ispisu računa će se pod tom oznakom ispisati SIJEČANJ 2013.
DatumZadnjegPlacanja Datum zadnjega plačanja zabilježenog na računu, ako je račun već plaćen ucjelosti, datum punog plaćanja računa.
VezaPonudaAko je račun izdan iz ponude ili predračuna -> broj ponude ili predračuna.
VezaPonudaDatumAko je račun izdan iz ponude ili predračuna -> datum ponude ili predračuna.
VezaNarudzbaKupcaAko račun ima vezu na narudžbu kupca -> broj dokumenta narudžba kupca.
VezaNarudzbaKupcaDatumAko račun ima vezu na narudžbu kupca -> datum dokumenta narudžba kupca.
VezaOtpremnicaBroj otpremnice izdane iz računa, te dodatno podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu.
VezaOtpremnicaReferencaDokumenataAko je iz računa izdana otpremnica -> broj otpremnice.
VezaOtpremnicaReferencaRucniUnosAko je podatak o otpremnici ručno unesen u podacima o računu.
VezaRezervacijaBroj rezervacije na temelju koje je bio izdan račun.
VezaRacunZaPredujamAko je račun izdan iz računa za predujam -> broj računa za predujam.
TekstIBrojOriginalaIliStornoDokumentaIspis naziva i broja originalnog ili storniranog dokumenta.
TekstOriginalaIliStornoDokumentaIspis teksta naziva originalnog ili storniranog dokumenta.
BrojStorniranogDokumentaIspis broja storniranog dokumenta.
BrojStornoDokumentaIspis broja storno dokumenta.
DokumentJamstvoJamstveni tekst upisan na skupini artikla.

Na predlošcima za ispis računa koji sadrže i obračunate iznose po računima za predujam, dodajte sljedeće bookmarke:

UkupnoVecPlacenoPredujamIspis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam.
UkupnoVecPlacenoPredujamUDomValIspis već plaćenog iznosa računa po računu za predujam u domaćoj valuti.
UkupnoOstatakZaUplatuPredujamIspis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova.
UkupnoOstatakZaUplatuPredujamUDomValIspis preostalog iznosa za uplatu, po obračunatim iznosima predujmova u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV1PredujamIspis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV1PredujamUDomValIspis osnovice za 13% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV2PredujamIspis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV2PredujamUDomValIspis osnovice za 25% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoOsnovicaPDV3PredujamIspis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom.
UkupnoOsnovicaPDV3PredujamUDomValIspis osnovice za 5% PDV od već plaćenog iznosa računa s predujmom u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV1PredujamIspis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV1PredujamUDomValIspis iznosa PDV 13% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV2PredujamIspis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV2PredujamUDomValIspis iznosa PDV 25% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
UkupnoStopaPDV3PredujamIspis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu.
UkupnoStopaPDV3PredujamUDomValIspis iznosa PDV po stopi 5% od već plaćenog iznosa po predujmu u domaćoj valuti.
StopaPDV1PredujamIspis stope PDV-a u obliku "13%" za račun za predujam
StopaPDV2PredujamIspis stope PDV-a u obliku "25%" za račun za predujam
StopaPDV3PredujamIspis stope PDV-a u obliku "5%" za račun za predujam
UkupnoOstatakPDV1PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 13% za uplatu.
UkupnoOstatakPDV2PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 25% za uplatu.
UkupnoOstatakPDV3PredujamIspis preostalog iznosa PDV po stopi 5% za uplatu.

Na predlošku računa je moguće ispisati cijelu rekapitulaciju za obračunate iznose po računima za predujam. Za prikaz tablice je potrebno izraditi naslovni red koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

PDVRekapitulacijaOpisPredujam Opis retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (npr. Razlika PDV-a)
PDVRekapitulacijaIznosUDomValPredujam Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam (za ispis dokumenta u dvije valute)
PDVRekapitulacijaIznosPredujam Iznos retka za rekapitulaciju iznosa za predujam

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark PDVRekapitulacijaPredujam.

Na predlošku računa je moguće ispisati i rate ako smo ih na računu upisali.

Za tablicu s prikazom rata je potrebno izraditi naslovni red, koji sadrži sljedeće bookmarke (stupce):

RataRedni broj rate.
DospijeceRateIspis datuma dospijeća rate.
IznosRateIspis iznosa rate.

Ispod naslovnog reda potrebno je dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark Rate.

U slučaju ako na predložak ne dodate bookmark Rate unutar tabele, u redak za rate, tada se rate neće ispisati na računu.

Za podatke o plaćanju računa možete koristiti sljedeće bookmarke:

ZabiljezenaUplataPozicijaRedni broj zabilježenog plaćanja.
ZabiljezenaUplataDatumUplateDatum plaćanja.
ZabiljezenaUplataIznos Iznos uplate.
ZabiljezenaUplataValutaValuta uplate.
ZabiljezenaUplataNacinPlacanjaNačin plaćanja zabilježene uplate.
ZabiljezenaUplataNapomeneNapomena za uplatu.

Ispod naslovnog reda je potrebno dodati prazan red te u prvo polje staviti bookmark ZabiljezeneUplate 

 

1.6.10.2.5. Dodatni bookmark-i za račun za predujam

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične koje se koriste za oblikovanje izgleda račun za predujam:

DatumPrimljenogPredujmaDatum primljenog predujma.
DatumPrometaPredviđeni datum prometa.

 

1.6.10.2.6. Dodatni bookmark-i za knjižno odobrenje

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za knjižno odobrenje:

VezaRacunBroj računa na temelju kojeg je izdano knjižno odobrenje.
VezaRacunZaPredujamBroj računa za predujam, koji se veže na knjižno odobrenje.
DatumPrometaDatum prometa.

 

1.6.10.2.7. Dodatni bookmarki za ponudu

Uz osnovne oznake, koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za ponudu:

DatumValjanostiDatum valjanosti ponude.
KupacPonudaValjanostBrojDanaValjanost ponude u danima (upisano na kupcu)
TekstIBrojPonudePredracunaIspis Ponuda/Predračun glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke, te ispis broja dokumenta.

 

1.6.10.2.8. Dodatni bookmark-i za narudžbe dobavljaču i otpremnice

StatusDokumentaStatus dokumenta.
DatumIzvedbeRok isporuke/izvedbe (narudžba dobavljaču).
DatumIsporukeRok isporuke/izvedbe (otpremnica).
RokPlacanjaDanaRok plaćanja narudžbe u danima.
DatumPlacanjaDatum plaćanja narudžbe.
NarucioNaručitelj narudžbe.
DobavljacOIBOsobni identifikacijski broj dobavljača.
DobavljacFaxFAX broj dobavljača, ako je upisan u podacima o dobavljaču.
DobavljacEmailE-mail adresa dobavljača, ako je upisana u podacima o dobavljaču.
DobavljacTelefonTelefonski broj dobavljača, ako je upisan u podacima o dobavljaču.
VezaRacunBroj računa na koji se veže otpremnica.
VezaRadniNalog Ispis veze na radni nalog.
StavkeNabavnaCijenaNabavna cijena stavke.

 

1.6.10.2.9. Dodatni bookmark-i za opomenu


Uz osnovne bookmarke koji se mogu koristiti za sve dokumente, postoje i bookmark-i koje se koriste pri pripremi predložaka za ispis opomena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli su:

OpKonto Ispis konta.
OpOznakaZaKnjizenjeBroj otvorenog računa.
OpDatumDokumentaDatum izdavanja računa.
OpDatumDospijecaDatum dospijeća računa tj. pojedinačne stavke.
OpOstaloZaPlacanjeIznos pojedinačnog računa tj. stavke.
OpOpisKnjizbe Opis knjižbe na temeljnici.

 

1.6.10.2.10. Dodatni bookmark-i za radni nalog


Uz osnovne znakove, koji su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifični za radni nalog:

RNDodijeljenZaposleniku Zaposlenik kojem je radni nalog dodjeljen.
RNPocetakRada Datum početka rada.
RNRokZaIzvedbuRadova Predviđeni datum izvedbe radova.
RNDatumIzvedbeRadova Datum izvedbe radova.
RNDatumZatvaranja Datum zatvaranja radnog naloga.
RNStatus Status radnog naloga.
RNPoslovnaGodina Poslovna godina na radnom nalogu.
RNSkladisteUlaznogMaterijala Sklatište ulaznog materijala.
RNSkladisteGotovihProizvoda Skladište gotovih proizvoda.
RNValuta Novčana valuta.
RNValuta2 Novčana valuta. Koristimo kada želimo da se taj podatak ispiše 2 put.
RNOpisNarudzbe Opis narudžbe na radnom nalogu.
RNKontaktnaOsobaNarucitelja Kontakt osoba naručitelja.
RNLokacijaRada Lokacija rada.

Za tablicu stavki naručenih proizvoda potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNNaruceniProizvodiPozicija Redni broj stavke naručenih proizvoda.
StavkeRNNaruceniProizvodiPozicijaSTockom Redni broj stavke naručenih proizvoda s točkom.
StavkeRNNaruceniProizvodiSifraArtikla Šifra artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiNaziv Naziv artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiOpis Opis artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNarucProizvOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiKolicina Količina artikala (naručenog proizvoda).
StavkeRNNarucProizvKolicinaBezDecimala Količina artikala o(naručenog proizvoda) bez decimala.
StavkeRNNaruceniProizvodiJedinicaMjere Jedninca mjere za stavku.
StavkeRNNaruceniProizvodiSerijskiBrojevi Serijski broj artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiBarKod Bar kod artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiBarKodSaDel Bar kod artikla između zvjezdica.
StavkeRNNaruceniProizvodiKataloskiBroj Kataloški broj artikla (naručenog proizvoda).
StavkeRNNaruceniProizvodiLOT Ispis LOT broja na stavci naručenog proizvoda.
StavkeRNNarucProizvKolVecNaSkladistu Količina već prenešenih artikli (naručenih proizvoda) na skladište gotovih proizvoda.
StavkeRNNarucProizvNabavnaCijenaMat Nabavna cijena materijala.
StavkeRNNarucProizvNabavnaVrijednostMat Nabavna vrijednost materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNNarucProizvCijenaMatBezPDV Cijena stavke materijala bez PDV-a.
StavkeRNNarucProizvVrijednostMatBezPDV Vrijednost stavke materijala bez PDV-a (cijena * količina).
StavkeRNNaruceniProizvodiCijenaBezPDV Cijena stavke naručenog proizvoda bez PDV-a.
StavkeRNNarucProizvVrijednostBezPDV Vrijednost naručenog proizvoda bez PDV-a (cijena * količina).

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNNaruceniProizvodi

Za ukupne iznose stavki tablice naručenih proizvoda mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

UkupnoRNNaruceniProizvodiKolicina Ukupna količina artikala (naručenih proizvoda).
UkupnoRNNarucProizvKolVecNaSkladistu Ukupna količina već prenešenih artikala (naručenih proizvoda) na skladište gotovih proizvoda.
UkupnoRNNarucProizvNabVrijedMat Ukupna nabavna vrijednsot materijala.
UkupnoRNNarucProizvVrijedMatBezPDV Ukupna vrijednost materijala bez PDV-a.
UkupnoRNNarucProizvVrijednostBezPDV Ukupna vrijednsot artikala (naručenih proizvoda) bez PDV-a.

Za tablicu stavki primljenog materijala na radni nalog potrebno je napraviti naslovni redak, koji može sadržavati sljedeće bookamarke (stupce):

StavkeRNPrimljeniMaterijalPozicija Redni broj stavke primljenog materijala.
StavkeRNPrimMatPozicijaSTockom Redni broj stavke primljenog materijal s točkom.
StavkeRNPrimljeniMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalNaziv Naziv artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalOpis Opis artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalKolicina Količina artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu bez decimala.
StavkeRNPrimljeniMaterijalJedinicaMjere Jednica mjere za stavku.
StavkeRNPrimMatSerijskiBrojevi Serijski brojevi artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalBarKod Bar kod artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNPrimljeniMaterijalKataloskiBroj Kataloški broj artikla (primljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci primljenog materijala.
StavkeRNPrimljeniMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (prmiljenog materijala) na radnom nalogu.
StavkeRNPrimljeniiMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (nabavnog materijala) na radnom nalogu bez PDV-a.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNPrimljeniMaterijal

Za ukupan iznos stavki tablice primljenog materijala na radnom nalogu može se koristiti sljedeći bookmark:

UkupnoRNPrimljeniMaterijalKolicina Ukupna količina artikala (primljenih materijala) na radnom nalogu.

Za tablicu stavki potrošenog materijala u proizvodnji potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNPotroseniMaterijalPozicija Redni broj stavke potrošenog materijala.
StavkeRNPotrMatPozicijaSTockom Redini broj stavke potrošenog materijala s točkom.
StavkeRNPotroseniMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalNaziv Nativ artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalOpis Opis artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalKolicina Količina artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (potrošenog materijala) bez decimala.
StavkeRNPotroseniMaterijalJedinicaMjere Jedinica mjere za stavke.
StavkeRNPotrMatSerijjskiBrojevi Serijski broj artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalBarKod Bar kod artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNPotroseniMaterijalKataloskiBroj Kataloški broj artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotroseniMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci potrošenog materijala.
StavkeRNPotroseniMaterijalSifraProizvoda Šifra naručenog proizvoda za kojeg se materijal potrošio.
StavkeRNPotroseniMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (potrošenog materijala).
StavkeRNPotrMatNabavnaVrijednost Nabavna vrijednost potrošenog materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNPotroseniMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (potrošenog materijala) bez PDV-a.
StavkeRNPotrMatVrijednostBezPDV Vrijednsot potoršenog materijala bez PDV-a (cijena * količina).

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookamark StavkeRNPotroseniMaterijal

Za ukupne iznose stavki tablice potrošenog materijala u proizvodnji moguće je korisitit sljedeće bookmarke:

UkupnoRNPotroseniMaterijalKolicina Ukupna količina artikala (potrošenog materijala).
UkupnoRNPotrMatNabavnaVrijednost Ukupna nabavna vrijednost artikala (potrošenog materijala).
UkupnoRNPotrMatVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost artikala (potrošenog materijala) bez PDV-a.
UkupnoRNPotrMatVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost artikala (potrošenog materijala) bez PDV-a. Koristimo u slučaju kada želimo da se podatak ispiše dva put.

Za tablicu stavki otpremljenog materijala potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNOtpremljenMaterijalPozicija Redni broj stavke otpremljenog materijala.
StavkeRNOtprMatPozicijaSTockom Redni broj stavke otpremljenog materijala s točkom.
StavkeRNOtpremljenMaterijalSifraArtikla Šifra artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalNaziv Naziv artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalOpis Opis artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatOpisSDuzimOpisom Naziv i opis artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalKolicina Količina artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatKolicinaBezDecimala Količina artikla (otpremljenog materijala) bez decimala.
StavkeRNOtpremljenMaterijalJedinicaMjere Jedinica mjere za stavku.
StavkeRNOtprMatSerijskiBrojevi Serijski brojevi artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalBarKod Bar kod artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalBarKodSaDel
StavkeRNOtpremljenMaterijalKataloskiBroj Kataloški brojevi artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtpremljenMaterijalLOT Ispis LOT broja na stavci otpremljenog materijala.
StavkeRNOtpremljenMaterijalNabavnaCijena Nabavna cijena artikla (otpremljenog materijala).
StavkeRNOtprMatNabavnaVrijednost Nabavna vrijednost otpremljenog materijala (nabavna cijena * količina).
StavkeRNOtpremljenMaterijalCijenaBezPDV Cijena artikla (otpremljenog materijala) bez PDV-a.
StavkeRNOtprMatVrijednostBezPDV Vrijednost otpremljenog materijala bez PDV-a (cijena * količina).
StavkeRNOtpremljenMaterijalSkladiste Skladište iz kojeg smo otpremili materijal.
StavkeRNOtprMatVezaOtpremnica Veza na otprmnicu s kojom smo otpremili materijal.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNOtpremljenMaterijal

Za ukupni iznos tablice otpremljenog materijala mogu se koristiti sljedeći bookamrk-i:

UkupnoRNOtpremljenMaterijalKolicina Ukupna količina artikla (otpremljenog materijala).
UkupnoRNOtprMatVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost artikala (otpremljenog materijala) bez PDV-a.
UkupnoRNOtprMatVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost artikala (otpremljenog materijala) bez PDV-a. Koristimo u slučaju kada želimo da se taj podatak ispiše dva put.

Za tablicu stavki obračunatih radnih sati potrebno je napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

StavkeRNRadniSatiPozicija Redni broj stavke obračunatih radnih sati.
StavkeRNRadniSatiPozicijaSTockom Redni broj stavke obračunatih radnih sati s točkom.
StavkeRNRadniSatiDatum Datum obračuna radnih sati.
StavkeRNRadniSatiStranka Stranka za koju smo obračunali radne sate.
StavkeRNRadniSatiRadnik Radnik koji je proizvode sastavljao preko tog radnog naloga.
StavkeRNRadniSatiTarifa Oznaka tarife po kojoj će se obračunati radni sati za izradu proizvoda na radnom nalogu.
StavkeRNRadniSatiOpisRada Opis rada.
StavkeRNRadniSatiUtrosenoVrijeme Upotrebljeno vrijeme radnika za njegov rad.
StavkeRNRadniSatiCijenaBezPDV Cijena satne postavke bez PDV-a.
StavkeRNRadniSatiVrijednostBezPDV Vrijednost odrađenog rada bez PDV-a.
StavkeRNRadniSatiVezaRacun Veza na račun po kojem smo izračunali odrađeni rad.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazni redak i u prvu čeliju staviti bookmark StavkeRNRadniSati

Za ukupni iznos stavki tablice obračunatih sati mogu se koristiti sljedeći bookmark-i:

UkupnoRNRadniSatiUtrosenoVrijeme Ukupni utrošeni radni sati.
UkupnoRNRadniSatiVrijednostBezPDV Ukupna vrijednost odrađenog rada bez PDV-a.
UkupnoRNRadniSatiVrijednostBezPDV2 Ukupna vrijednost odrađenog rada bez PDV-a. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva put.

Za ukupni iznos na radnom nalogu možemo koristiti sljedeće bookmarke:

RNUkupanIznos Ukupni iznos radnog naloga.
RNUkupanIznos2 Ukupni iznos radnog naloga. Koristimo kada želimo da se podatak ispiše dva put.

 

1.6.10.2.11. Dodatni bookmark-i za rezervacije

Uz standardne bookamarke koji su na raspolaganju za predloške, za rezervacije se mogu koristiti i sljedeći specifični bookmarki:

Destinacija Destinacija putovanja.
Smjestaj Podatak o smještaju.
RezBrPartnera Rezervacijski broj partnera.
BrojOsoba Broj osoba.
Regija Regija putovanja.
TerminOd Datum početka putovanja.
TerminDo Datum do kad traje putovanje.
PrvaUsluga Prva usluga rezervacije.
PosljednjaUsluga Posljednja usluga rezervacije.
Prijevoz Podatak o prijevozu.
Usluge Usluge koje su uključene u rezervaciji.
Napomene Napomene na rezervaciji.
NositeljNaziv Naziv nositelja rezervacije.
NositeljUlica Ulica nositelja rezervacije.
NositeljPosta Pošta nostitelja rezervacije.
NositeljMjesto Mjesto nositelja rezervacije.
NositeljDrzava Država nositelja rezervacije.
NositeljTelefon Kontakt telefon nostitelja rezervacije.
NositeljOIB OIB nostielja rezervacije.
Organizator Podatak o organizatoru putovanja.
DatumIzdavanja Datum izdavanja rezervacije.
IznosProvizije Iznos provizije.
IznosProvizije2 Iznos provizije. Koristimo kad želimo da se podatak ispiše dva put.
PostotakProvizije Postotak provizije.
OsnovaZaPDVProvizije Osnova za izračun PDV-a provizije.
IznosPDVProvizije Iznos PDV-a provizije.

Podatki udeležencev:

SudionikPozicija Redni broj sudionika.
SudionikPozicijaSTockom Redni broj sudionika s točkom.
SudionikPrezimeIIme Ime i prezime sudionika.
SudionikDatumRodjenja Datum rođenja sudionika.
SudionikPopust Popust za sudionika.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu čeliju staviti bookmark Sudionici.

Podaci obračunskih stavki rezervacije:

ObracunStavkaPozicija Redni broj stavke.
ObracunStavkaPozicijaSTockom Redni broj stavke s točkom.
ObracunStavkaOpis Opis stavke.
ObracunStavkaKolicina Količina stavke.
ObracunStavkaIznos Iznos stavke.
ObracunStavkaPopust Popust na stavci.
ObracunStavkaUkupno Ukupni iznos stavke.
ObracunIznosZaUplatu Iznos za uplatu.
ObracunIznosZaUplatuUDomVal Iznos za uplatu u domaćoj valuti.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati još prazan redak i u prvu ćeliju staviti bookmark ObracunStavke.

RizikOtkazivanjaIznos rizika otkazivanja.
CancellationFeeBoolPodatak da li rizik na rezervaciji postoji.
CancellationFeePercentagePostotak rizika otkazivanja.
BrojPutovnice
UvjetiPlacanja
IznosRezervacije
VezaRezervacija

 

1.6.10.2.12. Dodatni bookmark-i za narudžbu kupca

StatusDokumentaStatus dokumenta.
DatumNarudzbeDatum (primitka) narudžbe (nije nužno isti datumu dokumenta u našem sustavu, ako nije upisano uzima se datum dokumenta).
NarucioKontaktIme osobe, koja je izdala narudžbu, upis direktno na dokumentu.
VezaPonudaBroj ponude iz koje je bila narudžba ispostavljena.
VezaPonudaDatumIspis datuma ponude, iz koje je bila narudžba ispostavljena.
VezaPrimka Veza na primku.

 

1.6.10.2.13. Dodatni bookmark-i za međuskladišnice


Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis međuskladišnica.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

IzSkladistaIz kojeg skladište prenosite artikal.
IzSkladistaOpis Opis za artikal - iz skladišta iz kojeg prenosite artikal.
USkladisteU koje skladište prenosite artikal.
USkladisteOpis Opis za artikal - u skladište u kojeg prenosite artikal.
StavkeMedjuskladisnicaNabavnaCijenaNabavna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaNabavnaVrijednostNabavna vrijednost stavke (nabavna cijena * količina)
StavkeMedjuskladisnicaVeleprodajnaCijenaVeleprodajna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaVPVrijednostVeleprodajna vrijednost stavke (veleprodajna cijena * količina)
StavkeMedjuskladisnicaMaloprodajnaCijenaMaloprodajna cijena stavke.
StavkeMedjuskladisnicaMPVrijednostMaloprodajna vrijednost stavke (maloprodajna cijena * količina)
UkupnoMedjuskladKolicinaUkupna količina stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladNabavnaVrijednostUkupna nabavna vrijednost stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladVPVrijednostUkupna veleprodajna vrijednost stavki na međuskladišnici.
UkupnoMedjuskladMPVrijednostUkupna maloprodajna vrijednost stavki na međuskladišnici.

 

1.6.10.2.14. Dodatni bookmark-i za nivelacije

Uz osnovne bookmark-e koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih, potrebnih za pripremu predloška za ispis nivelacije cijena.

Bookmark-i za ispis pojedinačnih stavki u tabeli:

StavkeNivelacijaPromjenaCijenePostotakPromjena cijene artikla u %.
StavkeNivelacijaStaraCijenaStara cijena artikla bez PDV-a.
StavkeNivelacijaStaraVrijednostStara vrijednost stavke bez PDV (stara cijena * količina).
StavkeNivelacijaNovaCijenaNova cijena artikla bez PDV-a.
StavkeNivelacijaNovaVrijednostNova vrijednost stavke bez PDV (nova cijena * količina).
StavkeNivelacijaStopaPDVStopa PDV u %.
StavkeNivelacijaStariPDVIznos PDV u staroj zalihi.
StavkeNivelacijaNoviPDVIznos PDV u novoj zalihi.
StavkeNivelacijaRazlikaCijenaRazlika između stare i nove cijene artikla bez PDV.
StavkeNivelacijaRazlikaPDVRazlika između starog i novog iznosa PDV.
UkupnoNivelacijaKolicinaUkupna količina artikala.
UkupnoNivelacijaStaraVrijednostUkupna stara vrijednost bez PDV.
UkupnoNivelacijaNovaVrijednostukupno nova vrijednost bez PDV.
UkupnoNivelacijaStariPDVUkupna vrijednost PDV u staroj zalihi.
UkupnoNivelacijaNoviPDVUkupna vrijednost PDV u novoj zalihi.
UkupnoNivelacijaRazlikaCijenaUkupna razlika u cijeni bez PDV.
UkupnoNivelacijaRazlikaPDVUkupna razlika između starog i novog iznosa PDV.

 

1.6.10.2.15. Dodatni bookmark-i za kompenzacije

Ako želimo pripremiti predložak za ispis prijedloga međusobne kompenzacije, na raspolaganju su određeni bookmark-i, no nije zahtjevano da ih na jednom predlošku koristimo sve. Na raspolaganju su sljedeći bookmark-i:

KompPartnerNazivNaziv partnera.
KompDatumIzdavanjaDatum izdavanja.
KompPartnerAdresaAdresa partnera
KompKontoPotrazivanjaKonto potraživanja.
KompOtvorenoPotrazivanjeUkupniIznosUkupan iznos otvorenih potraživanja.
KompKontoObvezeKonto obveze.
KompIznosObvezeUkupan iznos otvorenih obveza.
KompPredlozeniIznosPrijebojaIznos prijeboja.
KompPredlozeniIznosPrijebojaSlovimaIznos prijeboja slovima.

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis potraživanja:

KompOtvorenoPotrazivanjeDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeRazdobljeRazdoblje dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeDospijeceDospijeće dokumenta.
KompOtvorenoPotrazivanjeMjestoTroskaMjesto troška.
KompOtvorenoPotrazivanjeBrTemeljniceBroj temeljnice.
KompOtvorenoPotrazivanjeDokumentKnjižen dokument.
KompOtvorenoPotrazivanjeTekstTekst/opis knjiženja.
KompOtvorenoPotrazivanjeIznosIznos knjiženja.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvorenoPotrazivanje .

U slučaju da u tabeli na predlošku, gdje se ispisuje redak s ratama, nije sadržan bookmark KompOtvorenoPotrazivanje , potraživanje neće biti prikazano na međusobnoj kompenzaciji.

Na međusobnoj kompenzaciji su na raspolaganju posebni bookmark-i za ispis obveza:

KompOtvoreneObvezeDatumDokumentaDatum dokumenta.
KompOtvoreneObvezeRazdobljeRazdoblje dokumenta.
KompOtvoreneObvezeDospijeceDospijeće dokumenta.
KompOtvoreneObvezeMjestoTroskaMjesto troška.
KompOtvoreneObvezeBrTemeljniceBroj temeljnice
KompOtvoreneObvezeDokumentKnjižen dokument.
KompOtvoreneObvezeTekstTekst/opis knjiženja.
KompOtvoreneObvezeIznosIznos knjiženja.

Ispod naslovnog retka potrebno je dodati prazan redak i u prvo polje ubaciti bookmark KompOtvoreneObveze .

U slučaju da u tabeli na predlošku, gdje se ispisuje redak s ratama, nije sadržan bookmark KompOtvoreneObveze , obveze neće biti prikazane na međusobnoj kompenzaciji.
 

1.6.10.2.16. Dodatni bookmarki za poklon bon

BrojBonaBroj poklon bona (serijski broj) koji unesemo
DatumIzdavanjaDatum izdavanja bona
DatumValjanostiDatum valjanosti bona
PrimateljNazivNaziv primatelja bona
PrimateljUlicaUlica primatelja bona
PrimateljPostaPošta i mjesto primatelja bona
NominalnaVrijednostNominalna vrijednost bona
NominalnaVrijednostSValutomNominalna vrijednost ispisana s valutom (npr. 50 HRK)

 

1.6.10.2.17. Dodatni bookmarki u preuzetim predlošcima u galeriji predložaka

Pored osnovnih bookmarka koji se mogu koristiti za dokumente, imamo također i specifične bookmarke za postavke ispisa koji se koriste u preuzetim predlošcima u modulu |Postavke |Postavke tvrtke |Postavke izgleda dokumenata:

  
Galerija predložaka
  
  Slika 167: Galerija predložaka

Ti bookmarki se obično nalaze u oznaci dataSection s kojim provjeravamo da li je uvjet ispunjen, ukoliko je, zatim se podatak ispiše.

Primjer za ispis šifre artikla:

<main>
    <section id="invoice-items">
       <table class="list-table">
           <tr>
                <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                     <th>Šifra artikla</th>
                </dataSection>
            </tr>
        ...
             <dataTableRow bookmark="Postavke">
            <tr>
                 <dataSection bookmark="ItemsShowBoolCode" showOnValue="1">
                      <td><data bookmark="PostavkeSifraArtikla">123456</data></td>
                 </dataSection>
             </tr>
        ...
        <table>
    </section>
</main>

Primjer nam pokazuje da se podatak "Šifra artikla" u tablici stavki ispisala samo ako uvjet bude ispunjen odnosno ukoliko bookmark ItemsShowBoolCode bude imao vrijednost 1, ukoliko bookmark ne bude imao vrijednost 1, zatim se stupac s podatkom šifra artikla ne bude ispisao.

