Unos, pregled i uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

U modulu |Prodaja |Šifrarnik poslova/tarifa možemo voditi preglednu evidenciju svih vrsta poslova koje nudimo uz pripadajuće tarife.

  
Pregled šifrarnika poslova/tarifa
  
  Slika 1: Pregled šifrarnika poslova/tarifa


Za unos podataka u šifrarnik poslova/tarifa kliknemo na gumb Novi unos. Upišemo oznaku tarife, satnicu i opis posla/tarife. Unos potvrdimo klikom na gumb U redu:

  
Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa
  
  Slika 2: Uređivanje šifrarnika poslova/tarifa

Ako poslove/tarife, dodane u šifrarnik, želimo vezati na projekte, potrebno je urediti šifrarnik projekata u modulu |Financije |Šifrarnici i postavke |Projekti.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024