Dodatni bookmarki za ponudu

Uz osnovne oznake, koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične za ponudu:

DatumValjanostiDatum valjanosti ponude.
KupacPonudaValjanostBrojDanaValjanost ponude u danima (upisano na kupcu)
TekstIBrojPonudePredracunaIspis Ponuda/Predračun glede na izabranu opciju u postavkama tvrtke, te ispis broja dokumenta.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024