1.6.10.2.18. Popis bookmarka

Bookmarki povezani s postavkama zaglavlja i podnožja dokumenta te pozicije logotipa

DocumentFooterHtmlCustomTypeVisina podnožja dokumenta se automatski postavi glede na postavke podnožja, visina ovisi o podacima koji su upisani kao tekst u postavkama te slici podnožja ukoliko je unesena. Vrijednosti su "" (prazan podatak), "1", "2".
IsTempMandantPrintBoolKoristi se samo za pregled predloška (preview) u galeriji predložaka, bookmark ne utječe na ispis predloška.
DocumentHeaderHtmlImageScaledBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama zaglavlja, istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje logotipa:".
DokumentZaglavljeHtmlSlikaBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama zaglavlja.
DocumentHeaderHtmlImageBoolBookmark vraća vrijednost o logotipu zaglavlja, 0 - logotip ne postoji, 1 - logotip postoji.
DokumentZaglavljeHtmlSirinaLogotipaVraća vrijednost koja je upisana u "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPovecanjeSlikeVraća vrijednost koja je upisana u "Povećanje logotipa:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPozicijaLogotipaVraća vrijednost pozicije logotipa u zaglavlju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno.
DocumentHeaderTextWidthPercentageVraća vrijednost širine prostora za tekst, izračunata je kao 100 - "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DokumentZaglavljeHtmlPoravnanjeTekstaVraća vrijednost pozicije teksta u zaglavlju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DokumentZaglavljeTekstVraća vrijednost upisanog teksta u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DokumentZaglavljeHtmlPrviRedTekstaPodebljanUvjetVraća vrijednost označenog podatka "Ispis 1. retka teksta podebljano (bold):". Vrijednosti su 0 - nije označeno, 1 - označeno.
DocumentHeaderTextFirstLineVraća vrijednost prvog retka upisanog u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DocumentHeaderTextWithoutFirstLineVraća vrijednost teksta bez prvog reda upisanog u polju "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta" unutar kartice "Zaglavlje dokumenta".
DocumentHeaderTextOrOrganizationNameBookmark vraća vrijednost koja je upisana u postavkama zaglavlja u "Tekst, koji će se ispisati u zaglavlju dokumenta", ukoliko podatak ne postoji, zatim se u zaglavlju ispišu podaci o tvrtci iz općih postavki.
DokumentSkeniraniPotpisSlikaVraća sliku koja je unijeta pod "Skenirani potpis" unutar kartice "Dodatne postavke".
DocumentScannedSignatureImageScaledVraća sliku koja je unijeta pod "Skenirani potpis" unutar kartice "Dodatne postavke", istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje skeniranog potpisa:".
DocumentScannedSignatureImageOffsetXVraća vrijednost koja je upisana u polju "Horizontalni pomak potpisa:" unutar kartice "Dodatne postavke.".
DokumentPodnozjeHtmlSlikaBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama podnožja.
DocumentFooterHtmlImageScaledBookmark vraća sliku koja je učitana u postavkama podnožja, istovremeno uzima u obzir i podatak upisan u "Povećanje logotipa:".
DocumentFooterHtmlImagePositionVraća vrijednost pozicije logotipa u podnožju dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DocumentFooterHtmlTextAlignVraća vrijednost pozicije teksta u podnožja dokumenta. Vrijednosti su 0 - lijevo, 1 - sredina, 2 - desno
DocumentFooterHtmlFirstRowTextBoldBoolVraća vrijednost označenog podatka "Ispis 1. retka teksta podebljano (bold):". Vrijednosti su 0 - nije označeno, 1 - označeno.
DokumentPodnozjeTekstVraća vrijednost upisanog teksta u polju "Tekst, koji će se ispisati u podnožju dokumenta" unutar kartice "Podnožje dokumenta".
DocumentFooterHtmlImageBoolBookmark vraća vrijednost o logotipu podnožja, 0 - logotip ne postoji, 1 - logotip postoji.
DocumentFooterTextWidthPercentageVraća vrijednost širine prostora za tekst, izračunata je kao 100 - "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DocumentFooterHtmlImageWidthPercentageVraća vrijednost koja je upisana u "Širina prostora za logotip:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).
DocumentFooterHtmlImageScalePercentageVraća vrijednost koja je upisana u "Povećanje logotipa:" unutar kartice "Podnožje dokumenta", vrijednost je ispisana u postotku (%).

Bookmarki povezani s postavkama dokumenta

SalesDocExceptSalesInvShowEmailPhoneBoolBookmark bude vratio vrijednost 0 - nije označeno ili 1 - označeno glede na opciju "Pri ispisu prodajnih dokumenata osim izdanih računa, prikaži e-mail i telefon kupca" unutar modula |Postavke |Postavke tvrtke |Poslovanje.
DocumentClassIdBookmark vrati vrstu dokumenta (SalesInvoice, SalesQuote, SalesOrder, ...)
DomesticBankAccountBoolBookmark vraća vrijednost ovisno o tome da li je bankovni račun domaći ili ne. Vrijednosti su 0 - nije domaći i 1 - domaći.

Bookmarki povezani s tablicom stavki

ItemsShowBoolPositionBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis pozicije, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis šifre artikla, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolBarCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis barkoda, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolBarCodeImageBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis grafike barkoda, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolCatalogueCodeBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis kataloškog broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolGroupPrimaryBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis primarne skupine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolGroupSecundaryBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis sekundarne skupine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolDescriptionOrDescLongBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis naziva/opisa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolDescriptionLongBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis naziva + opisa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPictureBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis slike, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAssociatedSerialNumbersBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis serijskog broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolLotTrackingRecordBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis LOT broja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolWarrantyPeriodBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis jamstvenog roka, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPackingQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine pakiranja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolQuantityWithPackingQuantityBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis količine s količinom pakiranja, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolUnitBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis jedinice mjere, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolWeightPerUnitBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis težine po jedinici mjere, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot1Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis prvoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot2Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis drugoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot3Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis trećega dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot4Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis četvrtoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAdditionalAttributeSlot5Bookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis petoga dodatnoga atributa, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolPriceBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis cijene, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceBySubjectToVATAndPricingTypeBookmark vrati cijenu artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcTypeBookmark vrati cijenu s popustom artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsShowBoolDiscountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis popusta, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceLabelBookmark vrati vrijednost labele (tekst u naslovnom redu tablice): "Cijena s PDV-om" ili "Cijena bez PDV-a" glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
ItemsShowBoolPriceWithDiscountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis cijene s popustom, zatim će se taj podatak ispisati.
DokumentPDVObveznikBookmark vrati vrstu obveznika PDV-a: vatClauseRegisteredForVAT - R1 obveznik, vatClauseRegisteredForVATr2 - R2 obveznik, vatClauseRegisteredForEUSuppliesOnly - obveznik PDV-a u EU, vatClauseNotRegisteredForVAT - nije obveznik PDV-a
ItemsShowBoolVatPercentageBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis postotoka PDV-a, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolVatAmountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis iznosa PDV-a, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsShowBoolAmountBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis vrijednosti, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsAmountBySubjectToVATAndPricingTypeBookmark vrati vrijednost artikla glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsAmountLabelBookmark vrati vrijednost labele (tekst u naslovnom redu tablice): "Vrijednost s PDV-om" ili "Vrijednost bez PDV-a" glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
ItemsShowBoolConsumTaxRateBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 glede na izabrani podatak na kartici "Dodatne postavke". Ukoliko je izabran podatak za ispis stope PNP, zatim će se taj podatak ispisati.
ItemsPriceBySubjectToVATAndPrcType2DecBookmark vrati cijenu artikla ispisanu na dva decimalna mjesta glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.
ItemsPriceWithDiscBySubToVATAndPrcType2DBookmark vrati cijenu s popustom artikla ispisanu na dva decimalna mjesta glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) te pri tome uzima u obzir da li je tvrtka obveznik PDV-a ili nije.

Ukoliko koristimo preuzete postavke odnosno nemamo izabrane podatke za ispis tablice stavki, preuzeto se ispisuju: Pozicija, Naziv artikla, Količina, Jedinica mjere, MPC/VPC, Popust %, PDV %, Vrijednost s/bez PDV-a

Bookmarki vezani na rekapitulaciju dokumenta:

UkupnoIznosPopustaPoTipuRacBookmark vrati vrijednost ukupnog popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni) s predznakom minusa (-)
UkupnoIznosPopustaPoTipuRacPozitivnoBookmark vrati vrijednost ukupnog popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
DocumentIsInHomeCurrBoolBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li je dokument u domaćoj valuti (HRK). Vrijednosti su 0 - nije domaća valuta, 1 - domaća valuta.
DocumentIsInVATCurrBoolBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li je valuta dokumenta jednaka valuti obračuna PDV-a. Vrijednosti su 0 - nije jednaka valuta, 1 - jednaka valuta.
RatePostojeUvjetBookmark vrati vrijednost 0 ili 1 ovisno o tome da li postoje rate plaćanja na dokumentu. Vrijednosti su: 0 - ne postoje, 1 - postoje.
UkupnoTezinaArtikalaIliNistaBookmark vrati ukupnu težinu ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata prikaži podatak o ukupnoj težini artikala" u postavkama tvrtke.
UkupnoBezPopustaPoTipuRacBookmark vrati ukupnu vrijednost bez popusta s/bez PDV-a glede na tip računa (veleprodajni/maloprodajni)
UkupnoZaPlacanjeSlovimaUvjetBookmark vrati vrijednost ukupno za platiti ispisano slovima ovisno o izabranoj opciji "Na računu se ispisuje ukupni iznos računa slovima" u postavkama tvrtke.

Bookmarki za dodatne opcije

KontrolnaKolicinaIliNistaBookmark vrati ukupnu količinu ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata ne prikaži podatak o kotrolnoj količini" u postavkama tvrtke.
EUraBarkodUvjetBookmark vrati eUra qr kod ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Prikaz eUra barkoda na osnovnom izgledu računa" u postavkama tvrtke.
IzjavaPretporezaBookmark vrati izjavu o pretporezu za knjižno odobrenje ukoliko je tvrtka obveznik PDV-a te dokument ima postavljenu hrvatsku jezičnu varijantu.
KontrolorKnjigovodstveneIspraveIliNistaBookmark vrati kontrolora ili ništa, ovisno o izabranoj opciji "Pri ispisu dokumenata prikaži kontrolora knjigovodstvene isprave" u postavkama tvrtke.

 

1.6.10.2.19. Dodatni bookmarki za prijemni list

Uz osnovne bookmarke, koji su na raspolaganju za sve dokumente, pripremili smo i nekoliko specifičnih namjenjenih pripremi predloška za ispis prijemnog lista.

USkladistePodatak u koje skladište zaprimate robu s prijemnog lista.
MjestoPrijemaDokumenta Mjesto troška gdje je bio preuzet dokument.
DokumentPreuzeoOsoba, koja je preuzela dokument.
DatumPreuzimanjaIspiše datum primitka robe.
InterniBrOtpremniceIspiše broj primljene otpremnice.
InterniDatumOtpremniceIspiše datum primljene otpremnice.
KontrolnaKolicinaIspiše se kontrolna količina robe.
NarudzbaIspiše broj narudžbe.

Bookmark-i za ispis stavki:

StavkeSerijskeBrojeviSerijski brojevi artikla.
StavkeDobCijenaUDomacojValuti Dobavljačeva cijena u domaćoj valuti.
StavkeDobCijenaUDomacojValutiSaPN Dobavljačeva cijena u domaćoj valuti sa povratnom naknadom.
StavkeDobVrijednostUDomacojValuti Dobavljačeva vrijednost artikla u domaćoj valuti.
StavkeDobVrijednostUDomacojValutiSaPN Dobavljačeva vrijednost artikla u domaćoj valuti sa povratnom naknadom.
StavkeDobavljacevaCijena Dobavljačeva cijena artikla.
StavkeVrijednostUValutiDobavljaca Vrijednost artikla u dobavljačevoj valuti.
StavkePopustDobavljaca Postotak popusta dobavljača.
StavkeIznosPopustaDobavljaca Iznos popusta dobavljača.
StavkeCarinaPostotak Postotak carine.
StavkeIznosCarine Iznos carine.
StavkeNabavnaCijenaNabavna cijena artikla.
StavkeNabavnaVrijednostNabavna vrijednost artikla (nabavna cijena * količina).
StavkeVpRazlikaUCijeniVeleprodajna razlika u cijeni, za artikal.
StavkeVpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno veleprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeVpMarzaPostotakPostotak marže na veleprodajnu cijenu.
StavkeVpMarzaIznos marže na veleprodajnu cijenu.
StavkeVpMarzaVrijednostVrijednost marže na veleprodajnu vrijednost (količina * cijena)
StavkeVpCijenaVeleprodajna cijena artikla.
StavkeVpVrijednostVeleprodajna vrijednost artikla (veleprojdana cijena * količina).
StavkeMpRazlikaUCijeniMaloprodajna razlika u cijeni, za artikal.
StavkeMpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno maloprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeMpRazlikaUCijeniPostotakUkupno maloprodajna razlika u cijeni (cijena * količina).
StavkeMpMarzaIznos marže na maloprodajnu cijenu.
StavkeMpMarzaPostotakPostotak marže na maloprodajnu cijenu.
StavkeMpMarzaVrijednostVrijednost marže na maloprodajnu vrijednost (količina*cijena).
StavkeMpCijenaMaloprodajna cijena artikla.
StavkeMpVrijednostMaloprodajna vrijednost artikala (cijena * količina.
StavkeMaloprodajnaCijenaSaPN Maloprodajna cijena sa povratnom naknadom.
StavkeMaloprodajnaVrijednostSaPNMaloprodajna vrijednost s povratnom naknadom.
StavkeIznosPN Iznos povratne naknade.
StavkeMpCijenaSaPDVMaloprodajna cijena s PDV.
StavkeMpVrijednostSaPDVMaloprodajna vrijednost s PDV.
StavkeMpCijenaIznosPDVIznos PDV od maloprodajne cijene.
StavkePretporezPostotak Izlazni PDV stavke u postotku.
StavkeIznosPretporeza Iznos izlaznog PDV-a.
StavkeTrosakPrijevozaPostotak Postotak troška prijevoza.
StavkeIznosTroskaPrijevoza Iznos troškova prijevoza na stavci.
StavkeNeposredniTroskoviPostotak Postotak neposrednih troškova.
StavkeUkupnoNeposredniTroskovi Ukupan iznos neposrednih troškova na stavci.
StavkeBarCodeIspiše se bar code artikala.
StavkeKataloskiBrojIspiše se kataloški broj artikala.
StavkeMpMarzaIliZaRabljenaDobraIznos marže na maloprodajnu cijenu ili iznos marže za rabljena dobra.
StavkeMpMarzaVrijednostIliZaRabljenaDobraVrijednost marže na maloprodajnu vrijednost ili vrijednost marže za rabljena dobra(količina*cijena).
StavkeMpCijenaIznosPDVIliZaRabljenaDobraIznos PDV od maloprodajne cijene ili iznos PDV od maloprodajne cijene za rabljena dobra.
StavkeIznosPDVIliZaRabljenaDobraIznos PDV-a ili iznos PDV-a za rabljena dobra.
StavkeMpCijenaIliZaRabljenaDobraMaloprodajna cijena artikla ili maloprodajna cijena za rabljena dobra.
StavkeMpVrijednostIliZaRabljenaDobraMaloprodajna vrijednost artikla ili maloprodajna vrijednost za rabljena dobra.

Bookmark-i za svote stavki:

UkupnoNabavnaVrijednostUkupna vrijednost bez PDV.
UkupnoNabavnaVrijednostSaPN Ukupna nabavna vrijednost sa povratnom naknadom.
UkupnoVpMarzaVrijednostUkupna vrijednost marže na veleprodajnu vrijednost (iznos * količina).
UkupnoVpMarzaUkupni iznos marže na veleprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoVpVrijednostUkupna veleprodajna vrijednost (iznos * količina).
UkupnoVpIznosUkupni veleprodajni iznos na jedinicu mjere.
UkupnoVpRazlikaUCijeniVrijednostUkupno veleprodajna razlika u cijeni.
UkupnoMpcMarzaVrijednostUkupna vrijednost marže na maloprodajnu vrijednost (iznos * količina).
UkupnoMpMarzaUkupna vrijednost marže na maloprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoMpcVrijednostBezPDVUkupno maloprodajna vrijednost bez PDV.
UkupnoMpcRazlikaUCijeniVrijednostUkupno maloprodajna razlika u cijeni.
UkupnoMpcPDVVrijednostUkupna vrijednost PDV za maloprodajnu vrijednost (vrijednost * količina).
UkupnoMpPDVUkupna vrijednost PDV za maloprodajnu vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoMpcVrijednostUkupno maloprodajna vrijednost (iznos * količina).
UkupnoMpIznosUkupno maloprodajna vrijednost na jedinicu mjere.
UkupnoIznosPopusta Ukupan iznos popusta dobavljača.
UkupnoDobVrijednostUDomacojValutiSaPN Ukupna dobavljačeva vrijednost sa povratnom naknadom.
UkupnoVrijednostUDomValuti Ukupan iznos u domaćoj valuti.
UkupnoVrijednostUDobValuti Ukupna vrijednost u dobavljačevoj valuti.
UkupnoIznosPretporeza Ukupan iznos ulaznog poreza.

Bookamark-i za ispis iznosa troškova transporta, carine, itd.

UkupnoTrosakPrijevoza Ukupni iznos troška prijevoza.
UkupnoIznosCarine Ukupni iznos carine.
UkupnoNeposredniTroskovi Ukupni iznos neposrednih troškova.

Bookmarki za ispis rekapitulacije:

RekapitulacijaPDVStopaPDV Rekapitulacija stope PDV-a.
RekapitulacijaPDVNetoMPC Rekapitulacija PDV maloprodajne cijene na jedinicu mjere.
RekapitulacijaPDVPDV Rekapitulacija PDV-a na jedinicu mjere.
RekapitulacijaPDVProdajnaVrijedBezPDV Rekapitulacija prodajne vrijednosti bez PDV-a.
RekapitulacijaPDVIznosPDV Iznos PDV-a prodajne vrijednosti.
RekapitulacijaPDVProdajnaVrijedSaPDV Rekapitulacija PDV-a prodajne vrijednosti da PDV-om.

 

1.6.10.2.20. Dodatni bookmarki za putne naloge

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis putnih naloga.

TravelOrderIsForeignCountriesBoolIspisuje se vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 označava da nije izabrana dnevnica za inozemstvo, vrijednost 1 označava da se radi o dnevnici za inozemstvo.
TravelOrderAppointedEmployeeIspisuje se ime i prezime zaposlenika koji putuje.
TravelOrderEmployeeWorkOnPositionIspisuje se radno mjesto zaposlenoga.
TravelOrdeEmployeeLiveOnAddressIspisuje se adresa zaposlenoga (ulica, grad, poštanski broj).
TravelOrderOnDayIspisuje se datum od kojega traje putovanje (podatak upisan u "Putovanje će trajati od dana").
TravelOrderOnHourIspisuje se sat od kojega traje putovanje.
TravelOrderTravelingIntoIspisuje se odredište putovanja.
TravelOrderAssignmentIspisuje se svrha putovanja.
TravelOrderTravelLastUntilDayIspisuje se datum do kojega traje putovanje (podatak upisan u "do dana").
TravelOrderNumberOfDaysIspisuje se broj dana putovanja.
TravelOrderApprovedAssetsIspisuje se tekst glede na podatak izabran u opciji "Za putovanje se odobrava uporaba".
TravelOrderShowOdometerReadingBoolIspisuje vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 se ispisuje kada nije izabran prikaz brojača, vrijednost 1 se ispisuje kada je izabran prikaz brojača.
TravelOrderDriveRecordsBoolIspisuje vrijednost 0 ili 1. Vrijednost 0 se ispisuje kada se ne vodi knjiga vožnje, vrijednost 1 se ispisuje kada se ne vodi knjiga vožnje.
TravelOrderOdometerReadingBeforeTripIspisuje stanje brojača vozila na datum polaska.
TravelOrderOdometerReadingAfterTripIspisuje stanje brojača vozila na datum povratka.
TravelOrderTravelExpensesPaidIspisuje podatak o platitelju troškova (podatak upisan u "Putne troškove plaća").
TravelOrderTravelExpenseAmountIspisuje podatak o visini dnevnice.
TravelOrderSpecialSupplementalIspisuje podatak o postotku povećanja dnevnice.

Za tablicu stavki je potrebno izraditi naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke (stupce):

TravelOrderAdvancePaymentsIsoCodeIspisuje podatak o novčanoj valuti vezanog predujma.
TravelOrderAdvancePaymentsAmountIspisuje podatak o iznosu vezanog predujma.

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati prazni redak te u prvo polje postaviti bookmark TravelOrderAdvancePayments.

U slučaju da tablica ne sadrži bookmark TravelOrderAdvancePayments se stavke ne budu ispisale u tablici.

 

1.6.10.2.21. Dodatni bookmarki za platnu listu

Uz osnovne bookmarke koji su na raspolaganju za sve dokumente, na raspolaganju je i nekoliko specifičnih za ispis platne liste.

Za ispis podataka o zaposleniku se koriste sljedeći bookmarki:

PartnerCodeŠifra partnera zaposlenika.
EmployeeNameIme zaposlenika.
EmployeeGivenNamePrezime zaposlenika.
EmployeeDisplayStringime i prezime zaposlenika.
EmployeeMaticnaStMatični broj zaposlenika.
EmployeeDavcnaStOIB zaposlenika.
EmployeeAddressStreetUlica iz adrese zaposlenika.
EmployeeAddressPostalCodeAndCityPoštanski broj i grad iz adrese zaposlenika.
EmployeeAddressCountryDržava iz adrese zaposlenika.
EmployeePhoneBroj telefona zaposlenika.
EmployeeMobilePhoneBroj mobitela zaposlenika.
EmployeeEmailEmail zaposlenika.
EmployeeBankAccountBroj bankovnog računa zaposlenika.
EmployeeVacationTotalUkupni broj dana godišnjeg odmora (trenutni + stari) zaposlenika.
EmployeeVacationFromLastYearBroj dana starog godišnjeg odmora zaposlenika.
EmployeeVacationForCurrentYearBroj dana trenutnog godišnjeg odmora zaposlenika.
EmploymentPositionNameNaziv radnog mjesta zaposlenika.
EmploymentBeginDateDatum prvog zaposlenja zaposlenika.
EmploymentTotalWorkingPeriodYMDRadni staž zaposlenika (godine, mjeseci, dani).
EmploymentCalculationFactorOfGrossSalaryKoeficijent za izračun plaće zaposlenika.

Za tablicu stavki bruto iznosa je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

PaySettGrossItemPositionPozicija retka.
PaySettGrossItemCodeIspis oznake dodatka na obračunu.
PaySettGrossItemDescriptionOpis odnosno naziv oznake dodatka na obračunu.
PaySettGrossItemAmountBruto iznos stavke.
PaySettNetItemAmountNeto iznos stavke.
PaySettGrossItemParamAmountVrijednost parametra stavke.
PaySettGrossItemParamDescriptionOpis vrijednosti parametra stavke (jedinica mjere).
PaySettGrossItemParamDescIsPctVraća vrijednost 0 ili 1. 1 vraća ako je vrijednost parametra stavke postotak, 0 vraća ako nije postotak.
PaySettGrossItemParamDescIsHoursVraća vrijednost 0 ili 1. 1 vraća ako je vrijednost parametra stavke sat (h), 0 vraća ako nije sat.

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettGrossItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom PaySettGrossItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

xmlBookmarkPaySettBonusesExistsBool

Za tablicu stavki boniteta je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

xmlBookmarkPaySettBonusDescription
xmlBookmarkPaySettBonusAmount

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettBonuses.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom xmlBookmarkPaySettBonuses, stavke u tablici se ne budu ispisale.

xmlBookmarkPaySettCompensationsItemsExistsBool

Za tablicu stavki povrata je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

xmlBookmarkPaySettCompensationItemDescription
xmlBookmarkPaySettCompensationItemDaysNumber
xmlBookmarkPaySettCompensationItemAmountPerDay
xmlBookmarkPaySettCompensationItemAmountPerKm
xmlBookmarkPaySettPaySettCompensationItemAmount
xmlBookmarkPaySettCompensationItemParamDesc

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark xmlBookmarkPaySettCompensationsItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom xmlBookmarkPaySettCompensationsItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

Za tablicu stavki odbitaka je potrebno prvo napraviti naslovni redak koji može sadržavati sljedeće bookmarke:

PaySettDeductItemPosition
PaySettDeductItemDescription
PaySettDeductItemAmount
PaySettDeductItemDetailsString

Ispod naslovnog retka je potrebno dodati još jedan prazan red i u njega postaviti bookmark PaySettDeductItems.

U slučaju da u tablici nema reda s bookmarkom PaySettDeductItems, stavke u tablici se ne budu ispisale.

Ostali bookmarki:

PayrollPackageMonthString
PayrollPackageMonthWithNumString
PayrollPackagePaymentDate
PayrollPackageStartingSalary
PayrollSettlementHoursTotal
PayrollSettlementHoursSickLeave
PayrollSettlementHoursSickLeaveAbove30
PayrollSettlementHoursUnpaidAbsence
PayrollSettlementHoursPaidLeave
PayrollSettlementHoursRegularWork
PayrollSettlementHoursAfternoonWork
PayrollSettlementHoursOvertime
PayrollSettlementHoursWorkOnSunOrHol
PayrollSettlementHoursHolidays
PayrollSettlementHoursMaternityLeave
PayrollSettlementHoursNightWork
PayrollSettlementAccountNumber
PayrollSettlementAccountReference
PayrollSettlementCostCenter
PayrollSettlementGrossSalary
PayrollSettlementTotalNetSalary
PayrollSettlementTotalNetSalaryForPay
PayrollSettlementTotalGrossSalary
PayrollSettlementTotalCost
PayrollSettlementTotalDeductions
xmlBookmarkPayrollSettlementTotalBonuses

 

Primjeri HTML predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:

Primjeri predložaka su na sljedećim podstranicama ovoga poglavlja.

 

1.6.10.2.21.1. Primjeri izgleda dokumenata: Jednostavni

1.6.10.2.21.1.1 Datoteke

jednostavniMaloprodajni.zip
Veličina: 3,32 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.
jednostavniVeleprodajni.zip
Veličina: 3,37 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
jednostavniMaloprodajniDvijeValute.zip
Veličina: 3,43 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa u dvije valute.

1.6.10.2.21.1.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni račun:

  

Veleprodajni račun:

  

Maloprodajni račun u dvije valute:

  

 

1.6.10.2.21.2. Primjeri izgleda dokumenata: Klasični

1.6.10.2.21.2.1 Datoteke

klasicniMaloVele.zip
Veličina: 39,47 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa.
klasicniMaloVeleDvijeValute.zip
Veličina: 39,55 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa u dvije valute.
klasicnaMaloVeleVezniDokNadStavkama.zip
Veličina: 40,17 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam.

1.6.10.2.21.2.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun sa obračunatim iznosima po računima za predujam:

  

 

1.6.10.2.21.3. Primjeri izgleda dokumenata: Kompleksni

1.6.10.2.21.3.1 Datoteke

kompleksniKupacDesno.zip
Veličina: 40,41 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na desnoj strani računa.
kompleksniKupacLijevo.zip
Veličina: 40,48 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na lijevoj strani računa.
kompleksniKupacLijevoDvijeValute.zip
Veličina: 40,64 kB
Predložak za ispis maloprodajnog/veleprodajnog računa u dvije valute sa obračunatim iznosima po računima za predujam ukoliko postoje; podaci o kupcu su na lijevoj strani računa.

1.6.10.2.21.3.2 Izgled dokumenta na primjeru

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na desnoj strani:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun; kupac na lijevoj strani:

  

Maloprodajni/veleprodajni račun u dvije valute; kupac na lijevoj strani:

  

 

1.6.10.2.21.4. Primjeri izgleda dokumenata: Moderni

1.6.10.2.21.4.1 Datoteke

Moderni 1.zip
Veličina: 76,24 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
Moderni 2.zip
Veličina: 8,14 kB
Predložak za ispis veleprodajnog računa.
Moderni 3.zip
Veličina: 12,65 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.
Moderni 4.zip
Veličina: 150,61 kB
Predložak za ispis maloprodajnog računa.

1.6.10.2.21.4.2 Izgled dokumenta na primjeru

Veleprodajni račun (Moderni 1):

  

Veleprodajni račun (Moderni 2):

  

Maloprodajni račun (Moderni 3):

  

Maloprodajni račun (Moderni 4):

  

 

1.6.10.2.21.5. Primjeri izgleda dokumenata: POS (80mm)

1.6.10.2.21.5.1 Datoteke

htmlPOS80mm.zip
Veličina: 5,60 kB
Predložak za ispis POS računa iz internet aplikacije na POS printeru, predložak nije moguće koristiti za ispis računa iz POS clienta.

1.6.10.2.21.5.2 Izgled dokumenta na primjeru

POS račun:

  

 

1.6.10.2.21.6. Primjer izgleda dokumenta: Prijemni list (proširena kalkulacija)

1.6.10.2.21.6.1 Datoteke

GoodsReceiptList.zip
Veličina: 5,11 kB
Predložak za ispis prijemnog lista (proširena kalkulacija) namijenjen za primke koje sadržavaju rabljena dobra (Posebni postupak oporezivanja marže u prometu rabljenih dobara).

1.6.10.2.21.6.2 Izgled dokumenta na primjeru

Prijemni list (proširena kalkulacija):

  

 

Primjeri predložaka za ispis računa

U ovom poglavlju možete pogledati i/ili preuzeti primjere predložaka za ispis dokumenata, korištenjem programa MS Word.
Predlošci su spremni za upotrebu.

