Dodatni bookmark-i za račun za predujam

Uz osnovne oznake koje su na raspolaganju za sve dokumente, postoje i specifične koje se koriste za oblikovanje izgleda račun za predujam:

DatumPrimljenogPredujmaDatum primljenog predujma.
DatumPrometaPredviđeni datum prometa.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024