Sve što morate napraviti, ako se odlučite za konkretni predložak, je sljedeće:


Galerija predložaka dokumenata

Pogledajte slijedeće pripremljene predloške za ispis dokumenata:

Predloga1
Predloga2
Predloga3

Predloga4
Predloga42

Predloga43

Predloga5
Predloga6
Predloga63 

1.6.10.2.21.7. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

1.6.10.2.21.7.1 Datoteke

ponudaKlasika1.doc
Veličina: 36,50 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika1.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.7.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.8. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

1.6.10.2.21.8.1 Datoteke

ponudaKlasika2.doc
Veličina: 34,64 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Klasika2.doc
Veličina: 51,50 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Klasika2Hr.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika2eng.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
opomenaKlasika2.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis opomene.
otpremnicaKlasika2.doc
Veličina: 38,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.8.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.9. Primjer izgleda dokumenata: Klasika

1.6.10.2.21.9.1 Datoteke

ponudaKlasika3.doc
Veličina: 49,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Klasika3.doc
Veličina: 43,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Klasika3eng.doc
Veličina: 43,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKlasika3.doc
Veličina: 36,02 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.9.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.10. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

1.6.10.2.21.10.1 Datoteke

ponudaKompleks1.doc
Veličina: 47,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks1.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks1eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks1.doc
Veličina: 22,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.10.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.11. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

1.6.10.2.21.11.1 Datoteke

ponudaKompleks2.doc
Veličina: 45,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Kompleks2.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks2eng.doc
Veličina: 55,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks2.doc
Veličina: 36,57 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.11.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.12. Primjer izgleda dokumenata: Kompleks

1.6.10.2.21.12.1 Datoteke

ponudaKompleks3.doc
Veličina: 44,00 kB
Predložak za ispis ponude.
Racun.Kompleks3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa.
racun.Kompleks.3.doc
Veličina: 59,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Kompleks3eng.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaKompleks3.doc
Veličina: 39,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.12.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.13. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

1.6.10.2.21.13.1 Datoteke

ponuda.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna1.doc
Veličina: 64,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna1.doc
Veličina: 66,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna1eng.doc
Veličina: 65,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna1.doc
Veličina: 53,00 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.13.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.14. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

1.6.10.2.21.14.1 Datoteke

ponudaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna_2.doc
Veličina: 97,00 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna_2.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
racun.Moderna_2eng.doc
Veličina: 99,50 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna_2.doc
Veličina: 54,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.14.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.2.21.15. Primjer izgleda dokumenata: Moderna

1.6.10.2.21.15.1 Datoteke

ponudaModerna3.doc
Veličina: 60,00 kB
Predložak za ispis ponude.
racun.Moderna3.doc
Veličina: 72,50 kB
Predložak za ispis računa.
Racun.Moderna3.doc
Veličina: 73,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR").
Racun.Moderna3eng.doc
Veličina: 75,00 kB
Predložak za ispis računa ("kn", "EUR") na engleskom.
otpremnicaModerna3.doc
Veličina: 52,50 kB
Predložak za ispis otpremnice.

1.6.10.2.21.15.2 Izgled dokumenta na primjeru

  

 

1.6.10.3. Postavke teksta

Uz mogućnost dodavanja logotipa zadati možemo i željeni tekst za ispis na izdanim dokumentima koji se pozicionira ispred i iza tablice sa stavkama dokumenta.

Sve mogućnosti prikazane su na slici dolje:

  


U postavkama teksta dostupan je popis riječi tj. izraza koje možemo koristiti pri zadavanju našeg teksta za ispis na dokumentima, a koji omogućuju automatski ispis određenih podataka/teksta Kada dodajemo te izraze unutar našeg teksta pripazimo da ih zapisujemo između dva znaka $.

Primjer:

$NAZIV$, $VALUTA$, ...

Te riječi tj. izraze prema potrebi uključujemo u tekst(ove) na našim dokumentima.

FAXFax tvrtke
EMAILEmail izdavatelja dokumenta
TELEFONTelefonski broj pošiljatelja
NAZIVNaziv tvrtke - izdavatelj dokumenta
DOC_ISSUERNaziv izdavatelja dokumenta (tvrtka)
DOC_ISSUER_EMAILEmail izdavatelja dokumenta
DOC_ISSUER_MOBILEMobilni telefon izdavatelja dokumenta
DOC_ISSUER_PHONETelefon izdavatelja dokumenta
BANKNaziv banke
BANK_DOCNaziv banke bankovnog računa iz dokumenta
BANK_ACCOUNT_DOCBroj bankovnog računa na dokumentu
IBANIBAN
IBAN_DOCIBAN na dokumentu
SWIFTSWIFT
SWIFT_DOCSWIFT na dokumentu
SKLICPoziv na broj
VALUTADospijeće
MJESTO_IZDAVANJAMjesto izdavanja dokumenata
MJESTO_PREUZIMANJAMjesto preuzimanja dokumenta
ADRESAAdresa
POZIV_NA_BROJPoziv na broj
OIBOIB
JAMSTVOJamstveni tekst
MATICNI_BROJMBS/MBO
POREZNI_BROJOIB
PDV_BROJPDV ID broj
MOBITELMobilni telefon
TRRBankovni račun
NOVCANA_VALUTANovčana valuta
ISPOSTAVIODokument ispostavio
ISPOSTAVIO_EMAILEmail izdavatelja dokumenta
DANASDanašnji datum
KRAJ_IZDAJEMjesto izdavanja dokumenata
KRAJ_PREUZIMANJAMjesto preuzimanja dokumenta

Dodatno za račun za predujam:

DATUM_PREDUJMADatum predujma računa za predujam

Unos podataka potvrdimo klikom na Potvrdi unos.

 

1.6.10.4. Postavke zaglavlja dokumenta


 1. U prazno polje upišite tekst za ispis u zaglavlju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta (na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta).
 2. Oblikovati možete i logotip čiju veličinu možete i sami odrediti upisivanjem željene širine logotipa u % s obzirom na širinu zaglavlja dokumenta te koliko puta u % želite povećati logotip ako je premalen.
 3. Ako želite da se prvi redak u zaglavlju dokumenta ispiše s odebljanim slovima, označite kvačicom; tu opciju možete i odznačiti.

  
Postavke za zaglavlje dokumenta
  
  Slika 193: Postavke za zaglavlje dokumenta

U formatu RTF/PDF možete oblikovati zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg možete odrediti sa datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML odredite zaglavlje dokumenta tako da se u zaglavlju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom kojeg ste odredili sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb Browse.gif potražite željenu sliku u svojim dokumentima te je izaberite. Nakon toga, sliku dodajte u zaglavlje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

  

Klikom na gumb Briši logotip možete izbrisati logotip, ako vam više nije potreban u zaglavlju dokumenta.

 

1.6.10.5. Podešavanje podnožja dokumenta


 1. U prazno polje upišite tekst koji će se ispisati u podnožju dokumenta. Isto tako izaberite poziciju ispisa teksta na lijevoj/desnoj strani odnosno na sredini dokumenta.
 2. Prilagoditi možete i logotip izmjenom veličine, određivanjem širine logotipa u % glede na širinu podnožja dokumenta i koliko puta u % želimo logotip povećati u slučaju da je premalen.
 3. Ukoliko želite podebljan ispis prvog retka u podnožju dokumenta, mogućnost označite kvačicom.

  
Postavke za ispis u podnožju dokumenta
  
  Slika 195: Postavke za ispis u podnožju dokumenta

U formatu RTF/PDF možete postaviti ispis grafičkog prikaza sa tekstom u podnožju dokumenta, kojeg odredite datotekom u formatu PNG ili JPEG.

U formatu HTML možete oblikovati podnožje dokumenta tako da se u podnožju dokumenta ispiše grafički prikaz sa tekstom, kojeg odredite sa datotekom u formatu GIF ili JPG.

Klikom na gumb Browse.gif potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima te sliku izaberite klikom. Nakon toga, sliku dodajte u podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku:

  

Klikom gumba Briši logotip možete izbrisati logotip ako više ne želite da se nalazi u podnožju dokumenta.

 

1.6.10.6. Podešavanje logotipa za HTML


Zbog ograničenja tražilice, u programu je potrebno posebno odrediti izgled dokumenata za ispis direktno iz tražilice te za ispis iz programa MS Office i PDF.

U formatu HTML možete oblikovati zaglavlje i podnožje dokumenta tako da se u zaglavlju ili podnožju dokumenta ispisuje grafički prikaz sa tekstom, s datotekom u formatu GIF ili JPEG.

  
Postavke logotipa za HTML
  
  Slika 197: Postavke logotipa za HTML

Klikom na gumb Browse.gif potražite odgovarajuću sliku u svojim dokumentima. Izberite je klikom te nakon toga dodajte u zaglavlje odnosno podnožje dokumenta klikom na gumb Prenesi datoteku. Nakon prijenosa slike, prikazuje se izbrano zaglavlje odnosno podnožje dokumenta za ispis u formatu HTML:

  

Klikom na gumb Odstrani logotip možete izbrisati logotip ukoliko više nije potreban u zaglavlju odnosno u podnožju dokumenta.

 

1.6.10.7. Ispisivanje dokumenta


Kada spremite sve postavke (tekstova, logotipa itd.), provjerite da li novi izgled dokumenata odgovara vašim željama i potrebama.

  
Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja
  
  Slika 199: Izgled računa nakon dovršenog oblikovanja

 

1.6.10.8. Postavke ispisa naloga za plaćanje


Postavke ispisa naloga za plaćanje su dostupne putem izbornika |Ispis dokumenata |Postavke izgleda i ispisa dokumenata (prikazano na slici dolje):

  
Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata
  
  Slika 200: Izbornik ispis i opcija Postavke izgleda i ispisa dokumenata

Nakon klika na tu opciju, otvoriti će se stranica sa postavkama ispisa, kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4
  
  Slika 201: Postavke ispisa za uplatnice na HUB 1-1 A4

Izaberite vrstu dokumenta Nalog za plaćanje na obrascu HUB 3A (list A4, 3 naloga/stranici) i kliknite na oznaku Dodatne postavke kao što prikazuje slika dolje:

  
Postavke ispisa - dodatne postavke
  
  Slika 202: Postavke ispisa - dodatne postavke

U odjeljku Pomicanje ispisa za centriranje pri ispisu na predtiskane formulare upišite oba pomaka i unos potvrdite pritiskom na gumb Potvrdi unos.

 

1.6.10.9. Šifrarnik završnih tekstova

U izborniku |Postavke |Postavke tvrtke |Završni tekstovi za dokumente unaprijed možemo zadati određene završne tekstove tj. klauzule prema vrstama prodaje na prodajnim dokumentima.

Za dodavanje novog završnog teksta kliknemo na gumb Novi završni tekst pozicioniran desno iznad popisa korištenih završnih tekstova:

Postavke_ZavrsniTekst_NoviUnos.gif


Pri unosu možemo birati želimo li tekst vezati samo za točno određenu vrstu prodaje ili ga želimo koristi neovisno o vrsti prodaje zadane na dokumentu. Tako primjerice možemo zadati završni tekst za vrstu prodaje Oslobođene isporuke dobara unutar EU i točno određenu jezičnu varijantu ispisa te zadati na kojim sve dokumentima želimo iskazati taj završni tekst, kao što prikazuje slika u nastavku:

Postavke_ZavrsniTekst_OslobodjeneIsporukeEU.gif

Ako prilikom unosa teksta zadamo je preuzeti tekst, time aktiviramo automatsko dodavanje završnog teksta na svaki dokument koji odgovara izabranim postavkama. Ukoliko to ne označimo, završni tekst neće biti automatski dodan na dokument ali ćemo imati mogućnost samostalnog odabira tog teksta izravno na dokumentu koji odgovara postavkama završnog teksta.

Svi upisani i zadani tekstovi sustava (na slici označeno plavo) vidljivi su na popisu kao prikazano na slici dolje:

Postavke_ZavrsniTekst_Pregled.gif

U šifraniku možemo uz upisane tekstove vidjeti i unaprijed ugrađene završne tekstove sustava, koji su vezani za točno određene vrste prodaje. Takve tekstove nije moguće mjenjati.

Završni tekstovi koje upišemo u šifrarnik prikazivat će se u posebnom okviru na svim dokumentima za koje smo zadali korištenje tekstova, ukoliko izabremo odgovarajuću vrstu prodaje i jezičnu varijantu:

Postavke_ZavrsniTekst_PregledNaDokumentu.gif

Zadani tekstovi prikazani su odvojeno od ručno upisanih tekstova na dokumentu pa ih tako možemo i ukloniti, a da time istovremeno ne utječemo na završni tekst upisan izravno na dokumentu.

 

1.6.11. Slanje izdanih dokumenata

Dokumente izdane u programu e-racuni.hr možemo jednostavno poslati elektroničkim putem izravno iz programa, bez potrebe za prethodnim spremanjem lokalno na računalo:

 

1.6.11.1. Slanje dokumenata elektroničkom poštom


U programu je omogućeno izravno slanje prodajnih dokumenata elektroničkom poštom, čime se dokument pošalje kao privitak u formatu PDF. To znači da dokument nećete morati izvoziti i spremati na vaše računalo da biste ga zatim dodavali kao privitak unutar e-mail poruke.

Na predogledu dokumenta kliknite ikonu ikonakuverta.gif i izaberite |Slanje dokumenta e-mailom:

  
Slanje dokumenata elektr. poštom
  
  Slika 203: Slanje dokumenata elektr. poštom

Prikazati će se sljedeća maska:

  
Izravno slanje dokumenata elektr. poštom iz programa
  
  Slika 204: Izravno slanje dokumenata elektr. poštom iz programa

U polja za unos upišite sljedeće podatke:

E-mail pošiljateljaUpišite vašu e-mail adresu. U tom je polju automatski upisana e-mail adresa trenutno prijavljenog korisnika.
E-mail primateljaUpišite e-mail adresu primatelja, na koju želite poslati dokument. Polje će automatski biti popunjeno ukoliko smo u šifrarniku partnera upisali e-mail adresu navedenog partnera. U slučaju kada dokument šaljemo na više e-mail adresa, tada adrese razdvojimo točkom/zarezom npr. ivan@tvrtka.com;marko@tvrtka.com.
CC: - na znanjeUpišite e-mail adresu dodatnog primatelja, kojemu će mail biti poslan na znanje.
PredmetUpišite predmet e-mail poruke.
Tekst obavjestiUpišite željeni sadržaj/tekst.
PriloziDokument, unutar kojeg smo kliknuli na gumb za slanje e-mailom, je automatski dodan kao privitak u PDF formatu. Klikom na poveznicu Dodati možemo i dodatne privitke

Po završetku unosa, kliknemo na gumb U redu. Poruka će biti dostavljena primatelju. Korisnik - pošiljatelj može provjeriti popis poslane e-pošte iz programa u modulu |Postavke |Moje postavke |Postavke e-pošte |Poslana e-pošta.

 

1.6.11.2. Slanje računa ili ponuda putem SMS poruke kupcu

Iz računa ili ponuda koje se nalaze u modulima |Prodaja |Računi odnosno |Prodaja |Ponude, možemo uz ispis i slanje dokumenata e-poštom koristiti i slanje dokumenta kupcu u obliku SMS-a.

Nakon što kliknemo na izabrani račun ili ponudu, opciju slanja dokumenta putem SMS-a aktiviramo klikom na ikonu kuverta1.gif kao što prikazuje slika dolje:

  
Izaberemo opciju "Pošalji SMS"
  
  Slika 205: Izaberemo opciju "Pošalji SMS"

Nakon klika otvara se sljedeći prozor:

  
Izaberemo opciju "Unos sadržaja"
  
  Slika 206: Izaberemo opciju "Unos sadržaja"

Primatelj SMS je kupac, upisan na dokumentu. Automatski će se prenijeti i broj mobitela kupca, pohranjen pod |Partneri |Kupci na izbranom kupcu. Ako u podacima kupca nismo upisali broj mobitela, možemo ga upisati izravno u masci za slanje SMS-a.

Tekst poruke je tekst kojeg će zaprimiti kupac.

Klikom na gumb Ubaci poveznicu (link) na dokument možemo unutar teksta ubaciti poveznicu do samog računa, a putem koje kupac jednostavno otvara i pregledava račun.

 

1.6.12. Obrada za izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje

U modulu |Izvještavanje |Obrade dostupna je obrada Izdavanje periodičnih računa/predračuna za sljedeće obračunsko razdoblje. Obradu koristimo ukoliko izdajemo ponavljajuće se dokumente (predračune/ponude, račune) i želimo koristiti masovno automatsko izdavanje dokumenata za sljedeće razdoblje (npr. pretplate, članarine, najmovi i druge ponavljajuće se usluge).

1.6.12.1 Kako funkcionira automatsko izdavanje periodičnih računa?

Osnova za izdavanje dokumenta za sljedeće razdoblje je da postoji ne-storniran periodični račun za prethodno razdoblje. To znači da prvi ponavaljući se račun za kupca uvijek ispostavimo ručno i time zadamo parametre ponavaljanja kao što su:

Ova obrada pronalazi sve postojeće ponavljajuće se račune za prethodno razdoblje te ih kopira u novo razdoblje.

Ukoliko kupcima obračunavamo korištenje usluge unaprijed i bez jamstva da će račun biti plaćen, u tom slučaju preporučujemo izdavanje ponude/predračuna, a tek zatim račun na temelju plaćene ponude.

Za prekid niza ponavljanja računa na raspolaganju su dvije mogućnosti:

1.6.12.2 Pokretanje obrade za automatski ponavljajuće fakturiranje

  
Obrada za izdavanje periodičnih dokumenata za sljedeće obračunsko razdoblje
  
  Slika 207: Obrada za izdavanje periodičnih dokumenata za sljedeće obračunsko razdoblje

Prije pokretanja obrade zadajemo kriterije za odabir računa na temelju kojih će biti kreirani dokumenti za sljedeće obračunsko razdoblje:

Za fakture na mjestu troškaIzaberemo ako želimo obuhvatiti samo ponavaljuće se račune na izabranom mjestu troška.
Za kupce na stroškovnem mestuIzaberemo ako želimo kreirati nove račune samo za kupce na određenom mjestu troška.
Samo za aktivne kupceDokumenti će kao preuzeto biti kreirani samo za aktivne kupce. Želimo li kreirati dokumente za sve kupce, u tom slučaju ovdje uklonimo kvačicu.
Periodičnost računaIzaberemo način ponavljanja za račune prethodnog razdoblja na temelju kojih će biti kreirani dokumenti za sljedeće razdoblje. Npr. izaberemo samo mjesečne račune (izabrati možemo više tipova računa).
Prethodno fakturirano razdoblje najviše do datumaPri kopiranju u novo obračunsko razdoblje obuhvaćaju se samo ponavljajući se računi, fakturirani za razdoblje koje završava najviše do upisanog datuma.
Ne fakturiraj za razdoblje prijeOvim filterom ograničavamo da se u novo razdoblje fakturiranja kopiraju samo računi, izdani za obračunsko razdoblje nakon ovog datuma. Npr. ako smo kupcu zadnji puta fakturirali prije 1.1.2022 i upišemo taj datum, u tom se slučaju ovaj račun u 2023. godini neće ponoviti.
Vrsta dokumentaIzaberemo vrstu dokumenta koji želimo pripremiti korištenjem automatizma (ponuda/predračun ili pravi račun).
Kopiraj podatke o kupcu iz prethodnog računaOznačavanjem ovog parametra, podaci o kupcu kopiraju se iz zadnjeg ponavljajućeg se dokumenta umjesto iz šifrarnika kupaca.
Automatsko pošalji račun/ponudu kupcu na e-mailOznačavanjem ovog parametra, dokument će odmah po izdavanju automatski biti poslan na e-mail adresu kupca. Opcija radi samo u slučaju kada se kreiraju izdani dokumenti. Koncepte dokumenata nije moguće poslati na e-mail.
Izvedi simulaciju bez pohrane i slanja dokumenataOznačimo želimo li prije samog fakturiranja pokrenuti simulaciju za provjeru kojim će kupcima biti izdani novi računi. Program će pripremiti izvještaj sa sažetkom fakturiranja na temelju unaprijed zadanih kriterija.
Tip datotekeIzaberemo u kojem formatu datoteke želimo izvještaj sa sažetkom fakturiranja.

Nakon što zadamo sve kriterije kliknemo na gumb Pokreni za pripremu izvještaja:

  
Izdavanje periodičnih računa/pronuda za sljedeće obračunsko razdoblje
  
  Slika 208: Izdavanje periodičnih računa/pronuda za sljedeće obračunsko razdoblje

Za automatsko izdavanje ponavljajućih se računa možemo planirati obradu na određeni termin na način da uključimo automatsko izvršenje obrade na temelju unaprijed zadanog rasporeda i na taj način aktiviramo automatsko fakturiranje i slanje računa kupcima na e-mail.

 

1.6.13. Šifrarnik poslova/tarifa i obračun korištenih sati

U modulu |Prodaja | Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova/tarifa koje obavljamo po zadanoj satnici.

Podatke iz šifrarnika poslova/tarifa možemo koristiti u evidenciji korištenih sati, u pregledu i obračunu sati te pri unosu radnih naloga [1.20.3]. Na temelju upisanih podataka možemo jednostavno i, što je najvažnije, pravilno obračunati sve korištene sate rada te klikom miša prenijeti podatke iz obračuna korištenih sati na izdane račune.

Programski modul |Šifrarnik poslova i tarifa obuhvaća sljedeću funkcionalnost:

 

1.6.13.1. Unos, pregled i uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

U modulu |Prodaja |Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova koje nudimo uz pripadajuće tarife.

  
Pregled šifrarnika poslova/tarifa
  
  Slika 209: Pregled šifrarnika poslova/tarifa


Za unos podataka u šifrarnik poslova/tarifa kliknemo na gumb Novi unos. Upišemo oznaku tarife, satnicu i opis posla/tarife. Unos potvrdimo klikom na gumb U redu:

  
Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa
  
  Slika 210: Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

Ako poslove/tarife, dodane u šifrarnik, želimo vezati na projekte, potrebno je urediti šifrarnik projekata [1.6.13.2] u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

 

1.6.13.2. Evidencija projekata

U modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti možemo unositi i pregledavati evidenciju projekata. Za unos podataka o novom projektu kliknemo na gumb Unos novog projekta. Pri dodavanju projekta upišemo oznaku i opis te odaberemo korisnike koji će imati ovlasti za administriranje.

  
Unos podataka o projektu
  
  Slika 211: Unos podataka o projektu

Projekte koje smo evidentirali u šifrarnik možemo kasnije koristiti u evidenciji korištenih sati [1.6.13.3].


 

1.6.13.3. Evidencija korištenih sati

U modulu |Prodaja |Evidencija korištenih sati možemo voditi evidenciju korištenih sati odvojeno po poslovnim partnerima, zaposlenicima i radnim nalozima, glede na izabrano vremensko razdoblje.

Korištene sate možemo vezati i na projekte [1.6.13.2] koje smo prethodno dodali u modul |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

Za unos podataka u evidenciju korištenih sati, kliknemo na željeni datum unutar kalendara, odaberemo zaposlenika, projekt, radni nalog, vrstu posla/tarife, upišemo utrošeno vrijeme i opis rada. Na temelju zadane satnice i utrošenog vremena, preračunati će se ukupni trošak korištenih radnih sati.

  
Unos podataka u evidenciju korištenih sati
  
  Slika 212: Unos podataka u evidenciju korištenih sati

Za ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati, kliknemo na izbornik |Više |Generiranje i ispis izvještaja iz evidencije korištenih sati i upišemo kriterije za generiranje izvještaja:

  
Maska za unos kriterija za generiranje i ispis izvještaja o korištenim satima
  
  Slika 213: Maska za unos kriterija za generiranje i ispis izvještaja o korištenim satima

Podaci iz evidencije korištenih sati se automatski prenose u modul Pregled i obračun sati [1.6.13.4].

 

1.6.13.4. Pregled i obračun sati

U modulu |Prodaja |Pregled i obračun sati možemo pregledavati obračunate sate rada na temelju podataka upisanih u evidenciji korištenih sati. Klikom na izbornik |Više |Obračunaj i prenesi na izdani račun možemo obračunati utrošene sate i prenijeti ih na izdani račun:

  
Obračun korištenih sati i prijenos na izdani račun
  
  Slika 214: Obračun korištenih sati i prijenos na izdani račun

Izaberemo način fakturiranja i kliknemo na gumb  Obračunaj i prenesi na izdani račun.

  
Odabir načina fakturiranja
  
  Slika 215: Odabir načina fakturiranja

 

1.6.14. Kartica kupca

Na pregledu prodajnog dokumenta možemo aktivirati prikaz kartice i statistike kupca. Karticu kupca čine osnovni podaci kupca i najvažniji statistički podaci kupca.

Kartica kupca, uključujući i statistiku kupca, prikazuje se tek nakon što na dokument dodamo kupca, a pozicionirana je na lijevoj strani u obliku tablice, kao što prikazuje slika dolje:

  
Prikaz kartice kupca
  
  Slika 216: Prikaz kartice kupca

Kao preuzeto se prikazuju samo osnovni podaci kupca (označeno crveno na slici gore). Ukoliko pri aktiviranju korisničkog pristupa korisniku dodijelimo ovlast Prikaz statistike prodaje na kartici kupca unutar sklopa ovlasti Prodaja, tada će unutar kartice kupca biti prikazana i statistika prodaje za tog kupca (na slici gore označeno zeleno).

  
Ovlast za pregled statistike kupca nalazi se unutar ovlasti za modul Prodaja
  
  Slika 217: Ovlast za pregled statistike kupca nalazi se unutar ovlasti za modul Prodaja

Ovom funkcionalnošću sada možemo na jednom mjestu vidjeti najvažnije informacije o određenom kupcu.

Ukoliko nas kartica kupca ometa pri radu tj. ako je privremeno želimo prikriti, kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici dolje:

  
Privremeno prikrivanje kartice kupca
  
  Slika 218: Privremeno prikrivanje kartice kupca

Karticu kupca tako možemo privremeno ukloniti, a za ponovni prikaz dovoljno je klinuti na ikonu kao što je prikazano na slici dolje:

  
Aktivacija ponovnog prikaza kartice kupca
  
  Slika 219: Aktivacija ponovnog prikaza kartice kupca

 

1.6.15. Prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka u tablici prodajnih dokumenata


Opcija za prikaz sume / rekapitulacije izabranih redaka je na raspolaganju na pregledu popisa svih prodajnih dokumenata (izdani računi, računi za predujam, otpremnice, ponude/predračuni, odobrenja, terećenja).

Na pregledu popisa unešenih prodajnih dokumenata možemo poklikati retke dokumenata za koje želimo prikaz sume. Redak će se nakon klika obojiti plavo. Kada odaberemo sve retke koje želimo, kliknemo na gumb 'Suma' kao što je prikazano na donji slici:


  
Odabir redova i klik na gumb 'Suma' (ikona sa grčkim slovom sigma)
  
  Slika 220: Odabir redova i klik na gumb 'Suma' (ikona sa grčkim slovom sigma)

Program u novom prozoru prikaže rekapitulaciju izabranih redova/dokumenata

  
Prikaz sume / rekapitulacije odabranih dokumenata
  
  Slika 221: Prikaz sume / rekapitulacije odabranih dokumenata

Prikaz sume može se vidjeti i na stavkama pojedinačnih izdanih računa.

 

1.6.16. Prodajne akcije i popusti

 

1.6.16.1. Unos/uvoz popusta i prodajnih akcija

 

1.7. Nabava

Modul |Nabava omogućuje praćenje ulaznih računa, računa za dani predujam, primljenih obavijesti o knjiženju odobrenja, danih narudžbi dobavljaču i primka.

  
Tijek podataka iz modula Ulazni računi
  
  Slika 222: Tijek podataka iz modula Ulazni računi

Na temelju upisanih primljenih dokumenata možete izvršiti sljedeće radnje:

Ako tvrtka ima vanjsko računovodstvo, modul |Nabava omogućuje istovremeni pristup podacima kako tvrtki tj. klijentu tako i računovodstvenom uredu tj. računovođi. To znači da klijent može samostalno unositi ulazne račune, a računovođa može provjeriti upisane podatke i izvršiti knjiženja u glavnu knjigu ili knjige obrtnika.

Kako klijent ima mogućnost dodavanja original računa kao privitka računu upisanom u e-računima, na ovaj se način uspiješno izbjegava fizička dostava dokumentacije u računovodstvo kao i trošenje vremena na pretipkavanje podatka u drugi računovodstveni program, a koji već postoje u elektroničkom obliku.

Klijent time dobiva neprestan uvid u sve primljene dokumente i osiguranu elektroničku arhivu podataka, a knjigovođa može isto tako svim tim podacima pristupiti u bilo kojem trenutku je to potrebno i izvršiti sve potrebne radnje (knjižiti, generirati naloge za plaćanje, obračunati PDV, voditi i zatvarati otvorene stavke,...)

  
Jedna od mogućih podjela posla između klijenta i računovodstva
  
  Slika 223: Jedna od mogućih podjela posla između klijenta i računovodstva

 

1.7.1. Pregled i pretraživanje ulaznih računa

U modulu |Nabava |Ulazni računi možemo voditi kompletnu evidenciju primljenih računa. U ovom modulu možemo pregledavati upisane račune klikom na redni broj računa, pretraživati račune po različitim kriterijima pretrage te unositi nove primljene račune. Svakom upisanom računu možemo dodati original primljenog računa kao privitak i time osigurati elektroničko arhiviranje primljene poslovne dokumentacije.

  
Pregled i pretraživanje ulaznih računa
  
  Slika 224: Pregled i pretraživanje ulaznih računa

Rad s ulaznim računima odvija se u skladu sa standardnim uzorcima za uređivanje dokumenata [1.4.10.1]. Podatke na ulaznim računima možete mijenjati isto kao i podatke na izlaznim računima [1.6.2.2].

1.7.1.1 Kriteriji pretraživanja

Ako želimo ograničiti prikaz primljenih računa po nekim određenim kriterijima, upišemo ih u za to odgovarajuća polja:

Br. dok.U slučaju ako nam je poznat broj računa dobavljača, upišemo ga.
Traži poPreuzeti izbor je datum primitka, a klikom na dropDown.gif se otvara kombinirano polje u kojem možemo birati između mogućnosti, npr. dospijeće, datum nabave, itd.
Od dana- do danaUpišemo razdoblje na koje želimo ograničiti prikaz računa. Kod pretraživanja računa, prikazati će se svi računi, koji su bili primljeni u tom razdoblju. SAVJET! Klikom na calendar.gif možete aktivirati priručni kalendar i izabrati željeni datum.
StatusU padajućem izborniku izaberemo status računa.
Red. br.Upišemo interni redni broj računa.
DobavljačUpišemo dobavljača. Dovoljno je upisati prvo slovo iz naziva i zvijezdicu, kao što je prikazano na slici:
  
U kombiniranom polju se otvara popis svih dobavljača iz našeg šifrarnika, naziv/ime koje započinje s upisanim slovom. Dobavljača izaberemo klikom na naziv/ime. Ako se pri upisu prvog slova ne ponudi izbor iz padajućeg izbornika, to znači da program u šifrarniku ne pronalazi dobavljača, naziv/ime kojeg započinje s tim slovom.
Način uplateKlikom na dropDown.gif izaberemo način uplate računa.

Po unosu svih kriterija, pretraživanje pokrećemo klikom na gumb Pretraživanje. Program će u nastavku prikazati sve račune, koji odgovaraju upisanim kriterijima.

  
Primjer unosa kriterija pretraživanja
  
  Slika 226: Primjer unosa kriterija pretraživanja

Ako u kriterije pretrage upišemo podatke na temelju kojih program ne može pronaći račun, tada će nas na to upozoriti prikazom sljedeće obavijesti:

  
Upozorenje, da u evidenciji ne postoji račun koji bi odgovarao upisanim zahtjevima
  
  Slika 227: Upozorenje, da u evidenciji ne postoji račun koji bi odgovarao upisanim zahtjevima

U pregledu ulaznih računa, žutom su lampicom označeni računi, koji još nisu knjiženi u glavnu knjigu [1.14]. Crveno obojenom pozadinom program upozorava u tri slučaja:

Na kraju retka s podacima o primljenom računu, nalazi se gumb copy.gif (kopiranje).

Taj gumb možemo koristiti u slučaju ponavaljajućih se mjesečnih računa (isti partner, isti način plaćanja, ista stavka, isti konto poslovnog događaja). Na taj način možemo uspiješno ubrzati unos novog primljenog računa i pritom samo izmjeniti tj. upisati broj novog računa i iznos za uplatu, ukoliko se razlikuje od iznosa na računu kojeg kopiramo.

Na stranici |Ulazni računi - pregled i pretraživanje nalazi se izbornik |Više. Unutar tog su izbornika na raspolaganju sljedeće mogućnosti:

  

1.7.1.2 Brisanje ulaznih računa

Ulazne račune možemo obrisati iz evidencije klikom na gumb UR_GumbZaBrisanje.gif koji se nalazi na kraju retka s podacima o računu. Klikom na taj gumb program nas traži potvrdu za brisanje:

  
Program traži potvrdu za brisanje računa
  
  Slika 229: Program traži potvrdu za brisanje računa

Klikom na gumb OK, primljeni račun će biti uklonjen iz evidencije.

 

1.7.1.3. Unos novog ulaznog računa

U modulu |Nabava |Ulazni računi možemo unijeti novi primljeni račun. Maska za unos podataka o novom primljenom računu otvara se klikom na gumb Unos ulaznog računa:

  
Maska za unos podataka o primljenom računu
  
  Slika 230: Maska za unos podataka o primljenom računu

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Poslovna godinaUnos poslovne godine na koju se račun odnosi. Kao preuzeto se ispisuje tekuća poslovna godina. Unos podatka je obavezan.
Red. br.Upišemo redni broj računa. Program će automatski ponuditi prvi sljedeći redni broj, ali ćete unatoč tome imati mogućnost taj podatak upisati sami tj. promjeniti ponuđeni broj i zadati drugi, pod uvjetom da taj redni broj još nije dodijeljen ni jednom računu u evidenciji.
Datum primitkaUpišemo datum primitka računa.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška.
DobavljačIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo dobavljača iz našeg šifrarnika. Ako dobavljača još nismo upisali u šifrarnik, tada to možemo učiniti direktno na stranici za unos ulaznog računa, klikom na gumb Novi unos. Dobavljač će tako automatski biti dodan i u šifrarnik i u masku za unos računa.
Br. dokumentaUpišemo broj dokumenta dobavljača.
Tip računaIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo tip računa (R, R1, R2, Promet unutar EU, Usluge INO poduzetnika, UVOZ). Ovaj je podatak iznimno važan zbog pravilnog knjiženja i pravilnog prijenosa računa u obračun PDV.
Ne ide u PDVOznačimo ako račun ne ide u PDV (koristi se u slučaju kada račun sadrži samo stavke koje ne podliježu oporezivanju). Ovu opciju označavaju i tvrtke koje nisu u sustavu PDV, a koje pri unosu računa na kojem je zaračunat PDV cijeli iznos iskazuju kao trošak.
SamooporezivanjeOznačavamo u slučaju prijenosa porezne obveze.
Datum dokumentaUpišemo datum dokumenta.
DospijećeUpišemo datum dospijeća ili broj dana dospijeća.
Roba/Usluga (od-do)Upišemo razdoblje usluge. Podatak je vrlo važan zbog obračuna PDV i knjiženja. Ako je riječ o usluzi koja je trajala duže vremensko razdoblje, upisujemo podatke i u polje od i u polje do (npr. telefonska pretplata).
Iznos za uplatuUpišemo iznos računa. Ako smo zaprimili račun od inozemnog dobavljača, tada unosimo iznos računa u stranoj valuti. Program će automatski preračunati iznos u kunama, prema srednjem tečaju HNB, a u skladu s upisanim datumima na računu.
Vrijed. sa PDV-omUpišemo ako se u posebnim slučajevima na iznos u stranoj valuti zaračunava PDV.
Zaokruživanje u lipamaPolje možete pusiti prazno. Zapunimo u slučaju ako se na kraju unosa iznos zaračunatih stavki na računu ne podudara sa iznosom uplate.
Način uplateIzaberemo način uplate računa. Izbor načina uplate utječe ma postupak knjiženja računa
  
NapomeneUpišemo napomene, koje se odnose na ulazni račun.

Pravilan unos podataka u gornja polja je važan zbog automatskog knjiženja ulaznih računa i zbog automatskog sastavljanja obračuna PDV.

Kod automatskog knjiženja dugovanja, posebno je važan i pravilan unos u polju Način uplate . Program razlikuje sljedeće načine plaćanja:

  
Unos konta za knjiženje obveze po primljenom računu
  
  Slika 232: Unos konta za knjiženje obveze po primljenom računu

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu. Otvoriti će se stranica s prikazom upisani podataka o računu.

 

1.7.1.4. Unos dobavljača na ulazni račun

Pri unosu ulaznog računa, računa za dani predujam kao i pri unosu primljenog OK odobrenja obavezan je unos podataka o dobavljaču.

Ako prije početka unosa primljenog računa još nismo upisali podatke o dobavljaču u šifrarnik partnera, to možemo učiniti direktno s maske za unos osnovnih podataka o primljenom dokumentu.

Podatke o novom dobavljaču upisujemo klikom na gumb Novi unos. Otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Primjer unosa novog partnera
  
  Slika 233: Primjer unosa novog partnera

Unos potvrdimo klikom na gum U redu.

Podaci o partneru će istovremeno biti dodani i u šifrarnik partnera i na primljeni dokument. Program će nas automatski vratiti na masku za nastavak unosa podataka o ulaznom dokumentu [1.7.1.3].

Ako podaci o dobavljaču već postoje u našem šifrarniku, tada dobavljača možemo dodati klikom na gumb dropDown.gif i izabrati ga iz šifrarnika. Dobavljača možemo dodati i na način da započnemo s unosom početnih slova iz naziva/imena dobavljača pa će nam se u nastavku automatski prikazati padajući izbornik s ponuđenim dobavljačima iz našeg šifrarnika, naziv/ime kojih započinje u skladu s upisanim početnim slovima. U tom slučaju kliknemo na odgovarajućeg dobavljača pa će podaci o tom partneru automatski biti prenijeti na ulazni dokument.

  
Unos podataka o dobavljaču na ulazni račun, odabirom iz šifrarnika
  
  Slika 234: Unos podataka o dobavljaču na ulazni račun, odabirom iz šifrarnika

 

1.7.1.5. Predogled ulaznog računa

Na stranici |Ulazni računi - pregled i pretraživanje možemo pregledati i prekontrolirati upisane podatke o primljenim računima. Podatke možemo prema potrebi izmjeniti/dopuniti, pod uvjetom da račun još nije knjižen.

Za pregled podataka o pojedinačnom računu, potrebno je kliknuti na poveznicu s rednim brojem računa.

Primjer predogleda računa na kojem nedostaju zaračunate stavke:

  
Predogled ulaznog računa bez stavki
  
  Slika 235: Predogled ulaznog računa bez stavki

Na gornjoj je slici prikazan primjer računa, na kojem još nisu dodane zaračunate stavke. Stavke možemo dodati na tri načina:

Kada završimo s dodavanjem stavki na račun, sadržaj računa će biti prikazan na sljedeći način:

  
Predogled računa po dodavanju stavki
  
  Slika 236: Predogled računa po dodavanju stavki

1.7.1.6. Dodatne funkcije

Na vrhu stranice se nalazi standardna alatna traka [1.4.10.2], funkcionalnosti koje su opisane u uvodnom poglavlju [1.4.10.2] uputstava.

U alatnoj traci se nalazi gumb spajalica.gif. Klikom na taj gumb možete ulaznom računu priložiti slikovnu datoteku sa skeniranim dokumentom [1.7.7] (npr. original računom) i tako ga elektronički arhivirati [1.7.7].

Podacima o dobavljaču, upisanima u šifrarniku partnera možete pristupiti klikom na poveznicu |+ Više... i prema potrebi ih izmjeniti/dopuniti.

POZOR! Ako odlučite promjeniti podatke o partneru nakon što ste ga već dodali na dokument, novi će podaci biti vidljivi tek ako ponovite dodavanje partnera na dokument (u alatnoj traci kliknete na gumb Izmijeni i u polju Dobavljač iz padajućeg izbornika izaberete dobavljača).

.

 

1.7.1.7. Unos stavki ulaznog računa

Odmah po unosu i spremanju osnovnih podataka o računu, program će nas upozoriti da nedostaju zaračunate stavke. Stavke moramo dodati kako bismo mogli proknjižiti račun i napraviti obračun PDV:

  
Program upozorava, da je potreban unos stavki računa
  
  Slika 237: Program upozorava, da je potreban unos stavki računa

Za unos stavke na ulazni račun, potrebno je kliknuti na gumb Unos stavke prometa unutar maske s podacima o računu. Otvoriti će se maska za unos podataka o stavki (opis robe/usluge koju nam je isporučio/obavio dobavljač):

  
U polja upišemo podatke o stavki (robi/usluzi) koju smo nabavili od dobavljača
  
  Slika 238: U polja upišemo podatke o stavki (robi/usluzi) koju smo nabavili od dobavljača

Vrsta isporukeIzaberemo vrstu isporuke za obračun PDV-a. Preuzeti izbor je Isporuke dobara i usluga u RH. Ako unosimo ulazni račun s prijenosom porezne obveze ili za uvoz robe, tada kliknemo na dropDown.gif i u padajućem izborniku izaberemo odgovarajuću vrstu isporuke.. Izbor vrste prometa je važan za obračun PDV [1.13] te za pravilno popunjavanje PDV obrasca i popratnih knjiga.
Iznos pretporeza se može odbitiKao preuzeto je označeno da se pretporez može odbiti. Ako odbitak pretporeza nije moguć, opciju obavezno isključimo. U slučaju kada unosimo stavku koja ne podliježe oporezivanju, tada ovu opciju odznačimo. Opciju odznačimo i u slučaju kada tvrtka/obrt, primatelj računa, nije u sustavu PDV.
Ne ide u PDVOznačimo u slučaju kada ulazni račun ne treba biti obuhvaćen u obračunu PDV. Opciju oznavačamo i u slučaju kada tvrtka/obrt, primatelj računa, nije u sustavu PDV.
Opis robe/uslugeUpišemo opis/naziv robe tj. usluge koju nam je dobavljač isporučio. Pri knjiženju računa će se opis stavke prenijeti u polje opis knjiženja.
Vrijednost bez PDV-aUpišemo vrijednost stavke bez PDV. Ako tvrtka - primatelj računa nije u sustavu PDV, tada se u ovo polje unosi vrijednost s PDV-om.
KontoIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo konto za knjiženje stavke (riječ je o kontu poslovnog događaja i ne o kontu obveze do dobavljača!). Unos konta nije obavezan ukoliko još niste sigurni na koji ćete konto knjižiti stavku tj. u slučaju kada vam ulazne račune knjiži vanjsko računovodstvo (vaš knjigovođa može konto upisati naknadno).
Stopa PDV-aKlikom na dropDown.gif izaberemo stopu PDV-a.
Iznos PDV-a na stavkiIznos PDV-a upišemo samo u slučaju kada se iznos PDV-a zapisan na ulaznom računu ne podudara s automatskim izračunom programa, prema izabranoj stopi. Radi različitog zaokruživanja iznosa može doći do nepodudaranja iznosa PDV-a u lipama. U tom slučaju upišite točan iznos PDV-a. U suprotnome, polje ne popunjavamo.
Dat.izvrš.usl.(PDV)Polje za unos je namjenjeno unosu ulaznih računa sa stavkama koje se odnose na različito razdoblje, stoga bi u različitom razdoblju morale biti obuhvaćene u obračun PDV. S pravilnim unosom datuma izvršene usluge, program će automatski prerasporediti troškove po razdobljima te istovremeno učiniti odvojeni obračun PDV-a za pojedinačnu stavku na računu. U suprotnome, polje ne popunjavamo.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu.

 

1.7.1.8. Dodavanje artikala na ulazni račun

Odmah po unosu i spremanju osnovnih podataka o računu, program će nas upozoriti da nedostaju zaračunate stavke. Stavke moramo dodati kako bismo mogli proknjižiti račun i napraviti obračun PDV:

  
Program upozorava, da je potreban unos stavki računa
  
  Slika 239: Program upozorava, da je potreban unos stavki računa

Klikom na gumb Dodavanje artikala otvara se maska za dodavanje artikala na račun, kao što prikazuje slika dolje:

  
Dodavanje artikala koji već postoje u internom šifrarniku na ulazni račun
  
  Slika 240: Dodavanje artikala koji već postoje u internom šifrarniku na ulazni račun

Za lakši pregled podataka i ubrzanje postupka dodavanja artikala na ulazni račun, na raspolaganju imamo polja za unos kriterija pretrage artikala u šifrarniku. Popis artikala tako možemo ograničiti po:

Primjer pretraživanja po šifri artikla:

Upišemo šifru artikla i kliknemo na gumb Pretraživanje. Na popisu će se prikazati podatak o artiklu koji odgovara upisanoj šifri:

  
Pretraživanje artikla po šifri
  
  Slika 241: Pretraživanje artikla po šifri

Pronalaskom željenog artikla, u polje Kol. upišemo količinu i kliknemo na gumb Dodaj. Artikal će tako biti dodan na ulazni račun.

U popisu artikala se prikazuju svi artikli, koje smo prethodno upisali u šifrarnik artikala [1.19.2.1]. Ukoliko artikal još nije upisan u šifrarnik (npr. artikal nabavljamo po prvi put), tada kliknemo na gumb Unos novog artikla. Otvoriti će se maska za unos podataka o novom artiklu. Postupak unosa podataka o artiklu pročitajte u poglavlju Unos artikala [1.19.2.2]!

 

1.7.1.9. Računovodstveni unos ulaznog računa

 

1.7.1.10. Unos prometa ulaznog računa (knjig. unos, uvoz i ino usluge)

Opcija za knjigovodstveni unos ulaznih računa omogućuje brži unos (prijepis) ulaznih računa u program, a funkcionalnost je namijenjena knjigovođama (pri unosu podataka zahtjevan je i unos konta).

Umjesto unosa pojedinačnih stavki računa, ovim postupkom unosimo samo iznose za PDV evidenciju te knjiženja troškova/rashoda. Klikom na gumb Unos prometa na predogledu ulaznog računa, otvoriti će se maska za unos podataka, prikazana na slici dolje:

  
Maska za unos prometa ulaznog računa
  
  Slika 242: Maska za unos prometa ulaznog računa

U polje za unos Ne podliježe oporezivanju  upisujemo iznos stavki računa na koje se ne obračunava PDV.

U preostala polja upišemo odgovarajuće podatke tj. osnovice i iznose pretporeza, iskazane na primljenom računu.

Na dnu maske upisujemo konto za knjiženje prometa po računu čime definiramo konto poslovnog događaja i ne konto za knjiženje obveze i/ili pretporeza!

Ukoliko je promet po računu potrebno knjižiti na više različitih konta, iznose i konta na koja će se knjižiti unosimo pojedinačno. Unos konta za knjiženje pretporeza nije potreban! Konto je zadan u postavkama automatskog knjiženja stoga će se automatski iskazati prilikom knjiženja na temeljnicu.

Nakon unosa svih potrebnih podataka, kliknemo na gumb U redu. Program nas vraća na predogled računa. Upisane podatke spremimo klikom na gumb Spremi.


1.7.1.11. Unos ulaznog računa za UVOZ i INO usluge (dobavljači iz trećih država)

Pri unosu ulaznih računa za uvoz (dobavljači iz trećih država) možemo se koristiti postupkom, opisanim u nastavku.

U masci za unos osnovnih podataka zadajemo Tip računa: Uvoz.

  
Unos ulaznog računa za uvoz (dobavljač iz trećih država)
  
  Slika 243: Unos ulaznog računa za uvoz (dobavljač iz trećih država)

Pri unosu stavki/dodavanju artikala potrebno je odznačiti Pretporez se može odbiti i označiti Ne ide u PDV. Navedeno je potrebno učiniti iz razloga što ćemo s unosom JCD iskazati osnovicu i iznos PDV pri uvozu i te podatke prenijeti u obračun PDV (podaci sa računa dobavljača se ne prenose u PDV jer je u obračunu potrebno iskazati osnovicu i iznos pretporeza po JCD):

  
Unos stavke ulaznog računa - uvoz
  
  Slika 244: Unos stavke ulaznog računa - uvoz


Pri unosu JCD, kao partnera upisujemo dobavljača iz inozemstva ili pak Carinsku ispostavu. Odaberemo Tip računa: Uvoz.

  
Unos JCD
  
  Slika 245: Unos JCD

Stavke JCD upišemo klikom na gumb Unos prometa:

  
Unos stavke JCD
  
  Slika 246: Unos stavke JCD

Upišemo osnovicu PDV-a (ako nije navedena, izračunajte je ručno) i iznos PDV-a. U polja za unos konta za knjiženje troškova iznimno u ovom slučaju unosimo konto pretporeza (obračun nabave knjižimo direktno pri unosu ulaznog računa dobavljača i ne pri unosu JCD).

Pokretanjem obračuna PDV se tako upisan račun iskazuje i na obrascu PDV i u K-URA.

Ovaj postupak možete zamjeniti izravnim unosom jedinstvene carinske deklaracije [1.7.6] u evidenciju, a na temelju koje je podržano automatsko knjiženje i prijenos obračunanog PDV-a pri uvozu u obračun PDV-a.

Pri unosu ulaznog računa za INO usluge odaberemo tip računa Usluge INO poduzetnika i zadamo Samooporezivanje:

  
Unos ulaznog računa za INO usluge
  
  Slika 247: Unos ulaznog računa za INO usluge

Pri unosu stavke računa potrebno je odabrati vrstu isporuke Primljene isporuke dobara i usluga od poreznih obveznika bez sjedišta u RH i označiti da se pretporez može odbiti:

  
Unos stavke ulaznog računa za INO usluge
  
  Slika 248: Unos stavke ulaznog računa za INO usluge

Tako upisan račun ulazi u obračun PDV te se iskazuje na obrascu PDV, K-URA i K-IRA (samooporezivanje).


Pri unosu stavke na račun nije potrebno unositi Iznos PDV-a na stavki i Dat. izvrš. usl.(PDV); ako polja ne popunite, program će automatski izračunati iznos pretporeza i prema datumima, upisanima na računu (datum primitka, datum obavljene usluge) račun prenijeti u obračun PDV. Ako se pak odlučite za ručni unos, preporučamo oprez pri preračunu i unosu iznosa kao i pri zadavanju datuma, prema kojem će račun ući u obračun PDV.

 

1.7.1.12. Unos plaćanja / zatvaranje ulaznih računa

Ako za plaćanje računa koristite internet bankarstvo, evidencija ulaznih računa će vam značajno pojednostaviti posao. Uporabom programa izbjeći ćete duplirane unose podataka jer ćete moći, na temelju podataka upisanih na ulaznim računima, automatski generirati elektroničke naloge za plaćanje i prenijeti ih u internet bankarstvo.

Pogledajte postupak plaćanja ulaznog računa na primjeru:

  
Predogled računa, koji još nije plaćen
  
  Slika 249: Predogled računa, koji još nije plaćen

Iz ulaznog računa možemo generirati nalog za plaćanje, ako smo prethodno pri unosu osnovnih podataka o računu [1.7.1.3], u polju Način uplate zadali uplata na transak. račun.

Unutar računa kliknemo na gumb Plaćanje - Plaćanje računa i otvoriti će se maska za unos osnovnih podataka o nalogu za plaćanje:

  
Maska za unos podataka za izradu naloga za plaćanje ulaznog računa
  
  Slika 250: Maska za unos podataka za izradu naloga za plaćanje ulaznog računa

Klikom na gumb Dodaj nalog za plaćanje, kreirati će se zbirni paket, kojemu možemo pristupiti u modulu Banka [1.9]. Ako u evidenciji naloga za plaćanje postoje zbirni nalozi koje još nismo zatvorili, tada imamo i mogućnost nove naloge dodati na već postojeće.

Naloge za plaćanje možemo izvoziti iz programa i generirati datoteke u FINA formatu [1.9.9], koje možemo proslijediti u banku na plaćanje (datoteku FINA uvozimo u program internet bankarstva i izbjegnemo ručno pretipkavanje podataka).

 

1.7.1.13. Masovno knjiženje ulaznih računa

Ako je uz redni broj računa prikazana žuta lampica, ona označava da račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Crveno obojena pozadina u retku s podacima o računu predstavlja nedostatke pri unosu (npr. nedostaju zaračunate stavke, konto, račun nije plaćen,...)

Nabava_UlazniRacuni_PregledNeknjizenihRacuna.gif

Ulazni račun možemo knjižiti tek nakon pravilnog popunjavanja svih polja za unos podataka.

Klikom na redni broj računa u evidenciji, otvoriti će se stranica s prikazom svih podataka koje smo upisali za taj račun i na kojoj možemo provjeriti nedostajuće podatke:

  
Na predogledu računa je vidljivo upozorenje da nedostaje konto za knjiženje stavke (poslovnog događaja)
  
  Slika 251: Na predogledu računa je vidljivo upozorenje da nedostaje konto za knjiženje stavke (poslovnog događaja)

Ako kliknemo na poveznicu UR_UpisKonta.gif, otvoriti će se maska za unos/dopunu podataka o stavki prometa, unutar koje možemo upisati nedostajući podatak (konto).

Upisane podatke potvrdimo klikom na gumb U redu i spremimo klikom na gumb UR_Spremi.gif u alatnoj traci.

Nakon pravilnog unosa svih potrebnih podataka i konta, ulazni račun je spreman za knjiženje u glavnu knjigu.

Program omogućuje knjiženje više ulaznih računa odjednom. Masovno knjiženje možemo pokrenuti na stranici za pregled i pretraživanje računa, klikom na izbornik |Više |Knjiženje prikazanih dokumenata:

  
Pokretanje masovnog knjiženja ulaznih računa
  
  Slika 252: Pokretanje masovnog knjiženja ulaznih računa

Kada pokrenemo masovno knjiženje, otvoriti će se stranica na kojoj će biti prikazan popis ulaznih računa, pripremljenih zaknjiženje u glavnu knjigu. Unutar tog popisa na raspolaganju je i opcija odznačavanja računa iz daljnjeg postupka knjiženja (takvi će računi ostati zabilježeni kao neknjiženi i moći ćemo ih naknadno knjižiti).

  
Izbor ulaznih računa za knjiženje
  
  Slika 253: Izbor ulaznih računa za knjiženje

Klikom na gumb Knjiženje izbaranih računa potvrđujemo knjiženje računa. Kreirati će se temeljnica s podacima o knjiženjima:

  
Automatsko knjiženje ulaznih računa na temeljnicu
  
  Slika 254: Automatsko knjiženje ulaznih računa na temeljnicu

Klikom na gumb Spremi temeljnicu pohranjujemo u glavnu knjigu i potvrđujemo knjiženje računa.

Knjiženje ulaznih računa je u potpunosti automatizirano. Kod izbora konta za knjiženje obveze do dobavljača u obzir se uzimaju postavke automatskog knjiženja [1.14.1.3] i vrsta dobavljača (domaći, inozemni,...). Kod izbora konta za knjiženje poslovnog događaja, u obzir se uzima konto, upisan unutar stavke ulaznog računa. Kod izbora konta za PDV, u obzir se uzima konto određen u postavkama automatskog knjiženja [1.14.1.3].

 

1.7.1.14. Primjeri unosa prema tipu ulaznog računa

 

1.7.1.14.1. Unos ulaznog računa za nabavu vozila i goriva

Pri nabavi osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz nije moguć odbitak cijelog iznosa pretporeza iskazanog na računima dobavljača, a isto tako postoje i posebnosti u iskazivanju takvih računa u obračunu PDV. Iz tog je razloga pri unosu stavke računa potrebno koristiti sljedeći postupak:

  
Unos stavke ulaznog računa u slučaju nabave vozila i goriva
  
  Slika 255: Unos stavke ulaznog računa u slučaju nabave vozila i goriva

Kliknemo na gumb Unos stavke prometa ili na poveznicu kliknite ovdje za unos podataka o zaračunanim stavkama. U prvom retku maske izaberemo u padajućem izborniku opciju Nabava osobnih automobila i drugih sredstava za osobni prijevoz.

Program će automatski popuniti polje za unos % odbitka pretporeza.

Popunimo preostala polja za unos stavke (naziv/opis, osnovica, konto, stopa PDV) i potvrdimo unos klikom na gumb U redu.

Na temelju ovakvog načina unosa UR, prilagođava se automatsko knjiženje i obračun PDV, u kojem je dio iznosa osnovice računa dodatno iskazan i u polju VIII.1.1.2. obrasca PDV.

 

1.7.1.14.2. Unos ulaznog računa s tuzemnim prijenosom porezne obveze

Kada unosimo ulazni račun od tuzemnog dobavljača s naznakom prijenosa porezne obveze, potrebno je definirati tip računa i označiti samooporezivanje:

  
Unos ulaznog računa od tuzmenog dobavljača s naznakom o prijenosu porezne obveze
  
  Slika 256: Unos ulaznog računa od tuzmenog dobavljača s naznakom o prijenosu porezne obveze

Pri dodavanju stavke računa, potrebno je odabrati vrstu isporuke Primljene isporuke u RH za koje PDV obračunava primatelj (tuzemni prijenos porezne obveze) i označiti pretporez se može odbiti:

  
Unos stavke s naznakom o tuzemnom prijenosu porezne obveze
  
  Slika 257: Unos stavke s naznakom o tuzemnom prijenosu porezne obveze

 

1.7.1.14.3. Unos ulaznog računa iz EU

Postupak unosa ulaznih računa od dobavljača iz EU sastoji se od sljedećih nekoliko koraka:

Detaljniji opis pojedinačnog koraka možete pročitati klikom na poveznicu u pojedinačnom retku.

Točan unos svih potrebnih parametara i podataka je nužan jer utječu na postupak daljnjeg iskazivanja računa na temeljnicama u glavnoj knjizi kao i na obrascima PDV, PDV-S, K-IRA i K-URA.

 

1.7.1.14.3.1. Obavezni podaci o dobavljaču

Unosu računa primljenog od dobavljača iz EU prethodi važan zadatak - unos svih potrebnih i što je najvažnije, točnih podataka o dobavljaču u šifrarnik partnera.

Pri unosu podataka o dobavljaču iz EU obavezno upišemo:

U slučaju da jedan od navedenih podataka nedostaje ili je pogrešno upisan, to se može odraziti npr. neobuhvaćanjem računa u obrazac PDV-S stoga budite oprezni da upišete sve relevantne podatke.

Na koje podatke ne smijemo zaboraviti pri unosu dobavljača iz EU u šifrarnik, prikazano je na sljedećoj slici:

  
Dodatno obavezni podaci pri unosu dobavljača iz EU
  
  Slika 258: Dodatno obavezni podaci pri unosu dobavljača iz EU

 

1.7.1.14.3.2. Provjera podataka putem VIES sustava

U programu je na raspolaganju praktična funkcionalnost za provjeru točnosti PDV ID broja upisanog u podacima poslovnog partnera. Riječ je o automatskom povezivanju aplikacije e-računi sa VIES sustavom.

Provjeru točnosti podataka putem VIES sustava možemo pokrenuti iz maske za pregled podataka o partneru, klikom na izbornik |Više |Provjera PDV ID broja u VIES-u:

  
Pokretanje provjere podataka o partneru u sustavu VIES
  
  Slika 259: Pokretanje provjere podataka o partneru u sustavu VIES

Po završetku obrade, prikazuju se podaci o partneru kao i status valjanosti upisanog PDV ID broja:

  
Podaci o partneru, dostupni u sustavu VIES
  
  Slika 260: Podaci o partneru, dostupni u sustavu VIES

 

1.7.1.14.3.3. Stjecanje dobara iz EU

Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za stjecanje dobara, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:

  
Unos ulaznog računa za stjecanje dobara iz EU
  
  Slika 261: Unos ulaznog računa za stjecanje dobara iz EU

Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Stjecanje dobara unutar EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:

  
Dodavanje stavke na ulazni račun
  
  Slika 262: Dodavanje stavke na ulazni račun

 

1.7.1.14.3.4. Primljene usluge iz EU

Pri unosu računa, primljenog od dobavljača iz EU za primljene usluge, potrebno je definirati tip računa Promet unutar EU. Obavezno je označiti i Samooporezivanje:

  
Unos ulaznog računa za primljene usluge iz EU
  
  Slika 263: Unos ulaznog računa za primljene usluge iz EU

Kada dodajemo stavku ulaznog računa, potrebno je definirati vrstu isporuke Primljene usluge iz EU, označiti da se pretporez može odbiti i definirati stopu PDV-a:

  
Dodavanje stavke na ulazni račun
  
  Slika 264: Dodavanje stavke na ulazni račun

 

1.7.1.14.4. Unos primljenog računa na primjeru

Postupak unosa ulaznog računa najlakše ćete shvatiti na primjeru. Recimo, da smo primili račun za savjetovanje i izradu poslovne dokumentacije po ugovoru (vidi sliku):

  
Preslika podataka iz ulaznog računa u masku za unos
  
  Slika 265: Preslika podataka iz ulaznog računa u masku za unos

Unos ulaznog računa započinjemo u modulu |Nabava |Ulazni računi', klikom na gumb Unos ulaznog računa. U masku za unos podataka upišemo osnovne podatke iz zaglavlja računa, kao što je prikazano na slijedećoj slici:

  
Unos osnovnih podataka o ulaznom računu na primjeru
  
  Slika 266: Unos osnovnih podataka o ulaznom računu na primjeru

Podatke iz ulaznog računa upišemo u odgovarajuća polja za unos ulaznog računa. Na ulaznom računu je kao način plaćanja iskazano transakcijski račun, stoga u polju Načina uplate  izaberemo plaćanje na transak. račun br. i upišemo broj bankovnog računa, kojeg je dobavljač naveo na računu.

Pravilan izbor dobavljača i pravilan unos načina uplate utječu na pravilno knjiženje ulaznih računa, jer program na temelju tih podataka izabire konto za knjiženje obveze do dobavljača. Npr. program samostalno utvrđuje, da se obveza do domaćih dobavljača knjiži na konto 2200, a gotovinski materijalni računi na npr. konto 2551.

Po unosu osnovnih podataka sa zaglavlja računa, upišemo i podatke o zaračunatim stavkama, koji su osnova za knjiženje. Stavku unosimo klikom na gumb Unos stavke prometa:

  
Unos stavki prometa računa
  
  Slika 267: Unos stavki prometa računa

U polju Vrsta isporuke  odredimo vrstu prometa za PDV, koji se koristi za obračuna PDV [1.13], ispis knjige ulaznih računa [1.13.1.3] i knjiženje (posebno u slučaju prijenosa porezne obveze).

Označimo može li se pretporez odbiti i odredimo stopu PDV-a. U slučaju ako se iznos PDV-a, prikazan na računu, ne podudara s izračunatim prema izbranoj stopi, upišemo točan iznos PDV-a, kojeg je obračunao dobavljač. U polje Konto  upišemo konto za knjiženje poslovnog događaja. Unos konta nije obavezan; račune možemo kontirati kasnije odnosno za vas ih kontira vanjsko računovodstvo.

Unos potvrdimo klikom na gumb U redu.

Ako je na primljenom računu evidentirano više stavaka, tada ih unosimo redom, sve dok ne upišemo i zadnju stavku.

  
Predogled upisanih zaračunatih stavki prometa
  
  Slika 268: Predogled upisanih zaračunatih stavki prometa

U pregledu ulaznih računa svijetiljka upozorava, da ulazni račun još nije knjižen u glavnu knjigu. Dodatno, crveno obojena pozadina upozorava, da unos primljenog računa još nije završen. Crvenom bojom program upozorava u dva slučaja:

U slučaju ponavaljajućeg unosa mjesečnih računa je dovoljno, da ulazni račun kontirate samo jednom te nakon toga svaki mjesec korištenjem gumba bt-copy.gif kopirate ulazni račun proteklog mjeseca u tekući mjesec i pripišete mu nove podatke iz zaglavlja računa.

 

1.7.2. Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja

U modulu |Nabava |Primljena OK odobrenja možemo pregledavati i pretraživati već postojeće te unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja [1.7.2.1].

Za lakši pregled i pronalazak željenog dokumenta, prikaz OK odobrenja u evidenciji možemo ograničiti po različitim kriterijima:

  
Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja
  
  Slika 269: Pregled i pretraživanje primljenih knjižnih odobrenja

U polja za unos upisujemo sljedeće podatke:

Br. dok.Upišemo broj dokumenta dobavljača.
Dat. dok. od - doAko prikaz OK odobrenja želimo ograničiti po izabranom razdoblju, upišemo datume od i/ili do.
DobavljačIz padajućeg izbornika, klikom na dropDown.gif izaberemo dobavljača iz šifrarnika. Dobavljača možemo izabrati i na način da započemo unositi početna slova iz naziva/imena dobavljača pa će nam program na odabir ponuditi samo one dobavljače, naziv kojih započinje u skladu s upisanim početnim slovima.
Mjesto troškaIzaberemo mjesto troška.
Red. br.Upišemo redni broj dokumenta.
Šifra/Bar kod/OpisUpišemo šifru/bar kod/opis artikla.
Artikli s povratnom naknadnomOznačimo ako želimo prikaz dokumenata ograničiti na dokumente, koji sadrže artikle s uključenom povratnom naknadnom.

Klikom na redni broj OK odobrenja, otvoriti će se stranica s prikazom detaljnih podataka o odobrenju:

  
Predogled podataka primljene OK odobrenja
  
  Slika 270: Predogled podataka primljene OK odobrenja

Pri unosu OK odobrenja, iznose unosimo s pozitivnim predznakom. Pokretanjem automatskog knjiženja OK odobrenja, iznosi na temeljnici će biti s negativnim predznakom. Iznosi OK odobrenja će u obračunu PDV isto tako biti iskazani s negativnim predznakom.

U suprotnome, ako pri unosu OK odobrenja upišete iznose s negativnim predznakom, program će smatrati da unosite storno OK odobrenja stoga će pri knjiženju i obračunu PDV iznose prikazati s pozitivnim predznakom.

.

 

1.7.2.1. Unos primljenih knjižnih odobrenja

U modulu |Nabava |Primljene OK odobrenja možemo unositi nove primljene obavijesti o knjiženju odobrenja.

Novu primljenu OK odobrenja unosimo klikom na gumb Unos primljene OK odobrenja:

  
Maska za unos nove obavijesti o knjiženju odobrenja
  
  Slika 271: Maska za unos nove obavijesti o knjiženju odobrenja

Postupak unosa OK odobrenja je identičan postupku unosa običnog primljenog računa [1.7.1.3].

Kako se OK odobrenje odnosi na primljeni ulazni račun (djelomični ili potpuni storno ulaznog računa), potrebno ga je s tim računom povezati i račun zatvoriti (umanjimo obvezu do dobavljača, storniramo potraživanje za pretporez i storniramo eventualno knjiženji trošak tj storniramo iznos na kontu koji smo odredili kao konto poslovnog događaja pri knjiženju računa).

Ako smo u evidenciju ulaznih računa [1.7.1] upisali ulazni račun za koji smo primili OK odobrenje, tada se možemo poslužiti opcijom automatskog generiranja OK odobrenja iz ulaznog računa i time ubrzati postupak unosa OK odobrenja u evidenciju.

Za pokretanje automatskog generiranja OK odobrenja najprije potražimo ulazni račun u evidenciji. Klikom na redni broj računa otvorimo predogled podataka o ulaznom računu.

Unutar računa kliknemo na gumb Ispostavi iz dokumenta - Kopiraj u primljenu obavijest o knjiženju odobrenja:

  
Kopiranje podataka iz ulaznog računa u masku za unos OK odobrenja
  
  Slika 272: Kopiranje podataka iz ulaznog računa u masku za unos OK odobrenja

Podaci ulaznog računa će biti prenijeti u masku za unos OK odobrenja. Na OK odobrenju će biti prikazan podatak o veznom ulaznog računu, a na ulaznom računu će biti prikazan podatak o veznom OK odobrenju. Time je znatno olakšano praćenje nastanka dokumenata, evidentiranih u programu:

  
Na OK odobrenju je prikazan podatak o ulaznom računu na kojeg se odnosi
  
  Slika 273: Na OK odobrenju je prikazan podatak o ulaznom računu na kojeg se odnosi

 

1.7.3. Primljeni računi za dani predujam

 

1.7.4. Narudžbe dobavljačima

 

1.7.5. Primljene ponude

 

1.7.6. Jedinstvena carinska deklaracija (JCD)

PDV obračunan pri uvozu možemo odbiti kao pretporez ukoliko posjedujemo jedinstvenu carinsku deklaraciju (JCD) unutar koje smo navedeni kao primatelj ili uvoznik dobara, a u kojoj je iskazan iznos PDV-a kojeg je potrebno platiti, ili je omogućen izračun tog iznosa. Pretporez možemo odbiti u obračunskom razdoblju u kojem smo zaprimili JCD.

U skladu s navedenim, u programu e-računi je podržan:

Ova funkcionalnost može zamjeniti dosadašnji postupak unosa obračunatog PDV-a pri uvozu za potrebe knjiženja i obračuna PDV-a kroz evidenciju ulaznih računa (postupak opisan ovdje [1.7.1.10]).

 

1.7.6.1. Unos nove JCD

Za unos JCD u evidenciju otvorimo modul |Nabava |Jedinstvene carinske deklaracije (JCD) i kliknemo na Unos nove JCD. Otvara se sljedeća maska za unos podataka:

  
Maska za unos nove jedinstvene carinske deklaracije
  
  Slika 274: Maska za unos nove jedinstvene carinske deklaracije


Poslovna godinaUpišemo poslovnu godinu na koju se odnosi poslovni događaj. Kao preuzeto je upisana tekuća posl. godina tj. posl. godina koju smo u postavkama označili kao preuzetu.
Redni brojInterni redni broj JCD-a.
Datum primitkaUpišemo datum primitka JCD. Pretporez možemo odbiti u obračunskom razdoblju u kojem smo zaprimili JCD.
Deklarant/zastupnikUpišemo podatke o deklarantu/zastupniku. Izaberemo iz postojećeg šifrarnika ili upišemo kao novog partnera.
Broj dokumentaUpišemo broj JCD-a.
Obračunski PDVOznačimo u slučaju kada podatke sa JCD želimo istovremeno iskazati i u polju III.14 i II.15 PDV obrasca.
Datum dokumentaUpišemo datum JCD-a.
Datum puštanjaUpišemo datum puštanja iskazan na JCD.
Novčana valutaIzaberemo novčanu valutu dokumenta.
Iznos pretporeza se može odbitiOznačimo ukoliko pretporez možemo odbiti. Opcija je označena kao preuzeto.
Ne ide u PDVOznačimo u slučaju ako podatke sa JCD ne želimo evidentirati kroz obračun PDV.
OsnovicaUpišemo iznos osnovice za obračun PDV-a pri uvozu, iskazan na JCD. Iznos PDV-a izračuna se automatski. Za oba podatka je moguća ručna korekcija/prilagodba iznosa.
Napomene/opisPrema potrebi upišemo dodatne napomene/opis koje se odnose na JCD.

Na temelju upisanih JCD podržano je automatsko knjiženje  i automatski prijenos podataka u obračun PDV-a [1.7.6.2].

 

1.7.6.2. Knjiženje JCD-a i prijenos u obračun PDV-a

Po unosu jedinstvene carinske deklaracije (JCD) [1.7.6.1] u evidenciju modula |Nabava, podržano je automatsko knjiženje kao i prijenos dokumenta u obračun PDV-a.

Za knjiženje JCD u glavnu knjigu potrebno je unutar dokumenta kliknuti na gumb Knjiženje. Dokument će automatski biti obuhvaćen u obračunu PDV-a kojeg generiramo putem modula |Financije |Obračun PDV-a. Pretporez možemo odbiti u obračunskom razdoblju u kojem smo zaprimili JCD pa će tako JCD biti obuhvaćen u obračunu PDV-a u skladu s upisanim datumom primitka JCD.

Izravno na JCD dobivamo na uvid konta na koja je knjižen te kako je iskazan u obračunu PDV-a:

  
Mogućnosti daljnje obrade JCD
  
  Slika 275: Mogućnosti daljnje obrade JCD


Prilikom korištenja obračunskog PDV-a pri uvozu, u masci za unos JCD [1.7.6.1] potrebno je označiti parametar Obračunski PDV kako bi podaci sa JCD istovremeno bili iskazani i u polju III.14 te II.15 PDV obrasca.

 

1.7.7. Arhiviranje primljenih dokumenata

U programu e-računi na raspolaganju je mogućnost elektroničkog arhiviranja cjelokupne poslovne dokumentacije. U nastavku pogledajte opis postupka za elektroničko arhiviranje ulaznog računa.

Za dodavanje privitaka na ulazni račun, potrebno je u alatnoj traci kliknuti na gumb spajalica.gif. Otvoriti će se stranica unutar koje ćemo klikom na gumb Pretraži potražiti dokumente koje smo prethodno pohranili na našem računalu (skeniran dokument ili pak dokument u PDF formatu) i uvoziti u program:

  
Postupak dodavanja privitaka (original dokumenata) ulaznom računu
  
  Slika 276: Postupak dodavanja privitaka (original dokumenata) ulaznom računu

Potvrdom uvoza slikovne datoteke, ulaznom će računu biti priložen original dokument. Privitak možemo povećati, umanjiti, ispisati, obrisati ili pak preuzeti i spremiti na računalo (npr. ako imate vanjsko računovodstvo, na ovaj način knjigovođa može preuzeti original dokumenta, stoga ga ne morate fizički dostavljati u računovodstvo):

  
Prikaz priloženog skeniranog računa
  
  Slika 277: Prikaz priloženog skeniranog računa

Elektroničkim ahriviranjem izbjeći ćete mogućnost gubitka poslovne dokumentacije tj. imati na uvid original dokumente i u slučaju ako ste vaše ulazne račune dostavili u računovodstvo ili ako iz nekog drugog razloga ne raspolažete originalima.

Kako evidenciji ulaznih računa možete pristupiti online, s bilo kojeg računala, tableta ili pametnog telefona, imati ćete mogućnost uvida u ulazne račune u bilo kojem trenutku će to biti potrebno, bez traženja i pregledavanja dokumenata po registratorima.

 

1.7.8. OCR obuhvat podataka sa primljenih računa

Program omogućuje automatski obuhvat podataka sa skeniranih i drugih dokumenata u formatu PDF ili JPEG. Dokumenti formata PDF i JPEG mogu biti obuhvaćeni pomoću skenera ili kamerom mobilnog uređaja. OCR obuhvat podataka provodi se u knjizi primljene pošte, pri čemu dolazi do učitavanja podataka sa slikovnog dokumenta o dobavljaču i iznosima računa, koji se zatim dodaje kao privitak postojećem unosu u knjizi primljene pošte.

  
Shema protoka podataka u knjizi primljene pošte
  
  Slika 278: Shema protoka podataka u knjizi primljene pošte


Obrada OCR odvija se u pozadini. U tijeku obrade nije moguća likvidacija zapisa.


1.7.8.1 Postavke knjige primljene pošte za OCR

  
Postavke knjige primljene pošte za obradu OCR
  
  Slika 279: Postavke knjige primljene pošte za obradu OCR

Pojašnjenje postavki knjige primljene pošte za OCR:

Optičko čitanje skeniranih dokumenata 

Moguće opcije:

 • onemogućeno - OCR obuhvat podataka se nikad ne izvodi
 • OCR nakon predočenja u obradu - OCR obuhvat provodi se na izričit zahtjev
 • automatska obrada OCR u trenutku zaprimanja dokumenta - OCR obrada provodi se automatski za svaki primljeni račun
Izvođač OCR obuhvata podataka Ovdje možete odabrati vašeg izvođača usluge OCR, ukoliko niste zadovoljni sa preuzetim izvođačem.

1.7.8.2 Kako predati dokument u zahtjev za obradu OCR

Ako ne zadamo automatsku OCR obradu prilikom primitka dokumenata u knjigu primljene pošte, tada moramo naknadno poslati dokument u OCR. Dokument možemo poslati u obradu OCR na dva načina:

 1. pri proslijeđivanju dokumenta u knjigu primljene pošte upotrijebimo oznaku +OCR. Primjer: ako je adresa naše knjige primljene pošte 1234567891011@e-racuni.com i želimo da se po primitku dokumenta provede obrada OCR, tada dokument šaljemo na e-mail adresu 1234567891011+OCR@e-racuni.com. To znači da uobičajenoj adresi e-pošte dodamo niz "+OCR".
 2. ako je dokument zaprimljen na uobičajen način, tada ga možemo poslati u OCR klikom na opciju |Pošalji u obradu OCR. Pogledajte sliku dolje:

  DocumentInboxSendToOCR_HR.gif


1.7.8.3 Što učiniti ako OCR pogrešno učita podatke sa računa?

Optičko prepoznavanje teksta (OCR) radi na temelju računalnih algoritama, koji temelje na strojnom učenju i statističkoj obradi velike količine podataka. Prilikom čitanja skeniranih dokumenata, može se za određene vrste računa dogoditi pogrešna interpretacija tj. čitanje podataka sa skeniranog dokumenta.

U takvim situacijama savjetujemo da koristite mogućnost slanja povratne informacije klikom na poveznicu prikazanoj na sljedećoj slici. Tako ćete obavjestiti pružatelja OCR obrade o potrebnom poboljšanju prepoznavanja računa, za konkretni primjer vašeg računa. Uz vašu će pomoć automatsko prepoznavanje podataka postati sve bolje i pouzdanije.

  
Prijava grešaka pri čitanju skeniranih dokumenata
  
  Slika 280: Prijava grešaka pri čitanju skeniranih dokumenata

 

1.8. Putni nalozi

Modul Putni nalozi nudi slijedeće funkcije:

Modul putni nalozi je u potpunosti integriran s drugim modulima programa te tako omogućava i automatsko knjiženje obračuna putnih troškova, kao i isplatu putnih troškova preko banke ili blagajne.

  
Veze s drugim modulima programa
  
  Slika 281: Veze s drugim modulima programa

 

1.8.1. Automatsko zatvaranje putnih naloga


Za automatsko zatvaranje putnih naloga na raspolaganju su dvije mogućnosti:

 1. svakodnevno, automatsko zatvaranje putnih naloga,
 2. zatvaranje putnih naloga nakon vašeg aktiviranja.

Za automatsko zatvaranje putnih naloga dodajte kvačicu u polje za svakodnevno automatsko zatvaranje putnih naloga, u podacima tvrtke.

  
Varijable za automatsko zatvaranje putnih naloga kod podataka o tvrtki
  
  Slika 282: Varijable za automatsko zatvaranje putnih naloga kod podataka o tvrtki

Ako izaberete drugu mogućnost i ne označite automatsko zatvaranje nepredloženih putnih naloga, na raspolaganju je mogućnost obrade automatskog zatvaranja putnih naloga putem izbornika Putni nalozi/Izvještaji. Klikom na automatsko zatvaranje putnih naloga određujete varijable (Rok za predlaganje obračuna otvorenih putnih naloga i Br. dana od upozorenja do automatskog zatvaranja putnih naloga). Ako su te dvije varijable navedene u podacima tvrtke, pojaviti će u ovim poljima, ali ih možete i izmijeniti.Pokretanjem automatskog zatvaranja putnih naloga kod konačnih izvještaja, generirati će se HTML izvještaj, u kojem se nalaze podaci o poslanim obavjestima i zatvaranjima putnih naloga.

  
Konačni izvještaji u kojima možete pogledati izvještaj o poslanim obavjestima i zatvaranjima putnih naloga
  
  Slika 283: Konačni izvještaji u kojima možete pogledati izvještaj o poslanim obavjestima i zatvaranjima putnih naloga

 

1.8.2. Prije nego što započnete pisati putne naloge


Prvom prijavom u program pojavljuju se uputstva, koja vas vode kroz potrebne postavke [1.8.2.1] e-obračuna putnih naloga.

Nakon unosa osnovnih podataka o vašoj tvrtki, upišite podatke o zaposleniku [1.12] i vozilima [1.8.10]. Navedeni podatci će se kasnije samostalno upisivati u putni nalog. Na taj način ćete izbjeći zakašnjele unose podataka o tvrtki i osobi koja se sprema na poslovni put odnosno imena i registracije vozila, a što znači manje utrošenog vremena, manje mogućnosti za greške i manje bolova u ruci prilikom upisivanja poduže serije naloga.

Dodijeljivanjem različitih korisničkih ovlasti [1.8.2.2] za pristup modulu Putni nalozi  možete razdvojiti unos podataka za ispis putnog naloga od samog obračuna i povrata troškova; tako npr. zaposlenicima dodijelite svim korisničke ovlasti, koje omogućuju samo unos podataka za ispis putnog naloga. Povratkom sa poslovnog puta, putni nalog preuzima osoba odgovorna za obračun i povrat putnih troškova, a treća osoba može odobriti isplatu novaca. Zaposlenici na taj način aktivno koriste program.

POZOR! Ako podatak nije upisan odnosno nije upisan prema propisima, program ne dozvoljava nastavak rada te takav unos ne možete potvrditi; program upozorava sa zvijezdicom ili sa porukom pokraj netočnog podatka. Time su u programu onemogućene formalne te sadržajne pogreške prilikom ispunjavanja putnih naloga.

Primjer upozoravajućeg napisa:

  
Datum izdaje je stariji od datuma odlaska
  
  Slika 284: Datum izdaje je stariji od datuma odlaska

Primjer prilikom unosa podataka:

  
Obavezan podatak nije upisan
  
  Slika 285: Obavezan podatak nije upisan

Postupak upisivanja podataka te na što je potrebno biti posebno oprezan kako bi porezni inspektori bili zadovoljni, opisano je u slijedećim poglavljima.

 

1.8.2.1. Osnovne postavke prije prve upotrebe

 

1.8.2.2. Korisnički pristup za putne naloge


Korisnički ovlasti korisnicima informacijskog sistema "e-računi" dodjeljujete u modulu |Zaposlenici |Unos novog zaposlenika, gdje možete izabrati odnosno odrediti ovlasti za uporabu [1.12.7] modula "Putni nalozi".

  
Višenivojsko dodjeljivanje korisničkih ovlasti
  
  Slika 286: Višenivojsko dodjeljivanje korisničkih ovlasti

Korisničke ovlasti dodjeljujete glede na zaduženja i odgovornosti zaposlenika na radnom mjestu:

 

1.8.2.3. Postavke internetske tražilice

Program e-računi nudi različite mogućnosti ispisa dokumenata. Za ispis dokumenata direktno iz tražilice Internet Explorer preporučamo, da u izborniku |File |Page Setup namjestite ispis bez ispisivanja glave i noge stranice.

Sa postavkama, kao što su prikazane u poglavlju Ispis dokumenata HTML iz tražilice [1.4.10.6], ćete aktivirati ljepši i pravilniji ispis dokumenata.

 

1.8.2.4. Unos podataka prije prve upotrebe

Prije nego što započnete s prvim unosom podataka u obrazac za prvu stranicu putnog naloga, morate upisati podatke, koji se nadovezuju na modul Zaposlenici  i Vozila ; isti će se samostalno upisivati u putni nalog.

  
Modul aktivirate klikom na bookmark
  
  Slika 287: Modul aktivirate klikom na bookmark


 

1.8.2.5. Sistem numeriranja putnih naloga


Kod numeriranja putnih naloga se možete koristiti ručnim unosom broja putnog naloga [1.8.4] ili pak izabrati da se brojevi dodjeljuju automatski.

Automatsko numeriranje možete aktivirati u osnovnim postavkama [1.8.2.1]. Izabrati možete numeriranje po mjestu troška ili po rednom broju.

Pri automatskom numeriranju putnih naloga, program samostalno prepoznaje sistem numeriranja te vodi brojeve od zadnjeg unosa putnog naloga naprijed.

Primjer za numeriranje po rednom broju:

 1. Upisali ste prvi putni nalog [1.8.4] s brojem 25/2010
 2. Kod unosa slijedećeg putnog naloga program će ponuditi broj 26/2010, jer je zadnji broj bio 25.

Prelaskom na novu poslovnu godinu, program vodi i nudi redni broj za proteklu poslovnu godinu, do 31.3.

U slučaju numeriranja po mjestu troška program samostalno prepoznaje sistem numeriranja za svako mjesto troška posebno.

 

1.8.2.6. Šifrarnik relacija


Vlastiti šifrarnik relacija možete voditi putem izbornika |Relacije |Unos nove relacije.

  
Unos željene relacije
  
  Slika 288: Unos željene relacije

Opis relacije: Opišite relaciju (najčešće se upisuje početak i kraj puta).
Razdaljina (km): Upišite razdaljinu do određene relacije.
Status: U kombiniranom polju odredite status, koji može biti: aktivan ili neaktivan.
Privatna relacija: Ako s klikom u polje potvrde    relaciju označite kao privatnu, program će ih nuditi samo prilikom vaše prijave u program. Ostale relacije koje nisu vođene kao privatne nuditi će se na izbor svim drugim korisnicima programa u tvrtki. Korisnici, koji nemaju privilegije pristupa [1.8.2.2] do putnih naloga svih zaposlenika mogu unositi samo privatne relacije.

Relacije iz šifrarnika relacija program nudi:


1.8.2.7. Izračun razdaljine pomoću Google maps-a


Razdaljine možete provjeriti putem Google maps-a direktno iz programa. Kliknite na gumb Izračunaj relaciju (prikaz na slici dolje).

  
Kliknite za izračun razdaljine
  
  Slika 289: Kliknite za izračun razdaljine


Na stranici će biti prikazan izračun razdaljine između mjesta koja ste prethodno upisali na putni nalog:

  
Izračun razdaljine pomoću Google maps-a direktno iz programa
  
  Slika 290: Izračun razdaljine pomoću Google maps-a direktno iz programa

 

1.8.2.8. Postavke logotipa za ispis putnih naloga


U programu možete izabrati automatski ispis logotipa vaše tvrtke na prvoj stranici putnog naloga nakon što uvozite datoteku s logotipom u formatu GIF ili JPG. Logotip može biti bilo kakovih dimenzija, a program će ga automatski normirati na prilagođenu širinu i dužinu ispisa. Preporučamo, da ne koristite prevelike datoteke s logotipom jer to može uzrokovati sporije ispisivanje putnih naloga.

Prije uvoza logotipa u program, veličinu datoteke ćete najlakše smanjiti izmijenom logotipa u crno-bijelu varijantu ili pak reduciranjem boja u logotipu. Pri tom možete koristiti besplatne programe, kao što je npr. IrfanView [http://www.irfanview.com].

Određeni programi spremaju datoteke JPEG u formatu, kojeg program e-računi ne prepoznaje. Ako vaš logotip tj. datoteku JPEG ne možete uvoziti u program, savjetujemo da datoteku konvertirate u oblik GIF s uporabom programa IrfanView [http://www.irfanview.com].

1.8.2.8.1 Uvoz logotipa

Postupak uvoza logotipa prikazan je na slijedećoj slici.

  
Obrazac za određivanje logotipa
  
  Slika 291: Obrazac za određivanje logotipa

Datoteku prenesite u program klikom na gumb Browse/Pretraži. Potražite datoteku s logotipom i kliknite na gumb Open/Otvori.

  
Prozor operacijskog sistema Windows, u kojem potražite datoteku s logotipom.
  
  Slika 292: Prozor operacijskog sistema Windows, u kojem potražite datoteku s logotipom.

Kad se datoteka prikaže u prozoru, prijenos u program izvršite klikom na gumb Prenesi datoteku, kao što prikazuje slika.

  
Izabranu datoteku uvozite u program.
  
  Slika 293: Izabranu datoteku uvozite u program.

 

1.8.3. Pregled i pretraživanje putnih naloga


Stranicu "Putni nalozi-pregled i pretraživanje" otvarate klikom na |Putni nalozi |Putni nalozi.

  
Stranica za pregled i pretraživanje putnih naloga
  
  Slika 294: Stranica za pregled i pretraživanje putnih naloga

PN_AutomatskoKnjizenje.gif

1.8.3.1 Što znače pojedinačne mogućnosti u izborniku?

 1. PN_PopisPN.gif - Izaberite ako želite popis svih pronađenih putnih naloga vidjeti na jednoj stranici.
 2. PN_PopisExcel.gif - Izaberite kada želite otvoriti putne naloge u MS Excel-u (tj. Open Office preglednici), gdje možete obraditi podatke odnosno dodati u privitku po elektr. pošti.
 3. PN_Knjizenje.gif - Izaberite nakon što kriterijima pretraživanja [1.8.3.2] ograničite ispis putnih naloga, koje želite knjižiti.
 4. PN_MasovniIspis.gif - Izaberite kada želite ispisati više putnih naloga odjednom. Klikom na tu opciju u novom prozoru se otvaraju svi prikazani putni nalozi zajedno s obračunima, pripremljenima za ispis. Tu opciju možete koristiti npr. kod ponovnog numeriranja putnih naloga [1.14.12.4] te ih morate ponovno ispisati.
 5. PN_OtvaranjeWord.gif - Isto kao i prijašnju opciju, ovu opciju izaberete kod masovnog ispisa svih prikazanih putnih naloga, koristeći MS Word.

 

1.8.3.2. Kriteriji pretraživanja

Ako želite dodatno ograničiti ispis, na raspolaganju su vam mogućnosti u gornjem dijelu internetske stranice, koja sadrži masku za unos kriterija pretraživanja.Tako možete listati putne naloge u okviru ograničenja, koja ste odredili upisivanjem kriterija pretraživanja.

  
Kriteriji pretraživanja putnih naloga
  
  Slika 295: Kriteriji pretraživanja putnih naloga

Br. naloga U slučaju da poznajete točan broj putnog naloga, upišete ga u polje za unos podataka.
Traži poPretraživanje možete ograničiti glede na datume, koji nastupaju u pojedinačnom putnom nalogu. Preuzeti izbor je datum prva strana, klikom na gumb PN_trazenje.gif tj. ako kliknete u samo polje, listate dane mogućnosti.
od dana, do danaNakon što odredite kriterij pretraživanja u gornjem kombiniranom polju, potrebno je dodati vremensko razdoblje za kojeg želite pregled putnih naloga. Klikom na gumb,calendar.gif, aktivirate priručni kalendar u kojem izaberete željeni datum. Datume možete sami upisati, ukoliko vam se čini praktičnije od izbora datuma s priručnog kalendara. Izaberite bližnjicu i upišite samo dan te pritisnete tipku Enter. Ako upišete npr. broj 9, program će to razumjeti kao 9-ti u tekućemm mjesecu i godini.
  
Datum potvrdite klikom na njega.
  
  Slika 296: Datum potvrdite klikom na njega.
StatusPutne naloge možete pretraživati i po statusu tj. glede na fazu u kojoj se nalazio putni nalog od dana kada ste ga otvorili pa sve do završnog knjiženja obračuna tj. isplate putnog naloga. Klikom na gumb dropDown.gif tj. ako kliknete u polje za unos, listate statuse. Status putnog naloga izaberete klikom na njega, kao što je prikazano na slici dolje.

  
Pregled putnih naloga glede na status PN
  
  Slika 297: Pregled putnih naloga glede na status PN

Što znače pojedinačni statusi putnih naloga?

 1. otvoren  Je onaj putni nalog, koji sadrži podatke za prvu stranu putnog naloga, a može sadržavati i podatke za povrat troškova zaposleniku, ali još nije bio predložen u obračun tj. nije obračunan. Svi putni nalozi, koji imaju takav status, označeni su lampicom PN_Lampica.gif.
 2. predložen u obračun  Je onaj putni nalog, koji sadrži podatke za prvu stranu putnog naloga i podatke za povat troškova zaposleniku te je predložen u obračun. Takav status imaju samo putni nalozi zaposlenika, kojima ste u modulu |Zaposlenici |Korisnički pristup dodijelili samo mogućnost kao što je vidljivo na slici: PN_Ovlasti.gif
 3. obračunan  Je svaki, već obračunan putni nalog, koji obuhvaća već isplaćene ili već knjižene putne naloge.
 4. pripremljen za knjiženje  Je onaj obračunan putni nalog, koji nije proknjižen, ali je možda već isplaćen.
 5. knjižen  Je svaki putni nalog, koji je već proknjižen.
 6. pripremljen za isplatu  Je onaj obračunan putni nalog, koji je već bio knjižen, ali nije bio isplaćen.
 7. isplaćen  Je svaki poutni nalog, koji je već bio isplaćen.
 8. storniran  Je onaj putni nalog, koji je već ispostavljen (ispisana prva strana, potpisana i sa stavljenim pečatom), ali nije bio upotrebljen (npr. zaposlenik zbog bolesti nije mogao na poslovni put).
 9. obračunan - Kn  Je svaki putni nalog, koji je obračunan u domačoj valuti (Kn).
 10. obračunan - devizni obračun  Je svaki putni nalog, koji je bio obračunan u stranoj valuti. POZOR! Ako ste putovali u inozemstvo, u obračunu putnog naloga [1.8.7] izaberite valutu, u kojoj želite obračunati putne troškove, kao što prikazuje slika:PN_Upozorenje.gif.
Vozilo Putne naloge možete razvrstiti po vozilu [1.8.10.1], koje je bilo korišteno za službeni put. Vozilo izaberete sa popisa, kojeg aktivirate klikom u kombinirano polje, kao što je vidljivo na slici. Izbor potrdite jednostavnim klikom. PN_IzborVozila.gif
Zaposlenik Sa popisa putnih naloga možete pretraživati putne naloge po zaposlenicima [1.12.3], kojima ste izdali putni nalog, kao što prikazuje slika dolje. Zaposlenika odredite jednostavnim klikom u kombinirano polje, pritisnite tipku sa prvim slovom prezimena te ga potražite na popisu. Izbor potvrdite jednostavnim klikom.

PN_IzborZaposlenika.gif

Mjesto troška Kada zaposlenici djeluju na više mjesta troška, ili ako službeno vozilo koristiti više zaposlenika te je vozilo vođeno kao mjesto troška, logičan je pregled putnih naloga po mjestu troška [1.14.1.4]. Mjesto troška odredite klikom u kombinirano polje te ga izaberete sa popisa. Izbor potvrdite jednostavnim klikom.
traži po arhiviAko označite tu mogućnost, program će tražiti putne naloge i među arhiviranim putnim nalozima. Kada je ta mogućnost isključena, pretražuje podatke samo među putnim nalozima, koji nisu arhivirani.

Upisivanjem kriterija pretraživanja, kliknite na gumb Pretraživanje.

 

1.8.4. Novi putni nalog

Podatke o predviđenom poslovnom putu unose se prije odlaska na put: potrebno je ispuniti i ispisati prvu stranu putnog naloga. Ispisan putni nalog potvrđuje i potpisuje direktor ili ovlaštena osoba, nakon čega ga, potpisanog i potvrđenog sa pečatom zaprima zaposlenik. Putni nalog možete ispuniti i po povratku sa službenog puta, iako po zakonu mora biti izdan najkasnije dva dana, nakon odlaska zaposlenika na poslovni put.

Klikom na gumb Otvaranje novog putnog naloga, koji se nalazi na stranici |Putni nalozi |Pregled i pretraživanje, otvarate novi putni nalog tj. masku za unos za prvu stranicu putnog naloga. Podatci, označeni sa zvijezdicom PN_zvijezdica.gif, obavezno se upisuju.

Broj naloga Program automatski predlaže broj putnog naloga, što prema potrebi možete promijeniti, na primjer: ako već postoje putni nalozi koji nisu unešeni u program tj. ako ste započeli koristiti program za obračun putnih naloga sredinom kalendarske godine.
Datum Unesite datum izdavanja putnog naloga brzim izborom u kalendaru, koji se otvara ako kliknete na gumb calendar.gif. Datum možete upisati [1.4.10.3] i u kraćem obliku.
Zaposlenik U tom kombiniranom polju [1.4.10.3] upišite ime i prezime zaposlenika, kojemu se izdaje putni nalog. Ostali podatci (radno mjesto i prebivalište), koji se u putnom nalogu odnose na zaposlenika, samostalno prenose iz kadrovske evidencije [1.12]. POZOR! Za korisnike, koji unose i pregledavaju samo vlastite putne naloge, taj izbor je onemogućen.
Odredište U polje za unos upišite predviđenu relaciju tj. odredište. SAVJETUJEMO: Upišite točnu relaciju puta (npr. za relaciju Rijeka-Varaždin, sa stankom kod stranke u Zagrebu upišite relaciju Rijeka-Varaždin-Zagreb-Rijeka.
Svrha U polje za unos upišite svrhu službenog puta. Ako se radi o poslovnom posjetu, važno je navesti koje ste poslovne partnere posjetili. Ako se radi o posjeti sajma/edukacije, navedite koji sajam/edukacije je bio posjećen. Kada se radi o predaji materijala/proizvoda/pošiljaka, navedite što je i kome bilo predano.
Veza na dokument, odluku, spis Upišite oznaku odgovarajućeg dokumenta na koji se odnosi putni nalog. SAVJETUJEMO: Potrebno je osigurati vezu između izdanih putnih naloga i pripremljene dokumentacije, koja se na zahtjev poreznih inspektora može predložiti u svakom trenutku.
Putovanje će trajati ... U polja za unos od dana - do dana  upišite predviđen datum početka i kraja službenog putovanja. U polje sat  upišite točno vrijeme početka službenog puta.
Visina dnevnice U polju prvo izaberite dnevnicu za Hrvatsku ili inozemstvo klikom na izborni gumb radioButton.gif. Program kod obračuna [1.8.7], automatski određuje visinu dnevnica i izračunava pravilan broj dnevnica glede na trajanje putovanja te na važeće propise. PN_Dnevnice.gif Za inozemstvo je potrebno odrediti državu u koju se putuje te valutu, u kojoj će biti vrednovana dnevnica, kao što prikazuje slika. To odredite klikom na gumb radioButton.gif kod polja dnevnica za inozemstvo , nakon toga klikom na strelicu dropDown.gif izaberite državu i valutu. Za valutu nije potrebno upisivati visinu, jer je određena izaberom države. Ako se radi o putovanju u inozemstvo, e-računi automatski prepoznaju pravilnu prijetvorbu valuta po srednjem tečaju HNB, važećem na dan putovanja.

 

1.8.4.1. Predogled podataka za prvu stranu


Na stranici koja nudi predogled unesenih podataka za prvu stranicu putnog naloga, možete do sada unesene podatke prekontrolirati te ih izmijeniti ukoliko s unosom niste zadovoljni.

  
Predogled unesenih podataka za putni nalog
  
  Slika 298: Predogled unesenih podataka za putni nalog

Ako prethodno upisane podatke ne spremite, izgubiti će se, zato je potrebno kliknuti na gumb PN_Spremi.gif, kao što prikazuje slika gore.

Podatke, upisane na pojedinačnom putnom nalogu možete izmijeniti klikom na gumb PN_Izmijeni.gif. Otvoriti će se obrazac "Ispravak putnog naloga", na kojem možete izmijeniti tj. nadopuniti podatke.

PN_Ispravak.gif

Značenje ostalih gumba u alatnoj traci provjerite na stranici alatna traka [1.4.10.2].

 

1.8.4.2. Predujam


Ukoliko je zaposlenik primio predujam, evidentirajte ga u putnom nalogu prije odlaska na poslovni put. Iznos i datum upišite u obrazac "Unos predujma".

Obrazac za unos predujma aktivirate klikom na gumb Predujam:

  
Obrazac za unos predujma
  
  Slika 299: Obrazac za unos predujma

Nakon unosa podataka, kliknite na gumb U redu. Unos predujma potvrdite klikom na žuto obojeni gumb Spremi.gif.

Ispis i obračun predujma

PN_IspisPredujma.gif

PN_PutniTroskovi.gif

Izmijene podataka

Ako je zaposlenik već primio predujam na drugom putnom nalogu koji još nije obračunan, program će vas na to upozoriti.

Nakon svake izmijene ili brisanja predujma, putni nalog je potrebno ponovno spremiti i ispisati.

 

1.8.4.3. Ispis putnog naloga


Nakon što ste spremili putni nalog, možete ga ispisati. Na obavezno spremanje putnog naloga vas upozorava žuto obojeni gumb Spremi.gif, koji titra sve dok ne spremite dokument. Nakon spremanja putnog naloga, ispišite prvu stranicu, koju ćete potpisanu i sa pečatom izručiti zaposleniku. Podaci za prvu stranicu putnog naloga su spremljeni, kada se gumb SpremiNeaktivno.gif oboji sivo i postane neaktivan. Tada će se pojaviti gumb Ispis Dokumenta.gif.

Prvu stranu putnog naloge ispišete na slijedeći način:

1. Kliknite dropDown.gif, koji se nalazi na gumbu; prikazati će se sve mogućnosti ispisa putnog naloga.

2. Izaberite način ispisa, kao što je prikazano na slici:

PN_Ispis.gif

Popis za ispis nudi dva načina ispisa:

Putni nalog možete poslati putem elektr. pošte. Putni nalog spremite lokalno na vaše računalo te ga pošaljite u privitku putem elektr. pošte.


1.8.4.3.1 Kako spremiti putni nalog lokalno na svoje računalo?

Kad se pojavi rokica.gif kod načina ispisa putnog naloga, kliknite na desni gumb miša, te izaberite obojenu mogućnost (prikazano na slici). Nakon toga, spremite dokument (putni nalog) u izabranu datoteku.

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

1.8.4.3.2 Ispis putnog naloga u okviru internetske tražilice:

1. U okviru programa kliknite na poveznicu, kao što je prikazano na slici:

PN_Pregledi.gif

2. Klikom na poveznicu otvarate putni nalog u okviru internetske tražilice.

PN_PrintNalog1.gif

Za ispis kliknite na ikonu "Print", kao što prikazuje slika.

1.8.4.3.3 Ispis logotipa na prvoj strani elektr. putnog naloga:

PN_UnosLogotipa.gif

Datoteku možete prenijeti u program. To učinite klikom na gumb Browse.gif, potražite datoteku i kliknite na gumb Open.gif. Kad se datoteka ispiše u prozoru, prijenos u program izvršite klikom na gumb Prenesi datoteku.


1.8.4.3.4 Putni nalog možete ispisati kao Word-ov dokument:

1. Kliknite na poveznicu, kao što je prikazano na slici:

PN_UWordu.gif

2. Klikom na poveznicu otvarate putni nalog u MS Wordu, gdje ga možete ispisati.

Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje

Klikom na ikonu "Ispis dokumenta", kao što je vidljivo na slici, putni nalog možete ispisati.

U MS Wordu možete upisati tj. izmijeniti sve podatke, ali OPREZ - podaci u bazi time nisu izmijenjeni!

 

1.8.5. Priprema putnog naloga za obračun

Povratkom sa poslovnog puta, potrebno je u e-račune upisati podatke za obračun kilometraža, dnevnica i putnih troškova; u toj fazi se obračunava predujam, kojeg je zaprimio zaposlenik prije odlaska na poslovni put.

Na popisu putnih naloga "Putni nalozi-pregled i pretraživanje" [1.8.3] potražite putni nalog na temelju kojeg je zaposlenik otišao na poslovni put. Otvaranjem stranice za predogled podataka na putnom nalogu, prikazuju se svi podaci sa prve stranice putnog naloga. Ispod prikaza podataka se nalaze gumbi, koji omogućuju pripremu putnog naloga za obračun i povrat putnih troškova zaposleniku te knjiženje putnog naloga.

1.8.6. Unos podataka za obračun putnih troškova

Za unos podataka kliknite na istoimenski gumb, nakon čega se otvara obrazac za unos podataka.

  
Nakon svakog unosa kliknite na gumb Spremi.gif.

 

1.8.6.1. Unos dnevnica


Dnevnice unosite klikom na gumb Dnevnice, nakon čega upišete podatke u obrazac (prikaz na slici dolje):

  
Obrazac za unos dnevnica
  
  Slika 301: Obrazac za unos dnevnica

U polja za unos upišite slijedeće podatke:

DržavaKlikom na dropDown.gif izaberite državu, u koju zaposlenik putuje. Proizlazeći iz izabrane države i važećih propisa, program automatski izračunava visinu dnevnica. Preuzeti izbor je država, koju izaberete na prvoj stranici putnog naloga. U slučaju putovanja kroz više država možete upisati dnevnice za svaku državu.
Datum odlaska/uUpišite datum i sat odlaska na poslovni put.
Datum povratka/uUpišite datum i sat povratka sa poslovnog puta. Glede na izabrano vrijeme, program će odrediti da li je dnevnica smanjena ili djelomična.

Unos podataka potvrdite klikom na U redu.

 

1.8.6.2. Načini obračunavanja dnevnica

 

1.8.6.3. Unos ostalih troškova


Troškove sa poslovnog puta unesite klikom na gumb Ostali troškovi; upišite podatke u istoimeni obrazac (prikaz na slici dolje):

  
Obrazac za unos drugih troškova
  
  Slika 302: Obrazac za unos drugih troškova

1.8.6.4. Unos podataka:

Datum računa Unesite datum putnog troška tj. ulaznog računa, koji dokazuje nastale troškove. Program automatski predlaže početni datum poslovnog puta.
Iznos Upišite iznos računa, kojeg uvažavate za putne troškove. Ako se radi o putnim troškovima nastalim u inozemstvu, izaberite valutu u kombiniranom polju PN_Valuta.gif, kojom je račun podmiren.

Iznose možete unositi u obliku zbrajanja ili oduzimanja, kao što prikazuje slika. PN_Zbrajanje.gif

Način plaćanja Izaberite način plaćanja. POZOR! Ukoliko je zaposlenik podmirio putne troškove u trajanju poslovnog puta sa poslovnom kreditnom karticom, troškovi se ne isplaćuju.
PN_NacinPlacanja.gif
Br. računa tj. veznog dokumenta Unesite broj računa tj. veznog dokumenta.
Opis Opišite vrstu putnih troškova.

 

1.8.6.5. Unos kilometraže


Klikom na Kilometraže otvoriti će se obrazac, gdje unosite podatke:

  
Obrazac za unos kilometraže
  
  Slika 303: Obrazac za unos kilometraže

U polja za unos upišite slijedeće podatke:

RelacijaUpišite relaciju putovanja. Ako ste relaciju prethodno evidentirali u šifrarnik relacija [1.8.2.6], izbor relacije možete izvršiti klikom na dropDown.gif. Nakon izbora relacije, program automatski nudi broj prevoženih kilometara za izabranu relaciju.
StrankaUpišite stranku, kojoj ste namjenjeni...
Broj radnog nalogaUpišite br. radnog naloga, ukoliko taj postoji.
Datum odlaska/uIzaberite datum i sat odlaska na poslovni put. Unos podataka nije obavezan.
Datum povratka/uIzaberite datum i sat povratka sa poslovnog puta. Unos podataka nije obavezan.
Razdaljina (kmU polje upišite broj prevoženih kilometara. Možete ih upisati kao zbrajanje ili oduzimanje; program prepoznaje te dvije aritmetičke operacije te zbraja iznose.
Početno stanje brojača (km)Ovdje upišite početno stanje brojača prije polaska na poslovni put.
Konačno stanje brojačaOvdje upišite stanje brojača po povratku sa poslovnog puta.

U praznom polju upišite ili dopunite tekst koji opisuje priloge k obračunu putnih troškova.

Unos podataka potvrdite klikom na gumb U redu.

Napomena: kod izračuna kilometraže se u obzir uzima vrijednost kilometraže, važeće na datum, upisan kao datum povratka s puta.}}]]

 

1.8.6.6. Upis puta u knjigu vožnji


Ako zaposlenik odlazi na poslovno putovanje sa službenim vozilom, kilometraža se ne isplaćuje, ali se putovanje upisuje u knjigu vožnji.

Kod unosa novog putnog naloga izaberite, da zaposlenik putuje sa službenim vozilom, kao što prikazuje slika:

  

Nakon toga, na putnom nalogu kliknite na gumb Upis puta u knjigu vožnji i otvoriti će se slijedeći obrazac:

  
Obrazac za upis puta u knjigu vožnji
  
  Slika 305: Obrazac za upis puta u knjigu vožnji

U polja unesite slijedeće podatke:

RelacijaPreuzeti izbor je relacija upisana na putnom nalogu, a klikom na dropDown.gif možete birati između relacija, koje ste u prošlosti prevozili s izabranim službenim vozilom i među drugim relacijama iz šifrarnika relacija.
Datum odlaska/uUpišite datum i sat odlaska na poslovni put.
Datum povratka/uUpišite datum i sat povratka sa poslovnog puta.
Razdaljina(km)Upišite prevoženu razdaljinu u km.
Početno stanje brojača(km)Upišite stanje brojača prije odlaska na put. Program automatski proslijeđuje podatke o konačnom stanju brojača, kod zadnje upisanje vožnje.
Konačno stanje brojača(km)Upišite stanje brojača nakon povratka sa puta.

Kod unosa stanja brojača kilometara i prevoženih razdaljnina dovoljno je ako unesete djelomične podatke, na primjer:

 • Unesite samo razdaljinu. Program će početno i konačno stanje brojila izračunati automatski; izračunati će početno stanje brojača i nakon toga izračunati konačno stanje brojača.
 • Unesite početno stanje brojača ili konačno stanje brojača. Program će, uzimajući u obzir prevoženu razdaljinu, sam izračunati podatak koji nedostaje.
 • Unesite početno i konačno stanje brojača. Program će sam izračunati broj prevoženih kilometara.

U prazno polje upišite ili nadopunite tekst, koji opisuje priloge k obračunu putnih troškova i koji će se ispisati na obračunu putnih troškova.

Unos podataka potvrdite klikom na U redu.

 

1.8.6.7. Izvještaj k putnom nalogu


Obračunu putnog naloga možete priložiti izvještaj, koji detaljnije opisuje poslovni put te predstavlja zapis događaja.

Na stranici koja prikazuje podatke za putni nalog kliknite na gumb PN_GumbIzvjestaj.gif za otvaranje obrasca za unos izvještaja:

  

Upisani tekst će se ispisati na stranici za predogled putnog naloga:

  

Ako kliknete na poveznicu PN_Biljeska.gif, koja se nalazi kod izvještaja putnog naloga, ponovno otvarate obrazac, u koji možete unijeti izmjene teksta.

Izvještaj ispišete samostalno te ga, kao što je već rečeno, priložite obračunu; program nudi mogućnost ispisa izvještaja tek nakon izvršenog obračuna putnog naloga.

  

 

1.8.6.8. Prilozi k putnom nalogu

Opis priloga najednostavnije upišete prilikom unosa podataka o nastalim putnim troškovima [1.8.6.3], kilometraži [1.8.6.5] i dnevnicama [1.8.6.1]. Svakom unosu podataka za obračun putnog naloga možete dodati opis priloga, kao što je prikazano na slici:

  

Uneseni tekst će se ispisati na predogledu putnog naloga:

  

Ako kliknete na poveznicu PNPovezava.gif, koja se nalazi kod opisa priloga, otvara se obrazac za unos opisa priloga, gdje upišete izmijene teksta:

  

 

1.8.6.9. Predogled unešenih podataka


Prije nego što obračunate putnog troškove, provjerite unesene podatke na stranici za pregled podataka na putnom nalogu.

  

Predogled podataka za obračun putnog naloga ispisuje se na način koji omogućuje vrlo jednostavne izmijene ili brisanje pogrešno upisanih podataka.

Za brisanje unesenih podataka kliknete križić bt-delete.gif, koji se nalazi na krajnjoj desnoj strani svakog retka u odgovarajućoj tabeli sa podacima. Za izmijenu unesenih podataka izaberite poveznicu PN_Poveznica.gif na prikazanim podacima.

 

1.8.7. Obračun putnog naloga


Nakon unosa svih podataka za obračun putnog naloga, kliknite na gumb Obračun putnih troškova, na stranici za predogled podataka na putnom nalogu.

Ukoliko ste upisali podatke za putovanje unutar države, valuta je samo HRK, a otvara se slijedeći obrazac:

  
Obračun putnog naloga za Hrvatsku
  
  Slika 313: Obračun putnog naloga za Hrvatsku

Unos datuma obračuna je obavezan, a dopuniti možete tekst, koji opisuje priloge k obračunu putnih troškova.

Nakon završenog unosa, podatke potvrdite klikom na gumb Obračun.

Ukoliko ste upisali podatke za putovanje u inozemstvo te izabrali stranu valutu, otvara se slijedeći obrazac:

  
Obračun putnog naloga za inozemstvo
  
  Slika 314: Obračun putnog naloga za inozemstvo

Unesite slijedeće podatke:

Datum obračunaObavezno upišite datum obračuna ili ga izaberite klikom na priručni kalendar Koledarcek.gif.
Želim obračun putnih troškova u HRKOznačite ako želite obračunati putne troškove u HRK.
Želim devizni obračun putnih troškovaOznačite, ako želite obračunati putne troškove za svaku valutu posebno (u slučaju više stranih valuta na jednom putnom nalogu).
Želim devizni obračun putnih troškovaOznačite, ako želite povrat putnih troškova u točno određenoj valuti. Valutu izaberite klikom na dropDown.gif.

Nakon unosa svih podataka potvrdite ih klikom na gumb Obračun.

 

1.8.7.1. Predogled obračunanog putnog naloga


Kada ste klikom na gumb Obračun pokrenuli obračun, otvara se predogled obračunanog putnog naloga:

  
Predogled obračunanog putnog naloga.
  
  Slika 315: Predogled obračunanog putnog naloga.

Sada možete klikom na Ispis dokumenta ispisati obračun putnih troškova [1.8.7.2].

Klikom na Knjiženje možete knjižiti [1.8.9.1] putne troškove na temeljnicu.

Klikom na Isplata putnih troškova možete isplatiti [1.8.8] putne troškove na bankovni račun [1.8.8.1] zaposlenika ili u gotivni, preko blagajne [1.8.8.2].

 

1.8.7.2. Ispis obračuna putnih troškova


Nakon obračuna putnog naloga, možete ga ispisati na načine:

1. Kliknete na dropDown.gif, koji se nalazi u gumbu i aktivirate popis, koji sadrži sve načine ispisa putnog naloga.

2. Klikom izaberete način ispisa, kao što prikazuje slika:

PN_MogucnostiIspisa.gif

Način ispisa dokumenata u internetskoj tražilici [1.4.10.6] ili u MS Wordu je opisan na stranici ispis putnog naloga [1.8.4.3].

 

1.8.7.3. Ponovno otvaranje putnog naloga


  
Gumbi na predogledu obračunanog putnog naloga
  
  Slika 316: Gumbi na predogledu obračunanog putnog naloga

Ako je putni nalog već obračunan, još uvijek ga možete popraviti klikom na gumb Ponovno otvori putni nalog.

Program vas vraća na predogled putnog naloga, gdje možete izmijeniti postojeće podatke. Klikom na gumb Izmijeni.gif možete popraviti tj. izmijeniti podatke na prvoj strani putnog naloga.

Ako je putni nalog već proknjižen, više ga ne možete otvoriti.

Ukoliko unatoč tome želite ponovno otvoriti putni nalog, učinite to na slijedeći način:

 1. Izbrišite temeljnicu na koju je knjižen putni nalog.
 2. Potražite putni nalog i kliknite na Ponovno otvori putni nalog

 

1.8.8. Isplata obračunanih putnih troškova


Program omogućuje isplatu putnih troškova putem blagajne ili uplatom na bankovni račun zaposlenika. Putne naloge, obračunane u stranoj valuti, trenutno možete u programu isplatiti samo preko blagajne.

Isplatu je moguće izvršiti samo za obračunane putne naloge. Program omogućuje isplatu putnih troškova za više obračunanih putnih naloga odjednom, s jednom uplatom na bankovni račun ili s jednim blagajničkim izdatkom. Isplatom na bankovni račun možete ispisati obavjest o isplaćenim putnim troškovima za zaposlenika.

Isplatu putnih troškova započnete klikom na gumb Isplata putnih troškova na predogledu putnog naloga.

  
Za isplatu putnih troškova kliknite na gumb Isplata
  
  Slika 317: Za isplatu putnih troškova kliknite na gumb Isplata

Klikom na gumb se dodatno prikaže popis svih ostalih, još neisplaćenih putnih naloga za zaposlenika.

  
Isplata putnih troškova
  
  Slika 318: Isplata putnih troškova

Program prikazuje svotu svih, još neisplaćenih putnih naloga glede na isplate, evidentirane u programu. Prikazuje i stanje dugovanja i potraživanja do zaposlenika iz glavne knjige, uspoređivanjem stanja u glavnoj knjizi s isplatama izvršenim preko programa.

U donjem popisu su nabrojeni svi putni nalozi, koji u programu još nisu bili isplaćeni. Ukoliko su se u prošlosti isplate vršile izvan programa, postoji mogućnost, da popis ne prikazuje stvarno stanje, stoga je potrebno provjeriti isplatu sa stanjem u glavnoj knjizi.

U popisu putnih naloga možete označiti kvačicom    sve putne naloge, za koje želite isplatiti putne troškove. Svota označenih putnih naloga se nakon toga prenosi u nalog za plaćanje ili na blagajničku isplatnicu.

Ako želite isplatiti označene putne naloge na bankovni račun zaposlenika, kliknite na Isplata na TR, za isplatu preko blagajne kliknite na Isplata preko blagajne.

 

1.8.8.1. Isplata putnih troškova na TR


Ako ste izabrali isplatu na bankovni račun i kliknuli na gumb Isplata na TR, otvara se slijedeća maska za unos:

  
Isplata putnih troškova na TR
  
  Slika 319: Isplata putnih troškova na TR

Sa preuzetim izborom se zbirni nalog uvrštava u jedan od otvorenih paketa uplata, klikom na dropDown.gif izaberite odgovarajući paket. Ukoliko želite taj nalog za plaćanje uvrstiti u novi paket uplata, označite drugu mogućnost te u prazan prostor upišite oznaku paketa.

Nalogodavatelj

Program automatski ispiše nalogodavatelja.

Primatelj

NazivProgram automatski ispisuje primatelja. Klikom na dalekozor možete u registru HNB potražiti račun primatelja.
Sjedište/MjestoSve podatke o primatelju program upisuje automatski.
Broj računa/Poziv na brojProgram automatski ispisuje račun, a klikom na dalekozor možete potražiti vlasnika tog računa u registru HNB.
OpisProgram automatski ispiše opis, a možete ga i promijeniti.
IznosObavezno morate upisati iznos putnih troškova.
ValutaProgram automatski ispiše datum izvršenja isplate.
Vrsta poslaKlikom na dropDown.gif izaberite, o kojoj vrsti posla se radi.

Klikom na gumb Dodaj nalog za plaćanje zbirni nalog dodajete u izabrani paket.

 

1.8.8.2. Isplata putnih troškova preko blagajne


Ako ste izabrali isplatu preko blagajne i kliknuli na gumb Isplata preko blagajne otvara se slijedeća maska za unos podataka:

  
Isplata putnih troškova preko blagajne
  
  Slika 320: Isplata putnih troškova preko blagajne

BlagajnaKlikom na dropDown.gif izaberite blagajnu, koju teretite s blagajničkom isplatnicom.
Mjesto troškaAko želite, klikom na dropDown.gif izaberite i mjesto troška.
DatumPreuzeti izbor je datum izvršene isplate.

Primatelj

Veza partnerProgram automatski ispiše partnera, na kojeg se veže isplata. Klikom na gumb Izbriši možete izbrisati vezu na partnera.
Prezime, ime/NazivSve podatke o primatelju program ispisuje automatski. Klikom na dalekozor možete izabrati drugog partnera u šifrarniku partnera.
UlicaPodatak se ispiše automatski, nakon izbora partnera.
Poštanski br./MjestoPodatak se ispisuje automatski, nakon izbora partnera.
DržavaKlikom na dropDown.gif izaberite državu, koja je stalno prebivalište primatelja.

Postavka blagajničkog izdatka

OpisProgram automatski ispiše opis, kojeg po želji možete izmijeniti tj. popraviti.
KontoProgram automatski ispiše konto, vezan na troškove isplate.
Način plaćanjaKlikom na dropDown.gif izaberite željeni način plaćanja. Kod isplata putnih troškova se najčešće radi o gotovinskim isplatama.
IznosProgram automatski ispiše iznos troškova, klikom na dropDown.gif izberite odgovarajuću valutu.

Klikom na Izdavanje blag. isplatnice se ispostavi blagajnička isplatnica, koju možete proknjižiti u glavnu knjigu.

 

1.8.9. Knjiženje putnih naloga


Nakon obračuna i isplate, proknjižite putne naloge. Na raspolaganju su dvije mogućnosti:

Kod automatskog knjiženja putnih troškova, u obzir se uzimaju postavke automatskog knjiženja [1.14.1.3] u glavnoj knjizi [1.14].

 

1.8.9.1. Pojedinačno knjiženje


Pojedinačno knjiženje putnih naloga započinjete klikom na aktivnu poveznicu PN_Broj.gif PN_Datum.gif, kojom otvarate putni nalog. Nakon toga kliknite na gumb Knjiženje, kao što prikazuje slika i time pokrećete knjiženje.

  
Knjiženje pojedinačnog putnog naloga
  
  Slika 321: Knjiženje pojedinačnog putnog naloga

Nastavak postupka je isti kao i kod knjiženja izabranih putnih naloga [1.8.9.2].

 

1.8.9.2. Knjiženje izabranih putnih naloga


Masovno knjiženje više izabranih putnih naloga pokrećete klikom na Dodatne mogućnosti, na stranici |Putni nalozi- pregled i pretraživanje, izborom "Knjiženje izabranih PN", kao što je prikazano na slici:


PN_IspisIzabranihPN.gif

Otvaraju se popis putnih naloga sa kojeg možete izabrati potrditvenoPolje.gif one, koje želite knjižiti:

  
Izaberite putne naloge, koje želite knjižiti
  
  Slika 322: Izaberite putne naloge, koje želite knjižiti

Klikom na gumb Knjiženje izabranih PN pokrećete knjiženje, čime će putni nalozi biti proknjiženi na temeljnicu:

  
Putni nalozi, knjiženi na temeljnici
  
  Slika 323: Putni nalozi, knjiženi na temeljnici

 

1.8.10. Vozni park

Modul Putni nalozi sadrži evidenciju službenih vozila [1.8.10.1] te dodatnu funkcionalnost za vođenje knjige vožnji [1.8.10.2].

 

1.8.10.1. Šifrarnik službenih vozila


U šifrarnik službenih vozila upisujete podatke o službenim vozilima, korištenima u službene svrhe. U šifrarnik možete upisati podatke o službenim vozilima, koje zaposlenici koriste za pogodnosti [1.11.2.9.3.4] te podatke o privatnim vozilima zaposlenika, upotrebom kojih tvrka isplaćuje kilometražu.

Šifrarnik službenih vozila je na raspolaganju u podsistemu Vozila.

Klikom na gumb Novi unos prikazuje se slijedeća maska za unos:

  
Unos podataka o vozilu
  
  Slika 324: Unos podataka o vozilu

Polja za unos podataka u šifrarnik imaju slijedeće značenje:

Inv.br. vozilaUpišite inv.br. vozila iz registra OS. Unos nije obavezan. Kod automatskog knjiženja putnih naloga se broj upiše u tekstu knjiženja, kod troškova vezanih na službeno vozilo.
Marka i tip vozilaUpišite željeni tekst.
Registarski br. vozilaUpišite registarski broj vozila.
Vrsta vozilaIzaberite, radi li se o osobnom ili tovornom vozilu. Postavka utječe na automatsko knjiženje putnih naloga.
Početak uporabe vozilaUpišite datum nabave, početak uporabe tj. datum aktivacije osnovnog sredstva. Podatak se koristi za izračun visine bonitete kod obračuna plaća [1.11.2].
Početno stanje brojačaUpišite početno stanje brojača. Podatak se koristi za početno stanje u knjizi vožnji [1.8.10.2], koju možete voditi za svako službeno vozilo.
Nabavna vrijednost vozilaUpišite nabavnu vrijednost vozila, koja je osnova za izračun visine bonitete [1.11.2.9.3.4] kod obračuna plaća [1.11.2].
Status uporabe vozilaIzaberite, radi li se o privatnom vozilu za kojeg se isplaćuje kilometraža ili se radi o službenom vozilu, za koje se kilometraža ne obračunava, ali je moguće voditi knjigu vožnji [1.8.10.2].

Klikom na gumb Spremi prikaže se pregled svih vozila u šifrarniku.

  
Pregled vozila u šifrarniku.
  
  Slika 325: Pregled vozila u šifrarniku.

Za izmijenu podataka o vozilu, kliknite na poveznicu s imenom vozila. Za uređivanje knjige vožnji [1.8.10.2] kliknite na bt-KnjigaVozenj.gif. Za brisanje vozila iz šifrarnikabt-remove.gif.

 

1.8.10.2. Knjiga vožnji


Knjiga vožnji je prvenstveno namjenjena vođenju evidencije službenih vožnji za službena vozila, koje zaposlenici koriste kao pogodnosti. Knjigu vožnji je u tom slučaju potrebno voditi samo za razdvajanje porezno priznatih i nepriznatih troškova vezanih na službena vozila.

U knjigu vožnji prelazite klikom na bt-KnjigaVozenj.gif u pregledu šifrarnika službenih vozila.

  
Pregled vozila u šifrarniku.
  
  Slika 326: Pregled vozila u šifrarniku.

Nakon klika, prikazuje se slijedeća strana:

  
Pregled knjige vožnji
  
  Slika 327: Pregled knjige vožnji

Knjiga vožnji omogućuje unos i uređivanje evidencije službenih putovanja. Pri tom program pomaže s automatskim razvrštavanjem službenog puta prema unesenim datumima i stanu brojača tj. razdaljinama. Ujedno vas program upozorava na vožnje koje nedostaju ili na druge nepravilnosti u evidenciji.

Program omogućuje pregled knjige vožnji u različitim vremenskim razdobljima te ispis knjige vožnji i izvoz podataka u programe iz zbirke Office.

Pojedinačne vožnje možete dodati u knjigu vožnji klikom na gumb Unos nove vožnje ili direktno prilikom unosa putnog naloga. Svaku vožnju možete povezati sa putnim nalogom, u suprotnome je program ubraja u privatne vožnje.

  
Unos podataka u knjigu vožnji
  
  Slika 328: Unos podataka u knjigu vožnji

Kod unosa pojedinačne vožnje potrebno je upisati slijedeće podatke:

RelacijaUpišite prevoženu relaciju. Ako ste se već prije vozili po istoj relaciji, izaberite je klikom na dropDown.gif, čime program automatski predlaže i prevoženi broj kilometara.
Po putnom nalogu br.Ako se radi o službenom putovanju, upišite broj putnog naloga. Putni nalog mora prethodno biti unesen. Ako putni nalog s unesenim brojem ne postoji, polje pustite prazno i broj upišite naknadno, prilikom unosa samog putnog naloga.
Datum odlaska, uUpišite datum i sat odlaska na put. Podatak se koristi za vremensko raspoređivanje vožnji u knjigu vožnji.
Datum povratka, uUpišite datum i sat povratka sa puta.
RazdaljinaUpišite ukupan broj prevoženih kilometara. Ako upišete broj prevoženih kilometara, nije potrebno upisivati stanje brojača jer će to program sam ispisati u knjizi vožnji, glede na zadnje stanje prethodne vožnje.
Početno stanje brojača (km)Upišite početno stanje brojača. Unos nije obavezan. Ako upišete početno stanje, program provjerava usklađenost ostalih upisanih puteva.
Končano stanje brojača (km)Upišite stanje brojača pri povratku sa puta. Unos nije obavezan. Upisom tog podatka, program provjerava usklađenost s upisanim stanjem brojača.

Pojedinačne vožnje dodajete u knjigu vožnji klikom na gumb Unos vožnji redosljedom, čime otvarate izbornik, u kojem izaberete mjesec za koji želite upisati vožnje, kao što prikazuje slika dolje:

  
Izbornik za unos vožnji redosljedom
  
  Slika 329: Izbornik za unos vožnji redosljedom

Klikom na željeni mjesec, otvara se maska za unos novih vožnji, koja izgleda ovako:

  
Maska za unos vožnji redosljedom
  
  Slika 330: Maska za unos vožnji redosljedom

Kod unosa vožnji redosljedom, unesite slijedeće podatke za pojedinačne vožnje:

RelacijaUpišite prevoženu relaciju. Ako ste se već vozili po istoj relaciji, možete klikom na dropDown.gif izabrati jednu od spremljenih relacija, čime program automatski predlaže i prevoženi broj kilometara.
Po putnom nalogu br.Ako se radi o službenom putovanju, upišite broj putnog naloga. Putni nalog mora prethodno biti unesen. Putni nalog možete izabrati klikom na dropDown.gif Ako putni nalog s unesenim brojem ne postoji, polje pustite prazno i broj upišite kasnije, nakon unosa nedostajućeg putnog naloga.
uUpišite sat odlaska na put. Podatak se koristi za vremensko raspoređivanje vožnji u knjigu vožnji. Sat možete izabrati klikom na dropDown.gif
uUpišite sat povratka s puta. Sat povratka možete izabrati klikom na dropDown.gif
RazdaljinaUpišite ukupan broj prevoženih kilometara. Ako upišete broj prevoženih kilometara nije potrebno upisivati stanje brojača, već će program sam, u knjizi vožnji ispisati stanje brojača, kakvo je bilo u prethodnoj vožnji.
Početno stanje brojača (km)Upišite početno stanje brojača. Unos nije obavezan. Ako upišete početno stanje, program provjerava usklađenost ostalih unesenih puteva.
Končano stanje brojača (km)Upišite stanje brojača nakon povratka s puta. Unos nije obavezan. Ako upišete taj podatak, program provjerava usklađenost ostalih vožnji s upisanim stanjem brojača.

Nakon zavšenog unosa vožnji redosljedom u knjigu vožnji, potrebno je potvrditi unos klikom na gumb Potvrdi unos, koji se nalazi u donjem lijevom dijelu tabele, kao što prikazuje slika dolje:

  
Tabela za unos vožnji redosljedom u knjigu vožnji
  
  Slika 331: Tabela za unos vožnji redosljedom u knjigu vožnji
Klikom na gumb Potvrdi unos se podaci o vožnjama spreme u knjigu vožnji.

 

1.8.10.3. Uvoz vozila iz Excela


Program omogućuje uvoz podataka o službenim vozilima iz Excel-a. Otvaranjem funkcije Dodatne mogućnosti izaberite Uvoz službenih vozila iz datoteke (prikaz na slici dolje):

  
Izbor funkcije u izborniku Dodatne mogućnosti
  
  Slika 332: Izbor funkcije u izborniku Dodatne mogućnosti


Potražite datoteku s podacima o službenim vozilima i kliknite na gumb  Uvoz podataka:

  
Pokretanje uvoza podataka o službenih vozilima
  
  Slika 333: Pokretanje uvoza podataka o službenih vozilima


Podaci iz datoteke će biti prenešeni u program, a pristupiti im možete putem modula |Putni nalozi |Vozila.

  
Pregled službenih vozila
  
  Slika 334: Pregled službenih vozila

 

1.8.10.4. Pregled službenih i privatnih vozila


Za pregled službenih i privatnih vozila kliknite na poveznicu modula Vozila u modulu Putni nalozi. Otvariti će se maska, prikazana na slici:

  
Maska za pregled vozila - podatci su testni
  
  Slika 335: Maska za pregled vozila - podatci su testni

Ako kliknete na vozilo sa popisa, otvariti će se maska za unos i izmijenu podataka o tom vozilu [1.8.10.1], koja izgleda ovako:

  
Maska za unos podataka o vozilu
  
  Slika 336: Maska za unos podataka o vozilu

Nakon unosa željenih izmijena, kliknite na gumb U redu, čime će sve izmijene biti spremljene.

 

1.9. Banka

U modulu |Banka možete pripremiti naloge za plaćanje (pojedinačne i zbirne) i ispisati ih na HUB obrasce ili pak pokrenuti automatsko generiranje datoteke za direktan prijenos naloga za plaćanje u internet bankarstvo.

Isto tako, u modulu |Banka možete voditi kompletnu evidenciju domaćih i deviznih izvoda. Izvode možete unositi ručno ili direktno uvoziti datoteke s izvodima, koje ste preuzeli u programu internet bankarstva. Po unosu izvoda, omogućeno je automatsko knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu kao i u knjige obrtnika.

Ne glede na to, jeste li izvode upisali ručno ili ih uvozili, na raspolaganju ćete imati opciju dodavanja pdf privitaka. Dodavanje original izvoda u .pdf formatu kao privitak izvodu upisanom u e-računima, znatno olakšava pregledavanje sadržaja izvoda i omogućuje elektroničko arhiviranje poslovne dokumentacije.

Funkcije, koje nudi modul |Banka su sljedeće:

 

1.9.1. Unos brojeva vaših transakcijskih računa

Kada započinjemo s radom u modulu |Banka, najprije moramo unijeti broj(eve) bankovnog računa tvrtke. Ukoliko taj podatak još nismo upisali, u ovom će nam se modulu automatski prikazivati sljedeća obavijest:

  
Obavijest da nedostaje broj bankovnog računa tvrtke
  
  Slika 337: Obavijest da nedostaje broj bankovnog računa tvrtke

Broj bankovnog računa tvrtke možemo upisati klikom na gumb Unos transakcijskog računa tvrtke koji se nalazi unutar prikazane obavijesti ili pak direktno u šifrarniku bankovnih računa, kojemu možemo pristupiti kroz modul |Banka |Bankovni računi.

Sljedeća slika prikazuje masku za unos broja bankovnog računa, ukoliko se odlučimo na unos direktnim klikom na gumb Unos transakcijskog računa tvrtke:

  
Osnovna maska za unos bankovnog računa
  
  Slika 338: Osnovna maska za unos bankovnog računa

Osnovna maska za unos dopušta istovremeni unos triju različitih transakcijskih računa. Ukoliko imate otvorenih više transakcijskih računa, možete ih upisati kasnije, kroz modul |Banka |Bankovni računi.

Na sljedećoj je slici prikazana maska za unos bankovnog računa ukoliko se odlučimo za direktan unos u šifrarnik bankovnih računa:

  
Unos bankovnog (transakcijskog) računa
  
  Slika 339: Unos bankovnog (transakcijskog) računa

 

1.9.2. Prikaz paketa s nalozima za plaćanje

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje imamo detaljan uvid u sve, do sada geneirane naloge za plaćanje. Naloge za plaćanje možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

  
Pregled i pretraživanje naloga za plaćanje
  
  Slika 340: Pregled i pretraživanje naloga za plaćanje

Datum od/doPrikaz naloga za plaćanje možemo ograničiti na željeno razdoblje, unosom datuma za prikaz od - do.
Opis zbirnog naloga/uplateAko želimo potražiti nalog za plaćanje prema opisu, željeni opis upišemo u ovo polje (npr. obračun plaće siječanj 2015).
StatusNaloge za plaćanje možemo pregledavati po statusu npr. otvoreni (još nisu ispisani na HUB ili poslani u internet bankarstvo) ili zatvoreni (ispisani su na HUB ili poslani u internet bankarstvo).
PrikazOznačimo želimo li prikaz zbirnog naloga s nalozima za plaćanje ili pak prikaz pojedinačnog naloga za uplatu, sadržanog u zbirnom nalogu.

 

1.9.3. Unos naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje možemo unijeti ručno ili ih pak direktno generirati iz drugih modula npr. ulaznih računa, putnih naloga, obračuna plaća i drugih osobnih primitaka, obračuna PDV, obračuna poreza na dobit i dr. Direktnim generiranjem iz drugih modula izbjegavamo ručni unos i time spriječavamo mogućnost nastanka grešaka, koje se pri ručnom unosu mogu vrlo lako dogoditi.

Za ručni unos naloga za plaćanje kliknemo u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje na gumb Otvaranje novog zbirnog naloga i otvoriti će se sljedeća maska za unos podataka:

  
Ručni unos naloga za plaćanje
  
  Slika 341: Ručni unos naloga za plaćanje

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Račun nalogodavateljaIz padajućeg izbornika tj. klikom na dropDown.gif izaberemo broj bankovnog računa iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje. Ručni unos nije moguć, broj računa je prethodno potrebno unijeti u evidenciju bankovnih računa.
Opis zbirnog nalogaUpišemo željeni opis zbirnog naloga.

Unos potvrdimo klikom na gumb Unos naloga za plaćanje i nastavljamo s unosom podataka u sljedećoj masci:

  
  
Unos podataka u nalog za plaćanje
  
  Slika 343: Unos podataka u nalog za plaćanje

Polja za unos podataka o nalogodavatelju se automatski popunjavaju na temelju prethodno izabranog računa nalogodavatelja. Upisati moramo podatke o primatelju, broj računa primatelja, svrhu plaćanja te ostale podatke o plaćanju. Po završetku unosa kliknemo na gumb Dodaj nalog za plaćanje i zatim na gumb Prekini unos.

NazivUpišemo naziv primatelja uplate. Ako podatke o primatelju imamo upisane u šifrarniku partnera, tada ga možemo odabrati iz padajućeg izbornika koji će se prikazati odmah po unosu početnih slova iz naziva partnera.
Sjedište/MjestoAko primatelja izaberemo iz šifrarnika, automatski će se popuniti podatak o sjedištu. U suprotnome, podatak upišemo ručno.
Broj računa/Poziv na brojAko smo primatelja izabrali iz šifrarnika u kojem smo imali upisan i njegov broj bankovnog računa, tada se taj podatak automatski prenosi u ovo polje. U suprotnome, podatak unosimo ručno.
Vrsta primateljaOdredimo, je li primatelj pravna ili fizička osoba.
OpisUpišemo opis/svrhu plaćanja.
IznosUpišemo iznos plaćanja.
ValutaUpišemo datum plaćanja.
Šifra namjeneIz padajućeg izbornika izaberemo šifru namjene plaćanja.

 

1.9.4. Ispis naloga za plaćanje na obrazac HUB 3A

Kada u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje kliknemo na pojedinačni nalog za plaćanje, prikazati će nam se sadržaj naloga i ponuditi mogućnost ispisa.

Ispis naloga za plaćanje pokrećemo klikom na gumb Ispis u alatnoj traci:

  
Ispis naloga za plaćanje
  
  Slika 344: Ispis naloga za plaćanje

Na raspolaganju su dvije mogućnosti, i to:

Izborom prve mogućnosti, dakle Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) kao što prikazuje slika gore, otvoriti će se dokument u .pdf formatu, koji izgleda npr. ovako:

  
Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) - podatci su testni
  
  Slika 345: Ispis naloga za plaćanje na HUB 3A (listovi A4, 3 naloga/stranicu) - podatci su testni
.

Ukoliko dolazi do odstupanja podataka od polja, koja su za njih rezervirana, to možete urediti pomoću Postavki ispisa za naloge za plaćanje na HUB 3A A4 [1.6.10.8]

 

1.9.5. Unos pojedinačnog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

U modulu |Banka |Nalozi za plaćanje možemo dodati novi nalog za plaćanje na postojeći zbirni nalog pod uvjetom da zbirni nalog nije zatvoren.

Za dodavanje novog naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog, kliknemo na željeni zbirni nalog i zatim kliknemo na gumb Unos naloga za plaćanje, koji se nalazi unutar naloga.

Na sljedećoj je slici prikazan gumb za dodavanje novog naloga kao i gumb za zatvaranje zbirnog naloga i time onemogućavanje daljnjih izmjena. Zatvaranje naloga preporučamo neposredno prije ispisa na HUB obrasce ili pak slanja datoteke u internet bankarstvo.

  
Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog
  
  Slika 346: Dodavanje naloga za plaćanje na postojeći zbirni nalog

 

1.9.6. Ispis popisa zbirnih naloga za plaćanje

Iz zbirnog naloga za plaćanje možemo ispisati cjelokupni popis isplata. Ispis pokrećemo klikom na gumb Ispis koji se nalazi u alatnoj traci zbirnog naloga:

  
Izbor ispisa popisa naloga za plaćanje
  
  Slika 347: Izbor ispisa popisa naloga za plaćanje

Potvrdom izbora formira se dokument sljedećeg izgleda:

  
Izgled popisa zbirnih naloga za plaćanje
  
  Slika 348: Izgled popisa zbirnih naloga za plaćanje

 

1.9.7. Združivanje zbirnih naloga za plaćanje

Opcijom združivanja otvorenih zbirnih naloga za plaćanje možemo umjesto prijenosa pojedinačnih datoteka u program internet bankarstva uvoziti sve naloge u jednoj, zbirnoj datoteci.

Nalozima za plaćanje pristupamo putem izbornika |Banka |Nalozi za plaćanje. Otvara se maska za Pregled i pretraživanje zbirnih naloga, na kojoj označimo koje zbirne naloge želimo združiti. To učinimo tako da mišem kliknemo na pojedini redak i tako ga označimo (oboji se plavo), kao što prikazuje sljedeća slika:

  
Pregled zbirnih naloga
  
  Slika 349: Pregled zbirnih naloga

Nakon što označimo zbirne naloge koje želimo združiti, kliknemo na izbornik za dodatne mogućnosti u kojem izaberemo funciju Združi zbirne naloge:

  
Funkcija za združivanje zbirnih naloga
  
  Slika 350: Funkcija za združivanje zbirnih naloga

Odabirom te funkcije otvara se novi prozor sa svim izabranim zbirnim nalozima, koje ćemo združiti u novi zbirni nalog i posljedično obrisati pojedinačne zbirne naloge. Pri tom možemo izabrati TRR iz kojeg ćemo izvršiti plaćanje, upišemo opis novog zbirnog paketa, a prema potrebi naknadno možemo izmjeniti i odabir zbirnih naloga koje ćemo finalno združiti, kao što prikazuje slika dolje:

  
Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje
  
  Slika 351: Odabir i potvrda zbirnih naloga za združivanje

Po potvrdi unosa, otvara se novi zbirni nalog za plaćanje, kojeg možemo izvoziti za uvoz u internet bankarstvo [1.9.9].

 

1.9.8. Prikaz svote/rekapitulacije izabranih redaka u tablici naloga za plaćanje

Opcija za prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih redaka dostupna je na pregledu popisa svih naloga za plaćanje. Na pregledu popisa upisanih naloga za plaćanje možemo mišem označiti retke dokumenata za koje želimo prikaza sumarnog iznosa. Izabrani redak obojen je plavom bojom. Po odabiru redaka klikemo na gumb GumbSuma kao što je prikazano na slici dolje:

  
Odabir redaka i klik na gumb '''Svota''' (ikona sa grčkim slovom sigma)
  
  Slika 352: Odabir redaka i klik na gumb '''Svota''' (ikona sa grčkim slovom sigma)

U novom prozoru dobivamo na uvid rekapitulaciju izabranih redaka tj. zbroj svih naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima.

  
Prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih naloga za plaćanje tj. naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima
  
  Slika 353: Prikaz svote odnosno rekapitulacije izabranih naloga za plaćanje tj. naloga za plaćanje u izabranim zbirnim nalozima

 

1.9.9. Izvoz naloga za plaćanje

Naloge za plaćanje, kreirane u e-računima, možemo izvoziti u datoteku za prijenos u programe internet bankarstva. Izvoz naloga za plaćanje je moguć u formatu FINA, jer taj format podržavaju skoro sve banke.

Nalog za plaćanje možemo izvoziti u datoteku FINA na stranici za pregled i pretraživanje naloga za plaćanje, u modulu |Banka |Nalozi za plaćanje:

  
Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje
  
  Slika 354: Pregled i pretraživanje paketa s nalozima za plaćanje

Klikom na gumb Disketa.gif formirati će se datoteka FINA koju najprije spremimo na računalo i nakon toga uvozimo u program internet bankarstva. Datoteku FINA možemo generirati i po otvaranju pojedinačnog zbirnog naloga:

  
Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga
  
  Slika 355: Generiranje datoteke FINA po otvaranju zbirnog naloga

 

1.9.10. Unos izvoda iz banke

U modulu |Banka |Izvodi/Promet imamo detaljan uvid u sve, do sada upisane bankovne izvode. Izvode možemo pregledavati i pretraživati slično kao i ostale dokumente, i to prema sljedećim kriterijima:

  
Pregled bankovnih izvoda
  
  Slika 356: Pregled bankovnih izvoda

Transakcijski računKlikom na dropDown.gif izaberemo transakcijski račun, za kojeg želimo potražiti i pregledati izvode.
Promet od/doUkoliko želimo ograničiti prikaz izvoda za određeno razdoblje, upišemo datume od-do.
PrikazOznačimo želimo li prikaz izvoda prometa ili pojedinačna knjiženja prometa.

Bankovne izvode možemo unositi ručno ili pak uvoziti datoteke s izvodima, preuzete u programu internet bankarstva.

Za ručni unos bankovnog izvoda kliknemo na gumb Novi izvod:

  
Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda
  
  Slika 357: Maska za ručni unos novog bankovnog izvoda

U polja za unos upišemo sljedeće podatke:

Transakcijski računKlikom na dropDown.gif izaberemo bankovni račun za koji unosimo izvod.
ISO kod valutaIzaberemo valutu izvoda.
Datum izvodaUpišemo datum izvoda.
Br. izvodaUpišite redni broj izvoda. Unos podatka je obavezan.
Ukupno odljeviUpišemo ukupan iznos odljeva.
Ukupno priljeviUpišemo ukupan iznos priljeva.
Završno stanjeUpišemo završno stanje.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb U redu nakon čega će se otvoriti maska za unos sadržaja izvoda:

  
Unos i uređivanje prometa na TR
  
  Slika 358: Unos i uređivanje prometa na TR

Broj računa/Poziv na brojUpišemo samo poziv na broj jer se broj računa prenosi automatski.
Vrsta prometaOznačimo, radi li se o prometu u korist ili na teret.
NazivUpišemo naziv partnera ili klikom na dalekozor potražimo partnera u šifrarniku.
Broj računa/Poziv na brojUpišemo broj TR partnera i poziv na broj.
Svrha plaćanjaUpišemo svrhu plaćanja. Podatak je obavezan.
IznosUpišemo iznos. Podatak je obavezan.
KontoIz padajućeg izbornika tj. klikom na dropDown.gif izaberemo konto za knjiženje prometa.

Unos podataka potvrdimo klikom na gumb Dodaj promet. Po završetku unosa prometa kliknemo na gumb Prekini unos.

 

1.9.11. Priprema prometa za knjiženje


Priprema prometa za knjiženje tj. likvidaciju izvoda namijenjena je zatvaranju odnosno likvidiranju dokumenata sa plaćanjima na temelju bankovnih izvoda i knjiženju plaćanja na zadani konto. Ovoj funkcionalnosti pristupamo putem pojedinačnog bankovnog izvoda, klikom na gumb Pripremi za knjiženje:

  
Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu
  
  Slika 359: Gumb za pripremu na knjiženje izravno u bankovnom izvodu


ili masovno za više bankovnih izvoda istovremeno:

  
Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima
  
  Slika 360: Pristup neraspoređenim priljevima i odljevima


Prije povezivanja priljeva i odljeva sa veznim dokumentima, prilagoditi možemo postavke/rezultat obrade likvidacije prometa. U postavkama tako možemo zadati, želimo li na izabrani vezni dokument prenijeti podatak o plaćanju, a što možemo zadati za svaku vrstu dokumenta pojedinačno. Na raspolaganju je i dodatna opcija za specifične slučajeve u fakturiranju, kada se u pozivu na broj koristi šifra partnera iz našeg šifrarnika:

  
Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva
  
  Slika 361: Odabir postavki likvidacije priljeva/odljeva

 

1.9.11.1. Neraspoređeni priljevi


Otvaranjem modula |Banka |Neraspoređeni priljevi na uvid dobivamo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili proknjižili.

  
Pregled neraspoređenih priljeva po bankovnom izvodu
  
  Slika 362: Pregled neraspoređenih priljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih priljeva.

(2) Pojedinačnom priljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se priljev odnosi: račun, ponuda, narudžba kupca, račun za predujam ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni priljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči, a potvrđujemo ga klikom na gumb Ok.

(4) Priljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve priljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene priljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve priljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo svim izabranim priljevima istovremeno zadati istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane priljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni priljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog priljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankvonom izvodu, klikom na gumb Poništi izmirenje

  
Poništenje izvršene likvidacije
  
  Slika 363: Poništenje izvršene likvidacije

 

1.9.11.2. Neraspoređeni odljevi


U modulu |Banka |Neraspoređeni odljevi pregledati možemo sve bankovne izvode koje još nismo zatvorili ili knjižili:

  
Pregled neraspoređenih odljeva po bankovnom izvodu
  
  Slika 364: Pregled neraspoređenih odljeva po bankovnom izvodu

(1) Kriteriji za pretragu kao što su transkacijski račun, broj bankovnog izvoda, novčana valuta, datum prometa i svrha plaćanja pomoći će nam u lakšem pronalaženju tj. filtraciji određenih odljeva.

(2) Pojedinačnom odljevu dodajemo partnera, konto za knjiženje i dokument na kojeg se odljev odnosi: primljeni račun ili slobodni unos.

(3) Pojedinačni odljev možemo preskočiti za knjiženje klikom na gumb Preskoči ili potvrditi klikom na gumb Ok.

(4) Odljeve možemo obrađivati pojedinačno ili više istovremeno, ukoliko kliknemo u okvir u sivom zaglavlju prikaza.

(5) Klikom na gumb Potvrdi izabrane potvrđujemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Potvrdi sve kojom potvrđujemo sve odljeve sa popisa.

(6) Klikom na gumb Prekoči izabrane preskačemo označene odljeve, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju preskoči sve kojom preskačemo sve odljeve sa popisa.

(7) Klikom na gumb Postavi partnera izbranim možemo na sve izabrane odljeve prenijeti istog partnera, dok klikom na strelicu prema dolje dobivamo opciju Postavi konto izbranim kojom za sve izabrane odljeve postavljamo konto za knjiženje.

(8) Ako greškom potvrdimo određeni odljev, opcijom Poništi posljednju izmjenu poništavamo tu izmjenu i time dobivamo mogućnost ponovne likvidacije tog odljeva sa novim pravilima.

Ukoliko greškom potvrdimo cijeli izvod, izvršenu likvidaciju možemo poništiti u modulu |Banka |Pregled izvoda izravno na bankovnom izvodu, klikom na gumb Poništi likvidaciju plaćanja

  
Poništenje izvršene likvidacije odljeva
  
  Slika 365: Poništenje izvršene likvidacije odljeva

 

1.9.11.3. Zadavanje pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Unosom pravila likvidacije bankovnih izvoda zadati možemo kompleksnija i specifična pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i/ili odljeva po izvodima svih bankovnih računa ili zasebna pravila koja će se odnositi na izvode određenih bankovnih računa. Funkcionalnost je dostupna u modulu |Banka |Pravila likvidacije.

U modulu možemo pratiti postojeća pravila likvidacije kao i zadati nova pravila likvidacije:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 366: Pregled i pretraživanje pravila likvidacije

Modul omogućuje:

Novo pravilo dodajemo klikom na gumb Dodaj pravilo koje se nalazi desno gore iznad popisa postojećih pravila, kao što prikazuje slika:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 367: Unos novog pravila likvidacije

Popis zadanih pravila možemo izvoziti u datoteku klikom na ikonu u alatnoj traci iznad popisa pravila, kao što prikazuje slika:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 368: Izvoz popisa zadanih pravila likvidacije u datoteku

Želimo li nekim pravilima promjeniti status iz aktivan u neaktivan ili obrnuto to možemo učiniti korištenjem opcije prikazane na slici:

  
Kliknite ovdje da biste prenijeli sliku koja nedostaje
  
  Slika 369: Status možemo promjeniti za više pravila likvidacije istovremeno

Pravila likvidacije možemo zadati i izravno u trenutku likvidacije prometa u modulu |Banka |Neraspoređeni priljevi i |Banka |Neraspoređeni odljevi putem gumba kao prikazano na slici:

  
Pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva
  
  Slika 370: Pravila likvidacije neraspoređenih priljeva i odljeva

Klikom na gumb Pravila likvidacije kao što prikazuje slika, otvara se maska za pregled postojećih i dodavanje novih pravila likvidacije:

  
Pregled i unos pravila likvidacije
  
  Slika 371: Pregled i unos pravila likvidacije

Pri unosu novog pravila najprije zadajemo želimo li dodati pravilo za likvidaciju priljeva ili odljeva, zatim izaberemo bankovni račun za koji će vrijediti ta pravila i odredimo želimo li da program uzima u obzir najmanje jedan uvjet/filter ili moraju biti ispunjeni svi uvjeti/filteri za ispravno tretiranje pravila:

  
Unos novog pravila za likvidaciju neraspoređenih odljeva
  
  Slika 372: Unos novog pravila za likvidaciju neraspoređenih odljeva

Pravilo dodajemo klikom na gumb Spremi u dnu maske za unos.

Primjer primjene pravila pri likvidaciji:.

Program je na temelju postavljenog pravila likvidacije priljeva automatski odredio partnera i konto za knjiženje:

  
Program za likvidaciju priljeva koristi unaprijed zadano pravilo
  
  Slika 373: Program za likvidaciju priljeva koristi unaprijed zadano pravilo

 

1.9.11.4. Likvidacija jednog plaćanja s više veznih dokumenata

Ukoliko jednim plaćanjem podmirimo više računa istovremeno, takvo plaćanje odnosno odljev možemo povezati s više računa, a program će na izabranim dokumentima zabilježiti datum i iznos plaćanja.

Isto vrijedi i u slučaju kada od kupca zaprimimo jednu uplatu koja se odnosi na više računa. Uplatu odnosno priljev možemo povezati s više računa i program će na izabranim računima zabilježiti datum i iznos uplate.

Jedno plaćanje/uplatu možemo povezati s više dokumenata istovremeno kroz samo tri koraka:

1. KORAK: Pristup neraspoređenom priljevu ili odljevu

Neraspoređenim odljevima pristupamo kroz modul |Banka |Neraspoređeni odljevi, a priljevima kroz |Banka |Neraspoređeni priljevi ili izravno putem bankovnog izvoda u modulu |Banka |Bankovni izvodi na kojem klikom na gumb Pripremi za knjiženje pristupamo neraspoređenim odljevima odnosno priljevima.

2. KORAK: Odabir mogućnosti razdijele većeg iznosa plaćanja na više dokumenata

Lijevo izaberemo odljev (ili priljev) i desno u padajućem izborniku opciju Razdijeli iznos plaćanja kao što prikazuje slika u nastavku:

  
Razdijela iznosa plaćanja
  
  Slika 374: Razdijela iznosa plaćanja

3. KORAK: Razdijela većeg priljeva tj. odljeva na više dokumenata istovremeno.

Po izabranoj opciji razdijele plaćanja izabaremo na koje točno dokumente želimo razdijeliti plaćanje i u kojem udjelu (plaćanje u cjelosti ili djelomično plaćanje).

  
Razdijela iznosa plaćanja
  
  Slika 375: Razdijela iznosa plaćanja

Po potvrdi unosa, na izabranim će dokumentima biti zabilježeno plaćanje.

 

1.9.12. Knjiženje bankovnih izvoda

Nakon unosa prometa na izvod, izvod je pripremljen za knjiženje na temeljnicu u glavnu knjigu ili u knjige obrtnika. Automatsko knjiženje možemo pokrenuti klikom na gumb Knjiženje, kao što je prikazano na slici dolje:

  
Izvod je pripremljen za knjiženje
  
  Slika 376: Izvod je pripremljen za knjiženje

Klikom na gumb Knjiženje, kreirati će se nova temeljnica. Temeljnicu spremimo klikom na gumb Spremi u alatnoj traci. Kreirana temeljnica izgleda ovako:

  
Automatsko kreirana temeljnica
  
  Slika 377: Automatsko kreirana temeljnica

Nakon što provjerimo sva knjiženja, temeljnicu obavezno spremimo. Ukoliko to ne učinimo, izvod neće biti proknjižen.

Ako temeljnicu spremimo, ponovno će se otvoriti stranica s prikazom sadržaja izvoda, a na kojoj će biti vidljiv podatak o broju temeljnice, na koju je izvod proknjižen:

  
Bankovni izvod je proknjižen
  
  Slika 378: Bankovni izvod je proknjižen

Ako naknadno želimo izmjeniti podatke na izvodu, potrebno ga je rasknjižiti. To možemo učiniti klikom na gumb Rasknjiži:

  
Bankovni izvod je moguće rasknjižiti
  
  Slika 379: Bankovni izvod je moguće rasknjižiti

Gumb Rasknjiži vidljiv je samo u slučaju ako temeljnica još nije zatvorena.

 

1.9.13. Automatski prijenos bankovnih izvoda izravnim povezivanjem s bankom

Program e-racuni.hr omogućuje automatski uvoz prometa na bankovnim računima za sve EU banke sukladno PSD2 Direktivi. Svrha automatskog uvoza je vidljivost svih bankovnih transfera u programu u trenutku nastanka, čime je zatvaranje otvorenih stavki dostupno odmah i bez potrebe za ručnim uvozom datoteka iz internet bankarstva.

Automatski uvoz izvoda aktiviramo unutar šifrarnika bankovnih računa u modulu |Banka |Bankovni računi.

  
Šifrarnik bankovnih računa
  
  Slika 380: Šifrarnik bankovnih računa

  
Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr
  
  Slika 381: Povezivanje s bankom izravno putem e-racuni.hr

U slučaju da povezivanje uređuje osoba koja ima pristup do više tvrtki te je ovlaštena za upravljanje bankovnim računima tih tvrtki, na jednom mjestu može aktivirati vezu i to za sve izabrane tvrtke istovremeno!

Navedeno uređujemo klikom na gumb Poveži s bankom gdje naprije izaberemo banku, a u nastavku još i bankovne račune tvrtki za koje želimo aktivirati automatski uvoz bankovnih izvoda:

  
Povezivanje s više bankovnih računa istovremeno
  
  Slika 382: Povezivanje s više bankovnih računa istovremeno

Na ovaj način nije potrebno ulaziti u svaku tvrtku zasebno i pojedinačno uspostavljati vezu već to možemo učiniti na jednom mjestu za sve račune istovremeno i time uštedjeti dragocijeno vrijeme!

  
Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa
  
  Slika 383: Slanje poveznice za autorizaciju e-poštom iz programa

Uspostavljena veza s bankom ostat će aktivna 90 dana. Po isteku 90 dana potrebno je ponovno izvršiti autorizaciju kojom programu produžujemo pristup do podataka na računu. Program će osobu koja je izvršila autorizaciju na vrijeme podsjetiti o skorom isteku autorizacije putem e-pošte i poslati poveznicu za produženje autorizacije.

Po uspostavljanju veze izvodi će postepeno biti uvoženi u program bez vremenskog razmaka čime je omogućena brža likvidacija neraspoređenih priljeva i odljeva.

Po uvozu prve transakcije za određeni dan na isti će izvod biti uvožene i ostale transkacije istog dana pod uvjetom da izvod nije knjižen!

Po uspostavljanju veze program će uvoziti sav promet na bankovnom računu i time kreirati izvode od zadnjeg upisanog izvoda za taj bankovni račun u programu.

Ako u programu još nismo upisali ni jedan izvod za taj bankovni račun, po uspostavljanju veze s računom uvoziti će se izvodi za najviše do 90 dana unazad. Većina banaka ima dostupnu povijest samo za to razdoblje, no postoji mogućnost da neke banke nude uvid u izvode i za kraće razdoblje.

To vrijedi i za slučaj ako smo u program unijeli bankovni izvod povezan s bankovnim računom, a koji je primjerice stariji od 90 dana (npr. zadnji upisani izvod za povezani bankovni račun je za 120 dana unazad). U tom slučaju će biti uvoženi izvodi samo za zadnjih 90 dana što znači da među postojećim izvodom u programu i zadnjim uvoženim izvodom za najviše 90 dana program neće imati izvode stoga ih je potrebno uvoziti na neki drugi način.

 

1.9.14. Uvoz elektroničkih izvoda prometa na TR

Program e-računi omogućuje automatski uvoz izvoda iz internet bankarstva. Na temelju tako uvoženih izvoda možemo do 10-puta brže proknjižiti banku nego da ručno knjižimo transkacije na računu, jednu za drugom.

U e-računima je podržan uvoz izvoda na sljedeće načine (za uvid u postupak uporabe pojedinčanog načina, kliknite na poveznicu):

Ako banka kod koje imate otvoren transakcijski račun ne podržava izvode u FINA formatu, kontaktirajte našu korisničku podršku na e-mail mailto:helpdesk@e-racuni.com za besplatnu implementaciju uvoza bankovnih izvoda iz vaše banke.

 

1.9.14.1. Ručni uvoz datoteka s izvodima

U e-račune možemo uvoziti datoteke s izvodima u FINA formatu, koje smo preuzeli u programu internet bankarstva.

Datoteke s izvodima možemo uvoziti u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa klikom na poveznicu Uvoz datoteke. Otvoriti će se sljedeća maska:

  
Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet
  
  Slika 384: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Klikom na gumb Browse potražimo datoteku s izvodom, koju smo po preuzimanju iz programa internet bankarstva pohranili na računalo.

Nakon toga kliknemo na gumb Uvoz podataka i podaci iz datoteke će automatski biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

 

1.9.14.2. Raiffeisen Bank RBA iDIREKT


Funkcionalnost opisanu u nastavku zamjenila je funkcionalnost izravnog prihvata izvoda u program e-racuni.hr bez potrebe za ručnim povezivanjem i/ili preuzimanjem i uvozom izvoda. Detaljnije opisano na stranici Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte [1.9.14.3]

Automatski uvoz izvoda je moguć s e-bankama, koje za autorizaciju korisnika koriste generatore jednokratnih zaporki (token generator).

U programu e-računi je tako implementirana mogućnost direktnog uvoza izvoda iz RaiffeisenBank (RBA iDIREKT). To znači da se program e-računi automatski povezuje sa poslužiteljem banke i preuzima nove izvode prometa na vašem trankacijskom računu te ih prenosi u modul |Banka |Izvodi/Promet.

Za pokretanje automatskog povezivanja e-računa sa poslužiteljem RBA, kliknemo u modulu |Banka |Uvoz izvoda-prometa |iDIREKT. Otvoriti će se maska za unos serijskog broja identifikacijskog tokena te jednokratne zaporke:

  
Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet
  
  Slika 385: Direktno povezivanje sa poslužiteljem RBA zbog preuzimanja bankovnih izvoda i prijenosa u modul Banka - Izvodi/Promet

Po unosu podataka, kliknemo na gumb Uvoz podataka s poslužitelja banke. Poslužitelj e-računa će se povezati sa poslužiteljem banke i u e-račune uvoziti sve nove izvode.

Uvoz sinkronizira izvode za razdoblje zadnjih 18 mjeseci. Ako imate dvojbe u svezi prijave u internet bankarstvo na navedeni način, ne morate brinuti jer se koristi protokol HTTPS. Ovdje se unosi jednokratna zaporka koja se ne može koristi nizašto drugo nego za jednokratnu prijavu i prijenos izvoda. Bankovni izvodi će tako u samo nekoliko sekundi biti preneseni u modul |Banka |Izvodi/Promet.

 

1.9.14.3. Automatski uvoz izvoda putem e-mail data feed-a i knjige primljene pošte

Uvoz izvoda putem e-mail data feed-a je vrlo praktičan kada izvode knjiži vanjski knjigovodstveni ured tj. kada knjigovodstveni ured nema pristup internet bankarstvu.

Takav uvoz možete aktivirati na način da od banke zatražite dnevno slanje bankovnih izvoda na e-mail adresu vaše knjige primljene pošte. U knjigu primljene pošte možete zaprimati izvode u formatima PDF, FINA i XML.

Računovođa može svakodnevno u e-računima provjeravati knjigu primljene pošte i jednostavnim klikom na gumb Prijenos u bankovni izvod potvrditi primitak i generirati novi bankovni izvod u modulu |Banka |Izvodi/Promet. Takav izvod nakon toga može s jednim klikom proknjižiti u glavnu knjigu.

  
Prijenos izvoda iz knjige primljene pošte
  
  Slika 386: Prijenos izvoda iz knjige primljene pošte

 

1.9.14.4. Uvoz izvoda kurirske službe Overseas

Uvoz bankovnih izvoda odnosno transakcija iz Overseas računa je moguće u meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa:

  
Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe Overseas
  
  Slika 387: Uvoz izvoda iz datoteke koju izvezemo iz aplikacije dostavne službe Overseas

Opcija za uvoz datoteke iz Overseas računa je moguća tek nakon što dodamo bankovni račun koji je otvoren u dostavnoj službi Overseas:

  
Unos bankovnog računa za Overseas
  
  Slika 388: Unos bankovnog računa za Overseas

  
Dodavanje bankovnog računa za Overseas
  
  Slika 389: Dodavanje bankovnog računa za Overseas

Klikom na uvoz nam se otvori prozor za odabir datoteke koju budemo uvezli u program. Pri uvozu imamo još opciju za izbor Overseas računa za koji želimo napraviti uvoz izvoda:

  
Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe Overseas
  
  Slika 390: Izbor datoteke za uvoz izvoda dostavne službe Overseas

Bankovni računIzaberemo naziv bankovnog račuina dostavne službe Overseas za kojega uvozimo izvode

 

1.9.14.5. Uvoz izvoda prometa XLS pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s bankovnim izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko vam banka uvijek šalje podatke u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si bankovne izvode izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz XLS datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 391: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.5.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo bankovni račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 392: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 393: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

1.9.14.5.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 394: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 395: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.5.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi bankovni izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće bankovne izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 396: Konačni pregled podataka

1.9.14.5.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 397: Pregled informacija

 

1.9.14.6. Uvoz izvoda PayPal pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz PayPal aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz PayPal aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz PayPal datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 398: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.6.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo PayPal račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 399: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 400: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

1.9.14.6.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 401: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 402: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.6.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi PayPal izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće PayPal izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 403: Konačni pregled podataka

1.9.14.6.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 404: Pregled informacija

 

1.9.14.7. Uvoz izvoda DPD pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz DPD aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz DPD aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz DPD datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 405: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.7.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo DPD račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 406: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 407: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

1.9.14.7.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 408: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 409: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.7.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi DPD izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće DPD izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 410: Konačni pregled podataka

1.9.14.7.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 411: Pregled informacija

 

1.9.14.8. Uvoz izvoda Hrvatske pošte pomoću čarobnjaka

Datoteku pripremljenu u datoteci (xls, ods, csv) s izvodima moguće je uvoziti u programa bez prethodnog uređivanja strukture datoteke s izvodima.

Uvoz se napravi pomoću čarobnjaka za uvoz gdje je potrebno odrediti presliku stupaca iz datoteke u podatke na izvodu. Kada se preslika prvi puta napravi program zapamti redoslijed te ukoliko si izvozite podatke iz HP aplikacije uvijek u istom formatu zatim pri sljedećem uvozu je potrebno samo provjeriti da li je preslika ispravna i možete nastaviti sa sljedećim korakom uvoza.

Funkcionalnost je namijenjena svim korisnicima koji si izvode iz HP aplikacije izvoze u datoteci te trebaju brz i jednostavan način uvoza. Podatke je moguće uvoziti iz datoteke u formatu xls, csv ili ods.

U meniju |Banka |Uvoz izvoda-prometa izaberemo opciju Uvoz HP datoteke:

  
Odabir uvoza
  
  Slika 412: Odabir uvoza

U nastavku je opisan postupak uvoza podataka po koracima kako ih predlaže čarobnjak:

1.9.14.8.1 1. Odabir i uvoz datoteke

Izaberemo HP račun i datoteku za uvoz, te nakon toga kliknemo na gumb Naprijed:

  
Odabir datoteke za uvoz izvoda
  
  Slika 413: Odabir datoteke za uvoz izvoda

U slučaju da datoteka nije u pravilnom formatu ili je prazna nas program upozori na to. Isto vrijedi i kada je u datoteci više od 10.000 redova što je ograničenje pri ovom uvozu.

  
Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke
  
  Slika 414: Datoteka je u pogrešnom formatu ili ne sadrži podatke

1.9.14.8.2 2. Kontrola podataka

Nakon što smo datoteku uvezli, slijedi kontrola podataka i pravilna preslika podataka iz pojedinačnih stupaca iz datoteke u pravilne podatke za pripremu izvoda. S preslikom odredimo koje podatke iz datoteke želimo uvoziti na koje podatke bankvonog izvoda u programu.

U tablici na lijevoj strani su prikazani svi mogući atributi odnosno podaci izvoda koji se mogu dodati u programu.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 415: Kontrola podataka i preslika

Kao što je vidljivo iz gornje slike u našoj datoteci se u stupcu A nalazi podatak o datumu. U tablici s lijeve strane odaberemo atribut datuma prometa i kliknemo na prijenos/presliku tog podatka te će se taj podatak prebaciti u tablicu s desne strane.

  
Kontrola podataka i preslika
  
  Slika 416: Kontrola podataka i preslika

Nakon toga nastavljamo s preslikom podataka iz datoteke u odgovarajuće atribute izvoda koje ćemo uvoziti.Preslika se radi po redoslijedu prvo za stupac A zatim B, C, itd. do zadnjega stupca u datoteci.Ukoliko se u datoteci nalazi podatak koji ne budemo uvozili u program odnosno podatak nije važan za uvoz izvoda, za svaki takav stupac u lijevoj tablici odaberemo opciju (preskoči stupac).Zatim označimo da li se u našoj datoteci u prvom redu nalaze nazivi stupaca te dodatno izaberemo format zapisa datuma i format zapisa decimalnih brojeva u datoteci.Kada smo sve označili i napravili presliku podataka, klikom na gumb Naprijed idemo na sljedeći korak uvoza.

1.9.14.8.3 3. Uvoz podataka

Na sljedećem koraku je još zadnja provjera i potvrda prije uvoza. Pomoću čarobnjaka se mogu uvesti novi HP izvodi odnosno moguće je transakcije dodati na već postojeće HP izvode u programu.

  
Konačni pregled podataka
  
  Slika 417: Konačni pregled podataka

1.9.14.8.4 4. Prikaz rezultata

U zadnjem koraku nam program prikaže pregled svih informacija o uvozu izvoda i moguća upozorenja ukoliko postoje.

  
Pregled informacija
  
  Slika 418: Pregled informacija

 

1.9.15. Računi za elektronsko plaćanje

Pored transakcijskih računa koje tvrtka koristi za poslovanje, postoje također i različiti ponuđači elektronskih računa koji omogućuju "online" plaćanje. Zato smo u programu omogućili unos najraširenijih računa koji se trenutno koriste, kao što su PayPal, Stripe, Barrion, itd. Ukoliko u programu želimo aktivirati online plaćanje računa, zatim je potrebno prvo dodati takav račun u popis računa. Novi račun dodamo tako da u meniju Bankovni računi kliknemo na gumb kao što je prikazano na slici:

  
Unos bankovnog računa
  
  Slika 419: Unos bankovnog računa

Unos PayPal računa je opisan na stranici Paypal račun

Unos Stripe računa je opisan na stranici Stripe račun [1.9.15.2]

Unos SumUp računa je opisan na stranici SumUp račun [1.9.15.4]

Unos Barion računa je opisan na stranici Barion račun [1.9.15.6]

 

1.9.15.1. PayPal račun

Program omogućuje sljedeće funkcionalnosti u vezi s računom PayPal:

1.9.15.1.1 Unos PayPal računa

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos PayPal računa
  
  Slika 420: Unos PayPal računa

Klikom na tu opciju otvara se obrazac za unos podataka o PayPal računu.

PayPal Merchant ID upišemo ukoliko želimo omogućiti automatski uvoz prometa preko PayPal IPN za zatvaranje računa/narudžbi i za online plaćanje.

PayPal Client ID upišemo za online plaćanje.

S opcijom "Kopiraj adresu/poveznicu" kopiramo poveznicu u postavke PayPal IPN.

  
Unos podataka o PayPal računu
  
  Slika 421: Unos podataka o PayPal računu


1.9.15.1.2 Online plaćanje izdanih računa

Ukoliko pri unosu PayPal računa označimo opciju "Račun se koristi za online plaćanje računa" na prikazu računa budemo uključili mogućnost online plaćanja računa. Stranki kao i do sada možemo poslati poveznicu do računa preko emaila ili SMS-a, nakon što stranka klikne na poveznice dobiti će sljedeći prikaz računa:

  
Mogućnost plaćanja računa s PayPal
  
  Slika 422: Mogućnost plaćanja računa s PayPal

S aktivacijom online plaćanja računa se prikaže gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" s kojim kupac bude imao mogućnost plaćanja računa s karticom ili PayPal-om.

Klikom na gumb "Plaćaj karticom ili preko PayPal" se prikaže sljedeća stranica:

  
Plaćanje računa s karticom ili PayPalom
  
  Slika 423: Plaćanje računa s karticom ili PayPalom

Za pravilno djelovanje online plaćanja moramo u postavkama PayPala pravilno postaviti URL adresu za PayPal IPN (Internet Payment Notification). Bez pravilnih postavki IPN-a, sistem e-racuni.com ne bude dobio potvrdu o uspješno obavljenom plaćanju od strane PayPala, tako da po obavljenoj transakciji kupac bude dobio obavijest da za konačnu potvrdu plaćanja kontaktira prodavača.

Kako postaviti PayPal IPN možemo pogledati na YouTubeu, jedan od takvih videa možete vidjeti na sljedećoj poveznici https://youtu.be/opOGdl8Oc14?t=41.

 

1.9.15.2. Stripe račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos Stripe računa
  
  Slika 424: Unos Stripe računa

U idućem koraku unesemo podatke o Stripe računu:

  
Unos podataka o Stripe računu
  
  Slika 425: Unos podataka o Stripe računu

Podaci Publishable key i Secret key se upisuju za online plaćanje.Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici Stripe postavke za online plaćanje. [1.9.15.3.1]

1.9.15.3. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu Stripe računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

  
Mogućnost plaćanja računa pomoću Stripea
  
  Slika 426: Mogućnost plaćanja računa pomoću Stripea

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko Stripe računa.

Nakon unosa bankovnog računa, u meniju |Banka |Uvoz izvoda - prometa će biti mogućnost uvoza Stripe datoteke:

  
Uvoz Stripe datoteke
  
  Slika 427: Uvoz Stripe datoteke

Pri izvozu datoteke iz Stripea koristimo izvoz preko opcije "Rašireni ispis sa svim podacima".

 

1.9.15.3.1. Stripe postavke za online plaćanje

Registriramo se u Stripe ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo Developers.

  
Otvaranje postavki za programere
  
  Slika 428: Otvaranje postavki za programere

U meniju Developers izaberemo API keys:

  
Otvaranje postavki za API ključ
  
  Slika 429: Otvaranje postavki za API ključ

Pod sekcijom |Developers |API keys provjerimo da nemamo uključen prikaz API ključa za namjene testiranja. Za način produkcijskog ključa postavka mora izgledati:

  
API keys za produkciju i ne za testiranje
  
  Slika 430: API keys za produkciju i ne za testiranje

U ostatku uputa će biti korišteni testni podaci, ne produkcijski.

Pronađemo sekciju Standard keys gdje kopiramo Publishable key te otkrijemo i kopiramo Secret key klikom na gumb Reveal test key odnosno za produkcijske podatke će biti prikazan gumb Reveal live key token.

  
Kopiranje ključa za Stripe račun
  
  Slika 431: Kopiranje ključa za Stripe račun

Oba ključa kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani Stripe račun.

Kako pridobiti Publishable key i Secret key možemo vidjeti na sljedećoj poveznici https://www.youtube.com/watch?v=UxpgwkiA5OM

 

1.9.15.4. SumUp račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos SumUp računa
  
  Slika 432: Unos SumUp računa

U idućem koraku unesemo podatke o SumUp računu:

  
Unos podataka o SumUp računu
  
  Slika 433: Unos podataka o SumUp računu

1.9.15.5. Online plaćanje računa

Ukoliko pri unosu SumUp računa označimo opciju Račun se koristi za online plaćanje računa, zatim ćemo na prikazu dokumenta uključiti mogućnost online plaćanja računa. Kupcima možemo poslati poveznicu (link) do računa preko e-maila ili SMS-a. Kada stranka zaprimi poruku i klikne na poveznice se otvori sljedeći prozor:

  
Mogućnost plaćanja računa pomoću SumUp
  
  Slika 434: Mogućnost plaćanja računa pomoću SumUp

Po kliku na gumb Plaćaj online se prikaže stranica za plaćanje računa gdje unesemo podatke i zaključimo plaćanje preko SumUp računa.

U SumUp aplikaciji je potrebno dobiti SumUp Client ID i SumUp Client Secret za online plaćanje računa. Detaljne upute kako pridobiti navedene podatke možete provjeriti na stranici SumUp postavke za online plaćanje. [1.9.15.5.1]

 

1.9.15.5.1. SumUp postavke za online plaćanje

Registriramo se u SumUp ili prijavimo u već postojeći račun te izaberemo |Account |For Developers.

  
Otvaranje postavki za programere
  
  Slika 435: Otvaranje postavki za programere

Među mogućnostima odaberemo gumb Create Client Credentials kao što je prikazano na broju 1 na slici. Otvara nam se novi prozor gdje odaberemo Other (2) unesemo Client name (3) i točan URL (4):

  
Gumb Create Client Credentials
  
  Slika 436: Gumb Create Client Credentials

Postavke spremimo klikom na gumb Save. S time smo kreirali novu API poveznicu s aplikacijom e-racuni.com iz koje možemo kopirati Client ID. Kliknemo na prijenos JSON datoteke koju otvorimo u notepadu.

  
JSON preuzimanje
  
  Slika 437: JSON preuzimanje

U sadržaju datoteke nađemo podatak o Client ID i SumUp Client Secret:

  
Client ID i SumUp Client Secret
  
  Slika 438: Client ID i SumUp Client Secret

Oba podatka kopiramo i unesemo u www.e-racuni.hr u meniju |Banka |Bankovni računi u kreirani SumUp račun.

Kako pridobiti Client ID i SumUp Client Secret možemo vidjeti na sljedećoj poveznici https://s2.e-racuni.com/files/HowToGetSumUpClientIDandSecret.webm

 

1.9.15.6. Barion račun

Račun unesemo u meniju |Banka |Bankovni računi

  
Unos Barion računa